Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre de
compravendes
Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 construïts) (milers d'€) mitjà màxim mínim
2012 5.920 81,1 250,3 2.904,1 20.156,3 180,8
2013 7.701 81,4 243,1 2.627,5 21.649,5 182,6
2014 9.488 83,0 254,4 2.705,3 21.625,0 197,4
2015 11.039 81,5 273,5 2.933,7 22.576,0 182,9
2016 13.070 79,9 283,8 3.166,6 22.903,2 185,6
2017 14.511 80,0 329,6 3.714,2 23.611,1 199,3
2018 12.757 78,0 335,4 3.948,4 23.529,4 184,9
1r.tr. 3.296 76,7 313,5 3.707,0 23.529,4 184,9
2n.tr. 3.289 76,5 322,4 3.867,7 22.033,9 194,9
3r.tr. 3.070 79,6 357,0 4.128,5 20.000,0 210,9
4t.tr. 3.102 79,2 352,1 4.120,5 18.023,3 196,7
2019 12.275 77,4 342,9 4.058,0 23.529,4 200,0
1r.tr. 3.300 78,2 347,9 4.041,6 20.833,3 200,0
2n.tr. 3.249 77,8 353,4 4.100,2 23.529,4 212,8
3r.tr. 2.951 77,7 343,5 4.103,9 23.508,8 205,5
4t.tr. 2.775 75,4 323,3 3.976,6 19.831,1 206,1
2020
1r.tr. 2.756 79,3 351,1 4.063,5 19.230,8 222,3
2n.tr. 2.000 77,0 326,3 3.934,9 23.913,0 231,6
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Habitatges Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 const.) (milers d'€) mitjà màxim mínim
2n.tr.20/2n.tr.19 -38,4 -1,0 -7,7 -4,0 1,6 8,9
1r.sm.20/1r.sm.19 -27,4 0,4 -2,7 -1,4 1,6 11,2
2019/2018 -3,8 -0,8 2,2 2,8 0,0 8,2
2018/2017 -12,1 -2,5 1,8 6,3 -0,3 -7,2

Array
Array
Array

En uns mesos marcats pel confinament, l’activitat al mercat residencial de segona mà registra una davallada històrica durant el segon trimestre de 2020, consolidant la senda contractiva dels dos darrers anys. A diferència del segment de nova planta, els preus comencen a corregir-se després de tot un sexenni d’evolució ascendent.

Després del retrocés en les compravendes d’habitatges de segona mà de l’any 2018 a Barcelona, que posava punt i final a tot un quinquenni de recuperació al mercat immobiliari residencial de la capital, el nombre d’operacions va mantenir la tendència a la baixa en el 2019, tot i que a un ritme menys intens. Una trajectòria descendent que s’ha anat accelerant al llarg del primer semestre de 2020, arran del confinament decretat per l’estat d’alarma per tal de frenar l’expansió de la Covid-19. Les 4.756 transmissions d’habitatge usat inscrites en els Registres de la Propietat –més del 90% del total de transaccions que han tingut lloc a la capital entre gener i juny d’enguany-  suposen la xifra semestral més reduïda des de la segona meitat de 2014. L’evolució tampoc ha estat gens favorable a la resta del país, amb una caiguda de les operacions de doble dígit, no gaire més continguda que la registrada a la capital.

Seguint un comportament semblant al del segment de nova planta, la contracció de l’activitat va començar a intensificar-se en el quart trimestre de 2019. El replegament de la demanda inversora per segon any consecutiu, influït per la desacceleració del creixement de l’economia però possiblement també pel clima d’inestabilitat política dels darrers mesos de l’any, va arrossegar a la baixa el nombre d’operacions de segona mà, malgrat el bon comportament de la demanda estrangera, tant a Barcelona com a la resta del país. En l’escenari actual d’incertesa sobre l’evolució de la pandèmia i el seu impacte sobre el mercat de treball i l’activitat econòmica, és de preveure que la tendència descendent en les compravendes es mantingui en els propers mesos.

Els preus dels habitatges reaccionen més lentament als canvis en la conjuntura econòmica, ja que l’oferta acostuma a  retreure’s i esperar que la situació millori, però el descens del 4% interanual al segment de segona mà en el 2n. trimestre d’enguany apunta a l’inici d’una nova tendència, després d’una trajectòria alcista entre 2013 i 2019 en que l’increment mitjà acumulat va arribar al 7,5% anual. La crisi econòmica i social actual derivada de l’emergència sanitària està accelerant l’esgotament del cicle immobiliari que ja es deixava entreveure abans de la pandèmia, amb l’alentiment del creixement econòmic. Les dificultats de les llars davant de l'augment acumulat dels preus, en unes circumstàncies de greu empitjorament de l’ocupació i amb les expectatives de l’economia familiar al nivell més baix dels darrers vuit anys, a més del replegament inversor, estan frenant uns valors registrats que superen els 3.900 euros/m2 de mitjana i han crescut un 50% d’ençà els mínims de 2013. Els preus de venda s’han moderat, però situats encara en els 326.300 euros de mitjana per un habitatge de 77m2 resulten difícilment assumibles per la major part de la demanda. 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML