Impressió

Evolució del nombre de contractes d'accés a l'habitatge

Evolució dels contractes d'accés a l'habitatge a Barcelona i Catalunya
Barcelona Catalunya
Període Total Lloguer Compravenda Total Lloguer Compravenda
2014 55.017 44.411 10.606 196.842 149.733 47.109
2015 52.852 40.623 12.229 196.298 141.767 54.531
2016 56.448 42.182 14.266 209.000 142.714 66.286
2017 65.629 49.953 15.676 234.172 156.936 77.236
2018 67.315 53.524 13.791 248.773 167.953 80.820
1r.tr. 16.540 12.981 3.559 62.153 41.699 20.454
2n.tr. 17.163 13.672 3.491 63.919 43.455 20.464
3r.tr. 16.584 13.272 3.312 61.237 40.612 20.625
4t.tr. 17.028 13.599 3.429 61.464 42.187 19.277
2019 64.703 51.294 13.409 242.470 162.520 79.950
1r.tr. 16.471 12.832 3.639 63.121 41.643 21.478
2n.tr. 16.047 12.467 3.580 60.797 40.394 20.403
3r.tr. 15.787 12.593 3.194 58.905 39.033 19.872
4t.tr. 16.398 13.402 2.996 59.647 41.450 18.197
2020 50.277 40.416 9.861 200.182 135.509 64.673
1r.tr. 14.472 11.435 3.037 56.274 36.359 19.915
2n.tr. 7.906 5.727 2.179 33.784 21.053 12.731
3r.tr. 13.286 11.055 2.231 53.775 38.945 14.830
4t.tr. 14.613 12.199 2.414 56.349 39.152 17.197
2021
1r.tr. 17.522 14.399 3.123 63.709 43.239 20.470
2n.tr. 17.574 14.110 3.464 63.788 42.184 21.604
Fonts: Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Lloguer: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. Compravenda: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades per la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, Generalitat de Catalunya.
Barcelona Catalunya
Variació (%) Total Lloguer Compravenda Total Lloguer Compravenda
2n.tr.21/2n.tr.20 122,3 146,4 59,0 88,8 100,4 69,7
1r.sm.21/1r.sm.20 56,8 66,1 26,3 41,6 48,8 28,9
2020/2019 -22,3 -21,2 -26,5 -17,4 -16,6 -19,1
2019/2018 -3,9 -4,2 -2,8 -2,5 -3,2 -1,1

Array
Array
Array
Array
Array

Els contractes d’accés a l’habitatge registren en el primer semestre de l’any un fort repunt alcista que permet superar les xifres d’abans de la pandèmia tant a Barcelona com a la resta del país i compensar bona part de la davallada ocasionada per la crisi sanitària al llarg de tot el 2020. Les xifres es situen en zona de màxims gràcies a la reactivació del segment de lloguer, mentre que la recuperació de les compravendes va avançant més lentament.

Les restriccions adoptades des de març de l’any passat per fer front a l’esclat de l’emergència sanitària van afectar en bona mesura al mercat immobiliari. Les dades agregades de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL i les compravendes d'habitatge registrades ens indiquen una millora durant la segona meitat del 2020, però sense recuperar els nivells de 2019, previs a la pandèmia. El 2020 va tancar amb una caiguda superior al 20% en ambdós segments de mercat, més intensa al de compravenda. Si l’evolució de 2019 ja era negativa en el context de desacceleració del creixement econòmic, l’impacte de la pandèmia va accentuar la trajectòria a la baixa amb una xifra inferior als 50.300 contractes –la més reduïda dels darrers vuit anys- i un descens del 22,3% en relació amb els nivells d’abans de la covid.

Tanmateix, a mesura que la situació epidemiològica ha anat millorant i es va tornant a una certa normalitat, l’activitat s’ha anat recuperant i les xifres de 2021 estan sent molt positives. En el segon trimestre s’han més que doblat els minsos registres de contractes d’accés a l’habitatge del mateix període de 2020, afectat plenament pel confinament domiciliari. Més enllà de l’efecte rebot, l’alça situa el nombre de contractes registrats de gener a juny per sobre dels 35.000. És una xifra rècord que ja supera la del mateix període de 2019 en un 7,9% i que respon al comportament més expansiu del segment de lloguer, amb un nombre de contractes situat un 12,7% per sobre de les xifres d’abans de la pandèmia i que s’està recuperant més ràpidament que les compravendes, que tot i créixer en termes interanuals es mantenen encara un 8,8% per sota dels registres del primer semestre de 2019. A l’empara de la nova llei de contenció de rendes, la signatura de contractes d’arrendament en el primer semestre de 2021 ha assolit màxims històrics a Barcelona. Una reactivació de la demanda que ha suposat recuperar amb escreix la davallada de contractes de lloguer que hi va haver al llarg de tot el 2020, tant a la ciutat com al conjunt de Catalunya.

Al conjunt de Catalunya, els descensos en el 2020 també van ser de dos dígits en ambdós segments de mercat, però la magnitud de la davallada va ser menys intensa que a la capital. Per aquest motiu, el rebot alcista dels contractes d’accés a l’habitatge en el primer semestre d’enguany també ha estat inferior al que es registra a la capital. Tanmateix, a nivell desagregat això només és vàlid pel segment de lloguer, que a Barcelona avança amb més vigor, mentre que el mercat de compravenda presenta un comportament lleugerament més favorable a la resta del país, amb unes xifres que en el primer semestre ja superen lleument nivells de prepandèmia gràcies al dinamisme del segment de nova planta.

En els darrers anys, aproximadament quatre de cada cinc operacions a l’immobiliari residencial de la ciutat són en règim de lloguer. Una participació que es situa en el 81,2% en el primer semestre, molt per sobre de la dels anys previs a l’esclat de la bombolla immobiliària, quan les compravendes representaven prop de la meitat dels contractes d’accés a l’habitatge. A Catalunya en canvi, les operacions de compravenda tenen un major pes relatiu, si bé la participació dels arrendaments sobre el total de contractes d’accés registrats és igualment majoritària, amb uns dos terços del total.

A la capital, les operacions al segment de compravenda han anat perdent pes relatiu en els darrers anys en relació amb el conjunt del país, representant actualment menys del 16% del total. Això té a veure amb les noves tendències urbanes que arran de la pandèmia s’estan consolidant, lligades a factors com el teletreball, que fan que una part de la demanda de compra dels barcelonins es dirigeixi cap a l’entorn metropolità i la resta del país, on resulta més fàcil trobar habitatges més amplis a preus més assequibles. Aquesta evolució s’ha vist contrarestada per la del mercat de lloguer, que en el primer semestre ha guanyat pes a Barcelona en relació amb el conjunt de Catalunya. La ciutat ha concentrat un terç del total de contractes d’arrendament formalitzats al país, una participació que més que dobla la del segment de compravendes. Com a resultat d’aquestes dinàmiques, el pes relatiu dels contractes d’accés a l’habitatge registrats a Barcelona s’ha anat recuperant enguany, concentrant una mica més de la quarta part del país (27,5%). 

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML