Impressió

VAB de les empreses culturals de Barcelona

Array
Array

El VAB de les empreses culturals de Barcelona 2010-2015

A l'informe es constata que les empreses culturals van generar l’any 2015 un VAB de més de 2.000 milions d’euros, xifra que suposa el 56,2% del sector a Catalunya. En el període 2010-2015 el VAB nominal s’ha reduït en un 20% a conseqüència de la crisi. L’estructura sectorial mostra el domini en termes de VAB de la branca del Llibres i premsa (un 34,5%) seguit de la Publicitat (26,5%) i de les Arts escèniques, visuals i musicals (14%).
 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML