Impressió

Evolució del mercat de lloguer

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Evolució del mercat de lloguer a Barcelona
Període Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
2011 38.156 70,3 753 11,60
2012 41.047 70,9 720 10,84
2013 44.819 70,7 682 10,29
2014 44.411 72,2 688 10,16
2015 40.623 70,7 735 11,09
  
2016 42.182 70,2 801 12,22
1r.tr. 10.014 70,4 755 11,57
2n.tr. 10.182 69,0 774 12,07
3r.tr. 10.789 70,9 826 12,39
4t.tr. 11.197 70,5 843 12,75
  
2017 49.953 70,1 877 13,36
1r.tr. 11.156 69,9 845 12,99
2n.tr. 12.084 69,9 865 13,10
3r.tr. 12.898 70,7 903 13,61
4t.tr. 13.815 70,0 890 13,56
2018 53.524 72,1 930 13,4
1r.tr. 12.981 72,0 898 13,1
2n.tr. 13.672 71,6 916 13,3
3r.tr. 13.272 72,4 949 13,6
4t.tr. 13.599 72,5 954 13,7
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Variació (%) Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
(€/mes) (€/m2/mes)
4t.tr.18/4t.tr.17 -1,6 3,6 7,3 1,0
2n.sm.18/2n.sm.17 0,6 3,0 6,1 0,5
2018/2017 7,1 2,8 6,0 0,4
2017/2016 18,4 -0,1 9,5 9,4

L’augment acumulat dels preus és un dels factors que poden explicar la pèrdua d’impuls de la demanda al mercat del lloguer residencial a Barcelona, que s’ha anat accentuant al llarg de 2018, en línia amb la desacceleració del ritme de creixement de l’economia.

Els més de 53.500 nous contractes de lloguer registrats a Barcelona al llarg de 2018 suposen l’assoliment d’un nou màxim anual en termes absoluts, però les dades podrien haver tocat sostre. El dinamisme de la demanda durant la primera meitat del 2018, quan el ritme de creixement dels contractes registrats encara era de dos dígits, ha permès tancar l’any amb una alça del 7,1% en relació amb el 2017. Però el mercat ha anat perdent impuls a mesura que avançava l’any i les dades del segon semestre mostren una variació a l’alça dels contractes de tan sols un 0,6%, mentre que les darrer trimestre  fins i tot han tancat en negatiu. L’augment acumulat dels preus, per la forta pressió d’una demanda diversificada sobre una oferta limitada, així com la normalització del mercat hipotecari, entre altres factors, ajuden a entendre el canvi de tendència del mercat de lloguer. En consonància amb la pèrdua d’impuls de la demanda solvent, els preus del lloguer per unitat de superfície s’han estabilitzat en termes de mitjana de la ciutat, amb un augment del 0,4% el 2018. L’increment del sis per cent que s’ha produït en el lloguer mitjà mensual –situat en el 930 euros-, respon bàsicament a l’increment de la superfície mitjana dels habitatges llogats, fins als 72,1 m2.

En definitiva, després d’un procés accelerat de recuperació de preus del lloguer–de l’ordre del 35% en termes nominals durant els darrers quatre anys- que ha fet possible nous rècords històrics com el del darrer trimestre de 2018, en que el preu mitjà mensual ha superat els 950 euros, la demanda es veu impossibilitada per a fer front a aquestes contínues pujades, en un context en que els salaris encara no han pogut recuperar el nivell adquisitiu d’abans de la crisi, deu anys enrere. En aquest sentit, a finals d’any es van promoure modificacions legislatives en matèria de lloguer amb l’objectiu de reformar el mercat i augmentar els drets dels llogaters amb mesures com l’augment de la durada dels contractes de tres a cinc anys, que, en ser posteriorment derogades, van generar un cert grau d’incertesa jurídica en aquest segment del sostre residencial.

A l’entorn metropolità, on l’onada expansiva del procés inflacionista ha situat els preus mitjans del lloguer el 2018 per sobre dels 800 euros –amb un increment superior al 30% respecte als valors de quatre anys enrere- el ritme de creixement del darrer any, de forma similar a la capital, també s’ha moderat en relació amb el de 2017.   

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML