Impressió

Evolució del mercat de lloguer

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Evolució del mercat de lloguer a Barcelona
Període Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
2011 38.156 70,3 753 11,38
2012 41.047 70,9 720 10,84
2013 44.819 70,7 682 10,29
2014 44.411 72,2 688 10,16
2015 40.623 70,7 735 11,09
2016 42.182 70,2 801 12,22
2017 49.953 70,1 877 13,36
2018 53.524 72,1 930 13,4
2019 51.294 73,3 979 13,98
2020 40.416 72,9 965 13,89
2021 57.158 73,0 919 13,21
1r.tr. 14.399 72,7 905 13,10
2n.tr. 14.110 72,5 903 13,10
3r.tr. 14.398 73,4 932 13,26
4t.tr. 14.251 73,3 934 13,36
2022 47.927 73,2 1.027 14,54
1r.tr. 12.227 72,5 965 13,93
2n.tr. 11.443 72,8 997 14,14
3r.tr. 11.967 74,3 1.067 14,93
4t.tr. 12.290 73,3 1.077 15,16
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Variació (%) Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
4t.tr.22/4t.tr.21 -13,8 0,0 15,3 13,5
2n.sm.22/2n.sm.21 -15,3 0,6 14,9 13,0
2022/2021 -16,1 0,4 11,8 10,1
2021/2020 41,4 0,0 -4,8 -4,9

Després d’un 2021 marcat per unes xifres de contractes de lloguer extraordinàries, les signatures han baixat de forma significativa en el 2022 a Barcelona, més que al conjunt de Catalunya. Amb la recuperació de la normalitat post pandèmia, la demanda de lloguer torna a superar l’oferta i això es tradueix en una dinàmica de rendes mensuals a l’alça especialment a la capital, on la mitjana  supera els 1.000 euros.

El mercat de lloguer va experimentar una reactivació molt intensa a la ciutat en el 2021. La irrupció de la pandèmia i la paralització de l’activitat derivada del confinament en un context que ja era de desacceleració econòmica havia provocat una davallada dels contractes superior al 20% en el 2020, registrant-se la xifra més reduïda des de 2011. Tanmateix, la flexibilització de les restriccions i el retorn progressiu a una certa normalitat van impulsar en el 2021 la signatura de molts contractes que havien quedat posposats per la pandèmia. Les més de 57.100 signatures van suposar un rècord, recuperant-se amb escreix els nivells d’abans de la crisi sanitària i superant-se fins i tot el pic de 2018.

Però mentre la demanda de lloguer s’anava recuperant, amb la tornada dels estudiants universitaris i amb les possibilitats que ofereix el teletreball als estrangers, l’oferta evolucionava en sentit contrari. Si en plena crisi sanitària es va produir un transvasament de pisos turístics a l’oferta de lloguer tradicional, amb la reactivació del turisme s’ha produït el moviment invers. A la vegada, l’oferta també ha anat minvant amb l’expansió del mercat de compravenda durant el 2022.  Les dades de l’any passat posen de manifest una reducció del nombre de contractes signats a la ciutat de més del 16%, superior a la registrada al conjunt de Catalunya (-9%). Un descens des dels màxims de 2021 que deixa el nombre de signatures registrades a la ciutat en valors inferiors als dels anys anteriors a la pandèmia –un 6,6% menys que en el 2019 i un 4,1% per sota del registre de 2017-.

La situació extraordinària generada arran de l’esclat de la pandèmia va coincidir en el temps amb l’aplicació de la Llei 11/2020 de contenció de rendes, donant lloc a un descens de les rendes mensuals mitjanes en el bienni 2020-2021, després de tot un sexenni a l’alça. Durant la primera meitat de 2021 els preus a Barcelona van arribar a marcar un descens interanual superior al 7%. Tanmateix, amb la reactivació de la demanda a partir de l’estiu de 2021 els preus van reprendre novament la trajectòria a l’alça i ja son sis trimestres consecutius de senda ascendent.

En el segon semestre de 2022 els preus dels lloguers han accelerat el ritme de creixement tant al conjunt de Catalunya com especialment a Barcelona, on s’han instal•lat per sobre dels 1.000 euros de mitjana. En el darrer trimestre de l’any la renda mensual mitjana a la ciutat s’ha enfilat als 1.077 euros per habitatges de 73 m2 construïts, un nou màxim històric, després de registrar un repunt interanual del 15,3% nominal, que duplica amb escreix la inflació del període. També l’àmbit metropolita i el conjunt de Catalunya  presenten augments de preus de dos dígits, si bé les rendes mitjanes són inferiors (930€ i 815€ mensuals, respectivament). 

En termes de mitjana anual, la renda a Barcelona en 2022 ha superat per primera vegada la barrera dels 1.000 euros (1.027 €/mes), amb un augment nominal de l’11,8% respecte a 2021, uns quatre punts més que la inflació. A l’àmbit metropolità (+8,2%) i al conjunt de Catalunya (+7,7%) el repunt anual dels lloguers ha anat més en la línia de l’alça general dels preus.

En termes reals –descomptant la inflació- les rendes mensuals a la ciutat en 2022 s’han mantingut per sota de les registrades en el període 2018-2020, però si es comparen amb els mínims registrats en el 2013 han crescut gairebé un 30%. Un increment que no ha anat acompanyat d’un augment equiparable dels ingressos familiars, ocasionant greus problemes de sobrecàrrega financera a les llars, tant a la ciutat com a l’àmbit metropolità, on es concentren uns dos terços dels contractes de lloguer signats a Catalunya.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML