Impressió

PIB trimestral de Barcelona

Array
Array
Array

El PIB del municipi de Barcelona va augmentar a una taxa interanual del 2,5% al segon  trimestre de 2019, segons càlculs de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest resultat és superior en cinc dècimes tant respecte l’economia catalana com en comparació al conjunt de l’economia espanyola. El sector serveis creix a Barcelona al mateix ritme que a Catalunya (2,7%), però l’estructura sectorial de l’economia de la ciutat fa que l’efecte sobre el conjunt de PIB dels serveis sigui superior que a Catalunya o a Espanya on, en canvi, es nota més l’estancament de l’activitat industrial.

 

 

 

 

Segon trimestre de 2019

           Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 2T de 2019

 

 Trimestres anteriors

   Primer trimestre de 2019

            Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 1T de 2019

   Quart trimestre de 2018

            Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 4T de 2018

  Tercer trimestre de 2018

            Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 3T de 2018

      Segon trimestre de 2018

            Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 2T de 2018

       Primer trimestre de 2018

            Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 1T de 2018

       Quart trimestre de 2017

            Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 4T de 2017

       Tercer trimestre de 2017

             Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 3T de 2017

       Segon trimestre de 2017

             Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 2T de 2017

       Primer trimestre de 2017

             Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 1T de 2017

      Quart trimestre de 2016

              Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 4T de 2016

      Tercer trimestre de 2016

              Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 3T de 2016

      Segon trimestre de 2016

             Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 2T de 2016

      Primer trimestre de 2016

             Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 1T de 2016

      Quart trimestre de 2015 

             Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 4T de 2015

Fonts: GTP Ajuntament de Barcelona, Idescat i INE
NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML