Impressió

Hipoteques d'habitatges

Array
Array
Array
Habitatges hipotecats en finques urbanes
Nombre d'hipoteques
Període Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
2012 8.015 28.302 43.086 273.873
2013 6.024 20.015 30.059 199.703
2014 6.452 21.626 30.646 204.302
2015 8.715 27.756 38.825 246.767
2016 9.674 32.925 45.873 281.328
  
2017 10.656 37.561 49.918 310.096
1r.tr. 2.988 9.534 12.723 79.302
2n.tr. 2.810 9.603 12.714 79.691
3r.tr. 2.599 10.136 13.324 80.834
4t.tr. 2.259 8.288 11.157 70.269
2018 11.184 43.692 57.477 345.186
1r.tr. 2.739 10.369 13.671 84.073
2n.tr. 2.811 10.975 14.447 90.490
3r.tr. 2.831 11.267 14.798 90.499
4t.tr. 2.803 11.081 14.561 80.124
2019
1r.tr. 3.174 11.909 15.608 98.566
2n.tr 2.921 11.559 15.514 93.815
3r.tr 2.065 9.272 12.730 76.217
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre de la Propietat publicades per l'INE i pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
Variacions
(%)
Nombre d'hipoteques
Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
3r.tr. 19/ 3r.tr. 18 -27,1 -17,7 -14,0 -15,8
1r.sm.19/ 1r.sm.18 9,8 10,0 10,7 10,2
2018/2017 5,0 16,3 15,1 11,3
2017/2016 10,2 14,1 8,8 10,2
Variacions
(%)
Import mitjà del crèdit
Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
3r.tr. 19/ 3r.tr. 18 10,5 6,5 3,3 1,8
1r.sm.19/ 1r.sm.18 2,4 5,1 4,0 1,8
2018/2017 5,3 4,7 4,4 6,0
2017/2016 11,3 9,3 9,7 6,3

Les dades d’hipoteques constituïdes sobre habitatges a finals del tercer trimestre de l’any 2019 mostren que la tendència ascendent que s’ha registrat des de 2014 podria estar perdent intensitat.

La sostinguda recuperació de l’activitat econòmica i del mercat laboral dels darrers anys ha tingut el seu reflex en el mercat immobiliari, amb un creixement molt intens del nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges des de 2014 tant a Barcelona com a la resta d’àmbits territorials. Pel que fa a Barcelona, i després del creixement contingut registrat a la segona meitat de 2017, tot 2018 i primer semestre de 2019, les dades del tercer trimestre d’aquest any mostren una reducció important, del 27,1% si comparem les dades trimestrals i del 2,6% si agafem les dades del període gener a setembre dels anys 2018 i 2019. Els altres àmbits territorials també mostren importants reduccions en les dades trimestrals, si bé en percentatges aproximadament la meitat dels que registra Barcelona, i pel període gener a setembre, la variació, si bé és positiva, està molt per sota dels nivells assolits fins el 2018.

L’evolució de l’import mitjà del crèdit, que reflecteix també l’evolució dels preus residencials, mostra un creixement en els darrers anys molt més accentuat a Barcelona que a la resta dels àmbits territorials. De 2013 al tercer trimestre de 2019, l’import mitjà del crèdit a Barcelona ha registrat un creixement acumulat del 50%, quasi bé dotze punts per sobre del de la província de Barcelona, quinze punts del de Catalunya, i duplica el del conjunt d’Espanya.

L’evolució d’aquest dos indicadors mostren, per una banda, com a Barcelona, una oferta d’habitatge limitada i uns preus elevats tenen un impacte negatiu en la demanda que busca satisfer les seves necessitats d’habitatge a preus més assequibles fora de la ciutat, i per altra banda, que podríem estar davant d’un canvi de cicle en el mercat immobiliari cap a un estancament del mercat en funció de com evolucionin les dades.

Dos fets han incidit de manera important en el mercat en els darrers tres anys. Per una banda, els atemptats a Barcelona d’agost del 2017 i la inestabilitat política de la tardor de 2017, amb una forta reducció en les hipoteques contractades en els àmbits de Barcelona i Catalunya principalment. I per altra banda les sentències judicials del mes de novembre del 2018 sobre distribució de despeses entre les entitats financeres i els seus clients, i les modificacions en la legislació hipotecària a que van donar lloc i que van entrar en vigor a partir de juny de 2019. La comparació de les dades trimestre a trimestre permet suposar que l’impacte ha estat més a nivell de desplaçar la formalització de les operacions cap a trimestres posteriors un cop superada la incertesa inicial, més que no pas una contracció del volum del mercat.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML