Impressió

Contractes d'accés a l'habitatge per districtes

Evolució dels contractes d'accés a l'habitatge per districtes
Nombre de contractes d'accés Contractes de lloguer Operacions de compravenda
Districtes var. % var. % var. %
2020 2021 1r.tr.2022 2020 2021 1r.tr.2022 2020 2021 1r.tr.2022
Ciutat Vella 4.183 4.183 2.953 3.462 3.462 2.465 721 1.029 322
Eixample 9.800 9.800 7.476 8.469 8.469 6.445 1.331 2.129 686
Sants-Montjuïc 5.361 5.361 3.635 4.214 4.214 2.972 1.147 1.445 476
Les Corts 2.313 2.313 1.535 1.842 1.842 1.220 471 612 198
Sarrià-Sant Gervasi 4.952 4.952 3.400 4.169 4.169 2.830 783 1.174 334
Gràcia 4.712 4.712 3.412 3.893 3.893 2.896 819 1.072 216
Horta-Guinardó 4.445 4.445 3.042 3.337 3.337 2.327 1.108 1.522 329
Nou Barris 3.413 3.413 2.224 2.546 2.546 1.618 867 1.345 340
Sant Andreu 3.553 3.553 2.385 2.453 2.453 1.722 1.100 1.287 333
Sant Martí 6.157 6.157 4.245 4.727 4.727 3.270 1.430 2.071 608
Barcelona 50.277 50.277 35.096 40.416 40.416 28.509 9.861 13.803 3.880
Fonts: Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Lloguer: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. Compravenda: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades per la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, Generalitat de Catalunya.

Array
Array
Array
Array
Array
Array

Després de la reactivació que va viure l’any passat el mercat residencial, amb rebots a l’alça de dos dígits a tots els districtes i tant al segment de lloguer com al de compravenda, el nombre de contractes d’accés a l’habitatge tornava a anar a la baixa en els primers mesos d’enguany de forma generalitzada, per la pèrdua de dinamisme dels arrendaments i malgrat l’expansió de les transmissions patrimonials a la major part del territori.   

L’any de l’esclat de la pandèmia tancava amb una davallada de dos dígits en els contractes d’accés a l’habitatge a tots els districtes. Una caiguda generalitzada i bastant uniforme, amb descensos anuals que van anar del 18% de Sants-Montjuïc al 26% de Ciutat Vella i Horta-Guinardó, deixant el volum d’activitat per sota del nivell de 2013. Però la situació es va revertir completament l’any passat amb un fort rebot alcista a tota la ciutat, de magnitud molt similar al segment de compravenda i de lloguer. Això va permetre en el 2021 superar el volum de contractes d’accés a l’habitatge formalitzats en el 2019 a tots els districtes i a més, assolir nivells màxims a l’Eixample, Sant Martí, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i les Corts. A l’Eixample, el districte que va mostrar més dinamisme, l’increment de les operacions en relació amb el 2020 va ser superior al 50% i de més del 18% respecte a les xifres d’abans de la crisi sanitària, situant-se al capdavant de la reactivació en ambdós segments del mercat residencial de la ciutat, pel fort impuls del lloguer i especialment de les compravendes.

 

Tanmateix, en el primer trimestre de 2022 la situació s’ha tornat a capgirar i els contractes d’accés a l’habitatge registren novament caigudes interanuals a tots els districtes per la davallada generalitzada al segment del lloguer. Els descensos més continguts s’han donat a Sarrià-Sant Gervasi i Nou Barris, mentre que els més intensos corresponen a Gràcia i Horta-Guinardó, on a més dels contractes de lloguer també han anat a la baixa les transmissions per compravenda. A l’Eixample també s’observa un retrocés de l’activitat superior a la mitjana, de prop del 10% en relació amb el primer trimestre de 2021, ja que l’impuls que presenten les operacions de compravenda no ha compensat el descens dels lloguers. Tot i així, cal tenir en compte que es tracta de retrocessos des dels nivells màxims de 2021 i les xifres d’enguany a l’Eixample es mantenen per sobre de les d’abans de la pandèmia en prop d’un 9%. Un fet que també s’observa a Sarrià-Sant Gervasi, les Corts i Sants-Montjuïc, tot i que en menor mesura.

Es manté d’aquesta manera la posició capdavantera de l’Eixample al mercat residencial de Barcelona, concentrant més de la cinquena part dels contractes d’accés a l’habitatge i amb una participació sobre el total més elevada dins el segment del lloguer (21,6%) que en el de la compravenda (17,7%), tot i que aquest està guanyant pes. El segueix a certa distància Sant Martí, amb el 12,1% dels contractes d’accés formalitzats a la ciutat en el primer trimestre d’enguany i una evolució similar, ja que és un dels districtes on més creixen les compravendes en detriment de les signatures de contractes de lloguer.

 

 

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML