Impressió

Contractes d'accés a l'habitatge per districtes

Evolució dels contractes d'accés a l'habitatge per districtes
Nombre de contractes d'accés Contractes de lloguer Operacions de compravenda
Districtes var. % var. % var. %
2019 gn-st.2020 var (%)
gn-st.20/19
2019 gn-st.2020 var (%)
gn-st.20/19
2019 gn-st.2020 var (%)
gn-st.20/19
Ciutat Vella 5.688 2.969 -29,7 4.544 2.451 -27,3 1.144 518 -38,9
Eixample 12.493 6.853 -25,7 10.994 5.889 -27,1 1.499 964 -16,1
Sants-Montjuïc 6.539 3.811 -21,3 5.216 2.946 -23,3 1.323 865 -13,7
Les Corts 2.926 1.613 -27,7 2.300 1.253 -28,9 626 360 -23,4
Sarrià-Sant Gervasi 6.412 3.533 -26,7 5.345 2.922 -26,0 1.067 611 -30,1
Gràcia 5.982 3.312 -25,5 5.097 2.697 -27,7 885 615 -14,1
Horta-Guinardó 6.003 3.220 -27,2 4.380 2.356 -26,3 1.623 864 -29,8
Nou Barris 4.388 2.509 -23,7 3.219 1.817 -23,3 1.169 692 -24,5
Sant Andreu 4.559 2.547 -25,3 2.971 1.736 -20,4 1.588 811 -34,0
Sant Martí 8.112 4.375 -29,1 5.723 3.291 -23,0 2.389 1.084 -42,9
Barcelona 64.703 35.738 -26,0 51.294 28.291 -25,3 13.409 7.447 -28,5
Fonts: Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Lloguer: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. Compravenda: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades per la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, Generalitat de Catalunya.

Array
Array
Array
Array
Array
Array

Després del daltabaix del segon trimestre de 2020, el nombre d’operacions al mercat residencial de la ciutat es va recuperar només parcialment, en major mesura al segment de lloguer que al de compravenda i en el tercer trimestre gairebé tots els districtes van continuar davallant en termes interanuals a un ritme de dos dígits.

Els efectes de la pertorbació ocasionada per la pandèmia del coronavirus estan sent devastadors per a l’economia en general i l’activitat al mercat residencial de la ciutat també s’ha vist molt afectada a tots els districtes. En un escenari que a l’inici de 2020 ja era d’alentiment del ritme de creixement econòmic, el primer semestre va tancar amb davallades de dos dígits en els contractes d’accés a l’habitatge, tant de lloguer com de compravenda, a tots els districtes. Amb la represa del tercer trimestre, el nombre de contractes d’accés seguia caient en termes interanuals a tots els districtes, amb un descens més marcat a Ciutat Vella (-22,5%) i més contingut a Sants – Montjuïc (-7,1%) però en relació amb el segon trimestre l’activitat es va començar a recuperar, amb una evolució que, en general, va ser més favorable al segment majoritari, el de lloguer.

Malgrat que a l’estiu gairebé tots els districtes seguien registrant xifres de lloguers a la baixa en termes interanuals –menys Sant Andreu, on els arrendaments pràcticament es van estabilitzar respecte al tercer trimestre de 2019- la recuperació respecte al segon trimestre de 2020 va ser generalitzada. Al segment de compravenda en canvi, les operacions seguien davallant a l’estiu a la meitat dels districtes, marcant cotes encara més baixes que les del segon trimestre. No va ser el cas de l’Eixample, l’únic districte on les compravendes del tercer trimestre de 2020 van créixer respecte a un any enrere, mostrant un comportament més favorable que el del segment de lloguer.

 

 

De gener a setembre, la davallada dels contractes d’accés a l’habitatge va ser  relativament homogènia a tota la ciutat, amb caigudes interanuals de dos dígits que es van moure entre el 21% de Sants – Montjuïc i gairebé el 30% en el cas de Ciutat Vella. Una evolució que va venir marcada pel retrocés dels arrendaments, d’entre el 20% de Sant Andreu al 29% de les Corts. Al segment de compravenda en canvi, la dispersió a l’entorn de la mitjana va ser més accentuada, amb una caiguda de les operacions de fins al 43% a Sant Martí. La més continguda es va registrar a Sants-Montjuïc (-13,7%).

A Sant Martí, on després de l’Eixample es concentra  tradicionalment el percentatge més elevat de l’activitat immobiliària residencial de la ciutat, es va corregir el creixement de les compravendes de 2019, amb una caiguda de les operacions en aquest segment més intensa que la del lloguers. Una evolució que ha estat comú a la major part dels districtes, amb l’excepció de Sants – Montjuïc, les Corts, Gràcia i l’Eixample, on són els arrendaments els que davallen a un ritme superior. Tot i així, aquest darrer districte segueix liderant el mercat de lloguers, amb una de cada cinc operacions registrades a la ciutat.

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML