Impressió

Compravendes i preus dels habitatges nous

L’augment de l’oferta l’any 2018, que ha fet de la dotació de sostre nou la més elevada de la dècada a la capital, s’ha traduït en un major nombre de compravendes d’habitatges el primer trimestre de 2019. La demanda retinguda empeny a l’alça els preus.

La limitada oferta d’habitatge de nova planta, un dels trets més característics del mercat residencial a la capital, va experimentar un considerable salt endavant el 2018, amb unes xifres més adequades a les necessitats de la ciutat. Però el creixement de l’oferta sembla insuficient per satisfer la demanda existent i tant el nombre de transaccions com els preus de venda van a l’alça a l’inici de 2019.

El retrocés del nombre d’operacions d’habitatges nous del 2018,  en bona part pel replegament de compradors estrangers i especialment de persones jurídiques, ha donat pas a un fort repunt de les transaccions el primer trimestre d’enguany. La demanda majoritària, la de persones físiques nacionals, augmenta en volum, però  el creixement en termes relatius a Barcelona torna ha estar liderat per la inversió empresarial -que retrocedeix a la resta del país- i pels estrangers, que van a l’alça tant a la capital com al conjunt de Catalunya.

Pel que fa a la distribució territorial de les transaccions d’habitatges nous a la ciutat, les dades del primer trimestre de 2019 mostren com Sant Martí recupera la seva tradicional posició capdavantera en nombre d’operacions, i es manté, en sentit invers, el dèficit crònic de Nou Barris. L’escàs volum d’operacions a Sants – Montjuïc ve després de marcar màxims el 2018.