Impressió

Nombre, superfície i preus

Array
Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Nombre i superfície dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2013 8.908 6.827 44.894 81,6 85,0 91,3
2014 10.606 7.479 47.109 83,1 85,4 92,7
2015 12.229 9.884 54.531 81,8 85,2 92,8
2016 14.266 12.222 66.286 80,3 83,6 92,1
2017 15.676 14.867 77.236 80,8 84,0 92,4
2018 13.791 16.510 80.820 78,3 84,3 92,5
1r.tr. 3.559 4.342 20.454 77,3 85,1 92,5
2n.tr. 3.491 4.187 20.464 76,7 83,5 91,5
3r.tr. 3.312 4.281 20.625 79,9 85,2 92,9
4t.tr. 3.429 3.700 19.277 79,2 83,1 93,3
2019 13.409 15.516 79.950 78,4 84,8 93,4
1r.tr. 3.639 4.233 21.478 79,0 86,8 93,9
2r.tr. 3.580 3.838 20.403 79,3 82,5 93,0
3r.tr. 3.194 3.775 19.872 78,4 84,7 94,0
4t.tr. 2.996 3.670 18.197 76,7 85,3 92,8
2020 9.861 13.056 64.673 78,9 88,3 96,2
1r.tr. 3.037 4.259 19.915 79,9 87,0 93,7
2r.tr. 2.179 2.674 12.731 77,5 87,2 96,9
3r.tr. 2.231 2.913 14.830 79,3 89,9 96,9
4t.tr. 2.414 3.210 17.197 78,5 89,6 98,2
2021
1r.tr. 3.123 3.606 20.470 78,7 86,0 97,9
2r.tr. 3.464 4.094 21.604 79,0 87,5 97,2
AMB: Àrea Metropolitana de Barcelona
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació
(%)
Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2n.tr.21/2n.tr.20 59,0 53,1 69,7 1,9 0,4 0,3
1r.sm.21/1r.sm.20 26,3 11,1 28,9 -0,1 -0,3 2,7
2020/2019 -26,5 -15,9 -19,1 0,6 4,1 3,0
2019/2018 -2,8 -6,0 -1,1 0,2 0,7 1,0
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Preu dels habitatges
Període Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2013 249,0 173,2 158,8 2.719,0 1.965,8 1.735,9
2014 258,3 164,6 162,7 2.754,5 1.847,9 1.728,2
2015 275,8 166,0 167,3 2.970,6 1.871,1 1.782,2
2016 290,9 170,8 170,3 3.238,2 1.971,2 1.845,8
2017 334,2 186,5 182,8 3.745,9 2.164,9 1.996,1
2018 339,8 202,2 186,6 3.995,3 2.379,8 2.072,9
1r.tr. 323,2 201,3 181,3 3.758,5 2.318,7 1.995,1
2n.tr. 327,5 196,0 183,1 3.930,7 2.328,4 2.053,7
3r.tr. 356,8 206,4 190,2 4.132,1 2.419,2 2.106,3
4t.tr. 353,6 205,1 192,1 4.182,3 2.459,2 2.140,1
2019 355,7 219,7 197,5 4.127,2 2.588,2 2.193,1
1r.tr. 358,5 224,4 200,1 4.119,0 2.570,9 2.200,3
2n.tr. 368,5 209,2 196,1 4.166,5 2.545,0 2.172,1
3r.tr. 348,8 220,8 197,1 4.145,4 2.603,4 2.194,6
4rt.tr. 343,7 224,6 196,5 4.068,3 2.640,9 2.207,2
2020 356,5 241,2 204,6 4.170,4 2.750,5 2.227,1
1r.tr. 360,0 238,9 199,7 4.135,5 2.763,2 2.222,2
2r.tr. 336,8 239,7 212,7 4.045,5 2.765,2 2.303,7
3r.tr. 367,9 245,2 206,3 4.310,2 2.744,3 2.223,1
4rt.tr. 358,6 242,0 203,3 4.195,4 2.726,2 2.182,0
2021
1r.tr. 352,3 236,1 207,1 4.075,5 2.773,8 2.222,5
2r.tr. 361,1 243,1 211,7 4.111,6 2.819,3 2.268,1
Variació
(%)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2n.tr.21/2n.tr.20 -2,1 -1,2 3,7 -1,5 0,4 0,0
1r.sm.21/1r.sm.20 1,8 0,3 2,4 -0,1 1,2 -0,3
2020/2019 0,2 9,8 3,6 1,0 6,3 1,5
2019/2018 4,7 8,7 5,9 3,3 8,8 5,8

Les xifres de compravendes es recuperen en la primera meitat de 2021, tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya, després de la forta caiguda de l’activitat al segment residencial en un 2020 marcat per la irrupció de la pandèmia. El refredament de la conjuntura econòmica abans de la irrupció de la pandèmia i la pròpia crisi sanitària han anat frenant el ritme de creixement dels preus per m2, que a la capital es situen en el primer semestre d’enguany lleugerament per sota de les mitjanes anuals registrades en 2019 i 2020.

La crisi sanitària de la Covid-19 va impactar de forma contundent en el mercat residencial en el 2020, amb una davallada de les compravendes del 26,5% a Barcelona i retrocessos de magnitud similar al segment de nova planta i al de segona mà, superiors en ambdós casos al 20%. Un escenari contractiu només comparable al de la darrera crisi immobiliària. Les 9.861 operacions de compravenda registrades a la capital en el conjunt de l’any van suposar la xifra més reduïda des de 2013 i el descens va ser més intens que a la resta de l’Àrea Metropolitana (-15,9%) degut al favorable comportament que en aquest àmbit mostrava el segment de nova planta.

Tanmateix, al llarg de la primera meitat de 2021 la situació s’ha anat reactivant, especialment a partir del segon trimestre, amb rebots a l’alça tant al segment de nova planta com al de segona mà, que registren el volum d’operacions més elevat dels darrers dos anys. Les prop de 6.600 transmissions registrades a Barcelona en els primers sis mesos de l’any suposen un increment en relació amb el mateix període de 2020 del 26,3% i es van aproximant a les xifres d’abans de la pandèmia, quedant un 8,8% per sota del registre de 2019. L’augment de les operacions a la ciutat en el que portem d’any, més intens al segment de segona mà que al de nova planta, mostra més vigor que a la resta de l’àrea metropolitana (+11,1%), on la caiguda de 2020 va ser menys accentuada. En aquest àmbit, les xifres del primer semestre han quedat només un 4,6% per sota de les de 2019 i la recuperació obeeix al segment de segona mà, ja que la comercialització de noves promocions ha anat a la baixa, desplaçant-se cap a la resta del país, on més intensa està sent la reactivació. De fet, les xifres del primer semestre del conjunt de Catalunya ja superen lleument les del mateix període de 2019, gràcies al major dinamisme que presenta el segment d’habitatge nou.

La irrupció de la crisi sanitària l’any passat en un context que ja era de desacceleració de l’economia han posat fre al ritme de creixement dels preus, que a Barcelona es situen a l’entorn dels 4.100 €/m2, retrocedint lleugerament en relació amb els valors mitjans del bienni anterior. Una evolució que resulta de la tendència a l’estabilització dels preus per m2 al segment majoritari de l’habitatge usat i de la correcció a la baixa que enguany experimenten els de nova planta a la ciutat. Si bé els preus unitaris han repuntat en termes interanuals en el segon trimestre fins a superar els 361.000 euros de mitjana per un habitatge de 79 m2, aquest efecte rebot en relació amb el mateix període de 2020 –plenament afectat pel confinament domiciliari- es dilueix en bona mesura en termes dels valors mitjans del primer semestre. 

La demanda que no pot fer front a aquests preus s’ha dirigit  tradicionalment a l’entorn metropolità, on l’oferta és més abundant que a Barcelona i els preus més assequibles.  Situats de mitjana a l’entorn dels 240.000 euros, es mantenen més d’un 30% per sota dels valors mitjans de Barcelona. La pressió als municipis propers a la capital ha fet que sigui l’àrea metropolitana l’àmbit que des del 2018 encapçala el ritme de creixement dels preus dels habitatges a Catalunya. Malgrat que la tendència a l’alça s’ha frenat considerablement en la primera meitat del 2021, el preus per m2 continuaven creixent en aquest àmbit, especialment al segment de nova planta. L’increment en els darrers vuit anys supera el 50%, de forma similar a la capital. Factors com el teletreball que la pandèmia ha impulsat estan incidint en la consolidació de certs canvis en les preferències de les llars tant pel que fa al tipus com a la localització dels habitatges demandats, guanyant atractiu els de majors dimensions i els situats fora de grans nuclis urbans. Un fet que estaria afavorint el desplaçament de la demanda cap a municipis petits més enllà de l’àmbit metropolità.

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML