Impressió

Nombre, superfície i preus

Array
Array
Array
Array
Array
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Nombre i superfície dels habitatges
Període Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2013 8.908 6.827 44.894 81,6 85,0 91,3
2014 10.606 7.479 47.109 83,1 85,4 92,7
2015 12.229 9.884 54.531 81,8 85,2 92,8
2016 14.266 12.222 66.286 80,3 83,6 92,1
2017 15.676 14.867 77.236 80,8 84,0 92,4
2018 13.791 16.510 80.820 78,3 84,3 92,5
2019 13.409 15.516 79.950 78,4 84,8 93,4
1r.tr. 3.639 4.233 21.478 79,0 86,8 93,9
2r.tr. 3.580 3.838 20.403 79,3 82,5 93,0
3r.tr. 3.194 3.775 19.872 78,4 84,7 94,0
4t.tr. 2.996 3.670 18.197 76,7 85,3 92,8
2020 9.861 13.056 64.673 78,9 88,3 96,2
1r.tr. 3.037 4.259 19.915 79,9 87,0 93,7
2r.tr. 2.179 2.674 12.731 77,5 87,2 96,9
3r.tr. 2.231 2.913 14.830 79,3 89,9 96,9
4t.tr. 2.414 3.210 17.197 78,5 89,6 98,2
2021 13.803 15.847 87.903 79,2 86,7 97,2
1r.tr. 3.123 3.606 20.470 78,7 86,0 97,9
2n.tr. 3.464 4.094 21.604 79,0 87,5 97,2
3r.tr. 3.812 4.308 23.812 79,6 87,4 97,4
4t.tr. 3.404 3.839 22.017 79,2 85,8 96,5
2022
1r.tr. 3.880 4.850 24.855 81,3 82,6 95,9
2n.tr. 3.993 5.066 25.667 81,3 81,6 95,2
AMB: Àrea Metropolitana de Barcelona
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.
Variació
(%)
Nombre
de compravendes
Superfície mitjana
(m2 construïts)
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2n.tr.22/2n.tr.21 15,3 23,7 18,8 2,9 -6,7 -2,1
1r.sm.22/1r.sm.21 19,5 28,8 20,1 3,1 -5,4 -2,0
2021/2020 40,0 21,4 35,9 0,3 -1,8 1,0
2020/2019 -26,5 -15,9 -19,1 0,6 4,1 3,0
Compravendes d'habitatges a Barcelona, Àrea Metropolitana
i Catalunya - Preu dels habitatges
Període Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2013 249,0 173,2 158,8 2.719,0 1.965,8 1.735,9
2014 258,3 164,6 162,7 2.754,5 1.847,9 1.728,2
2015 275,8 166,0 167,3 2.970,6 1.871,1 1.782,2
2016 290,9 170,8 170,3 3.238,2 1.971,2 1.845,8
2017 334,2 186,5 182,8 3.745,9 2.164,9 1.996,1
2018 339,8 202,2 186,6 3.995,3 2.379,8 2.072,9
2019 355,7 219,7 197,5 4.127,2 2.588,2 2.193,1
1r.tr. 358,5 224,4 200,1 4.119,0 2.570,9 2.200,3
2n.tr. 368,5 209,2 196,1 4.166,5 2.545,0 2.172,1
3r.tr. 348,8 220,8 197,1 4.145,4 2.603,4 2.194,6
4rt.tr. 343,7 224,6 196,5 4.068,3 2.640,9 2.207,2
2020 356,5 241,2 204,6 4.170,4 2.750,5 2.227,1
1r.tr. 360,0 238,9 199,7 4.135,5 2.763,2 2.222,2
2r.tr. 336,8 239,7 212,7 4.045,5 2.765,2 2.303,7
3r.tr. 367,9 245,2 206,3 4.310,2 2.744,3 2.223,1
4rt.tr. 358,6 242,0 203,3 4.195,4 2.726,2 2.182,0
2021 362,6 240,1 212,2 4.119,8 2.784,9 2.265,5
1r.tr. 352,3 236,1 207,1 4.075,5 2.773,8 2.222,5
2n.tr. 361,1 243,1 211,7 4.111,6 2.819,3 2.268,1
3r.tr. 370,5 243,2 215,5 4.135,3 2.787,1 2.275,4
4t.tr. 364,9 237,1 213,8 4.153,8 2.754,9 2.293,4
2022
1r.tr. 392,8 236,6 220,8 4.358,0 2.850,7 2.391,5
2n.tr. 392,6 232,7 222,8 4.375,7 2.857,3 2.427,5
Variació
(%)
Preu mitjà
(milers d'€)
Preu
€/m2 construït
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
Barce-
lona
Resta
AMB
Cata-
lunya
2n.tr.22/2n.tr.21 8,7 -4,3 5,3 6,4 1,3 7,0
1r.sm.22/1r.sm.21 10,0 -2,2 5,9 6,7 2,0 7,3
2021/2020 1,7 -0,4 3,7 -1,2 1,3 1,7
2020/2019 0,2 9,8 3,6 1,0 6,3 1,5

Les compravendes d’habitatges es van recuperar en el 2021 de l’impacte de la pandèmia i el nombre d’operacions seguia creixent a bon ritme en el primer semestre de 2022, especialment al segment residencial de nova planta, però també al de segona mà. Aquest impuls de la demanda s’està traduint en un repunt a l’alça dels preus mitjans més intens a Barcelona que a la resta de l’àrea metropolitana.

Arran de la irrupció de la pandèmia, la davallada de les compravendes a Barcelona en l’any 2020 va arribar al 26,5%, amb retrocessos de magnitud similar als segments de nova planta i de segona mà que van deixar el nombre d’operacions en la xifra més reduïda des de 2013. Tanmateix, la situació es va capgirar al llarg de 2021, amb una reactivació tan intensa que va permetre compensar amb escreix la reducció de les transaccions de l’any anterior. Les 13.800 transmissions registrades a la ciutat en el 2021 van suposar el volum d’activitat més elevat des de 2017, amb un repunt anual del 40% i de prop del 3% en relació amb el 2019, superant així el nivell d’operacions immediatament anterior a l’esclat de la covid.

En el primer semestre de 2022 es manté el dinamisme de les operacions registrades, amb una xifra de transaccions d’habitatge a la ciutat propera a les 7.900, un nivell que no es veia des de l’estiu de 2017. El ritme de creixement interanual es situa al voltant del 20% tant a la capital com al conjunt de Catalunya, però en el que portem d’any està sent més intens a l’àrea metropolitana, amb un repunt de les compravendes proper al 30%. A la ciutat, el nombre de transmissions de gener a juny ja supera en més d’un 9% el nivell del primer semestre de 2019, abans de la pandèmia, gràcies a l’impuls de la segona mà i especialment del segment de nova planta, que tot i ser més residual, està creixent a més bon ritme. Pel que fa al conjunt de Catalunya, després de tancar el 2021 amb la xifra de compravendes d’habitatges més elevada des de 2007, en el 2022 segueix en màxims, superant en més d’un 20% el nivell registrat en la primera meitat de 2019, de forma similar a l’àrea metropolitana (+22,9%).

Aquesta expansió de la demanda està incidint en la tendència a l’alça que s’observa en el nivell dels preus dels habitatges, després del període 2019-2021 d’estabilització dels valors registrats. Una tendència alcista que pel conjunt del primer semestre de 2022 a Barcelona ha estat més marcada en el cas del segment de nova planta, afectat probablement per l’encariment dels costos de construcció. Tot i així, les dades del segon trimestre de l’any ja mostraven un ritme de creixement dels preus per m2 més intens al segment de la segona mà.

El repunt interanual a la capital, proper al 7% nominal en la primera meitat de l’any, ha estat superior al que presenta la resta de l’àrea metropolitana i bastant similar al del conjunt de Catalunya (+7,3%). Tot i la magnitud d’aquests repunts, en termes reals –tenint en compte el context actual d’elevada inflació- els valors registrats per m2 s’han mantingut relativament estabilitzats si es comparen amb els d’ara fa un any. Pel que fa als preus mitjans totals, a Barcelona s’enfilen a màxims històrics en termes nominals, amb prop de 393.000 euros per habitatges de 81,3 m2 de mitjana i un repunt interanual del 10% en el primer semestre, superior a la inflació, que obeeix en part a l’augment de la superfície mitjana. En relació amb els mínims de 2013, aquests valors han experimentat una remuntada a la ciutat de prop del 40% en termes reals, més intensa que a la resta del país, si bé es mantenen per sota dels nivells dels anys de la bombolla immobiliària.

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML