Impressió

Mercat de lloguer

Després d’un ràpid procés de recuperació dels preus que va permetre superar els d’abans de la crisi financera en la conjuntura expansiva dels anys 2015 a 2017 i mantenir la senda alcista en el context de desacceleració del bienni 2018-2019, la paràlisi de l’activitat per fer front a la pandèmia del coronavirus van frenar en el segon trimestre de 2020 el creixement de les rendes mensuals al segment residencial del lloguer de Barcelona. Però amb la desescalada de l’estiu el mercat ha tornat a una certa normalitat. Els contractes formalitzats es recuperen de la davallada sense precedents del període més dur de confinament i les rendes mensuals repunten en el tercer trimestre fins a nivells similars als d’abans de la pandèmia.

A Barcelona, la demanda de sostre residencial ha crescut normalment amb molta més força que l’oferta, el que explica l’intens impuls dels contractes d’arrendament signats durant el 2017 i la primera meitat de 2018 a un ritme de dos dígits. Però els desajustos entre la capacitat econòmica dels llogaters i l’increment acumulat dels preus del lloguer residencial, amb els greus problemes de sobrecàrrega financera que això genera a les famílies es fan més evidents a partir de la segona meitat del 2018 i durant el 2019, amb l’economia i el mercat de treball immersos en un període de desacceleració del ritme de creixement. Unes dificultats que la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia del coronavirus no ha fet més que agreujar.

Després d’anar a la baixa durant el 2019, la davallada del nombre de contractes signats es va accentuar durant el segon trimestre de 2020, en plena paràlisi de l’activitat econòmica i del mercat immobiliari. Una caiguda a tot el país sense precedents, que s’ha anat recuperant durant la desescalada dels mesos d’estiu, sense superar els nivells d’abans de la pandèmia. L’augment del volum de la contractació del tercer trimestre ha anat acompanyat d’un lleuger repunt trimestral dels preus, que no obstant això segueixen sent inferiors als màxims registrats un any enrere.

L’actual crisi pandèmica està fent que de forma sobrevinguda molts llogaters hagin patit un descens del seu poder adquisitiu, per haver perdut la feina o haver vist molt minvats els seus ingressos. Caldrà veure com l’oferta s’ajusta als nous condicionants econòmics d’una demanda que se n’ha ressentit també d’altres factors, com ara l’impuls del teletreball. Per altra banda, l’existència d’una significativa proporció d’habitatges destinats a lloguer turístic havia actuat en els darrers anys limitant l’oferta disponible de lloguer convencional, incidint en el manteniment de la tendència a l’alça de les rendes mensuals. El transvasament de part d’aquests pisos turístics al lloguer tradicional podria afavorir l’augment de l’oferta i reduir en certa mesura la tensió en els preus. En aquest escenari de menor demanda i major oferta seria d’esperar una evolució a la baixa dels preus. Caldrà veure que passa en els propers mesos i quin és l’impacte de la nova regulació per contenir les rendes mensuals.