Impressió

Compravendes i preus dels habitatges nous

Les xifres a l’alça en les compravendes d’habitatges nous de 2019, gràcies a l’impuls de l’oferta residencial de nova planta de 2018, es van concentrar en la primera meitat de l’any. L’augment de la superfície construïda en les noves promocions va empènyer a l’alça el preu mitjà dels habitatges.

El nombre de transaccions d’habitatges nous va anar a l’alça a Barcelona en el conjunt de l’any  2019, amb una evolució molt favorable durant la primera meitat, gràcies a que la limitada oferta d’habitatge de nova planta –un dels trets més característics del mercat residencial a la capital- havia experimentat un considerable salt endavant el 2018, amb xifres més adequades a les necessitats de la ciutat. Però ja sigui per la situació política que va viure el país després de l’estiu, com pel fet que l’oferta a la ciutat és ràpidament absorbida per la demanda existent, el cert és que l’evolució de l’activitat durant el segon semestre va ser contractiva. Tanmateix, els preus per unitat de superfície van mantenir la trajectòria alcista el que, juntament amb la major grandària dels habitatges en oferta, va accelerar el ritme de creixement dels preus mitjans fins a situar-los en nivells de màxims històrics.

Després del retrocés del nombre d’operacions del 2018, en bona part pel replegament de compradors estrangers i especialment de persones jurídiques, el repunt de les transaccions durant la primera meitat de 2019 va obeir a la recuperació tant de la demanda majoritària -la dels particulars- com de la inversió empresarial i especialment dels estrangers. Les operacions realitzades per aquest segment de demanda es van  multiplicar per dos a la capital en el primer semestre i van liderar el creixement de les compravendes en el conjunt de l’any. Però l’evolució durant la segona meitat de 2019  va ser més desfavorable i tots els perfils de demandants van tancar el quart trimestre amb xifres a la baixa, una tendència que probablement es mantindrà durant el 2020, com a conseqüència de la paralització de l’activitat ocasionada per la pandèmia del coronavirus.

Pel que fa a la distribució territorial de les transaccions d’habitatges nous a la ciutat, les dades de 2019 mostren com Sant Martí va recuperar la seva tradicional posició capdavantera triplicant el nombre d’operacions, mentre que en sentit invers, l’activitat va patir un descens notable a Sants – Montjuïc, després d’haver concentrat en l’any 2018 el volum més elevat de compravendes. A la vegada, es va mantenir el dèficit crònic de Nou Barris, per la manca de promocions residencials.