Impressió

Evolució del mercat de lloguer

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Evolució del mercat de lloguer a Barcelona
Període Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
2011 38.156 70,3 753 11,38
2012 41.047 70,9 720 10,84
2013 44.819 70,7 682 10,29
2014 44.411 72,2 688 10,16
2015 40.623 70,7 735 11,09
2016 42.182 70,2 801 12,22
2017 49.953 70,1 877 13,36
2018 53.524 72,1 930 13,4
1r.tr. 12.981 72,0 898 13,1
2n.tr. 13.672 71,6 916 13,3
3r.tr. 13.272 72,4 949 13,6
4t.tr. 13.599 72,5 954 13,7
2019 51.294 73,3 979 13,98
1r.tr. 12.832 72,7 944 13,62
2n.tr. 12.467 73,4 969 13,87
3r.tr. 12.593 73,3 1.006 14,34
4t.tr. 13.402 73,8 996 14,09
2020 40.416 72,9 965 13,89
1r.tr. 11.435 73,5 980 14,01
2n.tr. 5.727 72,3 960 13,98
3r.tr. 11.055 72,7 979 14,12
4t.tr. 12.199 72,9 939 13,51
2021
1r.tr. 14.399 72,7 905 13,10
2n.tr. 14.110 72,5 903 13,10
3r.tr. 14.398 73,4 932 13,26
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Variació (%) Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
3r.tr.21/3r.tr.20 30,2 0,9 -4,8 -6,1
1r.sm.21/1r.sm.20 66,1 -0,7 -7,1 -6,5
2020/2019 -21,2 -0,5 -1,4 -0,7
2019/2018 -4,2 1,6 5,3 4,2

El mercat de lloguer seguia mostrant-se molt dinàmic a Barcelona en el tercer trimestre de l’any. A l’empara de la llei de contenció de rendes, el nombre de contractes de lloguer es troba en nivells màxims històrics a la ciutat i en els primers nou mesos de l’any ja se n’han signat uns 5.000 més que en el mateix període de 2019. Com és habitual a l’estiu, els preus van repuntar moderadament en relació amb el segon trimestre de l’any, però en termes interanuals les rendes mensuals acumulen ja sis trimestres consecutius de descensos.

La reactivació de l’activitat al mercat de lloguer està sent enguany molt intensa, especialment a la ciutat. La irrupció de la pandèmia va deixar el nombre de nous contractes registrats durant l’any passat a la ciutat en els 40.416 –uns 10.900 menys que en el 2019- la xifra més reduïda des de 2011. En un context que ja era de desacceleració econòmica, la paralització de l’activitat derivada del confinament va provocar una davallada dels contractes sense precedents, que amb la desescalada i la flexibilització de les restriccions es va anar recuperant només parcialment. El 2020 tancava així amb un descens de les operacions superior al 20% i no ha estat fins a l’inici de 2021 quan la demanda acumulada ha aflorat amb un contundent rebot a l’alça.

El retorn progressiu a una certa normalitat després d’un any molt complicat ha impulsat la signatura de molts contractes que havien quedat posposats arran de les incerteses generades per la pandèmia. Els més de 42.900 nous contractes signats en els primers tres trimestres de l’any representen un increment de més del 50% en relació amb el mateix període de 2020. Les xifres també superen de llarg els nivells d’abans de la crisi sanitària, amb un repunt del 13,2% en relació amb les de gener a setembre de 2019  i suposen assolir un nou màxim històric del període, compensant amb escreix en només nou mesos la caiguda registrada en el 2020.

L’impuls en la signatura de contractes enguany no és exclusiu de la capital, però a Barcelona està sent més intens que a l’àmbit metropolità i al conjunt de Catalunya, on les davallades de 2020 van ser una mica menys pronunciades. Així que s’ha anat restablint una certa normalitat, els contractes creixen amb un impuls renovat a la ciutat, amb la tornada de l’ensenyament presencial a les universitats i amb les possibilitats que obre el teletreball als estrangers interessats en viure a la ciutat.

 

 

 

 

 

 

La pandèmia ha suposat una sacsejada al mercat del lloguer de la ciutat. La paralització de l’activitat durant el confinament, les pròrrogues obligatòries dels contractes i l’augment de l’oferta pel transvasament de pisos turístics van originar un lleuger descens de les rendes mensuals en el 2020 per primera vegada després de tot un sexenni a l’alça. La trajectòria a la baixa es va intensificar en el darrer trimestre de l’any, coincidint amb l’entrada en vigor de la llei de regulació de rendes a Catalunya i durant la primera meitat de 2021 els preus han marcat un descens interanual superior al 7%. En el tercer trimestre de l’any, com és habitual cada any, els preus han anat lleugerament a l’alça en relació amb el trimestre anterior, però en termes interanuals han seguit orientats a la baixa per sisè trimestre consecutiu, davallant a un ritme del 4,8%, més moderat que en els trimestres anteriors, però més intens que l’observat a l’àmbit format per les cinc comarques metropolitanes (-2,5%) i al conjunt de Catalunya (-1,1%).

Els lloguers mensuals a Barcelona s’han situat de mitjana en el que portem de 2021 en els 914 euros per un habitatge d’uns 73 m2. Es tracta d’un nivell inferior a les mitjanes anuals del trienni 2018-2020, allunyant-se dels màxims de 2019. Però convé no oblidar que els lloguers es mantenen encara més d’un 30% per sobre dels nivells de 2013. En aquests anys l’increment dels preus ha estat en termes absoluts superior als 230€ de mitjana i no ha anat acompanyat per un augment equiparable dels ingressos familiars, ocasionant greus problemes de sobrecàrrega financera a les llars, tant a la ciutat com a l’àmbit metropolità. Un territori que concentra més de dos terços dels contractes signats a Catalunya i on les rendes, que es van aproximant a les de Barcelona, es situen al voltant d’un 10% per sota dels nivells de la capital.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML