Impressió

Producte Interior Brut

El Producte Interior Brut de Barcelona

 

L'Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona estima el PIB anual de Barcelona (Base 2010) en nivells i en evolució real a 10 sectors d’activitat econòmica, incloent un zoom pel darrer any disponible a 40 activitats econòmiques, per tal d’aproximar millor l’estructura productiva i l’especialització de l’economia de la ciutat. També es fa l’estimació de l’evolució trimestral del PIB de Barcelona en taxes interanuals en volum (creixement real) pels quatre grans sectors, amb una desagregació addicional del sector serveis a tres subsectors. A partir d’un acord de col·laboració entre l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona es fa anualment l’estimació del PIB i del VAB sectorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La rellevància del PIB no es limita al coneixement de l’economia dels països o les regions, sinó que també és clau en el coneixement de les economies locals i metropolitanes. Per aquest motiu en els sistemes estadístics més avançats es poden trobar estimacions de PIB de les economies urbanes (locals i metropolitanes). Un referent destacat és el del Bureau of Economic Analysis (BEA) dels EEUU, amb les seves estadístiques de “GDP by Metropolitan Area”, però hi ha molts altres exemples tant en l’àmbit dels països (Statistics Canada, Australian Bureau of Statistics, Office of National Statistics del Regne Unit) com en l’àmbit dels organismes supranacionals (OCDE o Eurostat).

 

Producte Interior Brut de Barcelona

> PIB trimestral de Barcelona
> PIB anual de Barcelona
> PIB de l'Àrea Metropolitana
> VAB cultural a Barcelona