Impressió

Pobresa salarial

Array
Array

La pobresa salarial a Barcelona  2020

width= En aquest primer informe sobre la pobresa salarial a Barcelona es constata l’impacte de la COVID-19, que ha suposat passar d’un percentatge d’assalariats en situació de pobresa salarial d’un 12% al 2019 (el mínim de la sèrie) a un 18,8% al 2020. Aquest augment de la pobresa salarial també es detecta en el conjunt de Catalunya i d’Espanya. Els estrangers no de la UE ni llatinoamericans, la categoria d’auxiliar administratiu i treballar al sector de la hosteleria han estat el trets que més han augmentat el risc de pobresa salarial l’any 2020. Ciutat Vella és el districte amb més pobresa salarial (38,1%), sent Sarrià-Sant Gervasi el que en té menys (10,9%).

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML