Impressió

Hipoteques d'habitatges

Array
Array
Array
Habitatges hipotecats en finques urbanes
Nombre d'hipoteques
Període Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
2012 8.015 28.302 43.086 273.873
2013 6.024 20.015 30.059 199.703
2014 6.452 21.626 30.646 204.302
2015 8.715 27.756 38.825 246.767
2016 9.674 32.925 45.873 281.328
  
2017 10.656 37.561 49.918 310.096
1r.tr. 2.988 9.534 12.723 79.302
2n.tr. 2.810 9.603 12.714 79.691
3r.tr. 2.599 10.136 13.324 80.834
4t.tr. 2.259 8.288 11.157 70.269
2018 11.184 43.692 57.477 345.186
1r.tr. 2.739 10.369 13.671 84.073
2n.tr. 2.811 10.975 14.447 90.490
3r.tr. 2.831 11.267 14.798 90.499
4t.tr. 2.803 11.081 14.561 80.124
2019
1r.tr. 3.174 11.909 15.608 98.566
2n.tr 2.921 11.559 15.514 93.815
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre de la Propietat publicades per l'INE i pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.
Variacions
(%)
Nombre d'hipoteques
Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
2n.tr.19/ 2n.tr.18 3,9 5,3 7,4 3,7
1r.sm.19/ 1r.sm.18 9,8 10,0 10,7 10,2
2018/2017 5,0 16,3 15,1 11,3
2017/2016 10,2 14,1 8,8 10,2
Variacions
(%)
Import mitjà del crèdit
Barcelona Barcelona
província
Catalunya Espanya
2n.tr.19/ 2n.tr.18 -5,1 2,4 0,4 1,3
1r.sm.19/ 1r.sm.18 2,4 5,1 4,0 1,8
2018/2017 5,3 4,7 4,4 6,0
2017/2016 11,3 9,3 9,7 6,3

Les dades d’hipoteques constituïdes sobre habitatges del primer semestre de l’any 2019 continuen la tendència ascendent que s’ha registrat des de 2014, tot i que amb menys intensitat.

La sostinguda recuperació de l’activitat econòmica i del mercat laboral dels darrers anys ha tingut el seu reflex en el mercat immobiliari, amb un creixement molt intens del nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges des de 2014 tant a Barcelona com a la resta d’àmbits territorials. Pel que fa a Barcelona, i després del creixement contingut registrat a la segona meitat de 2017 i tot 2018, les dades del primer semestre de 2019 mostren una recuperació important. La província de Barcelona i Catalunya registren el 2019 unes taxes de creixement també positives però per sota del nivell assolit el 2018. El conjunt d’Espanya mostra un creixement relativament estable des de 2017, amb taxes a l’entorn 10%.

L’evolució de l’import mitjà del crèdit, que reflecteix també l’evolució dels preus residencials, mostra un creixement en els darrers anys molt més accentuat a Barcelona que a la resta del àmbits territorials. De 2013 al primer semestre de 2019, l’import mitjà del crèdit a Barcelona ha registrat un creixement acumulat del 50,4%, més de 10 punts per sobre del de la província de Barcelona i el de Catalunya, i gairebé duplica el del conjunt d’Espanya. L’evolució d’aquest dos indicadors mostren com a Barcelona, una oferta d’habitatge limitada i uns preus elevats tenen un impacte negatiu en la demanda que busca satisfer les seves necessitats d’habitatge a preus més assequibles fora de la ciutat.

Si comparem les dades d’habitatges hipotecats a partir del quart trimestre de 2017 i fins el primer semestre de 2019 per els àmbits de Barcelona, província i Catalunya, observem que els increments registrats en tots els àmbits reflecteixen el fet que l’aturada en l’activitat immobiliària que es va produir el darrer trimestre de 2017, com a conseqüència de la inestabilitat política, i en el cas de Barcelona, a més a més, pels atemptats del mes d’agost, s’ha normalitzat al llarg del 2018 i manté la mateixa tendència el 2019.

La comparació de les dades del segon trimestre del 2018 i les del primer semestre del 2019 confirmen que les sentències del Tribunal Suprem emeses el mes de novembre sobre distribució de despeses entre les entitats financeres i els seus clients, així com la culminació del procés de discussió i aprovació de les modificacions en la legislació del crèdit hipotecari; van provocar un desplaçament de la signatura dels crèdits cap al primer trimestre d’enguany, normalitzant-se la situació el segon trimestre, tornant a volums d’operacions més en línia amb els registrats en trimestres d’anys anterior.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML