Impressió

Contractes d'accés a l'habitatge per districtes

Evolució dels contractes d'accés a l'habitatge per districtes
Nombre de contractes d'accés Contractes de lloguer Operacions de compravenda
Districtes var. % var. % var. %
2020 2021 1r.sm.2022 2020 2021 1r.sm.2022 2020 2021 1r.sm.2022
Ciutat Vella 4.183 5.800 2.629 3.462 4.771 2.006 721 1.029 623
Eixample 9.800 14.817 6.397 8.469 12.688 5.034 1.331 2.129 1.363
Sants-Montjuïc 5.361 7.323 3.394 4.214 5.878 2.441 1.147 1.445 953
Les Corts 2.313 3.181 1.382 1.842 2.569 1.006 471 612 376
Sarrià-Sant Gervasi 4.952 6.996 3.321 4.169 5.822 2.575 783 1.174 746
Gràcia 4.712 6.769 2.895 3.893 5.697 2.363 819 1.072 532
Horta-Guinardó 4.445 6.060 2.745 3.337 4.538 1.998 1.108 1.522 747
Nou Barris 3.413 4.505 2.210 2.546 3.160 1.502 867 1.345 708
Sant Andreu 3.553 4.660 1.997 2.453 3.373 1.464 1.100 1.287 533
Sant Martí 6.157 8.275 3.873 4.727 6.204 2.669 1.430 2.071 1.204
Barcelona 50.277 70.961 31.543 40.416 57.158 23.670 9.861 13.803 7.873
Fonts: Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Lloguer: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. Compravenda: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades per la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, Generalitat de Catalunya.

Array
Array
Array
Array
Array
Array

Després de la reactivació que va viure l’any passat el mercat residencial, amb rebots a l’alça de dos dígits a tots els districtes i tant al segment de lloguer com al de compravenda, el nombre de contractes d’accés a l’habitatge torna a anar a la baixa en el 2022 de forma generalitzada, per la pèrdua de dinamisme dels arrendaments i malgrat l’expansió de les transmissions patrimonials a la major part del territori.   

L’any de l’esclat de la pandèmia tancava amb una davallada de dos dígits en els contractes d’accés a l’habitatge a tots els districtes. Una caiguda generalitzada i bastant uniforme, amb descensos anuals que van anar del 18% de Sants-Montjuïc al 26% de Ciutat Vella i Horta-Guinardó, deixant el volum d’activitat per sota del nivell de 2013. Però la situació es va revertir completament en el 2021 amb un fort rebot alcista a tota la ciutat, de magnitud molt similar al segment de compravenda i de lloguer. Això va permetre superar el volum de contractes d’accés a l’habitatge del 2019 a tots els districtes i a més, assolir nivells màxims a l’Eixample, Sant Martí, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i les Corts. A l’Eixample, el districte que va mostrar més dinamisme, l’increment de les operacions en relació amb el 2020 va ser superior al 50% i de més del 18% respecte a les xifres d’abans de la crisi sanitària, situant-se al capdavant de la reactivació en ambdós segments del mercat residencial de la ciutat, pel fort impuls del lloguer i especialment de les compravendes.  

 

Tanmateix, la situació s’ha tornat a capgirar en el primer semestre de 2022 i els contractes d’accés a l’habitatge registren novament caigudes interanuals a tots els districtes per la davallada generalitzada al segment del lloguer. El descens més contingut s’ha donat a Nou Barris, on les xifres pràcticament s’han estabilitzat en relació amb els primers sis mesos de 2021, ja que l’impuls de les compravendes ha compensat la tendència a la baixa dels lloguers. Una evolució similar s’observa a  Sarrià-Sant Gervasi, mentre que la davallada més intensa correspon a Sant Andreu, on a més dels contractes de lloguer també han anat a la baixa les transmissions per compravenda. A l’Eixample també s’observa un retrocés de l’activitat superior a la mitjana, de més del 14% en relació amb el primer semestre de 2021, ja que l’impuls de les operacions de compravenda no compensa el descens dels contractes de lloguer. Tot i així, cal tenir en compte que es tracta de retrocessos des dels nivells màxims de 2021 i les xifres d’enguany a l’Eixample es mantenen per sobre de les d’abans de la pandèmia en prop d’un 7%. Un fet que també s’observa a Sarrià-Sant Gervasi i en menor mesura a Sants-Montjuïc.

Es manté d’aquesta manera la posició capdavantera de l’Eixample al mercat residencial de Barcelona amb més de la cinquena part dels contractes d’accés a l’habitatge i una participació sobre el total més elevada dins el segment del lloguer (21,3%) que en el de la compravenda (17,3%), tot i que en aquest últim escala set punts en relació amb el 2018. El segueix a certa distància Sant Martí, amb poc més del 12,3% dels contractes d’accés i un retrocés en el 2022 lleugerament inferior a la mitjana.
 

 

 

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML