Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
Hab. lliures Hab. protegits Total Hab.
lliures
Hab. protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
2012 1.373 76 1.449 80,5 71,5 80,0 261,4 3.108,7 19.531,3 263,5
2013 1.120 87 1.207 84,2 73,1 83,4 279,5 3.197,5 23.255,8 235,5
2014 1.003 115 1.118 86,3 69,5 84,5 287,1 3.116,2 13.326,2 193,6
2015 1.132 58 1.190 84,0 82,4 83,9 292,2 3.237,0 16.896,6 259,7
2016 1.101 95 1.196 86,2 69,7 84,9 351,4 3.849,7 22.916,3 185,2
2017 1.082 83 1.165 92,6 70,5 91,0 377,7 4.048,3 17.605,6 231,2
2018 994 40 1.034 82,2 76,0 82,0 378,7 4.415,9 23.421,6 191,5
1r.tr. 252 11 263 85,8 71,7 85,2 411,8 4.231,1 23.421,6 409,8
2n.tr. 193 9 202 79,1 73,3 78,9 387,8 4.673,6 11.982,3 902,4
3r.tr. 234 8 242 83,8 77,8 83,6 355,6 4.164,1 11.500,0 256,8
4t.tr. 315 12 327 79,9 82,3 80,0 363,8 4.619,4 22.297,3 191,5
2019 1.099 35 1.134 90,7 76,2 90,3 456,5 4.674,6 22.300,0 303,3
1r.tr. 327 12 339 87,0 76,4 86,6 432,3 4.657,8 22.300,0 303,3
2n.tr. 319 12 331 94,5 74,9 93,8 474,3 4.632,9 18.161,8 502,7
3r.tr. 236 7 243 87,3 78,9 87,1 397,0 4.524,8 16.829,3 375,0
4t.tr. 217 4 221 95,0 74,3 94,6 539,0 4.947,2 15.464,2 760,9
2020
1r.tr. 273 8 281 86,2 76,6 85,9 426,9 4.681,6 15.135,1 722,6
2n.tr. 176 3 179 82,8 81,0 82,8 414,0 4.853,7 13.294,1 772,1
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.
Variació (%) Habitatges nous Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
lliures protegits Total lliures protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
2n.tr.20/
2n.tr.19
-44,8 -75,0 -45,9 -12,4 8,1 -11,7 -12,7 4,8 -26,8 53,6
1r.sm.20/
1r.sm.19
-30,5 -54,2 -31,3 -6,5 3,1 -6,1 -6,9 2,3 -32,1 138,3
2019/2018 10,6 -12,5 9,7 10,4 0,2 10,1 20,6 5,9 -4,8 58,4
2018/2017 -8,1 -51,8 -11,2 -11,2 7,9 -10,0 0,3 9,1 33,0 -17,2

Array
Array
Array

Les transaccions d’habitatge nou acceleren la tendència a la baixa i marquen mínims històrics en el segon trimestre de 2020, en el context del confinament decretat en l’estat d’alarma, mentre els preus per unitat de superfície reprenen la trajectòria alcista iniciada cinc anys enrere.

L’emergència sanitària global provocada per la covid-19 ha impactat plenament sobre l’activitat econòmica i el mercat immobiliari no ha escapat dels seus efectes devastadors. Les mesures de confinament decretades a partir de la segona quinzena de març per tal d’evitar l’expansió de la pandèmia van provocar la paralització de l’activitat no essencial, generant un fort impacte en el segment residencial. El ritme de les caigudes en les compravendes registrades, de doble dígit tant en l’obra nova com en la segona mà, s’ha accelerat en el segon trimestre de 2020.
En el cas del segment d’habitatges nous, el xoc exogen ocasionat pel coronavirus s’ha afegit a unes xifres que ja eren negatives en el darrer trimestre de 2019, en un moment en que la situació política que es va viure al país probablement va incidir en la davallada de les compravendes. Tanmateix, això no va ser impediment per tancar un 2019 amb xifres globalment a l’alça, pel bon comportament del segment de mercat d’obra nova en els primers trimestres de l’any, gràcies al fort impuls experimentat per la construcció residencial durant l’any anterior, el més elevat de la darrera dècada a la capital. Un creixement singular en les transmissions d’habitatges nous concentrat en la primera meitat de 2019 que difícilment tindrà continuïtat durant el 2020, en les circumstàncies actuals d’incertesa que està generant la pandèmia, el que accentuarà el dèficit d’oferta de sostre residencial nou a la ciutat, especialment a un preu assequible. Les 460 operacions de compravenda registrades pel segment de nova planta en el primer semestre de l’any suposen un descens superior al 30% en relació amb el mateix període de 2019, accelerant la senda baixista del bienni 2017-2018.

La limitació dels volums d’oferta, que només la demanda més solvent pot absorbir amb relativa facilitat tan bon punt s’incorporen al mercat, ha anat empenyent a l’alça els preus al llarg dels darrers anys. Després de mostrar-se relativament més continguts a l’inici de 2020, els preus en termes d’unitat de superfície superen de mitjana els 4.850 euros/m2 en el segon trimestre de 2020 i malgrat ser inferiors al del bienni més expansiu (2007-2008), registren un increment interanual del 4,8%. El preu mitjà per un habitatge nou de 82,8 m2 s’ha situat en els 414.000 euros, un valor que si bé és inferior al d’un any enrere i s’allunya dels màxims històrics registrats en el darrer trimestre de 2019 és només degut a la disminució de la dimensió mitjana en les noves promocions.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML