Impressió

Nombre, superfície i preus

Array
Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Nombre i superfície dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2013 8.908 6.827 44.894 81,6 85,0 91,3
2014 10.606 7.479 47.109 83,1 85,4 92,7
2015 12.229 9.884 54.531 81,8 85,2 92,8
2016 14.266 12.222 66.286 80,3 83,6 92,1
2017 15.676 14.867 77.236 80,8 84,0 92,4
2018 13.791 16.510 80.820 78,3 84,3 92,5
1r.tr. 3.559 4.342 20.454 77,3 85,1 92,5
2n.tr. 3.491 4.187 20.464 76,7 83,5 91,5
3r.tr. 3.312 4.281 20.625 79,9 85,2 92,9
4t.tr. 3.429 3.700 19.277 79,2 83,1 93,3
2019 13.409 15.516 79.950 78,4 84,8 93,4
1r.tr. 3.639 4.233 21.478 79,0 86,8 93,9
2r.tr. 3.580 3.838 20.403 79,3 82,5 93,0
3r.tr. 3.194 3.775 19.872 78,4 84,7 94,0
4t.tr. 2.996 3.670 18.197 76,7 85,3 92,8
2020
1r.tr. 3.037 4.259 19.915 79,9 87,0 93,7
2r.tr. 2.179 2.674 12.731 77,5 87,2 96,9
3r.tr. 2.231 2.913 14.830 79,3 89,9 96,9
AMB: Àrea Metropolitana de Barcelona
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació
(%)
Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
3r.tr.20/ 3r.tr.19 -30,2 -22,8 -25,4 1,2 6,2 3,2
1r.sm.20/ 1r.sm.19 -27,7 -14,1 -22,1 -0,3 2,8 1,6
2019/2018 -2,8 -6,0 -1,1 0,2 0,7 1,0
2018/2017 -12,0 11,1 4,6 -3,1 0,3 0,1
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Preu dels habitatges
Període Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2013 249,0 173,2 158,8 2.719,0 1.965,8 1.735,9
2014 258,3 164,6 162,7 2.754,5 1.847,9 1.728,2
2015 275,8 166,0 167,3 2.970,6 1.871,1 1.782,2
2016 290,9 170,8 170,3 3.238,2 1.971,2 1.845,8
2017 334,2 186,5 182,8 3.745,9 2.164,9 1.996,1
2018 339,8 202,2 186,6 3.995,3 2.379,8 2.072,9
1r.tr. 323,2 201,3 181,3 3.758,5 2.318,7 1.995,1
2n.tr. 327,5 196,0 183,1 3.930,7 2.328,4 2.053,7
3r.tr. 356,8 206,4 190,2 4.132,1 2.419,2 2.106,3
4t.tr. 353,6 205,1 192,1 4.182,3 2.459,2 2.140,1
2019 355,7 219,7 197,5 4.127,2 2.588,2 2.193,1
1r.tr. 358,5 224,4 200,1 4.119,0 2.570,9 2.200,3
2n.tr. 368,5 209,2 196,1 4.166,5 2.545,0 2.172,1
3r.tr. 348,8 220,8 197,1 4.145,4 2.603,4 2.194,6
4rt.tr. 343,7 224,6 196,5 4.068,3 2.640,9 2.207,2
2020
1r.tr. 360,0 238,9 199,7 4.135,5 2.763,2 2.222,2
2r.tr. 336,8 239,7 212,7 4.045,5 2.765,2 2.303,7
3r.tr. 367,9 245,2 206,3 4.310,2 2.744,3 2.223,1
Variació
(%)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
3r.tr.20/ 3r.tr.19 5,5 11,0 4,6 4,0 5,4 1,3
1r.sm.20/ 1r.sm.19 -3,5 10,1 3,3 -1,0 8,0 3,0
2019/2018 4,7 8,7 5,9 3,3 8,8 5,8
2018/2017 1,7 8,4 2,1 6,7 9,9 3,8

La irrupció de la pandèmia del coronavirus accelera la caiguda de l’activitat al segment residencial en el 2020, després d’un 2019 amb xifres de compravendes a la baixa tant a Barcelona com a la resta del país. Malgrat tot, els preus resisteixen. Amb la represa del tercer trimestre els valors registrats van novament a l’alça, especialment al segment de nova planta, amb repunts de dos dígits tant a la capital com al conjunt de Catalunya.

En un context d’alentiment del ritme de creixement econòmic, l’any 2018 ja va tancar amb xifres de compravenda d’habitatges relativament baixes a Barcelona, després de cinc anys consecutius d’expansió. Un canvi de tendència que es va consolidar en el 2019 amb un nou descens de l’activitat -tot i que menys intens- que es va estendre a la resta de l’AMB i de Catalunya, tancant també amb xifres a la baixa, com a resposta de la demanda als senyals de refredament de la conjuntura i a l’augment acumulat dels preus. El nombre d’operacions registrades en el 2019 a la capital ja va ser el més reduït des de 2015, pel manteniment de la trajectòria a la baixa al segment de la segona mà i malgrat les xifres a l’alça en el de nova planta, concentrades en la primera meitat de l’any.

En aquest escenari, la paralització de l’activitat per tal de fer front a l’emergència sanitària de la Covid-19 va impactar de forma contundent al mercat residencial en la primera meitat de 2020, amb una forta davallada de l’activitat que en el 3r. trimestre de l’any seguia sent molt intensa en termes interanuals, només comparable a la registrada arran de la darrera crisi immobiliària. Les poc més de 2.200 operacions de compravenda registrades a la capital en els mesos d’estiu suposen la xifra més reduïda des del darrer trimestre de 2013. El descens està sent, en termes relatius, lleugerament més contingut a la resta de l’AMB i de Catalunya, pel comportament més favorable del segment de nova planta. En el cas de l’Àrea Metropolitana, amb una oferta més abundant i de majors dimensions mitjanes que a la capital, les compravendes d’habitatges nous s’han incrementat de forma notable amb la represa. Però l’elevada incertesa que encara està generant aquesta crisi i l’empitjorament de l’ocupació, amb la reducció de la renda disponible de les llars, són factors que continuaran afectant negativament la confiança dels adquirents i que inevitablement acabaran impactant en el mercat, on la trajectòria contractiva previsiblement es mantindrà durant els propers trimestres.

Pel que fa als preus, després de completar tot un sexenni de trajectòria alcista, la lleugera correcció del 1r. semestre de 2020 que es va registrar a la ciutat, per l’ajust dels valors dels habitatges de segona mà, no va tenir continuïtat en el tercer trimestre de l’any. Els preus van anar a l’alça en els mesos d’estiu a tots els àmbits –en major mesura a l’AMB i més lleugerament al conjunt de Catalunya- impulsats pels repunts de dos dígits en el cobejat segment de nova planta. En el cas del segment majoritari d’habitatge usat, l’increment dels valors registrats va ser molt més contingut i en el conjunt de Catalunya els preus fins i tot es van reduir moderadament. Els valors mitjans registrats a Barcelona, de fins a 367.900 euros per un habitatge que no arriba als 80m2 suposa assolir nous màxims que depassen els nivells d’abans de l’esclat de la bombolla immobiliària i que es situen prop d’un 50% per sobre dels mínims de 2013.

La demanda que no pot fer front a aquests nivells de preus de la capital s’ha dirigit  tradicionalment a l’entorn metropolità, on al llarg del període 2015-2018 les compravendes d’habitatges ja van tenir un comportament més dinàmic que a Barcelona i el conjunt de Catalunya.  La caiguda de les operacions per la crisi pandèmica, relativament més continguda a l’Àrea Metropolitana que a la resta d’àmbits, és reflex de les tendències que el confinament ha consolidat, com ara la preferència pels habitatges de majors dimensions, que es poden adquirir a preus més assequibles fora de Barcelona. Aquest desplaçament de la demanda de la ciutat cap als municipis del seu entorn estaria empenyent a l’alça els valors registrats a l’àmbit metropolità. Amb uns nivells que són més del 30% inferiors als de Barcelona, l’àrea metropolitana lidera el ritme de creixement dels preus dels habitatges des del 2018, registrant en el tercer trimestre de 2020 un augment interanual del 5,4% en termes d’unitat de superfície superior al de la capital. El repunt frega el 50% en tan sols sis anys.

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML