Impressió

Hipoteques d'habitatges

Array
Array
Array
Habitatges hipotecats en finques urbanes
Nombre d'hipoteques
Període Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
2012 8.015 28.302 43.086 273.873
2013 6.024 20.015 30.059 199.703
2014 6.452 21.626 30.646 204.302
2015 8.715 27.756 38.825 246.767
2016 9.674 32.925 45.873 281.328
  
2017 10.656 37.561 49.918 310.096
1r.tr. 2.988 9.534 12.723 79.302
2n.tr. 2.810 9.603 12.714 79.691
3r.tr. 2.599 10.136 13.324 80.834
4t.tr. 2.259 8.288 11.157 70.269
2018 11.184 43.692 57.477 345.186
1r.tr. 2.739 10.369 13.671 84.073
2n.tr. 2.811 10.975 14.447 90.490
3r.tr. 2.831 11.267 14.798 90.499
4t.tr. 2.803 11.081 14.561 80.124
2019
1r.tr. 3.174 11.909 15.608 98.566
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre de la Propietat publicades per l'INE i pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
Variacions
(%)
Nombre d'hipoteques
Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
1r.tr. 19 / 1r.tr. 18 15,9 14,9 14,2 17,2
2018/2017 5,0 16,3 15,1 11,3
2017/2016 10,2 14,1 8,8 10,2
Variacions
(%)
Import mitjà del crèdit
Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
1r.tr. 19 / 1r.tr. 18 9,8 7,8 7,6 2,3
2018/2017 5,3 4,7 4,4 6,0
2017/2016 11,3 9,3 9,7 6,3

Les dades d’hipoteques constituïdes sobre habitatges del primer trimestre de l’any 2019 continuen la tendència ascendent que s’ha registrat des de 2014.

La sostinguda recuperació de l’activitat econòmica i del mercat laboral dels darrers anys ha tingut el seu reflex en el mercat immobiliari, amb un creixement molt intens del nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges des de 2014 tant a Barcelona com a la resta d’àmbits territorials. L’excepció més remarcable és el creixement contingut que es va registrar a la capital durant la segona meitat de 2017 i tot 2018.

L’evolució de l’import mitjà del crèdit, que reflecteix també l’evolució dels preus residencials, mostra un creixement en els darrers anys molt més accentuat a Barcelona que a la resta del àmbits territorials. De 2013 al primer trimestre de 2019, l’import mitjà del crèdit a Barcelona ha registrat un creixement acumulat del 58,4%, gairebé 20 punts per sobre del de la província de Barcelona i el de Catalunya, i gairebé triplica el del conjunt d’Espanya. L’evolució d’aquest dos indicadors mostren com a Barcelona, una oferta d’habitatge limitada i uns preus elevats tenen un impacte negatiu en la demanda que busca satisfer les seves necessitats d’habitatge a preus més assequibles fora de la ciutat.

Si comparem les dades d’habitatges hipotecats del quart trimestre dels anys 2017 i 2018 i les del primer trimestre de 2019, per els àmbits de Barcelona, província i Catalunya, observem que els increments registrats en tots els àmbits reflecteixen el fet que l’aturada en l’activitat immobiliària que es va produir el darrer trimestre de 2017, com a conseqüència de la inestabilitat política, i en el cas de Barcelona, a més a més, pels atemptats del mes d’agost, s’ha normalitzat al llarg del 2018 i manté la mateixa tendència el 2019.

La comparació de les dades del quart trimestre del 2018 i les del primer trimestre del 2019 permet suposar que les sentències del Tribunal Suprem emeses el mes de novembre sobre distribució de despeses entre les entitats financeres i els seus clients, així com la culminació del procés de discussió i aprovació de les modificacions en la legislació del crèdit hipotecari, hagin pogut provocar un cert desplaçament de la signatura dels crèdits cap al primer trimestre d’enguany. Amb les dades que es registrin al llarg de l’any 2019 es podrà veure si es tracta d’un efecte puntual així com la magnitud de l’impacte.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML