Impressió

Evolució del mercat de lloguer

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Evolució del mercat de lloguer a Barcelona
Període Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
2011 38.156 70,3 753 11,38
2012 41.047 70,9 720 10,84
2013 44.819 70,7 682 10,29
2014 44.411 72,2 688 10,16
2015 40.623 70,7 735 11,09
2016 42.182 70,2 801 12,22
2017 49.953 70,1 877 13,36
2018 53.524 72,1 930 13,4
1r.tr. 12.981 72,0 898 13,1
2n.tr. 13.672 71,6 916 13,3
3r.tr. 13.272 72,4 949 13,6
4t.tr. 13.599 72,5 954 13,7
2019 51.294 73,3 979 13,98
1r.tr. 12.832 72,7 944 13,62
2n.tr. 12.467 73,4 969 13,87
3r.tr. 12.593 73,3 1.006 14,34
4t.tr. 13.402 73,8 996 14,09
2020 40.416 72,9 965 13,89
1r.tr. 11.435 73,5 980 14,01
2n.tr. 5.727 72,3 960 13,98
3r.tr. 11.055 72,7 979 14,12
4t.tr. 12.199 72,9 939 13,51
2021
1r.tr. 14.399 72,7 905 13,10
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Variació (%) Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
1r.tr.21/1r.tr.20 25,9 -1,1 -7,7 -6,5
2n.sm.20/2n.sm.19 -10,5 -1,0 -4,1 -2,8
2020/2019 -21,2 -0,5 -1,4 -0,7
2019/2018 -4,2 1,6 5,3 4,2

La signatura de contractes de lloguer agafa embranzida a Barcelona en el primer trimestre, registrant-se un rècord històric que compensa en part la davallada de 2020. La pandèmia, que ha coincidit en el temps amb l’entrada en vigor de la regulació del preu del lloguer de l’habitatge a Catalunya, ha suposat una notable sacsejada al mercat de la ciutat, que ha vist incrementada l’oferta mentre les rendes mensuals han anat accelerant el ritme de descens.

La irrupció de la pandèmia va deixar el nombre de nous contractes de lloguer registrats durant l’any passat a la ciutat en els 40.416 –uns 10.900 menys que l’any anterior- la xifra més reduïda des de 2011. Després de tancar el 2019 a la baixa, en un context que ja era de desacceleració econòmica, la contracció es va intensificar en el 2020 amb un descens de les operacions del 21,2%. La paralització de l’activitat immobiliària derivada del confinament va provocar una davallada dels contractes sense precedents que amb la desescalada i la flexibilització de les mesures es va anar recuperant només parcialment. No ha estat fins a l’inici de 2021 quan la demanda acumulada ha aflorat amb un contundent rebot a l’alça. El retorn progressiu a una certa normalitat després d’un any molt complicat ha impulsat la signatura de molts contractes que havien quedat posposats arran de les incerteses generades per la pandèmia. Els gairebé 14.400 nous contractes signats en el primer trimestre representen la xifra més elevada de la sèrie històrica, amb un repunt interanual superior al 25% que compensa part de la caiguda registrada en el 2020.

L’impuls en la signatura de contractes dels primers tres mesos de l’any no ha estat exclusiu de la capital i el repunt ha estat també molt intens a l’àmbit metropolità (+20,9%) i al conjunt de Catalunya (+18,9%), després de davallar en el 2020 a un ritme menys intens que el de la ciutat. Factors com el teletreball i l’ensenyament on-line que s’han vist propulsats arran de les restriccions a la mobilitat derivades de la pandèmia, han afavorit l’increment de la demanda en aquests àmbits per part de barcelonins a la recerca de lloguers més econòmics per habitatges més amplis.

La crisi social i econòmica provocada per l’emergència sanitària també ha acabat impactant en els preus dels lloguers. El debilitament de la demanda i l’augment de l’oferta a la ciutat van originar un lleuger descens de les rendes mensuals en el 2020 per primera vegada després de tot un sexenni a l’alça. Un canvi de tendència que es posava de manifest nítidament a finals de l’any passat, coincidint amb l’entrada en vigor de la llei de regulació dels preus dels lloguers a Catalunya, i que s’ha refermat en el primer trimestre de 2021. La relativa estabilització dels valors registrats en nivells màxims –superiors als 14 €/m2/mes- fins a l’estiu de 2020 ha donat pas a un descens interanual del 6,5% que els situa en els 13,10 €/m2/mes de mitjana, el nivell més baix des del primer trimestre de 2018. De forma similar, les rendes mensuals acceleren la trajectòria a la baixa amb una caiguda del 7,7% i es situen en els 905 euros de mitjana per un habitatge de 72,7 m2. Es tracta igualment del nivell més baix dels darrers tres anys, lluny dels màxims de 2019, quan es va superar la barrera dels 1.000 euros/mes. 

 

 

 

 

Però convé no oblidar que els lloguers es mantenen encara més del 30% per sobre dels nivells de set anys enrere, ocasionant greus problemes de sobrecàrrega financera a les llars, tant a la ciutat com a l’entorn metropolità. En aquest àmbit les rendes mensuals també van a la baixa a l’inici de 2021 si bé ho fan a un ritme més contingut (-4,8%), situant-se de mitjana en els 807 euros/mes. L’increment respecte als valors de 2014 és, com a Barcelona, superior al 30% i suposa uns 200 euros/mes addicionals en termes absoluts. Al conjunt de Catalunya, el descens dels preus dels lloguers del primer trimestre d’enguany ha estat de menor magnitud (-3,3%) i ve condicionat per l’evolució del mercat metropolità, que representa més de dos terços del total de contractes.

El recent canvi de signe en l’evolució dels preus dels lloguers, amb correccions a la baixa més intenses a les grans ciutats com Barcelona, obeeix a factors diversos. A més dels canvis en les preferències residencials, que afavoreixen el desplaçament cap als municipis menys poblats on els preus són més baixos, cal afegir el debilitament de la demanda per l’empitjorament del mercat de treball, especialment entre els joves i les persones treballadores amb contractes temporals precaris, més propenses a demandar habitatge de lloguer. Per altra banda, pel costat de l’oferta, s’ha produït un transvasament de pisos turístics que han tornat a l’activitat de lloguer residencial convencional arran de la davallada del turisme. Tot i que sovint es tracta d’habitatges moblats que es situen en la banda alta de preus, l’augment de l’oferta especialment al centre és un altre factor que estaria incidint en la rebaixa de les rendes mensuals. Tanmateix, caldrà seguir l’evolució del mercat en els propers mesos, ja que així que es va recuperant certa normalitat, el retorn progressiu del turisme a la ciutat podria reactivar l’oferta de lloguer turístic en detriment del tradicional. Finalment, caldrà també avaluar amb un marge de temps més ampli l’impacte de la nova regulació que des de mitjans de setembre de 2020 limita les rendes en els municipis catalans que, com Barcelona, estan sotmesos a una major pressió dels preus. Si bé encara és aviat per fer un primer balanç, el cert és que als pocs mesos de la implantació de la llei s’estaria renegociant a la baixa el preu de molts contractes. 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML