Impressió

Nombre, superfície i preus

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges
Període Nombre de
compravendes
Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 construïts) (milers d'€) mitjà màxim mínim
2013 7.701 81,4 243,1 2.627,5 21.649,5 182,6
2014 9.488 83,0 254,4 2.705,3 21.625,0 197,4
2015 11.039 81,5 273,5 2.933,7 22.576,0 182,9
2016 13.070 79,9 283,8 3.166,6 22.903,2 185,6
2017 14.511 80,0 329,6 3.714,2 23.611,1 199,3
2018 12.757 78,0 335,4 3.948,4 23.529,4 184,9
2019 12.275 77,4 342,9 4.058,0 23.529,4 200,0
1r.tr. 3.300 78,2 347,9 4.041,6 20.833,3 200,0
2n.tr. 3.249 77,8 353,4 4.100,2 23.529,4 212,8
3r.tr. 2.951 77,7 343,5 4.103,9 23.508,8 205,5
4t.tr. 2.775 75,4 323,3 3.976,6 19.831,1 206,1
2020 8.983 78,4 345,6 4.067,4 23.913,0 212,0
1r.tr. 2.756 79,3 351,1 4.063,5 19.230,8 222,3
2n.tr. 2.000 77,0 326,3 3.934,9 23.913,0 231,6
3r.tr. 2.024 78,7 353,4 4.171,4 19.805,2 230,4
4t.tr. 2.203 78,0 348,1 4.091,8 19.206,4 212,0
2021
1r.tr. 2.903 78,2 352,2 4.084,2 19.544,8 203,1
2n.tr. 3.173 78,5 355,4 4.043,3 23.188,4 234,2
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació (%) Habitatges Superfície Preu mitjà Preu €/m2 construït
(m2 const.) (milers d'€) mitjà màxim mínim
2n.tr.21/2n.tr.20 58,7 1,9 8,9 2,8 -3,0 1,1
1r.sm.21/1r.sm.20 27,8 0,0 3,8 1,3 -3,0 -8,6
2020/2019 -26,8 1,3 0,8 0,2 1,6 6,0
2019/2018 -3,8 -0,8 2,2 2,8 0,0 8,2

Array
Array
Array

De forma similar al segment de nova planta, l’activitat al mercat residencial de segona mà ha agafat impuls en el segon trimestre de 2021, després de registrar en el 2020 les xifres més baixes dels darrers set anys. Tant la desacceleració de l’economia prèvia a la pandèmia com la crisi de la covid-19 han frenat el ritme de creixement dels preus per m2, que es mantenen en valors similars a les mitjanes anuals del bienni 2019-2020.

La crisi generada per la Covid-19 va intensificar en el 2020 la trajectòria a la baixa de les compravendes d’habitatges de segona mà. Una tendència iniciada a la ciutat en el 2018 que posava punt i final a tot un quinquenni de recuperació de l’activitat al mercat immobiliari residencial. Les prop de 9.000 transmissions d’habitatge usat inscrites en els Registres de la Propietat –més del 90% del total de transaccions que van tenir lloc a la capital al llarg de l’any passat- van suposar la xifra més reduïda des de l’any 2013, amb una caiguda en relació amb el 2019 de gairebé el 27%. L’evolució tampoc va ser favorable al conjunt de Catalunya, amb una ritme de descens superior també al 20%.

Tanmateix, les xifres de 2021 reflecteixen ja una notable recuperació de l’activitat, amb un repunt en el segon trimestre que consolida la millora iniciada en els primers mesos de l’any. Les prop de 3.200 compravendes registrades d’abril a juny suposen el nivell més elevat des del segon trimestre del 2019. Pel que fa a l’acumulat dels primers sis mesos de l’any –un total de més de 6.000 operacions- s’incrementa un 27,8% en relació amb mateix període de 2020 i es va aproximant a les xifres d’abans de la pandèmia, quedant només un 7,2% per sota del nombre de transmissions del primer semestre de 2019. A diferència del segment de nova planta, amb una evolució que està sent més favorable a la resta del país, la recuperació de les compravendes d’habitatge usat a la capital avança a un ritme molt similar al del conjunt de Catalunya, on les operacions també han crescut un 28,3% en la primera meitat de l’any.

La crisi derivada de la pandèmia no ha ocasionant una correcció a la baixa dels preus com la de l’anterior crisi financera global. Més enllà de l’impacte puntual en el segon trimestre de 2020, afectat plenament pel confinament, l’efecte de la reducció de l’activitat i el replegament inversor es va limitar a posar fre a la trajectòria a l’alça d’uns valors mitjans que en el 2019 ja anaven alentint el ritme de creixement, després de tot un sexenni alcista. Les dades del primer semestre de 2021 segueixen mostrant una tendència de fons a l’estabilització dels preus per unitat de superfície, instal·lats en nivells mitjans superiors als 4.000 €/m2. Malgrat el lleu avanç que presenten en relació amb els valors de la primera meitat de 2020, cal no oblidar que es situen més del 50% per sobre dels registres de 2013, al final de la darrera crisi. Pel que fa als preus unitaris, es recuperen en major mesura en relació amb els valors del primer semestre de 2020 (+3,8%) i superen els 350.000 euros de mitjana per un habitatge de poc més de 78 m2, quedant fora de l’abast d’una bona part de les llars.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML