Impressió

Mercat de lloguer per barris

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

El nombre de contractes formalitzats va retrocedir en el 2019 a 55 dels 73 barris de la ciutat. L’escenari de pèrdua de dinamisme de l’activitat després de la forta expansió d’un any enrere no va alterar el comportament alcista dels preus al segment del lloguer d’habitatges, que llevat de comptades excepcions van continuar creixent a la major part del territori.

El canvi de tendència que es va començar a posar de manifest en el mercat de lloguer residencial cap a finals de l’any 2018 s’ha consolidat en el 2019, amb el descens del nombre de contractes registrats a la major part de barris de la ciutat. El nucli central de l’oferta està  format, com és habitual, per un petit grup de barris que concentra un terç dels contractes registrats. La Vila de Gràcia és, un any més, el barri que concentra el percentatge més elevat,   amb un 5,2% dels contractes de lloguer de la ciutat i a l’Eixample, quatre dels sis barris tenen   una participació a l’entorn del 4% del total, de forma similar al Raval. A l’altre extrem, barris com Can Peguera, Vallbona, la Clota, Baró de Viver o Torre Baró entre altres, han registrat, com habitualment, una quantitat simbòlica de contractes, ja sigui perquè el mercat lliure és escàs i poc representatiu o per tenir una forta presència del parc públic i/o protegit.

L’anàlisi de les rendes mensuals mitjanes dels barris ofereix una visió més detallada dels trets característics que s’observen a nivell de districtes. A la banda més alta, Pedralbes registra un any més el lloguer mitjà més elevat, amb més de 1.800 €/mes, seguit de les Tres Torres –on la mitjana supera els 1.600 €/mes- ambdós amb una oferta reduïda. A una certa distància en preu –fregant els 1.400 €/mes- i amb una oferta més àmplia es troben Sant Gervasi-Galvany i  Sarrià, amb rendes mitjanes mensuals similars a les de la Vila Olímpica del Poblenou i Diagonal Mar. Aquests dos darrers barris, juntament amb la Barceloneta, encapçalen el rànquing de preus en termes d’unitat de superfície, amb més de 17 €/m2/mes. Es tracta de barris que per la seva ubicació al front marítim de la ciutat i per la relativament limitada oferta residencial estan sotmesos a fortes pressions inflacionistes.

 

 A l’altre extrem, les rendes mensuals mitjanes més reduïdes s’han registrat a la Marina del Prat Vermell –on el govern municipal ha intervingut a través de la compra de blocs ja construïts per destinar-los a necessitats socials- i a altres barris perifèrics com Can peguera, Torre Baró o Baró de Viver, amb un baix nombre de contractes formalitzats. Més de la meitat dels 73 barris es troben dins d’una franja de preus mitjans compresa entre els 650 i 900 €/mes, per sota del valor de la mitjana de ciutat.

Pel que fa a les variacions dels preus, en el darrer any la tònica generalitzada ha estat el manteniment de la trajectòria a l’alça de les rendes mensuals a la gran majoria de barris. A banda d’aquells on les variacions relatives –positives o negatives- són menys representatives degut a la manca d’una quantitat d’oferta significativa –com és el cas de la Clota o Baró de Viver, entre d’altres- entre els barris que han escapat de la senda alcista de les rendes mensuals durant el 2019 destaca la Barceloneta. En un barri caracteritzat per la reduïda dimensió dels seus habitatges, el lloguer mitjà ha tendit a estabilitzar-se per la disminució de la superfície mitjana fins als 55,3 m2 –corregint l’augment de l’any anterior- mentre que els preus per unitat de superfície no han deixat de créixer. Els barris més inflacionistes han estat els de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes i Diagonal Mar i el Front Marítim. També a Ciutat Meridiana i a alguns barris d’Horta-Guinardó com Can Baró o Sant Genís dels Agudells el ritme de creixement de les rendes per m2 ha estat de dos dígits. La tendència ascendent intensa a la major part dels barris, simultània al retrocés que registren alguns de la banda més baixa dels preus,  no ha afavorit la reducció del grau de dispersió a l’entorn de la mitjana.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML