Impressió

VAB cultural a Barcelona

Array
Array

Valor afegit del sector cultural a Barcelona 2018

En aquest informe es constata que el sector cultural va generar l’any 2018 un VAB de més de 2.700 milions d’euros, xifra que suposa el 3,6% de l’economia de Barcelona. L’any 2018 va ser un any globalment positiu, ja que el VAB nominal va registrar una taxa interanual del 7,5%. Tanmateix la dinàmica dels diferents dominis culturals va ser molt variada, ja que mentre les activitats audiovisuals i multimèdia o la publicitat, van registrar taxes realment elevades, el domini de Patrimoni, Arxius i Biblioteques va tenir una taxa d’increment que no va arribar a la meitat del creixement nominal de la ciutat, que va ser del 3,5%.
 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML