Impressió

Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona

 

 

Array
Array
Array
Array

La Renda de les Llars a Barcelona 2019

La renda de les llars a Barcelona 2019 estima i analitza la distribució territorial de la Renda Disponible de les Llars per càpita en base a la informació provinent de l'Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares (INE), garantint la coherència amb els resultats que, pel conjunt de Barcelona, publica l’Institut d’Estadística de Catalunya. Es presenten dades per districtes, barris i seccions censals. El mètode de càlcul permet conèixer l'estructura de recursos de les llars i el paper redistribuïdor del sector públic, diferenciant entre Renda Disponible i Renda Primària de les Llars. També s’ofereixen indicadors de desigualtat territorial de la renda.

La Renda de les Llars a Barcelona 2018

La renda de les llars a Barcelona 2018 estima i analitza la distribució territorial del compte de la Renda Disponible de les Llars per càpita en base a un nou sistema de càlcul que pren com a base estadística la informació provinent de l'Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares (INE), amb un detall de desagregació territorial de secció censal, i la Renda Familiar Disponible Bruta de Barcelona (IDESCAT). El nou mètode de càlcul permet conèixer l'estructura de recursos de les llars i el paper redistribuïdor del sector públic.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML