Impressió

Hipoteques d'habitatges

Array
Array
Array
Habitatges hipotecats en finques urbanes
Nombre d'hipoteques
Període Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
2013 6.024 20.368 30.059 199.703
2014 6.452 21.956 30.646 204.302
2015 8.715 28.040 38.825 246.767
2016 9.712 33.170 46.083 282.707
2017 10.933 38.311 50.881 312.843
2018 11.371 44.391 58.136 348.326
2019 10.808 44.029 58.699 361.291
2020 10.107 41.221 54.688 337.752
2021 12.300 51.855 70.366 418.058
1r.tr. 2.655 12.098 16.541 96.609
2n.tr. 3.350 13.292 17.732 105.574
3r.tr 3.302 13.621 18.366 110.774
4t.tr. 2.993 12.844 17.727 105.101
2022 13.855 58.834 80.794 463.817
1r.tr. 3.417 14.257 19.480 116.303
2n.tr. 3.820 16.009 21.400 120.355
3r.tr 3.539 15.130 20.993 116.758
4t.tr. 3.079 13.438 18.921 110.401
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre de la Propietat publicades per l'INE i pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
Variacions
(%)
Nombre d'hipoteques
Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
4t.tr.22/4t.tr.21 2,9 4,6 6,7 5,0
2n.sm.22/2n.sm.21 5,1 7,9 10,6 5,2
2022/2021 12,6 13,5 14,8 10,9
2021/2020 21,7 25,8 28,7 23,8
Variacions
(%)
Import mitjà del crèdit
Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
4t.tr.22/4t.tr.21 1,0 1,0 1,6 4,8
2n.sm.22/2n.sm.21 1,6 2,4 2,4 4,6
2022/2021 11,8 5,3 5,2 5,8
2021/2020 4,6 -13,3 -11,1 2,1

La concessió d’hipoteques d’habitatges s’ha recuperat amb escreix de l’impacte de la pandèmia i marca en el 2022 els nivells més elevats des de 2010, tant a la ciutat com a la resta del país. Tanmateix, l’empitjorament de les condiciones financeres ha moderat el ritme de creixement de les signatures en la segona meitat de l’any.

La tornada a la normalitat postpandèmia ha tingut efectes molt positius en la  reactivació de l’economia i la dinamització del mercat hipotecari, que en el 2021 ja va capgirar la tendència a la baixa registrada a Barcelona en el bienni 2019-2020. Les 12.300 hipoteques registrades a la ciutat en 2021 van suposar una significativa remuntada respecte al 2020, amb un repunt anual de més del 20% que va permetre superar els nivells de 2019 en unes 1.500 hipoteques més.

Aquesta trajectòria a l’alça s’ha mantingut en el 2022, tot i que el ritme de creixement dels préstecs inscrits als registres de la propietat ha anat minvant així que anava avançant l’any i s’anaven materialitzant les successives pujades de tipus d’interès per part del Banc Central Europeu (BCE). En un context en que l’euríbor ja abandonava el terreny negatiu ara fa un any, a l’abril de 2022, i davant la perspectiva de pujades imminents, les decisions dels potencials compradors d’habitatge es van accelerar en el primer semestre de l’any, recolzades també en altres factors com l’estalvi familiar generat durant la pandèmia i la favorable evolució de l’ocupació. A remolc del dinamisme de la compravenda d’habitatges, la constitució d’hipoteques a Barcelona ha   seguit presentant una evolució positiva en la segona meitat de l’any, tot i que el ritme de creixement de les operacions s’ha moderat notablement.

Pel conjunt del 2022, les més de 13.800 hipoteques formalitzades a la ciutat suposen la xifra més elevada en dotze anys, de forma similar al conjunt de Catalunya i d’Espanya, on l'evolució també ha estat molt positiva, amb volums de préstecs formalitzats que no es veien des de 2010 i repunts a l’alça de dos dígits per segon any consecutiu. Tot i així, el volum de signatures es manté per sota de les que es formalitzaven a la ciutat en plena bombolla immobiliària, sent més d’un 20% inferior al registre de 2008.

Pel que fa a l’import mitjà del crèdit, després d’un 2020 marcat per l’impacte de la pandèmia en que els valors es van frenar a la ciutat, la tendència en el 2021 ja era alcista i es van superar els nivells de 2019. En 2022 s’ha intensificat la trajectòria ascendent, amb un repunt a Barcelona de prop del 12% respecte al 2021, més intens que a la resta del país. El capital mitjà prestat s’ha situat en els 244.400 euros a la capital, un nou màxim de la sèrie que arrenca en el 2008. A la resta de Catalunya la quantia mitjana dels préstecs es manté encara per sota dels registres de 2020, que responien a dades anòmales per la constitució de nombroses hipoteques de capital elevat per un nombre reduït de persones jurídiques. El diferencial en termes d’import mitjà del crèdit segueix essent molt significatiu entre Barcelona i la resta de la província, Catalunya i Espanya i això ajuda a entendre algunes dinàmiques urbanes observades durant la pandèmia. 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML