Impressió

Mercat de lloguer

La irrupció de la pandèmia del coronavirus ha alterat el segment residencial del lloguer de Barcelona. L’escenari de 2020 de menor demanda i d’augment de l’oferta ha originat una incipient reducció de les rendes mensuals per primera vegada després de tot un sexenni a l’alça, coincidint amb la nova regulació dels lloguers a Catalunya. Una tendència a la baixa dels preus que s’ha accelerat a l’inici de 2021.

La demanda de sostre residencial ha crescut tradicionalment a Barcelona amb molta més força que l’oferta. Tanmateix, la pandèmia ha suposat una forta sotragada que també ha afectat notablement el mercat de lloguer. La paràlisi de l’activitat durant el primer estat d’alarma per fer front a l’emergència sanitària va provocar una davallada sense precedents dels contractes formalitzats i el 2020 va tancar amb una caiguda històrica, superior al 20%, de la qual el mercat no ha començat a recuperar-se de forma prou sòlida fins al primer trimestre de 2021.

Ja abans de l’emergència sanitària, els desajustos entre la capacitat econòmica dels llogaters i l’increment acumulat dels preus del lloguer residencial generaven greus problemes de sobrecàrrega financera a les famílies, que es feien més evidents a partir de la segona meitat del 2018 i especialment en el 2019, amb els lloguers marcant màxims mentre l’economia i el mercat de treball es trobaven immersos en un període de desacceleració del ritme de creixement. Unes dificultats que deixaven moltes llars en situació d’emergència habitacional, impulsant d’altres cap a l’entorn metropolità, a la recerca d’habitatges més assequibles. 

Arran de la pandèmia, molts llogaters han patit un descens del seu poder adquisitiu, per haver perdut la feina o haver vist molt minvats els seus ingressos. A la debilitat de la demanda lligada a l’empitjorament de l’ocupació i la pèrdua de capacitat adquisitiva –joves que no es poden emancipar, llars que aplacen la recerca d’un habitatge millor o que es veuen en la necessitat de sol·licitar l’ajornament temporal del pagament del lloguer- s’han afegit altres factors que l’esclat de la covid-19 ha impulsat, com el teletreball i l’estudi on line, que també han incidit en la contracció de la demanda. De forma similar a altres urbs, l’actual crisi ha accelerat certs canvis en les preferències residencials d’una part de la població de Barcelona, que busca habitatges més amplis i econòmics en entorns menys densos.

Per altra banda, l’existència d’una significativa proporció d’habitatges destinats a lloguer turístic havia actuat en els darrers anys limitant l’oferta disponible de lloguer convencional a la ciutat i incidint en el manteniment de la tendència a l’alça de les rendes mensuals. La manca de turisme provocada per la pandèmia i el transvasament de part d’aquests pisos al lloguer tradicional ha afavorit un augment de l’oferta que possiblement també es troba entre les causes de l’actual reducció dels preus. Un canvi de tendència que s’ha vist reforçat amb l’entrada en vigor de la nova regulació per contenir les rendes mensuals en els municipis de Catalunya que, com Barcelona, estan sotmesos a més pressió. L’impacte de la nova llei, que caldrà anar seguint en els propers mesos, és un altre dels factors a tenir en compte per explicar l’acceleració de la trajectòria a la baixa de les rendes mensuals.