Impressió

Compravendes i preus dels habitatges de segona mà

Al mercat residencial de Barcelona, la compravenda d’habitatges és majoritàriament de segona mà. Un segment que en els darrers anys acapara més del noranta per cent de les transaccions a la capital. En el 2020, la pandèmia del coronavirus ha accelerat un esgotament del cicle immobiliari que ja es deixava entreveure abans de la pandèmia, en el context de l’alentiment del creixement econòmic. La paràlisi de l’activitat per fer front a l’emergència sanitària ha ocasionat una forta caiguda de les compravendes, mentre els preus dels habitatges es resisteixen a baixar.

Amb una oferta molt més àmplia i diversificada que la dels habitatges nous i uns preus mitjans per unitat de superfície situats per sota dels màxims registrats tretze anys enrere, aquest segment del mercat va atreure l’interès d’inversors i residents tan bon punt la recuperació de l’economia i del mercat laboral es van començar a consolidar. La pressió compradora, sumada a uns tipus d’interès excepcionalment baixos, va propiciar tot un sexenni de trajectòria alcista dels preus a partir de 2013.
Però la desacceleració del creixement econòmic va originar ja en el 2018 un replegament de la demanda que es va mantenir al llarg de 2019, tot i que de forma menys accentuada gràcies a les xifres positives dels compradors estrangers. Amb la irrupció de l’emergència sanitària i el tancament de fronteres, la davallada de les operacions per part dels compradors estrangers s’afegeix a la caiguda de la inversió empresarial, que arrossega una trajectòria a la baixa des de finals de 2017. A la vegada, l’empitjorament del mercat laboral ha intensificat la caiguda de les operacions per part de les llars. Tanmateix, l’impacte de l’afebliment de la demanda sobre els preus ha estat molt limitat fins el moment. Uns preus que havien pujat molt per sobre dels salaris en els darrers anys, amb alces de dos dígits en 2017. Els increments del bienni 2018-2019, relativament més continguts, es mantenien en el conjunt de la ciutat amb la represa del tercer trimestre de 2020.

La pandèmia ha generat en el 2020 una forta sotragada de l’activitat immobiliària residencial a tots els districtes, amb forts descensos que en la major part dels casos són de doble dígit. L’emergència sanitària estaria accelerant un esgotament del cicle immobiliari que ja es deixava entreveure en el context de desacceleració del creixement econòmic dels anys anteriors, on districtes com Ciutat Vella començaven a registrar descensos de preus. Però a l’espera de l’evolució en el tram final de l’any, encara hi ha districtes on els valors mitjans de 2020 segueixen a l’alça. Algunes mesures econòmiques com les moratòries hipotecàries possiblement han evitat que en les circumstàncies actuals moltes famílies hagin de vendre el seu habitatge, el que hauria incidit en una major tendència a la baixa dels preus. La situació d’incertesa davant del deteriorament del mercat laboral i les dificultats econòmiques a les que han de fer front en el futur més immediat les persones més exposades a la crisi pandèmica podrien accelerar el procés de correcció dels valors registrats en el 2021.