Impressió

Finançament i crèdit hipotecari

Els indicadors hipotecaris de l’any 2020, en especial a partir del mes de març, confirmen el fort impacte  de la greu crisi sanitària, social i econòmica associada a la pandèmia del Covid-19 en el mercat hipotecari, i en general en el mercat immobiliari.

A partir de 2015 el mercat hipotecari va iniciar un procés de recuperació, tot i que molt per sota dels nivells previs a la crisi econòmica del 2008. Tanmateix, la segona meitat de 2019 ja semblava marcar un canvi de tendència cap a una estabilització o lleugera contracció, amb increments en el conjunt de l’any molt per sota dels assolits en els anys anteriors i fins i tot variacions negatives, de certa intensitat en el cas de Barcelona i més limitada en l’àmbit de la província.

Amb l’esclat de la pandèmia, la trajectòria a la baixa en la concessió de crèdits hipotecaris s’ha intensificat a Barcelona en el 2020 alhora que s’ha estès a tots els àmbits analitzats. En el context d’una crisi d’abast mundial i d’una intensitat sense precedents, amb caigudes molt significatives en el nivell d’ocupació, activitat econòmica i nivell de renda, variables totes elles que afecten d’una manera molt directa en el mercat immobiliari, les perspectives de recuperació molt incertes, tant pel que a l’evolució positiva o negativa, com a l’horitzó temporal en què es produeixi.