Impressió

Compravendes i preus dels habitatges de segona mà

El mercat residencial de Barcelona, pel que fa a la compravenda d’habitatges, és un mercat fonamentalment de segona mà. Un segment que en els darrers anys acapara més del noranta per cent de les transaccions d’habitatges registrades a la capital. El  nombre d’operacions va davallar el 2019 per segon any consecutiu, tot i que a un ritme menys intens que el 2018, mentre els preus seguien creixent moderadament.

Amb una oferta molt més àmplia i diversificada que la dels habitatges nous i uns preus mitjans situats encara per sota dels màxims registrats dotze o tretze anys enrere, aquest segment del mercat va atreure l’interès d’inversors i residents tan bon punt la recuperació de l’economia i del mercat laboral es van començar a consolidar. La pressió compradora, sumada a uns tipus d’interès excepcionalment baixos, va propiciar tot un sexenni de trajectòria alcista dels preus a partir de 2013. Però l’escenari d’alentiment del ritme de creixement econòmic va originar ja en el 2018 un fort replegament de la demanda i els increments de preus de dos dígits del 2017 van donar pas a alces molt més moderades durant el bienni 2018-2019. Al llarg de 2019, i malgrat les xifres positives dels compradors estrangers, la demanda va continuar a la baixa, tot i que a un ritme més contingut que el d’un any enrere, pel retrocés de la inversió empresarial i de les operacions per part de les llars.

Amb Sant-Martí encapçalant el nombre de transaccions i Les Corts a la cua, la distribució de l’oferta d’habitatges de segona mà per districtes es presenta més estable i es distribueix més homogèniament que la dels habitatges nous. La variació a l’alça dels preus de 2019, tot i que menys intensa que la dels anys anteriors, es va donar en major o menor mesura a gairebé tots els districtes, excepte a Ciutat Vella i Sarrià – Sant Gervasi, que seguia encapçalant la banda alta. A l’altre extrem, tancant la banda baixa, Nou Barris va liderar el ritme de creixement dels preus en termes d’unitat de superfície, afavorint així una lleugera reducció del grau de dispersió dels valors registrats a l’entorn de la mitjana.