Impressió

Evolució del nombre de contractes d'accés a l'habitatge

Evolució dels contractes d'accés a l'habitatge a Barcelona i Catalunya
Barcelona Catalunya
Període Total Lloguer Compravenda Total Lloguer Compravenda
2014 55.017 44.411 10.606 196.842 149.733 47.109
2015 52.852 40.623 12.229 196.298 141.767 54.531
2016 56.448 42.182 14.266 209.000 142.714 66.286
2017 65.629 49.953 15.676 234.172 156.936 77.236
2018 67.315 53.524 13.791 248.773 167.953 80.820
1r.tr. 16.540 12.981 3.559 62.153 41.699 20.454
2n.tr. 17.163 13.672 3.491 63.919 43.455 20.464
3r.tr. 16.584 13.272 3.312 61.237 40.612 20.625
4t.tr. 17.028 13.599 3.429 61.464 42.187 19.277
2019 64.703 51.294 13.409 242.470 162.520 79.950
1r.tr. 16.471 12.832 3.639 63.121 41.643 21.478
2n.tr. 16.047 12.467 3.580 60.797 40.394 20.403
3r.tr. 15.787 12.593 3.194 58.905 39.033 19.872
4t.tr. 16.398 13.402 2.996 59.647 41.450 18.197
2020 50.277 40.416 9.861 200.182 135.509 64.673
1r.tr. 14.472 11.435 3.037 56.274 36.359 19.915
2n.tr. 7.906 5.727 2.179 33.784 21.053 12.731
3r.tr. 13.286 11.055 2.231 53.775 38.945 14.830
4t.tr. 14.613 12.199 2.414 56.349 39.152 17.197
2021 70.961 57.158 13.803 255.745 167.842 87.903
1r.tr. 17.522 14.399 3.123 63.709 43.239 20.470
2n.tr. 17.574 14.110 3.464 63.788 42.184 21.604
3r.tr. 18.210 14.398 3.812 64.746 40.934 23.812
4t.tr. 17.655 14.251 3.404 63.502 41.485 22.017
2022
1r.tr. 16.107 12.227 3.880 63.368 38.513 24.855
2n.tr. 15.436 11.443 3.993 63.022 37.355 25.667
Fonts: Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Lloguer: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. Compravenda: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades per la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, Generalitat de Catalunya.
Barcelona Catalunya
Variació (%) Total Lloguer Compravenda Total Lloguer Compravenda
2n.tr.22/2n.tr.21 -12,2 -18,9 15,3 -1,2 -11,4 18,8
1r.sm.22/1r.sm.21 -10,1 -17,0 19,5 -0,9 -11,2 20,1
2021/2020 41,1 41,4 40,0 27,8 23,9 35,9
2020/2019 -22,3 -21,2 -26,5 -17,4 -16,6 -19,1

Array
Array
Array
Array
Array

Els contractes d’accés a l’habitatge van registrar en el 2021 un fort rebot a l’alça a la ciutat, de l’ordre del 40% tant al segment de lloguer com al de compravenda. Les xifres van superar les d’abans de la pandèmia i es van enfilar a zona de màxims, tant a Barcelona com a la resta del país, compensant amb escreix la davallada de 2020. Tanmateix, en el que portem de 2022 les operacions han tornat a anar globalment a la baixa especialment a Barcelona, degut a la contracció del segment  del lloguer i malgrat l’expansió que ha seguit experimentant el mercat de compravenda.

Les dades agregades de fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL i compravendes registrades van mostrar una caiguda dels contractes d’accés a l’habitatge superior al 20% en el 2020, més intensa al segment de compravenda, com a conseqüència de les restriccions adoptades per fer front a l’esclat de l’emergència sanitària. Si l’evolució de 2019 ja era moderadament negativa en un context de desacceleració del creixement econòmic, l’impacte de la pandèmia va accentuar la trajectòria a la baixa. Però a mesura que la situació epidemiològica millorava, l’activitat es va anar recuperant i el 2021 tancava amb prop de 71.000 contractes d’accés a l’habitatge registrats a Barcelona i un repunt anual de l’ordre del 40% en ambdós segments del mercat. La xifra és un nou màxim històric, superant el nivell de 2019 en prop d’un 10%, en bona part gràcies al dinamisme dels lloguers, que van assolir nivells de rècord a la ciutat. A la vegada, les compravendes registrades presentaven el volum més elevat en quatre anys. Al conjunt de Catalunya les xifres van marcar igualment màxims, amb més de 255.700 contractes d’accés, si bé l’evolució va ser relativament més favorable en el cas del segment de compravenda, que va registrar el volum més elevat des de 2007.

Tanmateix, la situació ha començat a canviar novament en la primera meitat del 2022 i les xifres tornen a anar a la baixa a Barcelona a un ritme interanual de l’ordre del 10%. Malgrat que el mercat de compravenda segueix en expansió, el segment de lloguer presenta desajustos entre l’oferta i la demanda, amb xifres negatives especialment a la capital. Amb la fi de les mesures restrictives vinculades a la pandèmia, la demanda de lloguer habitual ha tornat a créixer mentre que l’oferta ha minvat i la xifra de nous arrendaments s’ha reduït a la ciutat en un 17% en relació amb el primer semestre de 2021 –un 6,4% respecte a la primera meitat de 2019-.  Tot i així, el total de contractes d’accés a l’habitatge no ha quedat gaire lluny de la xifra de fa tres anys, situant-se tan sols un 3% per sota, gràcies a l’evolució més positiva de les compravendes. Pel que fa al conjunt de Catalunya, les xifres es presenten globalment més estabilitzades, tant en relació amb l’any passat com respecte als nivells de prepandèmia, ja que en aquest cas el descens que també registren els contractes de lloguer no ha estat tan marcat com a la capital i s’ha vist compensat pel dinamisme de les compravendes. 

En els darrers anys, aproximadament quatre de cada cinc operacions a l’immobiliari residencial de la ciutat han estat en règim de lloguer. Després de superar lleugerament el 80% de mitjana en el bienni 2020-2021, l’evolució de 2022 amb els lloguers a la baixa ha fet retrocedir la participació d’aquest segment al 75%. Al conjunt de Catalunya també predominen els arrendaments sobre el total de contractes d’accés a l’habitatge amb un percentatge que es situa en el 60%, el més baix des de 2008, per l’expansió de les compravendes. A la capital es concentra aproximadament la quarta part del total de contractes registrats a Catalunya, un pes que enguany tendeix moderadament a la baixa i torna a ser similar al de 2020.

 

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML