Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
Hab. lliures Hab. protegits Total Hab.
lliures
Hab. protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
2013 1.120 87 1.207 84,2 73,1 83,4 279,5 3.197,5 23.255,8 235,5
2014 1.003 115 1.118 86,3 69,5 84,5 287,1 3.116,2 13.326,2 193,6
2015 1.132 58 1.190 84,0 82,4 83,9 292,2 3.237,0 16.896,6 259,7
2016 1.101 95 1.196 86,2 69,7 84,9 351,4 3.849,7 22.916,3 185,2
2017 1.082 83 1.165 92,6 70,5 91,0 377,7 4.048,3 17.605,6 231,2
2018 994 40 1.034 82,2 76,0 82,0 378,7 4.415,9 23.421,6 191,5
2019 1.099 35 1.134 90,7 76,2 90,3 456,5 4.674,6 22.300,0 303,3
2020 857 21 878 84,7 76,8 84,5 439,0 4.952,8 22.833,4 648,7
2021 1.261 58 1.319 84,9 71,4 84,3 379,9 4.368,5 14.970,9 224,0
1r.tr. 215 5 220 86,2 72,0 85,8 353,6 3.988,1 14.970,9 269,2
2n.tr. 279 12 291 85,0 76,2 84,6 406,5 4.659,9 13.636,4 361,5
3r.tr. 399 22 421 81,4 63,7 80,5 363,6 4.232,6 13.566,7 937,7
4t.tr. 368 19 387 87,6 77,9 87,1 390,9 4.498,1 14.625,9 224,0
2022 1.493 72 1.565 89,4 72,4 88,6 485,0 5.170,9 21.333,3 258,6
1r.tr. 443 15 458 90,1 70,5 89,5 497,2 5.318,9 21.333,3 258,6
2n.tr. 367 18 385 94,9 72,4 93,8 499,9 4.930,2 17.361,1 516,1
3r.tr. 370 14 384 89,4 73,4 88,8 460,8 5.064,4 17.547,6 802,0
4t.tr. 313 25 338 82,1 73,0 81,4 479,7 5.373,1 16.555,8 877,6
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.Dades de preus relatives a l'habitatge lliure.
Variació (%) Habitatges nous Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà Preu
€/m2 construït
lliures protegits Total lliures protegits Total (milers d'€) mitjà màxim mínim
4t.tr.22/4t.tr.21 -14,9 31,6 -12,7 -6,3 -6,4 -6,6 22,7 19,5 13,2 291,8
2n.sm.22/2n.sm.21 -11,0 -4,9 -10,6 1,4 3,3 1,5 24,7 19,5 21,0 44,6
2022/2021 18,4 24,1 18,7 5,3 1,4 5,1 27,7 18,4 42,5 15,5
2021/2020 47,1 176,2 50,2 0,2 -7,0 -0,3 -13,5 -11,8 -34,4 -65,5

Array
Array
Array

En el 2022 s’han tancat a la ciutat més de 1.500 operacions de compravenda d’habitatges nous, la xifra més elevada en onze anys, amb un repunt de prop del 20% en relació amb el 2021. Tanmateix, el dinamisme mostrat per la demanda fins la primera meitat del 2022 s’ha traduït en un fort repunt dels preus, que sumat a l’accelerada pujada dels tipus d’interès per part del BCE iniciada l’estiu passat ha tingut un efecte directe en el mercat, donant lloc a una frenada de les transmissions durant el segon semestre de l’any. 

El nombre de transaccions d’habitatges nous es va recuperar en el 2021 de la dràstica caiguda ocasionada per l’impacte de la pandèmia i en el 2022 les xifres han seguit sent globalment molt positives. En el 2020 es va marcar un mínim històric de menys de 900 operacions d’obra nova, amb un descens de més del 20% en relació amb el 2019. Però amb la millora de la situació epidemiològica, el repunt de les compravendes en el 2021 va arribar al 50%, amb més de 1.300 operacions. Una xifra que ja superava la de 2019 i que ha seguit a l’alça en el 2022, amb un total de 1.565 compravendes en el conjunt de l’any, que suposen el registre més elevat des de 2011. Aquest nombre d’operacions ha estat possible gràcies a la notable reactivació de la construcció residencial a la ciutat en el darrer bienni. Si bé l’oferta de sostre residencial nou segueix molt per sota dels màxims d’abans de l’esclat de la bombolla immobiliària, entre 2021 i 2022 s’han superat les 4.000 unitats tant d’habitatges iniciats com acabats, uns registres que no es veien des d’abans de la passada dècada.

El volum de compravendes d’habitatges nous a Barcelona ha recuperat amb escreix els nivells d’abans de la pandèmia després de dos anys consecutius de creixements de dos dígits. Tanmateix, cal destacar les diferencies que s’observen entre la primera i la segona meitat del 2022. Si bé les transaccions van intensificar el ritme d’augment en el primer semestre amb un repunt interanual de l’ordre del 65%, en la segona meitat de 2022 s’ha posat fre a aquest dinamisme, amb un retrocés de les operacions superior al 10% en relació amb el segon semestre de 2021. Amb aquesta frenada, el pes del segment de l’habitatge nou sobre el total de les compravendes registrades es queda en el 2022 per sota del 10%, de forma similar als anys anteriors. 

Els preus mitjans dels habitatges nous s’han situat a Barcelona en el conjunt del 2022 en els 485.000 euros, més de 105.000 euros per sobre de la mitjana de 2021. Aquest fort repunt, que només en part es pot explicar per l’augment de la superfície mitjana, es troba entre les causes de la moderació de la demanda en la segona meitat de l’any. Una demanda que ha hagut de fer front, a més, al progressiu enduriment de les condicions de finançament. En termes d’unitat de superfície, els 5.170,90 euros/m2 de mitjana anual suposen un repunt nominal dels preus del 18,4% respecte al 2021, uns 10 punts més que la inflació. Si es posa el focus en la dada del darrer trimestre de l’any, la mitjana s’enfila fins als 5.373 euros/m2, amb un repunt interanual de gairebé el 20% nominal. Són valors que en termes nominals superen els màxims de 2007-08.

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML