Impressió

Evolució del mercat de lloguer

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Evolució del mercat de lloguer a Barcelona
Període Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
2011 38.156 70,3 753 11,60
2012 41.047 70,9 720 10,84
2013 44.819 70,7 682 10,29
2014 44.411 72,2 688 10,16
2015 40.623 70,7 735 11,09
2016 42.182 70,2 801 12,22
  
2017 49.953 70,1 877 13,36
1r.tr. 11.156 69,9 845 12,99
2n.tr. 12.084 69,9 865 13,10
3r.tr. 12.898 70,7 903 13,61
4t.tr. 13.815 70,0 890 13,56
2018 53.524 72,1 930 13,4
1r.tr. 12.981 72,0 898 13,1
2n.tr. 13.672 71,6 916 13,3
3r.tr. 13.272 72,4 949 13,6
4t.tr. 13.599 72,5 954 13,7
2019 51.294 73,3 979 13,98
1r.tr. 12.832 72,7 944 13,62
2n.tr. 12.467 73,4 969 13,87
3r.tr. 12.593 73,3 1.006 14,34
4t.tr. 13.402 73,8 996 14,09
2020 40.416 72,9 965 13,89
1r.tr. 11.435 73,5 980 14,01
2n.tr. 5.727 72,3 960 13,98
3r.tr. 11.055 72,7 979 14,12
4t.tr. 12.199 72,9 939 13,51
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Variació (%) Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
4t.tr.20/4t.tr.19 -9,0 -1,3 -5,7 -4,1
2n.sm.20/2n.sm.19 -10,5 -1,0 -4,1 -2,8
2020/2019 -21,2 -0,5 -1,4 -0,7
2019/2018 -4,2 1,6 5,3 4,2

El nombre de contractes de lloguer signats a Barcelona cau més del 20% en el 2020, l’any marcat per la irrupció de la pandèmia. La contracció de la demanda i l’augment de l’oferta a la ciutat originen un lleuger descens de les rendes mensuals per primera vegada després de tot un sexenni a l’alça.

La irrupció de la pandèmia a mitjans de març de 2020 ha deixat el nombre de nous contractes de lloguer registrats durant l’any passat a la ciutat en els 40.416, prop de 10.900 menys que l’any anterior, sent la xifra més reduïda des de 2011. Després de tancar el 2019 a la baixa, en un context que ja era de desacceleració econòmica, la tendència contractiva s’ha intensificat en el 2020 amb un descens de les operacions registrades a Barcelona del 21,2%. La paralització de l’activitat immobiliària derivada del confinament va provocar una davallada en els mesos d’abril a juny sense precedents a la sèrie històrica. Amb la desescalada i la flexibilització de les mesures va anar aflorant la demanda acumulada durant l’estat d’alarma i la xifra de contractes signats es va recuperar durant el segon semestre, especialment en els darrers mesos de l’any. Però en termes interanuals, el volum d’activitat s’ha mantingut notablement per sota del d’un any enrere, amb un descens dels contractes del 9% en el quart trimestre, coincidint amb la segona onada de la pandèmia, i superior al 10% en la segona meitat de l’any.

La caiguda dels contractes de lloguer durant el 2020 ha estat generalitzada a tot el país i la  possibilitat de signar una pròrroga extraordinària dels contractes durant l’estat d’alarma hi pot haver incidit. Però a la resta de l’AMB sense Barcelona la davallada ha estat menys accentuada (-16,1%), de forma similar a la resta de Catalunya (-14,5%). Una evolució menys desfavorable que a la capital que té a veure amb la creixent demanda per part de barcelonins que marxen de la ciutat a la recerca de lloguers més econòmics per habitatges més amplis. Aquesta tendència s’ha vist afavorida per factors com el teletreball i l’estudi on-line, que les restriccions a la mobilitat derivades de la pandèmia han impulsat.

La crisi econòmica provocada per l’emergència sanitària ha acabat impactant en els preus dels lloguers. Un canvi de tendència que es detecta a la ciutat en el quart trimestre de 2020 coincidint amb l’entrada en vigor de la llei de regulació dels preus dels lloguers a Catalunya. La relativa estabilització en nivells màxims –superiors als 14 €/m2/mes- que van mostrar els valors registrats fins al tercer trimestre de 2020 ha donat pas en el darrer tram de l’any a un descens interanual (-4,1%) com no es veia des de 2013, que els situa en els 13,51 €/m2/mes de mitjana en el quart trimestre, el nivell més baix des de la primera meitat de 2018. De forma similar, les rendes mensuals han accelerat la tendència a la baixa en el darrer trimestre de 2020 (-5,7%) situant-se en els 939,10 euros de mitjana per un habitatge de 72,9 m2 i allunyant-se dels màxims de 2019, quan es va superar la barrera dels 1.000 euros/mes.  Tanmateix, la valoració del conjunt del 2020 mostra descensos més moderats. En termes d’unitat de superfície, els valors mitjans registrats (13,89 €/m2/mes) s’han reduït tan sols un 0,7% en relació amb el 2019. Pel que fa a les rendes mensuals mitjanes de 2020 (964,81 €/mes) el descens anual ha estat de l’1,4% a Barcelona, posant fi a sis anys de trajectòria alcista. Però convé no oblidar que els lloguers superen en més del 40% els existents sis anys enrere, deixant a moltes llars fora del mercat i ocasionant greus problemes de sobrecàrrega financera tant a la ciutat com a l’entorn metropolità.

 

 

 

 

En aquest àmbit, les rendes mensuals s’han mostrat pràcticament estabilitzades en el conjunt de 2020, amb un descens en relació amb el 2019 de tan sols el 0,2% que les situa en els 842 euros de mitjana. Cal tenir en compte que els canvis normatius de 2019, que van allargar el període de pròrroga obligatòria des contractes, han pogut incidir en l’estabilització dels preus. Però l’increment respecte als valors de sis anys enrere a l’entorn metropolità ha estat igualment del 40%. De fet, si es té en compte la resta de Catalunya sense Barcelona, els preus del lloguer van seguir pujant en el 2020 (+2,1%), especialment a la resta de l’AMB (+2,8%).

Després de tocar sostre en el 2019, els elevats nivells dels lloguers mensuals a la ciutat han fet que una part de la demanda s’hagi traslladat als municipis de l’entorn metropolità i de la resta de Catalunya. Una tendència que la crisi sanitària ha accelerat de la mà del teletreball i els canvis en les preferències residencials, amb la pèrdua d’atractiu de les grans i denses capitals com Barcelona. Addicionalment, el deteriorament de l’ocupació que ha provocat la pandèmia –especialment intens a la ciutat- i la reducció dels ingressos familiars han empitjorat la situació econòmica de moltes llars, debilitant la demanda i agreujant la situació d’emergència habitacional. A Barcelona, a una major caiguda de la demanda s’ha sumat l’increment de l’oferta pel transvasament de pisos turístics que han tornat a l’activitat de lloguer residencial convencional. Tot i que sovint es tracta d’habitatges moblats que es situen en la banda alta de preus, l’augment de l’oferta especialment al centre és un altre factor que estaria incidint en la lleugera rebaixa de les rendes mensuals. Finalment, caldrà avaluar amb un marge de temps més ampli l’impacte de la nova regulació que des de mitjans de setembre de 2020 limita les rendes en els municipis catalans que, com Barcelona, estan sotmesos a una major pressió dels preus. Si bé encara és aviat per fer un primer balanç, el cert és que als pocs mesos de la implantació de la llei ja hi ha llars que han pogut renovar a la baixa el seu contracte de lloguer.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML