Impressió

Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita -sèrie antiga-

La distribució de la renda a Barcelona: visió general 

 

 

La distribució de la renda dins de Barcelona durant l’any 2017 mostra un nou avanç del pes relatiu de les rendes mitjanes. El 52,9% de la població resideix en un barri de renda mitjana, 5,1 punts més que al 2016. Aquest eixamplament del segment de població de classe mitjana s’explica per la reducció del de classe baixa.
La distribució de la renda per districtes presenta moltes similituds amb els anys precedents. Sarrià-Sant Gervasi i les Corts són els districtes amb els índexs de renda més alts i molt semblants als de l’any anterior. L’Eixample i Gràcia, superen també la mitjana de renda de la ciutat però estan més a prop d’aquesta. Els districtes de Sant Martí, Sants Montjuïc, Ciutat Vella, Horta-Guinardó, i Sant Andreu, se situen per sota de la mitjana i Nou Barris ocupa la darrera posició amb un índex força allunyat de la resta.
La distribució de la renda per barris segueix perfilant amb força el contrast de renda entre els barris de la zona oest i els de la zona nord. Tanmateix, es continua reduint la dispersió en els barris per segon any consecutiu, en tancar-se la distància entre els barris situats als extrems.

 

 

 

 

 

 

 Distribució territorial de la renda(dades i anàlisi)

 

Any 2017 - Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per Càpita a Barcelona- (Desembre de 2018)

 

Any 2016 - Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per Càpita a Barcelona- (Desembre de 2017)

 

Any 2015 - Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per Càpita a Barcelona- (Desembre de 2016)

 

Any 2014 - Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per Càpita a Barcelona- (Desembre de 2015)

                        - Informe

                        - Document per a la premsa

 

Any 2013 - Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per Càpita a Barcelona - (Desembre de 2014)

 

Any 2012 - Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible per Càpita a Barcelona - (Gener de 2014)

 

Any 2011 - Barcelona Economia n.80 (nov. de 2012)

 

Any 2010 - Barcelona Economia n.77 (nov. de 2011)

 

Any 2009 - Barcelona Economia n.74 (nov. de 2010)

 

Any 2008 - Barcelona Economia n.71 (nov. de 2009)

 

 

  Distribució territorial de la Renda Familiar a Barcelona (2000 - 2005) - (Gener de 2007)

 

 

Array
NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML