Impressió

Finançament i crèdit hipotecari

Més de dos anys després de l’esclat de la pandèmia, la supressió de les restriccions i la tornada a una certa normalitat gràcies a la millora de la situació epidemiològica ha incidit positivament en la reactivació de l’economia i la dinamització dels indicadors hipotecaris. La concessió d’hipoteques s’ha recuperat del fort impacte de la crisi de la Covid-19 assolint en el 2021 la xifra més elevada des de 2010.  >

L’esclat de l’emergència sanitària va fer necessari l’establiment de mesures restrictives de l’activitat que es van traduir en una forta crisi d’abast mundial i d’una intensitat sense precedents en sectors claus de la nostra economia. Les significatives caigudes en els nivells d’ocupació, d’activitat econòmica de renda van afectar també d’una manera molt directa el mercat immobiliari. En un moment de desacceleració de l’economia en que al mercat hipotecari de Barcelona ja es registraven taxes de variació negatives, la pandèmia va intensificar la senda descendent en el 2020 i les hipoteques formalitzades a la ciutat van tancar amb xifres a la baixa per segon any consecutiu, amb un descens de magnitud similar a la resta d’àmbits analitzats..

Però l’arribada de les vacunes i la creixent immunització de la població han contribuït en el 2021 a la progressiva tornada a una certa normalitat, mitigant incerteses i millorant les expectatives i la confiança de les famílies. L’elevat volum de les noves hipoteques –una xifra rècord des de 2010- afavorit pel manteniment dels tipus d’interès en nivells mínims, confirma el bon ritme de la recuperació.

La trajectòria a l’alça del nombre de préstecs hipotecaris es manté en els primers mesos de 2022. Tanmateix, les perspectives de normalització de la política monetària per part del BCE s’han traduït en un repunt de l’euríbor a 12 mesos, que ja registra taxes positives i, malgrat estar lluny del pic de 2008, comença a encarir les hipoteques.