Impressió

Compravendes i preus dels habitatges nous

Les operacions de compravenda al segment residencial de nova planta es van recuperar al llarg de 2021 de l’impacte de la pandèmia i l’activitat ha tancat el 2022 amb xifres globalment a l’alça per segon any consecutiu, amb el creixement liderat pels adquirents de nacionalitat estrangera, tant a Barcelona com a la resta del país. Després del retrocés dels valors registrats a la capital en el 2021, el dinamisme de la demanda ha impulsat els preus a l’alça en el 2022 a la major part de districtes, recuperant la senda ascendent de la segona meitat de la passada dècada.

Un dels trets més característics del mercat residencial a la ciutat en els darrers anys ha estat la manca d’una oferta abundant d’habitatge de nova planta. Entre 2015 i 2020, el pes d’aquest segment es va situar de mitjana lleugerament per sobre del 8% del total de compravendes. Amb la irrupció del coronavirus l’activitat va patir un daltabaix i les  compravendes d’habitatge nou van caure en el 2020 més del 20%, el retrocés més intens des de 2012. Però amb la millora de la situació epidemiològica i la reactivació de la construcció residencial les operacions han remuntat de forma important en el darrer bienni. En el 2022 s’ha assolit la xifra de compravendes al segment de nova planta més elevada des de 2011, gràcies a la inusualment elevada xifra d’habitatges acabats en els darrers dos anys. L’impuls de la demanda sobre una oferta que, tot i així, no deixa de ser relativament limitada, empeny a l’alça els preus, que reprenen la trajectòria inflacionista després del retrocés del 2021.

Els adquirents estrangers i les persones jurídiques van ser els perfils de comprador que es van veure afectats més negativament amb l’esclat de la pandèmia i les restriccions a l’activitat i la mobilitat. Tanmateix, la demanda inversora ja va liderar la reactivació a la ciutat en el 2021, aprofitant probablement els nivells de preus més baixos, mentre que en el 2022 aquest perfil d’adquirent ha cedit el protagonisme a les llars, especialment les de nacionalitat estrangera. Al conjunt de Catalunya també són els estrangers els que encapçalen el ritme de creixement de les compravendes, si bé el pes d’aquest tipus d’adquirent sobre el total de les compravendes és inferior al que representa a la capital.

Pel que fa a la distribució territorial de les transaccions d’habitatges nous, les darreres dades de 2022 mostren com Sant Martí, que tradicionalment ha concentrat l’oferta més abundant de la ciutat, recupera protagonisme després del fort retrocés de l’activitat en 2020 i juntament amb l’Eixample, Horta-Guinardó i Sarrià-Sant Gervasi absorbeixen  més de 7 de cada 10 compravendes de nova planta. En canvi, a l’habitual dèficit de promocions residencials de Nou Barris en el 2022 s’afegeix també Sant Andreu, amb el nombre d’operacions més baix de la ciutat. El fort repunt dels preus en els districtes on es concentra la major part de l’activitat ha determinat la clara orientació inflacionista del valor de la mitjana de ciutat.

Pel que fa a la distribució territorial de les transaccions d’habitatges nous, les darreres dades disponibles mostren com Sant Martí, que tradicionalment ha concentrat l’oferta més abundant de la ciutat, recupera el seu protagonisme després del fort retrocés de  2020 i juntament amb l’Eixample, Horta-Guinardó i Sarrià-Sant Gervasi absorbeixen en el 2022 gairebé tres quartes parts de les compravendes de nova planta. En canvi, a l’habitual dèficit de promocions residencials de Nou Barris enguany s’afegeix també Sant Andreu, amb un nombre d’operacions molt baix. El fort repunt dels preus en el primer semestre de 2022 en els districtes on es concentra la major part de l’activitat ha determinat la clara orientació alcista del valor de la mitjana de ciutat.