Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre de
compravendes
Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 construïts) (milers d'€) mitjà màxim mínim
2012 5.920 81,1 250,3 2.904,1 20.156,3 180,8
2013 7.701 81,4 243,1 2.627,5 21.649,5 182,6
2014 9.488 83,0 254,4 2.705,3 21.625,0 197,4
2015 11.039 81,5 273,5 2.933,7 22.576,0 182,9
2016 13.070 79,9 283,8 3.166,6 22.903,2 185,6
2017 14.511 80,0 329,6 3.714,2 23.611,1 199,3
2018 12.757 78,0 335,4 3.948,4 23.529,4 184,9
1r.tr. 3.296 76,7 313,5 3.707,0 23.529,4 184,9
2n.tr. 3.289 76,5 322,4 3.867,7 22.033,9 194,9
3r.tr. 3.070 79,6 357,0 4.128,5 20.000,0 210,9
4t.tr. 3.102 79,2 352,1 4.120,5 18.023,3 196,7
2019 12.275 77,4 342,9 4.058,0 23.529,4 200,0
1r.tr. 3.300 78,2 347,9 4.041,6 20.833,3 200,0
2n.tr. 3.249 77,8 353,4 4.100,2 23.529,4 212,8
3r.tr. 2.951 77,7 343,5 4.103,9 23.508,8 205,5
4t.tr. 2.775 75,4 323,3 3.976,6 19.831,1 206,1
2020
1r.tr. 2.756 79,3 351,1 4.063,5 19.230,8 222,3
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Habitatges Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 const.) (milers d'€) mitjà màxim mínim
1r.tr.20/1r.tr.19 -16,5 1,4 0,9 0,5 -7,7 11,2
2n.sm.19/2n.sm.18 -7,2 -3,6 -6,0 -2,0 14,0 1,0
2019/2018 -3,8 -0,8 2,2 2,8 0,0 8,2
2018/2017 -12,1 -2,5 1,8 6,3 -0,3 -7,2

Array
Array
Array

L’activitat al mercat residencial de segona mà intensifica la trajectòria a la baixa durant el primer trimestre de 2020, consolidant la senda descendent dels dos darrers anys. Els preus mitjans moderen la senda alcista, de forma similar al comportament del segment de nova planta, després d’un sexenni de trajectòria ascendent.

Després de la davallada en les compravendes de segona mà de l’any 2018 a Barcelona, que posava punt i final a tot un quinquenni de recuperació al mercat immobiliari residencial de la capital, el nombre d’operacions va mantenir la tendència a la baixa en el 2019, tot i que a un ritme menys intens. Una senda descendent que s’ha intensificat al tancament del primer trimestre de 2020, quan es complia tan sols la primera quinzena de paràlisi de l’activitat no essencial per tal de frenar l’expansió de la Covid-19. La xifra de 2.756 transmissions d’habitatge usat inscrites en els Registres de la Propietat representa el 90,7% de les transaccions d’habitatges que van tenir lloc a la capital entre gener i març d’enguany i ha estat la més reduïda des del darrer trimestre de 2015. A la resta del país l’evolució tampoc ha estat favorable, però el descens en la xifra d’operacions registrades ha estat més lleu en termes relatius.

La contracció de l’activitat ja s’havia accelerat durant el segon semestre de 2019, especialment en el quart trimestre de l’any, seguint un comportament semblant al del segment de nova planta. El replegament de la demanda inversora per segon any consecutiu, possiblement influït per la desacceleració del creixement de l’economia però també pel clima d’inestabilitat política dels darrers mesos de l’any, va arrossegar a la baixa el nombre d’operacions de segona mà, malgrat el bon comportament de la demanda estrangera, tant a Barcelona com a la resta del país. En l’escenari actual d’incertesa sobre l’evolució futura de la pandèmia i el seu impacte sobre el mercat de treball i l’activitat econòmica, és de preveure que la tendència descendent en les compravendes es mantingui durant bona part de 2020.

Els preus dels habitatges reaccionen més lentament als canvis de la situació econòmica, però les dades del 1r. trimestre d’enguany mostren una certa tendència cap a l’estabilització, després de completar un període de sis anys de trajectòria alcista amb un increment mitjà acumulat del 7,5% anual entre 2013 i 2019. La crisi econòmica i social actual derivada de l’emergència sanitària està accelerant la tendència d’esgotament del cicle immobiliari que ja es deixava entreveure abans de la pandèmia. L’alentiment del creixement econòmic, juntament amb la situació política viscuda al país en el segon semestre de 2019 van incidir en els primers retrocessos dels preus. Les dificultats de les llars del país davant de l'augment acumulat dels preus, en unes circumstàncies de greu deteriorament de l’ocupació, a més del replegament dels  inversors, està frenant els valors registrats, que tanmateix segueixen instal·lats en nivells superiors als 4.000 euros/m2 de mitjana, més del 50% per sobre dels mínims de 2013. Els preus mitjans de venda, enfilats fins als 351.500 per un habitatge de 79,3m2, són difícilment assumibles per la major part de la demanda existent.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML