Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
Hab. lliures Hab. protegits Total Hab.
lliures
Hab. protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
2012 1.373 76 1.449 80,5 71,5 80,0 261,4 3.108,7 19.531,3 263,5
2013 1.120 87 1.207 84,2 73,1 83,4 279,5 3.197,5 23.255,8 235,5
2014 1.003 115 1.118 86,3 69,5 84,5 287,1 3.116,2 13.326,2 193,6
2015 1.132 58 1.190 84,0 82,4 83,9 292,2 3.237,0 16.896,6 259,7
2016 1.101 95 1.196 86,2 69,7 84,9 351,4 3.849,7 22.916,3 185,2
2017 1.082 83 1.165 92,6 70,5 91,0 377,7 4.048,3 17.605,6 231,2
2018 994 40 1.034 82,2 76,0 82,0 378,7 4.415,9 23.421,6 191,5
1r.tr. 252 11 263 85,8 71,7 85,2 411,8 4.231,1 23.421,6 409,8
2n.tr. 193 9 202 79,1 73,3 78,9 387,8 4.673,6 11.982,3 902,4
3r.tr. 234 8 242 83,8 77,8 83,6 355,6 4.164,1 11.500,0 256,8
4t.tr. 315 12 327 79,9 82,3 80,0 363,8 4.619,4 22.297,3 191,5
2019 1.099 35 1.134 90,7 76,2 90,3 456,5 4.674,6 22.300,0 303,3
1r.tr. 327 12 339 87,0 76,4 86,6 432,3 4.657,8 22.300,0 303,3
2n.tr. 319 12 331 94,5 74,9 93,8 474,3 4.632,9 18.161,8 502,7
3r.tr. 236 7 243 87,3 78,9 87,1 397,0 4.524,8 16.829,3 375,0
4t.tr. 217 4 221 95,0 74,3 94,6 539,0 4.947,2 15.464,2 760,9
2020 857 21 878 84,7 76,8 84,5 439,0 4.952,8 22.833,4 648,7
1r.tr. 273 8 281 86,2 76,6 85,9 426,9 4.681,6 15.135,1 722,6
2n.tr. 176 3 179 82,8 81,0 82,8 414,0 4.853,7 13.294,1 772,1
3r.tr. 201 6 207 86,0 73,0 85,6 481,7 5.399,1 22.833,4 1.000,0
4t.tr. 207 4 211 83,6 77,0 83,4 439,1 4.989,8 20.862,9 648,7
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.
Variació (%) Habitatges nous Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
lliures protegits Total lliures protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
4t.tr.20/
4t.tr.19
-4,6 0,0 -4,5 -12,1 3,6 -11,8 -18,5 0,9 34,9 -14,7
2n.sm.20/
2n.sm.19
-9,9 -9,1 -9,9 -7,0 -2,1 -7,0 -1,6 9,7 35,3 45,1
2020/2019 -22,0 -40,0 -22,6 -6,6 0,8 -6,4 -3,8 6,0 2,4 113,9
2019/2018 10,6 -12,5 9,7 10,4 0,2 10,1 20,6 5,9 -4,8 58,4

Array
Array
Array

Les compravendes d’habitatge nou es van anar recuperant en la segona meitat de 2020 de la forta davallada del segon trimestre, però les xifres es van mantenir per sota de les d’anys anteriors i van tancar marcant mínims històrics. La reducció de la superfície mitjana de les noves promocions ha afavorit un lleu descens dels preus en el conjunt de l’any, malgrat el repunt que registren en termes d’unitat de superfície, per l’escassetat d’oferta de nova planta.

L’emergència sanitària global provocada per la covid-19 ha impactat plenament sobre l’activitat econòmica i el mercat immobiliari també ha patit efectes negatius. Les mesures de confinament decretades a partir de la segona quinzena de març per tal d’evitar l’expansió de la pandèmia van provocar la paralització de l’activitat no essencial, generant un fort impacte en l’activitat al segment residencial. La dràstica  caiguda en les compravendes registrades en el segon trimestre de 2020, en els mesos marcats pel confinament més dur, es va anar corregint al llarg del segon semestre, especialment en el quart trimestre, tot i que en termes interanuals les xifres van continuar anant moderadament a la baixa (-4,5%) i l’any va acabar tancant amb el mínim històric de tan sols 878 operacions registrades al segment d’obra nova.

El xoc exogen ocasionat pel coronavirus s’ha afegit a unes xifres que ja eren negatives en el darrer trimestre de 2019, en un context de desacceleració econòmica i en un moment en que la situació política que es va viure al país probablement va incidir en la davallada de les compravendes. Tanmateix, això no va ser impediment per tancar un 2019 amb xifres globalment a l’alça –prop del 10%- gràcies al fort impuls experimentat per la construcció residencial durant l’any 2018, el més intens de la darrera dècada a la capital. Un creixement que la pandèmia i les circumstàncies d’incertesa que l’envolten ha capgirat totalment. Les menys de 900 transmissions d’habitatges nous de 2020 suposen un descens de gairebé el 23% en relació amb el 2019, aprofundint la senda baixista del bienni 2017-2018 i posant de manifest el dèficit d’oferta de sostre residencial nou a la ciutat, especialment a un preu assequible. 

Però malgrat el daltabaix en les compravendes, la crisi pandèmica no sembla haver impactat en els preus de venda dels habitatges nous a Barcelona, almenys no en la mateixa mesura. La limitació dels volums d’oferta, que només la demanda més solvent pot absorbir amb relativa facilitat tan bon punt s’incorporen al mercat, ha anat empenyent a l’alça els preus al llarg dels darrers anys. Amb la represa dels mesos d’estiu els valors en termes d’unitat de superfície es van disparar fins als prop de 5.400 euros/m2 de mitjana i malgrat que en el darrer tram de l’any la trajectòria a l’alça s’ha corregit, el 2020 ha tancat amb un repunt del 6% en relació amb el 2019, acumulant tot un sexenni de creixements interanuals sostinguts. Els 4.953 €/m2 de mitjana superen els nivells de 2014 en prop del 60%. El preu unitari mitjà pel conjunt de 2020 ha estat de 439.000 euros, amb un lleuger retrocés en relació amb el 2019 (-3,8%) atribuïble al descens de la dimensió mitjana de les noves promocions, fins als 84,5 m2.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML