Impressió

Contractes d'accés a l'habitatge per barris

Array
Array
Array
Array
Array
Array

La davallada del nombre de contractes d’accés a l’habitatge que hi va haver en el 2020 a gairebé tots els barris de la ciutat es va revertir l’any passat, amb un contundent repunt alcista de les operacions que es va estendre a la major part del territori. Tanmateix, en els primers mesos d’enguany, el mercat de lloguer ha experimentat una contracció que ha empès novament a la baixa la xifra de contractes d’accés a uns dos terços dels 73 barris de Barcelona.

La xifra d’operacions registrades per accedir a un habitatge va anar a la baixa en el 2020 per l’impacte de la pandèmia de forma pràcticament generalitzada, amb caigudes en relació amb el 2019 a 69 dels 73 barris de la ciutat, majoritàriament de dos dígits. Tanmateix, la recuperació de l’activitat en el 2021 va ser molt significativa a gairebé tot el territori, amb un repunt simultani en ambdós segments del mercat, tant al de lloguer com al de compravenda, que es va estendre a més de quatre de cada cinc barris de Barcelona. La Trinitat Nova al districte de Nou Barris, Montbau a Horta-Guinardó i el Parc i la Llacuna del Poblenou a Sant Martí van experimentar els repunts a l’alça més intensos després de la paralització de 2020, amb increments de les operacions superiors al 60%. A més cal destacar la revifada a tots els barris de l’Eixample, amb un repunt anual dels contractes molt homogeni i superior al 50% a la major part del districte.

No obstant això, l’evolució a la baixa del mercat de lloguer en el primer trimestre de 2022 ha fet que la xifra de contractes d’accés a l’habitatge formalitzats s’hagi tornat a contraure a la major part de la ciutat. Malgrat que les compravendes han seguit majoritàriament a l’alça, uns dos terços dels 73 barris han registrat taxes de variació interanual dels contractes de signe negatiu. On més ha caigut l’activitat en els primers mesos de l’any és a barris com la Trinitat Nova –corregint així el repunt de 2021- i el Baix Guinardó, amb descensos de l’ordre del 35% o fins i tot més intensos, per la davallada tant dels lloguers registrats com de les compravendes.

 

En canvi, l’activitat al mercat residencial seguia en expansió als barris de la Font de la Guatlla i el Gòtic, amb repunts del nombre d’operacions superiors al 20%, i especialment al Parc i la Llacuna del Poblenou així com a Pedralbes. Aquest últim és el barri que enguany presenta un major dinamisme, amb un increment del contractes d’accés a l’habitatge en relació amb el primer trimestre de 2021 proper al 50%, ja que al llarg del darrer any ha vist doblades les compravendes i el lloguer també seguia a l’alça.

Tot i els canvis que s’han produït al mercat residencial en aquests darrers dos anys de pandèmia, més de la quarta part de l’activitat a Barcelona seguia concentrada en un reduït grup de només set barris amb una marcada centralitat. La Vila de Gràcia és el que concentra el major nombre de contractes d’accés a l’habitatge de tota la ciutat, amb un fort predomini del segment de lloguer –prop del 90% de les operacions-, més que a cap altre barri. El nucli central de l’activitat a la ciutat inclou bona part de l’Eixample –la Nova i l’Antiga Esquerra, la Dreta de l’Eixample i la Sagrada Família- així com també barris amb tipologies d’habitatges ben diferents com el Raval, a Ciutat Vella  i el de Sant Gervasi – Galvany.

Malgrat que els contractes de lloguer signats enguany van a la baixa a tots els barris de l’Eixample, el pes d’aquest segment segueix sent superior a la mitjana de la ciutat a tot el districte. Aquesta homogeneïtat territorial és una particularitat de l’Eixample que no s’observa a la resta de la ciutat, on són més freqüents els contrastos entre barris d’un mateix districte, tant en volum d’activitat com pel que fa als pesos relatius d’ambdós segments de mercat.

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML