Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre de
compravendes
Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 construïts) (milers d'€) mitjà màxim mínim
2012 5.920 81,1 250,3 2.904,1 20.156,3 180,8
2013 7.701 81,4 243,1 2.627,5 21.649,5 182,6
2014 9.488 83,0 254,4 2.705,3 21.625,0 197,4
2015 11.039 81,5 273,5 2.933,7 22.576,0 182,9
2016 13.070 79,9 283,8 3.166,6 22.903,2 185,6
2017 14.511 80,0 329,6 3.714,2 23.611,1 199,3
2018 12.757 78,0 335,4 3.948,4 23.529,4 184,9
1r.tr. 3.296 76,7 313,5 3.707,0 23.529,4 184,9
2n.tr. 3.289 76,5 322,4 3.867,7 22.033,9 194,9
3r.tr. 3.070 79,6 357,0 4.128,5 20.000,0 210,9
4t.tr. 3.102 79,2 352,1 4.120,5 18.023,3 196,7
2019 12.275 77,4 342,9 4.058,0 23.529,4 200,0
1r.tr. 3.300 78,2 347,9 4.041,6 20.833,3 200,0
2n.tr. 3.249 77,8 353,4 4.100,2 23.529,4 212,8
3r.tr. 2.951 77,7 343,5 4.103,9 23.508,8 205,5
4t.tr. 2.775 75,4 323,3 3.976,6 19.831,1 206,1
2020 8.983 78,4 345,6 4.067,4 23.913,0 212,0
1r.tr. 2.756 79,3 351,1 4.063,5 19.230,8 222,3
2n.tr. 2.000 77,0 326,3 3.934,9 23.913,0 231,6
3r.tr. 2.024 78,7 353,4 4.171,4 19.805,2 230,4
4t.tr. 2.203 78,0 348,1 4.091,8 19.206,4 212,0
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Habitatges Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 const.) (milers d'€) mitjà màxim mínim
4t.tr.20/4t.tr.19 -20,6 3,4 7,7 2,9 -3,2 2,9
2n.sm.20/2n.sm.19 -26,2 2,4 5,2 2,3 -10,0 7,5
2020/2019 -26,8 1,3 0,8 0,2 1,6 6,0
2019/2018 -3,8 -0,8 2,2 2,8 0,0 8,2

Array
Array
Array

En un 2020 marcat per la pandèmia, l’activitat al mercat residencial de segona mà cau a les cotes mínimes dels darrers set anys, registrant les davallades interanuals més intenses des de l’esclat de la bombolla immobiliària en el 2008 i consolidant la senda contractiva iniciada en el 2018. La paràlisi de l’activitat i el replegament inversor van frenar els valors mitjans durant la primera meitat de l’any però amb la represa els preus van tornar a l’alça en el segon semestre, tancant el 2020 en valors relativament estabilitzats, similars als de 2019.

Després del retrocés en les compravendes d’habitatges de segona mà de l’any 2018 a Barcelona, que posava punt i final a tot un quinquenni de recuperació al mercat immobiliari residencial de la capital, el nombre d’operacions va mantenir la tendència a la baixa en el 2019, si bé a un ritme més contingut. Però en el context de crisi pandèmica generada per la Covid-19, la trajectòria descendent s’ha intensificat en el 2020. Les 8.983 transmissions d’habitatge usat inscrites en els Registres de la Propietat –més del 91% del total de transaccions que van tenir lloc a la capital al llarg de l’any passat-  suposen la xifra més reduïda des de l’any 2013, en plena crisi immobiliària amb una caiguda en relació amb el 2019 de gairebé el 27%. L’evolució tampoc ha estat favorable a la resta del país, amb una ritme de descens no gaire més contingut que el registrat a la capital i també superior al 20%.

La tendència al replegament de la demanda inversora que ja es va observar en el 2019 al segment de l’habitatge usat, influïda per la desacceleració del creixement de l’economia però possiblement també pel clima d’inestabilitat política dels darrers mesos de l’any, s’ha intensificat en el 2020 tant a Barcelona com a la resta del país. Un comportament desfavorable al que en el 2020 s’ha afegit la demanda estrangera –bona part de la qual ha desaparegut amb les restriccions a la mobilitat- i també la de les llars. Les dificultats davant de l'augment acumulat dels preus, amb les expectatives de l’economia familiar al nivell més baix dels darrers vuit anys, seguiran afectant negativament la demanda, ja que el mercat de l’habitatge va molt lligat a l’evolució de l’ocupació i l’escenari és d’incertesa. Dependrà de l’evolució de l’atur, de com es vagin resolent els ERTO i dels efectes sobre els ingressos de les persones treballadores. 

Pel que fa als preus –que reaccionen més lentament als canvis en la conjuntura econòmica- l’aturada de l’activitat pel confinament va moderar els valors mitjans abans de l’estiu, però amb la recuperació de certa normalitat es van tornar a registrar valors a l’alça. El resultat pel conjunt del 2020 ha estat la tendència a l’estabilització en relació amb el 2019 (+0,2%) amb uns preus mitjans per unitat de superfície (4.067 €/m2) que, si bé es mantenen per sota dels del trienni 2006-2008, són superiors en més del 50% als registrats en el 2013, de forma similar als habitatges nous. En termes de preus mitjans totals, els 345.600 euros per un habitatge de 78,4 m2 sí que depassen ja els màxims de 2007, resultant inabastables per a la major part de les llars.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML