Impressió

PIB de l'Àrea Metropolitana

Escenaris d’impacte COVID-19 a l’Economia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2020

 

En aquest informe es presenten les previsions del PIB de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al 2020 en base a dos escenaris, en funció de la intensitat de l'impacte de les mesures de contingència de la COVID-19. Aquests escenaris tenen com a referència els del Banc d'Espanya fixats el passat setembre per a l'economia espanyola.

 

 

 

 

 

 

El PIB de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana (AMB) 2016 i següents

 

Des de l'any 2016 la difusió dels resultats del PIB de l'Àrea Metropolitana de Barcelona la porta a terme l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). La informació es pot trobar a:

 

https://iermbdb.uab.cat/index.php?ap=0&id_cat=301

 

 

El PIB de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana (AMB) 2015

 

En aquest informe es presenta el Producte Interior Brut (PIB) del municipi de Barcelona i de la seva Àrea Metropolitana (AMB) de 2015.

La informació es presenta a 10 sectors en nivells nominals i en taxes de variació real, amb un “zoom” de desagregació sectorial a 39 branques d’activitat. Aquests resultats donen continuïtat a l’estudi  El Producte Interior Brut de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana 2010-2014 que teniu a sota.

L’objectiu d’aquests informes és disposar d’una aproximació sistemàtica, actualitzada i detallada sectorialment de la macroeconomia de la ciutat i de la seva àrea metropolitana. Aquesta informació pot ser útil tant per a totes les persones interessades en conèixer a fons l’economia de Barcelona i de l’AMB, com per orientar la presa de decisions dels agents econòmics que treballen en l’entorn de l’economia de la nostra ciutat i de la seva àrea metropolitana.

 

 

El PIB de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana (AMB) 2010-2014

 

En aquest informe es presenta el Producte Interior Brut (PIB) del municipi de Barcelona i de la seva Àrea Metropolitana (AMB) pel període 2010 a 2014. El PIB pel costat de l’oferta és bàsic per conèixer l’estructura sectorial d’una economia i la seva evolució en termes reals (variacions en volum) és l’indicador que millor mesura la dinàmica econòmica.

 

 

Array
NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML