Impressió

PIB trimestral de Barcelona

Array
Array
Array
Array

Segons les estimacions de l’Oficina Municipal de Dades (OMD), en el segon trimestre de 2022 el PIB de Barcelona va incrementar un 6,8% respecte el mateix trimestre de l’any anterior. El sector serveis, amb una taxa del 7,2%, és determinant en la recuperació econòmica de Barcelona. En aquest segon trimestre, el PIB de la ciutat ha assolit, en termes d’euros constants, el nivell d’activitat que tenia abans de la pandèmia (4rt trimestre de 2019).

Segon trimestre de 2022

Producte Interior Brut (PIB) de Barcelona. 2T de 2022

Fonts: OMD Ajuntament de Barcelona, Idescat i INE
NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML