Impressió

Compravendes i preus dels habitatges nous

L’impuls de l’oferta l’any 2018, que va fer de la dotació de sostre nou la més elevada de la dècada a la capital, s’ha traduït en un notable increment de les compravendes d’habitatges el primer semestre de 2019. L’augment de la superfície en les noves promocions dispara a l’alça el preu mitjà dels habitatges.

La limitada oferta d’habitatge de nova planta, un dels trets més característics del mercat residencial a la capital, va experimentar un considerable salt endavant el 2018, amb unes xifres més adequades a les necessitats de la ciutat. Però el creixement de l’oferta és ràpidament absorbit per la demanda existent  i el nombre de transaccions d’habitatges nous registra un fort augment durant la primera meitat de 2019. A la vegada, malgrat la contenció del ritme de creixement dels preus per unitat de superfície, la major grandària dels habitatges en oferta empeny fortament a l’alça el preu mitjà situant-lo el segon trimestre de l’any en màxims històrics.

Després del retrocés del nombre d’operacions del 2018,  en bona part pel replegament de compradors estrangers i especialment de persones jurídiques, el repunt de les transaccions a l’inici de 2019 s’ha intensificat durant el segon trimestre de l’any, amb la recuperació tant de la demanda majoritària -la dels particulars- com de la inversió empresarial -que va a l’alça a Barcelona mentre retrocedeix a la resta del país- i el lideratge del creixement en termes relatius dels compradors estrangers. Les operacions realitzades per aquest segment de demanda s’han multiplicat per dos a la capital durant la primera meitat de l’any.

Pel que fa a la distribució territorial de les transaccions d’habitatges nous a la ciutat, les dades del primer semestre de 2019 mostren com Sant Martí recupera la seva tradicional posició capdavantera en nombre d’operacions, i es manté, en sentit invers, el dèficit crònic de Nou Barris. L’escàs volum d’operacions a Sants – Montjuïc ve després de marcar màxims el 2018.