Impressió

Finançament i crèdit hipotecari

Es confirma la recuperació del crèdit hipotecari, tant en hipoteques contractades com en l’import, iniciada en anys anteriors, seguint la tendència del mercat immobiliari.

Després del procés de sanejament del sector financer que va tenir lloc fins el 2015, l’activitat del mercat hipotecari s’ha recuperat, tot i que queda molt per sota dels nivells previs a la crisi econòmica, i en particular, a la del mercat immobiliari. Una certa relaxació en les condicions d’accés al crèdit i l’estabilitat en el nivell de tipus d’interès, han permès un augment tant de les hipoteques contractades com de l’import mitjà. En el cas de Barcelona, una oferta d’habitatge més limitada i un nivell de preus més elevat que provoca un desplaçament de la demanda cap a l’entorn metropolità expliquen algunes de les diferències que es produeixen en els indicadors hipotecaris.