Impressió

Compravendes i preus dels habitatges de segona mà

El mercat residencial de Barcelona, pel que fa a la compravenda d’habitatges, és un mercat fonamentalment de segona mà. Un segment que en els darrers anys acapara més del noranta per cent de les transaccions d’habitatges registrades a la capital. La davallada del nombre d’operacions del 2018, que va moderar el ritme de creixement dels preus de venda, no ha tingut continuïtat a l’inici de 2019, i la senda alcista dels preus guanya impuls.

Amb una oferta molt més àmplia i diversificada que la dels habitatges nous i uns preus mitjans que fins la primera meitat del 2018 es trobaven encara per sota dels màxims registrats onze anys enrere, aquest segment del mercat va atreure l’interès d’inversors i residents tan bon punt la recuperació de l’economia i del mercat laboral es van començar a consolidar. La pressió compradora, sumada a uns tipus d’interès excepcionalment baixos, va propiciar tot un quinquenni de trajectòria alcista, entre 2013 i 2018. Però l’escenari del darrer any va canviar substancialment respecte al d’anys anteriors, i els increments de dos dígits del 2017 van donat pas a alces molt més moderades, pel fort replegament de la demanda. A l’inici de 2019, gràcies a l’impuls dels compradors estrangers, la demanda s’ha estabilitzat i els preus mitjans recuperen dinamisme, fins a situar-se en els 347.900 euros de mitjana, per sobre ja dels màxims d’abans de la crisi.

Amb Sant-Martí encapçalant el nombre de transaccions i Les Corts a la cua, la distribució de l’oferta d’habitatges de segona mà per districtes es presenta més estable i es distribueix més homogèniament que la dels habitatges nous. Després d’anar a la baixa durant el 2018, Sants-Montjuïc lidera el ritme de creixement dels preus mitjans el primer trimestre de 2019. Un ritme d’augment que, a més de Les Corts, també s’accelera en relació amb el 2018 a districtes com Sant Andreu i Nou Barris, contribuint a la reducció del grau de dispersió entre els valors extrems. En sentit contrari, els preus mitjans retrocedeixen a Ciutat Vella i en menor mesura a l’Eixample