Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
Hab. lliures Hab. protegits Total Hab.
lliures
Hab. protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
2012 1.373 76 1.449 80,5 71,5 80,0 261,4 3.108,7 19.531,3 263,5
2013 1.120 87 1.207 84,2 73,1 83,4 279,5 3.197,5 23.255,8 235,5
2014 1.003 115 1.118 86,3 69,5 84,5 287,1 3.116,2 13.326,2 193,6
2015 1.132 58 1.190 84,0 82,4 83,9 292,2 3.237,0 16.896,6 259,7
2016 1.101 95 1.196 86,2 69,7 84,9 351,4 3.849,7 22.916,3 185,2
2017 1.082 83 1.165 92,6 70,5 91,0 377,7 4.048,3 17.605,6 231,2
2018 994 40 1.034 82,2 76,0 82,0 378,7 4.415,9 23.421,6 191,5
1r.tr. 252 11 263 85,8 71,7 85,2 411,8 4.231,1 23.421,6 409,8
2n.tr. 193 9 202 79,1 73,3 78,9 387,8 4.673,6 11.982,3 902,4
3r.tr. 234 8 242 83,8 77,8 83,6 355,6 4.164,1 11.500,0 256,8
4t.tr. 315 12 327 79,9 82,3 80,0 363,8 4.619,4 22.297,3 191,5
2019 1.099 35 1.134 90,7 76,2 90,3 456,5 4.674,6 22.300,0 303,3
1r.tr. 327 12 339 87,0 76,4 86,6 432,3 4.657,8 22.300,0 303,3
2n.tr. 319 12 331 94,5 74,9 93,8 474,3 4.632,9 18.161,8 502,7
3r.tr. 236 7 243 87,3 78,9 87,1 397,0 4.524,8 16.829,3 375,0
4t.tr. 217 4 221 95,0 74,3 94,6 539,0 4.947,2 15.464,2 760,9
2020
1r.tr. 273 8 281 86,2 76,6 85,9 426,9 4.681,6 15.135,1 722,6
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.
Variació (%) Habitatges nous Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
lliures protegits Total lliures protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
1r.tr.20/
1r.tr.19
-16,5 -33,3 -17,1 -1,0 0,2 -0,8 -1,2 0,5 -32,1 138,3
2n.sm.19/
2n.sm.18
-17,5 -45,0 -18,5 11,4 -4,3 11,1 30,1 7,8 -4,4 153,4
2019/2018 10,6 -12,5 9,7 10,4 0,2 10,1 20,6 5,9 -4,8 58,4
2018/2017 -8,1 -51,8 -11,2 -11,2 7,9 -10,0 0,3 9,1 33,0 -17,2

Array
Array
Array

Les transaccions d’habitatge nou han iniciat el 2020 amb una marcada tendència a la baixa en termes interanuals, un comportament que ja van mostrar durant el darrer trimestre de 2019, mentre els preus tendeixen a estabilitzar-se, deixant enrere tot un quinquenni de creixement sostingut.

A finals del primer trimestre de 2020, l’emergència sanitària global provocada per la covid-19 ja impactava plenament sobre l’activitat econòmica i també sobre el mercat immobiliari. Les mesures de confinament decretades a partir de la segona quinzena de març per tal d’evitar l’expansió de la pandèmia van provocar la paralització de l’activitat no essencial, generant una situació de crisi econòmica de la que no ha pogut escapar el segment residencial, amb caigudes de doble dígit en les compravendes registrades, tant d’obra nova com de segona mà. En el cas del segment d’habitatges nous, el xoc exogen ocasionat pel coronavirus s’ha afegit a unes xifres que ja van ser negatives en el darrer trimestre de 2019, en un moment en que la situació política que es va viure al país probablement va incidir en la davallada de les compravendes.  Aquest fet no va ser impediment, tanmateix, per tancar un 2019 amb xifres globalment a l’alça, pel bon comportament d’aquest segment del mercat en els primers trimestres de l’any, gràcies al fort impuls experimentat per la construcció residencial durant l’any anterior, que va ser ràpidament absorbit per la demanda més solvent.  Un creixement singular en les transmissions d’habitatges nous concentrat en la primera meitat de 2019 que difícilment tindrà continuïtat durant el 2020, donades les circumstàncies actuals i la situació d’incertesa econòmica que està generant la pandèmia.

Les 281 operacions de compravenda registrades pel segment de nova planta en el primer trimestre suposen tornar a la senda baixista del bienni 2017-2018, accelerant el  ritme de descens. El considerable increment de l’obra nova del 2018, el més elevat de la darrera dècada a la capital, va ser un fet excepcional que en les circumstàncies actuals de creixent incertesa és poc probable que es repeteixi, accentuant el dèficit d’oferta de sostre residencial nou a la ciutat, especialment a un preu assequible.

Aquesta limitació en els volums d’oferta, que només la demanda retinguda més solvent pot absorbir amb relativa facilitat tan bon punt s’incorporen al mercat, ha anat empenyent a l’alça els preus al llarg del darrer quinquenni 2014-2019, fins que la paralització de l’activitat per l’impacte de la pandèmia ha fet que els valors registrats corresponents al primer trimestre tendeixin a l’estabilització. En termes d’unitat de superfície i després del repunt alcista del quart trimestre de 2019 en que es van situar a prop dels 4.950 euros/m2, els preus s’han mostrat més continguts a l’inici de 2020, tancant el 1r. trimestre per sota dels 4.700 euros/m2, nivells inferiors al del bienni més expansiu (2007-2008). El preu mitjà per un habitatge nou de 85,9 m2 s’ha situat en els 426.900 euros, un valor lleugerament inferior al d’un any enrere que s’allunya també dels màxims històrics registrats en el darrer trimestre de 2019, quan l’increment de la dimensió mitjana va enfilar els preus fins als gairebé 540.000 euros. 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML