Impressió

Mercat de lloguer per districtes

Evolució del mercat de lloguer a Barcelona per Districtes
Districtes Nombre de contractes Superfície mitjana (m2) Preu (lloguer mitjà)
€/mes €/m2/mes
____________________ 2020 2021 var (%) 2020-2021 2020 2021 var (%) 2020-2021 2020 2021 var (%) 2020-2021 2020 2021 var (%) 2020-2021
Ciutat Vella 3.462 4.771 37,8 68,8 69,6 1,1 914 846 -7,4 14,34 13,24 -7,7
Eixample 8.469 12.688 49,8 80,1 80,0 0,0 1.075 1.008 -6,3 14,22 13,35 -6,1
Sants-Montjuïc 4.214 5.878 39,5 64,6 64,4 -0,3 847 800 -5,6 13,64 12,97 -5,0
Les Corts 1.842 2.569 39,5 79,3 79,1 -0,2 1.112 1.054 -5,2 14,67 13,84 -5,7
Sarrià-Sant Gervasi 4.169 5.822 39,6 90,9 89,8 -1,1 1.306 1.246 -4,5 15,59 14,86 -4,7
Gràcia 3.893 5.697 46,3 69,7 68,1 -2,3 950 896 -5,7 14,44 13,81 -4,4
Horta-Guinardó 3.337 4.538 36,0 65,1 65,3 0,3 799 769 -3,8 12,78 12,22 -4,4
Nou Barris 2.546 3.160 24,1 62,2 62,6 0,6 706 684 -3,0 11,72 11,28 -3,8
Sant Andreu 2.453 3.373 37,5 67,1 67,4 0,4 798 764 -4,2 12,35 11,73 -5,0
Sant Martí 4.727 6.204 31,2 70,3 69,8 -0,7 930 888 -4,5 13,79 13,31 -3,5
Barcelona 40.416 57.158 41,4 72,9 73,0 0,0 965 919 -4,8 13,89 13,21 -4,9
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'Incasòl.

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array

Després de la forta davallada de 2020 per l’impacte de la pandèmia, la signatura de contractes de lloguer al segment residencial ha agafat molta embranzida en 2021 marcant màxims històrics a la major part de districtes. Malgrat el repunt moderat dels preus del  segon semestre en relació amb la primera meitat de l’any, les rendes mitjanes pel conjunt de 2021 han retrocedit a tota la ciutat, més d’un any després de començar a aplicar-se la llei catalana de contenció de rendes, ara anul·lada.

Les operacions al mercat de lloguer es van desplomar en el 2020 a tots els districtes, com a resultat del confinament domiciliari i la paralització de la signatura de nous contractes durant el primer estat d’alarma. Amb la represa es va anar recuperant l’activitat, però el descens de les operacions es va imposar superant el 20% anual en bona part dels districtes.

Tanmateix, amb la recuperació progressiva de certa normalitat, la demanda s’ha reactivat de forma contundent al llarg de 2021 així que les restriccions s’han anat flexibilitzant. En el quart  trimestre de l’any el nombre de contractes signats seguia creixent en termes interanuals a gairebé tots els districtes –amb l’única  excepció de Sant Martí- encara que a un ritme inferior al dels trimestres anteriors.  Pel conjunt de l’any, les operacions registren un repunt de dos dígits en relació amb el 2020 a tots els districtes, amb un ritme de creixement encapçalat per l’Eixample (+50%). Un impuls que és més que l’efecte rebot després d’un 2020 molt complicat per l’esclat de la pandèmia, ja que s’assoleixen màxims històrics a gairebé tot el territori. L’Eixample concentra més d’una cinquena part de l’activitat del mercat de lloguer a la ciutat, amb prop de 12.700 contractes registrats que suposen un increment de més del 15% en relació amb les xifres de 2019, abans de la crisi sanitària. També Sant Andreu i Sants-Montjuïc presenten molt dinamisme, superant els registres de fa dos anys en un 13,5% i un 12,7%, respectivament.

A Ciutat Vella, que en el 2020 experimentava una de les davallades dels contractes més accentuada, també s’han superat els registres del trienni anterior, tot i que les xifres queden per sota dels màxims de 2017. Pel que fa a Nou Barris, aquest és l’únic districte on el nombre d’operacions en 2021 encara no superava els volums de prepandèmia, tot i que s’aproximava molt (-1,8%).

Aquesta reactivació del mercat, coincidint amb el venciment durant la passada tardor de les pròrrogues extraordinàries dels contractes de lloguer per fer front a la Covid-19, ha donat lloc en el segon semestre de 2021 a un repunt de les rendes mensuals en relació amb la primera meitat de l’any a tots els districtes. En termes interanuals, la tendència en el quart trimestre continuava sent a la baixa a bona part del territori, tot i que amb un ritme de descens més moderat que el dels primers trimestres de 2021. Fins i tot es detectava ja alguna lleugera variació a l’alça, tant a Nou Barris (+1,3%) com a Horta-Guinardó (+1%).

Però en termes de la mitjana anual, la trajectòria a la baixa ha estat generalitzada, deixant les rendes mensuals mitjanes de 2021 en valors inferiors als d’abans de la pandèmia als deu districtes. Hauríem de retrocedir als anys 2017-2018 per trobar rendes mensuals similars o inferiors. L’augment de l’oferta pel transvasament de pisos turístics al lloguer tradicional així com també la regulació dels preus hauria incidit en la reducció de les rendes a les zones més cèntriques de la ciutat. Ciutat Vella ha encapçalat el ritme de descens anual (-7,4%), assolint els valors més baixos dels darrers quatre anys, un 10,5% per sota dels màxims de 2019.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML