Impressió

Mercat de lloguer per barris

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

Després del fort rebot a l’alça que va experimentar l’activitat al segment del lloguer residencial en el 2021, el mercat segueix mostrant desajustos un cop passada la pandèmia i la signatura de contractes ha tornat a caure a la major part dels barris de la ciutat en el 2022. A la vegada, els preus repunten de forma generalitzada i ho fan a un ritme de dos dígits a gairebé la meitat del territori, després de dos anys de tendència a la baixa. Les rendes mensuals superen els 1.000 euros en més d’un terç dels barris.

La paralització de l’activitat en un any tan atípic com el 2020 va fer caure la xifra de contractes de lloguer signats a gairebé tots els barris de la ciutat. Però amb la millora de la situació sanitària la recuperació es va estendre en el 2021 de forma generalitzada, amb un fort repunt de l’activitat i un augment de les signatures de més del 40% de mitjana. Tanmateix, les xifres de 2022 posen de manifest que el mercat segueix patint tensions, amb una manca d’oferta que ha provocat un nou descens del nombre de contractes de lloguer a més del 80% dels barris. D’entre els pocs barris que evolucionen en sentit contrari i presenten un significatiu increment de l’activitat en 2022 en destaquen alguns com ara la Bordeta, la Verneda i la Pau i Sant Martí de Provençals, amb rendes mensuals que en els dos darrers es mantenen per sota de la mitjana de la ciutat. 

Com en anys anteriors, un reduït grup d’uns set o vuit barris del centre de Barcelona concentra una part important dels contractes de lloguer registrats, a l’entorn del 30%. La Vila de Gràcia és, un any més, el barri amb el percentatge més elevat, amb més d’un 5% dels contractes signats a la ciutat, tot i el descens respecte al 2021 (-18,4%), superior a la mitjana. La Dreta i les dues Esquerres de l’Eixample (l’Antiga i la Nova) concentren més del 12% del total, malgrat que la seva participació en el 2022 també s’ha reduït en relació amb un any abans. El lloguer també té un pes significatiu en barris tan diversos com Sant Gervasi-Galvany, la Sagrada Família o el Raval, mentre que a l’altre extrem, la quantitat de contractes és simbòlica a barris dels afores de la ciutat com Vallbona, ja sigui perquè el mercat de lloguer lliure és escàs o per tenir una forta presència del parc públic i/o protegit, com el que s’està impulsant actualment a la Marina del Prat Vermell. 

La pressió de la demanda sobre una oferta limitada ha disparat els preus a l’alça a gairebé tots els barris, amb comptades excepcions.  Les rendes mensuals mitjanes no han baixat dels 1.000 euros en un total de 27 dels 73 barris de la ciutat. En aquesta situació es troben tots els barris de Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i l’Eixample i bona part dels de Ciutat Vella, Sant Martí i Gràcia, a més d’algunes zones de Sants-Montjuïc, com ara la Bordeta, on el repunt dels preus també ha estat notable. A la Marina del Prat Vermell, la renda mitjana correspon a un baix nombre d’habitatges cars en noves promocions i és poc representativa. En el cas de Ciutat Vella, resulta significatiu que tots els barris registren alces de preus de dos dígits i força superiors a la mitjana, com s’observa també en algunes zones de Sant Martí.

La Sagrada Família i Sant Antoni, al districte de l’Eixample, així com la Vila de Gràcia i el barri de Provençals del Poblenou, a Sant Martí, presenten les rendes mensuals mitjanes més properes al valor mitjà de ciutat. A la banda alta, Pedralbes i les Tres Torres segueixen sent els  barris més exclusius de la ciutat, registrant un any més el lloguer mitjà més elevat, superior en ambdós casos als 1.800 €/mes, més del 75% per sobre del valor de ciutat. Tanmateix, en termes d’unitat de superfície és la Vila Olímpica del Poblenou el barri que encapçala el rànquing de preus, amb més de 19 €/m2/mes, seguit de la Barceloneta. Dos barris sotmesos habitualment a pressions inflacionistes, pel reclam de la seva ubicació propera al mar. A l’altre extrem, els preus més assequibles s’han registrat als barris situats més a l’extrem nord de la ciutat, on les rendes mitjanes s’han mantingut per sota dels 700 €/mes.


NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML