Impressió

Finançament i crèdit hipotecari

Els indicadors hipotecaris de l’any 2020, en especial a partir del mes de març, confirmen el fort impacte  de la greu crisi sanitària, social i econòmica associada a la pandèmia del Covid-19 en el mercat hipotecari, i en general en el mercat immobiliari.

A partir de 2015 el mercat hipotecari va iniciar un procés de recuperació, tot i que molt per sota dels nivells previs a la crisi econòmica del 2008, i que a finals de 2019 semblava marcar un canvi de tendència cap a una estabilització o lleugera contracció, amb increments molt per sota dels assolits en els anys anteriors, i fins i tot negatius amb una certa intensitat en el cas de Barcelona, i més limitat en l’àmbit de la província.

L’any 2020 capgira totes les tendències observades fins ara, i vindrà marcat per una crisi d’abast mundial i d’una intensitat sense precedents, amb caigudes molt significatives en el nivell d’ocupació, activitat econòmica i nivell de renda, variables totes elles que afecten d’una manera molt directa en el mercat immobiliari, i unes perspectives de recuperació molt incertes, tant pel que a l’evolució positiva o negativa, com a l’horitzó temporal en què es produeixi.