Impressió

Mercat de lloguer per districtes

Evolució del mercat de lloguer a Barcelona per Districtes
Districtes Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
€/mes €/m2/mes
____________________ 2021 2022 1r.tr.
2023
2021 2022 1r.tr.
2023
2021 2022 1r.tr.
2023
2021 2022 1r.tr.
2023
Ciutat Vella 4.771 3.958 857 69,6 70,1 68,6 846 1.008 1.054 13,24 15,8 16,4
Eixample 12.688 9.974 1.992 80,0 80,5 80,1 1.008 1.140 1.214 13,35 14,9 15,9
Sants-Montjuïc 5.878 5.200 1.210 64,4 65,0 64,6 800 917 1.016 12,97 14,1 16,3
Les Corts 2.569 2.133 440 79,1 81,3 77,8 1.054 1.186 1.190 13,84 15,2 16,0
Sarrià-Sant Gervasi 5.822 5.107 1.041 89,8 90,4 88,6 1.246 1.384 1.442 14,86 16,2 17,7
Gràcia 5.697 4.733 1.005 68,1 69,0 71,3 896 1.000 1.092 13,81 15,3 16,2
Horta-Guinardó 4.538 4.031 943 65,3 65,1 65,6 769 820 881 12,22 13,1 14,0
Nou Barris 3.160 3.026 665 62,6 62,2 61,9 684 730 762 11,28 12,1 12,7
Sant Andreu 3.373 2.927 671 67,4 67,9 68,5 764 829 879 11,73 12,5 13,2
Sant Martí 6.204 5.603 1.421 69,8 69,8 69,2 888 1.000 1.084 13,31 14,5 16,3
Barcelona 57.158 47.927 10.890 73,0 73,2 72,4 919 1.027 1.087 13,21 14,5 15,7
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

Després de marcar en el 2021 màxims històrics a la major part de districtes de Barcelona, recuperant-se així de l’impacte de la pandèmia, la signatura de contractes de lloguer al segment residencial va tornar a caure en el 2022 de forma generalitzada i ha seguit a la baixa en els primers mesos de 2023 a gairebé tota la ciutat. Un cop passada la crisi sanitària, la pressió de la demanda sobre una oferta limitada empeny novament els preus a l’alça i ja són set els districtes on les rendes mensuals mitjanes no baixen dels 1.000 euros.  

Les operacions al mercat de lloguer es van desplomar en el 2020 com a resultat del confinament domiciliari i la paralització de la signatura de nous contractes, amb un descens superior al 20% a bona part dels districtes. Però amb la recuperació de l’activitat i la revifada de la demanda, coincidint amb el venciment de les pròrrogues extraordinàries dels contractes de lloguer per fer front a la pandèmia, el 2021 va tancar amb un repunt generalitzat de les operacions de dos dígits i el nombre de signatures va arribar a màxims històrics a gairebé tot el territori. A l’Eixample, que va liderar el ritme de creixement, el nombre de contractes va superar en més del 15% les xifres de 2019, mentre que a Nou Barris es va situar només un 1,8% per sota i a Ciutat Vella es va assolir el registre més elevat des dels màxims de 2017.

Tanmateix, el mercat de lloguer tornava a mostrar desajustos en el 2022. Per una banda, l’expansió que darrerament ha viscut el mercat de compravenda ha incidit en el descens de l’oferta de lloguer, que també s’ha vist reduïda per la tornada de la pressió turística i dels lloguers de temporada. El nombre de contractes va presentar l’any passat una forta caiguda a tots els districtes i seguia a la baixa en el primer trimestre de 2023 a la major part de la ciutat, amb l´única excepció de Sant Martí. Aquí l’activitat es recupera amb un alça interanual del 6,4% mentre que a l’Eixample s’intensifica la trajectòria a la baixa, amb un descens de les operacions del 24% respecte al primer trimestre de 2022. Malgrat que aquest districte perd pes relatiu sobre el total, concentra encara el 18,3% dels contractes de lloguer formalitzats de gener a març. Les operacions a l’inici de 2023 es situen per sota de les d’abans de la pandèmia a tot el territori, sent el districte de Sant Martí el que es manté més a prop dels volums de 2019, mentre que Ciutat Vella i l’Eixample són els que mostren xifres més allunyades. 

 

 

La reactivació de la demanda afegeix pressió sobre un mercat amb una oferta minvant. Els preus en el 2022 ja van anar a l’alça de forma generalitzada i en els primers mesos de 2023 s’ha intensificat la senda ascendent a la major part del territori. Gairebé tots els districtes presenten augments interanuals de dos dígits en el primer trimestre de l’any, molt superiors a la inflació. L’única excepció és Ciutat Vella (+3,5%), on es modera el ritme de creixement de 2022 (+19,1%), però els lloguers mitjans superen la barrera dels 1.000 €/mes, com passa també a sis districtes mes. En termes d’unitat de superfície, el preu de 16,4 euros/m2/mes registrat de mitjana a Ciutat Vella de gener a març és el més elevat dels deu districtes només per darrera de Sarrià-Sant Gervasi.

Entre els districtes més inflacionistes enguany destaquen els de Sants-Montjuïc (+20,9%) i Sant Martí (+19,4%). El repunt interanual de gener a març també és superior a la mitjana a Horta-Guinardó (+15,6%), Sarrià-Sant Gervasi (+14%), l’Eixample i Gràcia (+13,6%), mentre Sant Andreu presenta una evolució més similar a la del conjunt de la ciutat. Tant en aquest districte com a Horta-Guinardó i especialment a Nou Barris es troben els lloguers mitjans més assequibles, mentre que a Sarrià-Sant Gervasi les rendes mensuals superen els 1.400 euros.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML