Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
Hab. lliures Hab. protegits Total Hab.
lliures
Hab. protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
2013 1.120 87 1.207 84,2 73,1 83,4 279,5 3.197,5 23.255,8 235,5
2014 1.003 115 1.118 86,3 69,5 84,5 287,1 3.116,2 13.326,2 193,6
2015 1.132 58 1.190 84,0 82,4 83,9 292,2 3.237,0 16.896,6 259,7
2016 1.101 95 1.196 86,2 69,7 84,9 351,4 3.849,7 22.916,3 185,2
2017 1.082 83 1.165 92,6 70,5 91,0 377,7 4.048,3 17.605,6 231,2
2018 994 40 1.034 82,2 76,0 82,0 378,7 4.415,9 23.421,6 191,5
1r.tr. 252 11 263 85,8 71,7 85,2 411,8 4.231,1 23.421,6 409,8
2n.tr. 193 9 202 79,1 73,3 78,9 387,8 4.673,6 11.982,3 902,4
3r.tr. 234 8 242 83,8 77,8 83,6 355,6 4.164,1 11.500,0 256,8
4t.tr. 315 12 327 79,9 82,3 80,0 363,8 4.619,4 22.297,3 191,5
2019 1.099 35 1.134 90,7 76,2 90,3 456,5 4.674,6 22.300,0 303,3
1r.tr. 327 12 339 87,0 76,4 86,6 432,3 4.657,8 22.300,0 303,3
2n.tr. 319 12 331 94,5 74,9 93,8 474,3 4.632,9 18.161,8 502,7
3r.tr. 236 7 243 87,3 78,9 87,1 397,0 4.524,8 16.829,3 375,0
4t.tr. 217 4 221 95,0 74,3 94,6 539,0 4.947,2 15.464,2 760,9
2020 857 21 878 84,7 76,8 84,5 439,0 4.952,8 22.833,4 648,7
1r.tr. 273 8 281 86,2 76,6 85,9 426,9 4.681,6 15.135,1 722,6
2n.tr. 176 3 179 82,8 81,0 82,8 414,0 4.853,7 13.294,1 772,1
3r.tr. 201 6 207 86,0 73,0 85,6 481,7 5.399,1 22.833,4 1.000,0
4t.tr. 207 4 211 83,6 77,0 83,4 439,1 4.989,8 20.862,9 648,7
2021
1r.tr. 215 5 220 86,2 72,0 85,8 353,6 3.988,1 14.970,9 269,2
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.
Variació (%) Habitatges nous Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
lliures protegits Total lliures protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
1r.tr.21/1r.tr.20 -21,2 -37,5 -21,7 0,0 -6,0 0,0 -17,2 -14,8 -1,1 -62,7
2n.sm.20/
2n.sm.19
-9,9 -9,1 -9,9 -7,0 -2,1 -7,0 -1,6 9,7 35,3 45,1
2020/2019 -22,0 -40,0 -22,6 -6,6 0,8 -6,4 -3,8 6,0 2,4 113,9
2019/2018 10,6 -12,5 9,7 10,4 0,2 10,1 20,6 5,9 -4,8 58,4

Array
Array
Array

Les compravendes d’habitatge nou seguien en nivells molt baixos a la ciutat a l’inici de 2021, amb un ritme de descens interanual similar al del conjunt del 2020. L’escassa oferta existent condiciona tant el signe com la magnitud de la variació dels preus, que registren una notable correcció a la baixa en termes d’unitat de superfície després de tot un sexenni de creixements interanuals sostinguts. 

L’emergència sanitària global de la covid-19 ha impactat plenament sobre l’activitat econòmica i ha tingut efectes negatius també en el mercat immobiliari. Les mesures de confinament decretades a partir de la segona quinzena de març de 2020 per evitar l’expansió de la pandèmia van provocar la paralització de l’activitat no essencial, generant un fort impacte en l’activitat al segment residencial. La dràstica  caiguda en les compravendes registrades en el segon trimestre de 2020, en els mesos de confinament més dur, no es va recuperar de forma sòlida en el segon semestre i les xifres van seguir a la baixa en termes interanuals, tancant l’any amb el mínim històric de 878 operacions al segment d’obra nova i un descens de gairebé el 23% en relació amb el 2019.

El xoc exogen ocasionat pel coronavirus ha incidit sobre unes xifres de compravendes d’habitatge nou que en el 2018 ja queien a un ritme de l’11% i que en el 2019 van corregir aquest descens amb un increment de prop del 10% gràcies al fort impuls experimentat per la construcció residencial en l’any anterior, el més intens de la darrera dècada a la capital. Un moment excepcional que no ha tingut continuïtat posteriorment, en les circumstàncies d’incertesa que envolten la pandèmia. Les 220 transmissions d’habitatges de nova planta del primer trimestre d’enguany suposen un descens de més del 20% sobre el mateix període de 2020, que ja estava parcialment afectat per l’estat d’alarma, posant de manifest el dèficit d’oferta de sostre residencial nou a la ciutat. La caiguda interanual, que a l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha estat fins i tot més intensa, contrasta amb les xifres a l’alça del conjunt de Catalunya.

L’escassa oferta dels primers mesos de 2021 s’ha concentrat en promocions residencials de preus relativament assequibles, fent que la mitjana en termes d’unitat de superfície hagi quedat a la ciutat situada per sota dels 4.000 euros/m2 per primera vegada des de la segona meitat de 2017, amb un descens interanual de prop del 15% -el més intens dels darrers vuit anys- que l’allunya del pic registrat en el tercer trimestre de 2020, quan es va enfilar fins als prop de 5.400 euros/m2. A l’espera de l’evolució en els propers trimestres, les dades de 2021 trenquen la senda alcista dels preus dels sis anys anteriors, en que es van assolir nivells només a l’abast de la demanda més solvent. El preu unitari mitjà de l’habitatge nou en el primer trimestre de 2021 s’ha situat en els 353.600 euros, tendint a convergir amb el segment de segona mà per primer cop en molt de temps. El retrocés en relació amb el mateix període de 2020 ha estat similar al registrat en termes d’euros/m2 (-17,2%) mentre la dimensió mitjana dels habitatges s’ha mantingut relativament estabilitzada, per sobre dels 85 m2.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML