Impressió

Borsa de Barcelona

Array
Array
Array
Array
Array
(milions d'€)
Període Renda
variable1
Renda fixa
pública
Renda fixa
privada
Total
2014 177.940 34.858 1.397 214.194
2015 188.038 22.594 155 210.788
2016 144.837 3.716 591 149.144
2017 168.174 1.768 44 169.986
2018 167.196 457 66 167.719
2019 117.157 464 0 117.621
1r.tr. 23.596 75 0 23.671
2n.tr. 40.112 61 0 40.173
3r.tr. 21.337 182 0 21.519
4t.tr. 32.112 146 0 32.258
2020 71.218 71.218
1r.tr. 23.508 0 0 23.508
2n.tr. 14.864 0 0 14.864
3r.tr. 11.398 0 0 11.398
4t.tr. 21.448 0 0 21.448
2021
1r.tr. 10.401 5 0 10.406
1. Inclou volum negociat de warrants i drets.
Font: Borsa de Barcelona i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Renda variable Renda fixa Total
pública privada
1r.tr.2021/ 1r.tr.2020 -55,8 -- -- -55,7
2n.sm.2020/ 2n.sm.2019 -38,5 -- -- -38,9
2020 / 2019 -39,2 -- -- -39,5
2019 / 2018 -29,9 1,5 -- -29,9

Les polítiques expansives que estan aplicant els bancs centrals i els governs arreu del món per intentar mitigar la crisi econòmica i social que està deixant la covid-19 han restat atractiu al mercat de renda variable com a intermediari de l’estalvi privat. Amb l’avanç de la vacunació i l’inici de la recuperació econòmica, la situació sembla que comença a canviar.

El mercat de renda variable barceloní ha tancat el primer any de pandèmia negociant poc més de 58.000 milions d’euros. Un volum que, a banda d’ésser només la meitat que el dels dotze mesos precedents, equival a una tercera part de la contractació mitjana anual de la dècada precedent. De fet, s’acaba de tancar el període anual amb el volum negociat més esquifit del que va de segle. En part per l’abandó del mercat de la renda fixa pública. I també la privada, tot i que mai hi ha jugat un paper rellevant. A la baixada del preu del diner s’hi ha sumat la crisi econòmica associada a la pandèmia com l’estocada final, però el mercat borsari ja venia d’un bienni complicat. L’enfrontament comercial entre Estats Units i Xina amb derivacions en altres camps i el Brexit entre altres, han estat factors desestabilitzadors que havien afeblit el creixement de l’economia mundial i les cotitzacions borsàries abans de la pandèmia. En aquesta situació, el coronavirus ha impactat de manera similar a “ploure sobre mullat”.

L’evolució dels índexs més rellevants de l’escena mundial durant el primer trimestre d’enguany, amb el procés de vacunació força avançat a les economies més desenvolupades, sembla anunciar que el clima inversor està canviant a millor. Amèrica del Nord i Àsia van clarament avançats. Els índexs europeus i especialment l’espanyol, van a remolc. Un teixit productiu molt afectat per la crisi pandèmica i una composició dels índexs centrada en sectors productius tradicionals ajuda a entendre aquesta pitjor resposta a les portes d’una recuperació de l’economia que s’anuncia intensa.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML