Impressió

Nombre, superfície i preus per districtes

Compravendes d'habitatges de segona mà a Barcelona: nombre, superfície i preu per districtes
____________________ Nombre de
compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Districtes 2020 2021 1S 2022 2020 2021 1S 2022 2020 2021 1S 2022 2020 2021 1S 2022
Ciutat Vella 666 985 593 66,5 63,8 68,9 267,8 243,2 290,4 4.110,7 3.766,9 4.141,3
Eixample 1.228 1.968 1.212 87,4 89,5 89,6 425,8 431,9 439,4 4.666,7 4.610,9 4.752,9
Sants-Montjuïc 1.084 1.356 870 68,0 66,6 68,6 252,0 257,7 260,6 3.649,6 3.767,4 3.708,9
Les Corts 369 555 330 95,1 93,4 99,3 505,8 487,3 535,0 4.963,9 4.698,4 4.786,2
Sarrià-Sant Gervasi 677 1.005 649 125,6 123,2 123,8 656,4 754,9 746,1 5.251,2 5.989,0 5.888,2
Gràcia 735 968 497 79,0 79,9 77,7 340,7 334,7 333,4 4.401,9 4.236,4 4.398,8
Horta-Guinardó 952 1.230 620 70,4 69,4 68,8 219,4 208,2 224,4 3.129,5 3.043,3 3.232,2
Nou Barris 859 1.304 698 63,9 62,9 62,4 164,4 164,4 165,7 2.443,9 2.515,2 2.482,7
Sant Andreu 1.046 1.235 521 73,9 72,4 72,0 278,4 249,0 227,3 3.438,6 3.131,9 3.053,9
Sant Martí 1.287 1.773 954 73,3 72,8 75,3 288,8 266,4 316,0 3.796,5 3.589,1 3.981,6
  
Barcelona 8.983 12.484 7.030 78,4 78,6 80,0 345,6 360,1 375,9 4.067,4 4.084,1 4.243,4
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

Array
Array

Les compravendes d’habitatges de segona mà es van anar recuperant en el 2021 de la davallada de 2020 però de forma desigual a nivell territorial, amb xifres que a la meitat dels districtes encara eren inferiors a les de 2019. En el primer semestre de 2022 la reactivació es manté a la major part de la ciutat, amb l’Eixample al capdavant en nombre d’operacions i la pressió de la demanda va empenyent els preus a l’alça, especialment a Sant Martí i Ciutat Vella, tot i que aquesta tendència tampoc és generalitzada.

Després de caure en el 2020 de forma molt intensa a tots els districtes, la compravenda d’habitatges de segona mà es va anar recuperant en el 2021 amb repunts a l’alça que en tots els casos van ser de dos dígits. L’Eixample va protagonitzar la reactivació més intensa, amb un augment de les operacions de l’ordre del 60% en relació amb el 2020 i del 43% respecte al 2019, assolint un màxim històric amb prop de 2.000 compravendes. També a Nou Barris es va registrar un rècord anual, amb més de 1.300 transmissions. L’evolució va ser igualment molt favorable a Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i Sants-Montjuïc, on es van superar registres de prepandèmia, mentre que les xifres van quedar encara per sota de les de 2019 als districtes de Sant Andreu, Sant Martí, Horta-Guinardó, Ciutat Vella i en menor mesura a les Corts.

En el primer semestre de 2022 l’Eixample seguia batent rècords, amb més de 1.200 transmissions d’habitatges de segona mà –gairebé tantes com en tot l’any 2020- que representen més de la sisena part de les registrades a la ciutat, mentre que les Corts seguia a la cua en nombre d’operacions. La recuperació de les compravendes ha anat avançant a gairebé tots els districtes, sent el de Sants-Montjuïc el que enguany lidera el creixement interanual amb un repunt de prop del 40%, seguit  de Ciutat Vella i Sarrià-Sant Gervasi. També Nou Barris presenta un ritme d’augment superior a la mitjana mentre que en sentit contrari, les compravendes retrocedeixen a Sant Andreu.

Pel que fa als preus per unitat de superfície, la tendència a l’estabilització o moderat avanç que van mostrar els valors mitjans registrats a la ciutat en el 2021 amagaven una notable dispersió territorial, amb el predomini de l’evolució a la baixa a la major part dels districtes, de forma similar a 2020. Aquest era el cas especialment de Sant Andreu i Ciutat Vella, però també de Sant Martí, les Corts, Gràcia i Horta-Guinardó i en menor mesura de l’Eixample. En canvi la tendència en el 2021 era clarament inflacionista a Sarrià-Sant Gervasi, el districte més car de la ciutat, on es van fregar gairebé els 6.000 €/m2 de mitjana, mentre que les alces van ser més contingudes a Sants-Montjuïc i a Nou Barris, a l’extrem inferior en el rànquing de preus.

Tanmateix, en el primer semestre d’enguany la tendència s’ha capgirat a gairebé tots els districtes, ja que la pressió de la demanda ha suposat més tensió al mercat de l’habitatge de segona mà i els preus van majoritàriament a l’alça. Després de dos anys de pandèmia amb valors a la baixa, Sant Martí encapçala el ritme de creixement seguit de Ciutat Vella, amb repunts en relació amb el primer semestre de 2021 que es mouen a l’entorn del 14%, clarament per sobre de la inflació. L’augment dels preus a Horta-Guinardó està més en línia amb l’evolució de l’IPC i també supera la mitjana de ciutat a L’Eixample i Les Corts. En canvi a Sarrià-Sant Gervasi es corregeix en part el fort repunt de 2021 amb un descens moderat i els preus també van a la baixa a Sants-Montjuïc i Sant Andreu, en aquest cas per segon any consecutiu.

 

 

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML