Impressió

Compravendes i preus dels habitatges de segona mà

El mercat residencial de Barcelona, pel que fa a la compravenda d’habitatges, és un mercat fonamentalment de segona mà. Un segment que en els darrers anys acapara més del noranta per cent de les transaccions d’habitatges registrades a la capital. La davallada del nombre d’operacions del 2018 s’ha frenat la primera meitat de 2019 i els preus mantenen la senda alcista.

Amb una oferta molt més àmplia i diversificada que la dels habitatges nous i uns preus mitjans que fins la primera meitat del 2018 es trobaven encara per sota dels màxims registrats onze anys enrere, aquest segment del mercat va atreure l’interès d’inversors i residents tan bon punt la recuperació de l’economia i del mercat laboral es van començar a consolidar. La pressió compradora, sumada a uns tipus d’interès excepcionalment baixos, va propiciar tot un quinquenni de trajectòria alcista a partir de 2013. Però l’escenari va canviar substancialment el 2018 i els increments de preus de dos dígits del 2017 van donat pas a alces molt més moderades, pel fort replegament de la demanda. Al llarg de la primera meitat de 2019, la demanda es presenta estancada, al mateix nivell de tres anys enrere, empesa a la baixa pel retrocés de la inversió empresarial, malgrat les xifres positives dels compradors estrangers.

Amb Sant-Martí encapçalant el nombre de transaccions i Les Corts a la cua, la distribució de l’oferta d’habitatges de segona mà per districtes es presenta més estable i es distribueix més homogèniament que la dels habitatges nous. Després d’anar a la baixa durant el 2018, Sants-Montjuïc lidera el ritme de creixement dels preus mitjans el primer semestre de 2019. Un ritme d’augment que, a més de Les Corts, en termes d’unitat de superfície també s’accelera a Nou Barris, contribuint a la reducció del grau de dispersió entre els valors extrems. En general, la variació a l’alça dels preus s’ha donat en major o menor mesura a tots els districtes excepte a Ciutat Vella, on el descens ha estat menys intens que el registrat pel segment de nova planta.