Impressió

Finançament i crèdit hipotecari

La concessió d’hipoteques es va recuperar en el 2021 del fort impacte de la crisi de la Covid-19 i la tendència ha seguit a l’alça en el 2022, assolint la xifra més elevada en dotze anys, malgrat el fort repunt dels tipus d’interès.

L’esclat de l’emergència sanitària va fer necessari l’establiment de mesures restrictives de l’activitat que es van traduir en una forta crisi d’abast mundial. En un moment de desacceleració de l’economia en que ja es registraven taxes de variació negatives al mercat hipotecari de Barcelona, la pandèmia va consolidar en el 2020 la senda descendent i les hipoteques formalitzades a la ciutat van tancar amb xifres a la baixa per segon any consecutiu. Tanmateix, la reactivació de l’economia va permetre ja en el 2021 capgirar la tendència a la baixa del bienni anterior, incidint positivament en el dinamisme dels indicadors hipotecaris. L’elevat volum de les noves hipoteques es va veure afavorit pel manteniment dels tipus d’interès en nivells mínims.

La tendència a l’alça del nombre de préstecs hipotecaris s’ha mantingut en el 2022, amb una xifra rècord des de 2010. Tanmateix, les pujades de tipus d’interès iniciades pel BCE a l’estiu passat per frenar una inflació desbocada s’han traduït en un repunt de l’euríbor a 12 mesos, que ha tornat a xifres positives després de més de sis anys en terreny negatiu i ja es situa en el nivell més elevat des de final de 2008, encarint les hipoteques de forma notable i deixant moltes famílies en una situació difícil per fer front al pagament de les quotes.