Impressió

Renda Familiar

Distribució territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona

L’Índex de Renda Familiar és un indicador teòric que es construeix a partir de la ponderació de diferents variables que s’actualitzen periòdicament i que permet conèixer la posició relativa de cadascun dels barris en relació amb la mitjana de la ciutat fixada en un valor igual a cent.

 

>  Renda Trimestral de Barcelona
Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona