Impressió

Mercat de lloguer

La irrupció de la pandèmia va alterar el segment residencial del lloguer de Barcelona amb un escenari de menor demanda i d’augment de l’oferta i les rendes mensuals van començar a reduir-se en el 2020 per primera vegada després de tot un sexenni a l’alça. Amb la millora de la situació sanitària, la signatura de contractes es va anar reactivant al llarg de l’any passat fins a assolir nivells màxims històrics i a la vegada, coincidint amb el primer any d’aplicació de la regulació dels lloguers a Catalunya, es va intensificar la tendència a la baixa dels preus. Però en els primers mesos de 2022 s’observa una nou canvi en la dinàmica del mercat de lloguer, amb la demanda superant l’oferta i pressionant a l’alça les rendes mensuals.

A Barcelona, la demanda de sostre residencial ha crescut tradicionalment amb molta més força que l’oferta. Tanmateix, la pandèmia va suposar una forta sotragada de l’activitat en el 2020 que també va afectar el mercat de lloguer, ocasionant una davallada sense precedents dels contractes formalitzats, superior al 20%, de la qual el mercat s’ha anat recuperant amb escreix al llarg de 2021.

L’existència d’una significativa proporció d’habitatges destinats a lloguer turístic havia actuat en els darrers anys limitant l’oferta disponible de lloguer convencional a la ciutat i incidint en el manteniment de la tendència a l’alça de les rendes mensuals. Amb l’esclat de la pandèmia, el transvasament de part d’aquests habitatges al lloguer tradicional va afavorir un augment de l’oferta que es troba entre les causes de la reducció dels preus en el darrer bienni 2020-2021. A més, la tendència a la baixa es va veure reforçada per l’entrada en vigor a final de 2020 de la regulació per contenir les rendes mensuals en els municipis de Catalunya que, com Barcelona, estan sotmesos a més pressió. Una regulació que enguany ha estat anul•lada pel Tribunal Constitucional per qüestions competencials.

Amb la recuperació de la normalitat pel que fa a la situació sanitària i amb la fi de les mesures restrictives vinculades a la pandèmia, la demanda de lloguer habitual torna a créixer mentre que l’oferta ha minvat, empenyent a l’alça els preus. Després de reduir-se en el 2021 al nivell més baix en quatre anys, el lloguer mensual mitjà s’ha incrementat en el primer trimestre de 2022 a tot Catalunya i en major mesura a la ciutat, especialment a Ciutat Vella. La incertesa jurídica al segment de lloguer i la tendència creixent d’habitatges que s’orienten al mercat de compravenda també pot estar influint en aquesta dinàmica.