Impressió

Borsa de Barcelona

Array
Array
Array
Array
Array
Volum negociat a Borsa de Barcelona (milions d'€)
Període Renda
variable1
Renda fixa
pública
Renda fixa
privada
Total
2013 149.112 42.380 1.723 193.216
2014 177.940 34.858 1.397 214.194
2015 188.038 22.594 155 210.788
2016 144.837 3.716 591 149.144
2017 168.174 1.768 44 169.986
2018 167.196 457 66 167.719
1r.tr. 36.363 152 0 36.515
2n.tr. 72.757 167 60 72.984
3r.tr. 28.242 58 0 28.300
4t.tr. 29.834 80 6 29.920
2019 117.157 464 0 117.621
1r.tr. 23.596 75 0 23.671
2n.tr. 40.112 61 0 40.173
3r.tr. 21.337 182 0 21.519
4t.tr. 32.112 146 0 32.258
2020
1r.tr. 23.508 0 0 23.508
2n.tr. 14.864 0 0 14.864
3r.tr. 11.398 0 0 11.398
1. Inclou volum negociat de warrants i drets.
Font: Borsa de Barcelona i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Renda variable Renda fixa Total
pública privada
3r.tr.2020/ 3r.tr.2019 -46,6 -- -- -47,0
1r.sm.2020/ 1r.sm.2019 -39,8 -- -- -39,9
2019 / 2018 -29,9 1,5 -- -29,9
2018 / 2017 -0,6 -74,2 50,0 -1,3

La incertesa que genera una pandèmia fora de control i les mesures extraordinàries que estan aplicant els principals bancs centrals arreu del món per mitigar la crisi econòmica i social que està deixant la covid-19 resten atractiu al mercat de renda variable com a intermediari de l’estalvi privat. La incertesa és tan elevada que fins i tot la inversió en renda variable es mou amb peus de plom.

Els poc més de vint i sis mil milions d’euros negociats a la Borsa de Barcelona durant el semestre central de 2020, període d’expansió de la primera onada del coronavirus a la major part d’Europa i Amèrica, és el volum semestral més baix registrat en el que va de segle. La pandèmia ha estat l’estocada final però el mercat ja venia d’un bienni complicat. L’enfrontament comercial entre Estats Units i Xina amb derivacions en altres camps i en menor mesura el Brexit, han estat factors desestabilitzadors que han afeblit el creixement de l’economia mundial. En aquesta situació, el coronavirus ha impactat de manera similar a “ploure sobre mullat”. I les autoritats monetàries i les polítiques, gairebé sense excepcions, s’han llençat a una expansió monetària i financera com no s’havia vist mai.

A més de la retallada que ha registrat el volum negociat al mercat borsari de la ciutat, imputable en part a la baixa capitalització de la majoria de les societats cotitzades, val la penar insistir en la pèrdua de negoci lligat a la negociació de renda fixa. Una situació que no canviarà mentre no canviï la política ultra expansiva del BCE. En la negativa evolució del volum negociat també hi juga un paper destacat la pèrdua de capitalització de les principals cotitzades amb presència rellevant a Amèrica. Aquest doble impacte ajuda a entendre que el principal índex borsari espanyol encari els mesos finals de 2020 amb pèrdues encara molt accentuades i sense mostrar senyals de recuperació. Ni tan sols lleus.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML