Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
Hab. lliures Hab. protegits Total Hab.
lliures
Hab. protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
2013 1.120 87 1.207 84,2 73,1 83,4 279,5 3.197,5 23.255,8 235,5
2014 1.003 115 1.118 86,3 69,5 84,5 287,1 3.116,2 13.326,2 193,6
2015 1.132 58 1.190 84,0 82,4 83,9 292,2 3.237,0 16.896,6 259,7
2016 1.101 95 1.196 86,2 69,7 84,9 351,4 3.849,7 22.916,3 185,2
2017 1.082 83 1.165 92,6 70,5 91,0 377,7 4.048,3 17.605,6 231,2
2018 994 40 1.034 82,2 76,0 82,0 378,7 4.415,9 23.421,6 191,5
2019 1.099 35 1.134 90,7 76,2 90,3 456,5 4.674,6 22.300,0 303,3
1r.tr. 327 12 339 87,0 76,4 86,6 432,3 4.657,8 22.300,0 303,3
2n.tr. 319 12 331 94,5 74,9 93,8 474,3 4.632,9 18.161,8 502,7
3r.tr. 236 7 243 87,3 78,9 87,1 397,0 4.524,8 16.829,3 375,0
4t.tr. 217 4 221 95,0 74,3 94,6 539,0 4.947,2 15.464,2 760,9
2020 857 21 878 84,7 76,8 84,5 439,0 4.952,8 22.833,4 648,7
1r.tr. 273 8 281 86,2 76,6 85,9 426,9 4.681,6 15.135,1 722,6
2n.tr. 176 3 179 82,8 81,0 82,8 414,0 4.853,7 13.294,1 772,1
3r.tr. 201 6 207 86,0 73,0 85,6 481,7 5.399,1 22.833,4 1.000,0
4t.tr. 207 4 211 83,6 77,0 83,4 439,1 4.989,8 20.862,9 648,7
2021 1.261 58 1.319 84,9 71,4 84,3 379,9 4.368,5 14.970,9 224,0
1r.tr. 215 5 220 86,2 72,0 85,8 353,6 3.988,1 14.970,9 269,2
2n.tr. 279 12 291 85,0 76,2 84,6 406,5 4.659,9 13.636,4 361,5
3r.tr. 399 22 421 81,4 63,7 80,5 363,6 4.232,6 13.566,7 937,7
4t.tr. 368 19 387 87,6 77,9 87,1 390,9 4.498,1 14.625,9 224,0
2022
1r.tr. 443 15 458 90,1 70,5 89,5 497,2 5.318,9 21.333,3 258,6
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.
Variació (%) Habitatges nous Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
lliures protegits Total lliures protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
1r.tr.22/1r.tr.21 106,0 200,0 108,2 4,6 -2,1 4,2 40,6 33,4 42,5 -3,9
2n.sm.21/2n.sm.20 88,0 310,0 93,3 -0,3 -5,6 -0,9 -18,1 -16,0 -35,5 -29,5
2021/2020 47,1 176,2 50,2 0,2 -7,0 -0,3 -13,5 -11,8 -34,4 -65,5
2020/2019 -22,0 -40,0 -22,6 -6,6 0,8 -6,4 -3,8 6,0 2,4 113,9

Array
Array
Array

Després de registrar en el 2021 el nombre d’operacions més elevat des de 2012, les compravendes d’habitatge nou segueixen a l’alça a Barcelona en el primer trimestre de 2022, doblant-se en relació amb el mateix període de l’any passat. El dinamisme de les transaccions s’està traduint en un fort repunt dels preus, corregint així els descensos dels valors mitjans de 2021.

La pandèmia va ocasionar una dràstica caiguda de les compravendes registrades en el 2020, amb un mínim històric de menys de 900 operacions al segment d’obra nova i un descens de més del 20% en relació amb el 2019. Tanmateix, el nombre de transaccions es va recuperar de forma notable l’any passat, especialment durant el segon semestre, així que la situació epidemiològica anava millorant, amb un repunt anual pel conjunt del 2021 de l’ordre del 50% i un total de més de 1.300 compravendes. Una xifra superior a la de 2019 en un 16,3% que suposa el volum anual més elevat des de 2012. Tot i així es tracta de millores relatives, ja que l’oferta de sostre residencial nou a la ciutat no ha deixat de ser poc abundant en els darrers anys, amb una mitjana anual que en el sexenni anterior a la pandèmia s’ha mantingut lleugerament per sobre de les 1.100 operacions, lluny dels màxims d’abans de l’esclat de la bombolla immobiliària.

La revifada de les transaccions d’habitatges d’obra nova a Barcelona ha seguit intensificant-se en el primer trimestre d’enguany, amb un nombre d’operacions que ha doblat la xifra del mateix període de l’any passat, gràcies a la reactivació de la construcció residencial. Cal tenir en compte que el nombre d’habitatges acabats a la ciutat l’any passat va fregar les 2.200 unitats, la xifra més elevada des del 2009. Tot i seguir sent relativament residual, el pes del segment de l’habitatge nou sobre el total de les compravendes registrades a la ciutat assoleix així, a l’inici de 2022, el valor més alt en set anys, situant-se a prop del 12%. Al conjunt de Catalunya –on el retrocés de 2020 va ser més contingut que a la capital- l’evolució també és alcista, encara que el ritme de creixement és menys intens, després d’assolir en el 2021 gairebé el mateix volum de compravendes d’habitatge nou de vuit anys enrere.

L’escassetat de l’oferta de nova planta a Barcelona condiciona tant el signe com la magnitud de la variació dels preus, que es veuen sotmesos a més oscil·lacions que al segment de segona mà. Després del retrocés de 2021, quan l’oferta es va concentrar en promocions residencials de preus relativament més assequibles i la mitjana anual es va situar per sota dels 4.400 euros/m2 per primera vegada des de 2017, els valors mitjans dels habitatges nous presenten un fort repunt interanual en els primers mesos de 2022, superant els 5.300 euros/m2 i recuperant la senda alcista de la segona meitat de la passada dècada. En termes reals, és a dir, descomptant la inflació, els preus per unitat de superfície es situen de nou en nivells similars als del darrer trimestre de 2019, abans de l’esclat de la pandèmia, però es mantenen per sota dels màxims del bienni 2007-2008. Pel que fa als preus mitjans totals, en el  primer trimestre d’enguany s’han situat a prop del mig milió d’euros per habitatges que no arriben als 90 m2, amb un repunt nominal de més 40% en relació amb l’any passat. Tot i així, són inferiors als  màxims de final de 2019, tant en termes nominals com reals.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML