Impressió

Accessibilitat a l'habitatge de lloguer a Barcelona

Array
Array
Array
Accessibilitat familiar a l'habitatge de lloguer a Barcelona
Període Lloguer
mensual (€)
Esforç teòric
d'accés al lloguer
2004 585 17,4
2005 636 17,8
2006 696 18,7
2007 766 19,8
2008 813 19,7
  
2009 793 19,1
2010 762 19,1
2011 753 18,9
2012 720 18,5
2013 682 17,7
  
2014 688 17,2
2015 735 17,8
2016 801 18,8
2017 877 19,5
Font: els lloguers provenen de les fiances de lloguer de l'Incasol publicades pel Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Renda familiar disponible: vegeu barcelonaeconomia.bcn.cat.

Indicadors d’accessibilitat a l’habitatge de lloguer a Barcelona

La sèrie que es presenta referida a l’accessibilitat a un habitatge de lloguer a Barcelona per part d’un resident a la ciutat mostra un perfil temporal similar al de l’esforç teòric d’amortització requerit per accedir a un habitatge en propietat. La diferència substancial radica en l’evolució registrada els darrers tres anys. En el cas de la propietat els valors actuals es mantenen relativament propers als mínims de la sèrie, mentre que l’esforç econòmic per accedir a un de lloguer ja ha repuntat amb força i s’ha situat en zona de màxims. Una evolució alcista que, rebaixant l’impuls dels darrers anys, molt probablement es mantindrà el 2018, igualant o superant els màxims de la sèrie d’ara fa deu anys.

Si l’evolució de la RFD mitjana ha estat, en aquest exercici teòric, la mateixa per un comprador que per un llogater i els preus d’ambdós segments del mercat acumulen més de tres anys de recuperació a un ritme similar però amb un petit biaix a favor del lloguer, la clau per explicar aquesta divergència tan manifesta rau bàsicament en l’impacte de la baixada dels tipus d’interès en el mercat de compra. Un descens que no ha beneficiat als qui han optat pel lloguer. En tot cas, és un factor que ja ha tocat fons i el seu impacte sobre l’índex de 2018 serà mínim. En conseqüència, s’hauria d’esperar que els dos índexs d’accessibilitat iniciessin una etapa d’evolució més sincronitzada si no fos perque la demanda dels no residents pressiona molt més el segment del lloguer que el de propietat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML