Impressió

Borsa de Barcelona

Array
Array
Array
Array
Array
(milions d'€)
Període Renda
variable1
Renda fixa
pública
Renda fixa
privada
Total
2014 177.940 34.858 1.397 214.194
2015 188.038 22.594 155 210.788
2016 144.837 3.716 591 149.144
2017 168.174 1.768 44 169.986
2018 167.196 457 66 167.719
2019 117.157 464 0 117.621
1r.tr. 23.596 75 0 23.671
2n.tr. 40.112 61 0 40.173
3r.tr. 21.337 182 0 21.519
4t.tr. 32.112 146 0 32.258
2020 71.218 71.218
1r.tr. 23.508 0 0 23.508
2n.tr. 14.864 0 0 14.864
3r.tr. 11.398 0 0 11.398
4t.tr. 21.448 0 0 21.448
2021
1r.tr. 10.401 5 0 10.406
2n.tr. 13.702 0 0 13.702
1. Inclou volum negociat de warrants i drets.
Font: Borsa de Barcelona i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Renda variable Renda fixa Total
pública privada
2n.tr.2021/ 2n.tr.2020 -7,8 -- -- -7,8
1r.sm.2021/ 1r.sm.2020 -37,2 -- -- -37,2
2020 / 2019 -39,2 -- -- -39,5
2019 / 2018 -29,9 1,5 -- -29,9

Les polítiques expansives que estan aplicant els bancs centrals i els governs arreu del món per intentar mitigar la crisi econòmica i social que està deixant la covid-19 resten atractiu al mercat de renda variable com a intermediari de l’estalvi privat. Això pot explicar que tot i la confirmació de que l’economia s’està reactivant no sigui suficient per recuperar els volums de contractació.

El mercat de renda variable barceloní ha tancat el primer semestre d’enguany negociant poc més de 24.000 milions d’euros. Un volum realment mínim, ja que implica una pèrdua del 37% respecte del mateix període de 2020 i estableix un nou mínim semestral del que portem de segle. En termes anuals s’assoleix igualment un nou mínim amb 57.000 milions d’euros. És un volum que remet al final del segle passat i que representa escassament el quinze per cent del volum anual contractat els anys previs a la Gran Recessió de fa poc més d’una dècada. Són xifres i referències que denoten la magnitud de l’impacte acumulat desprès de dues grans crisis econòmiques en poc més d’una dècada. Però és obvi que a més d’aquesta conjuntura tan desfavorable hi ha altres factors que expliquen aquesta descomunal pèrdua d’atractiu de la inversió en renda variable a través del mercat borsari barceloní.

L’evolució dels índexs més rellevants de l’escena mundial durant el segon trimestre d’enguany, amb el procés de vacunació força avançat a les economies més desenvolupades, sembla anunciar que el clima inversor està canviant a millor. Amèrica del Nord i Àsia van clarament avançats tot i la darrere correcció de Japó. Els índexs europeus van a remolc i retardats. I l’espanyol a la cua, amb moltes dificultats per recuperar els valors d’abans de la irrupció del coronavirus. Un teixit productiu molt afectat per la crisi pandèmica i una composició dels índexs centrada en sectors productius tradicionals ajuda a entendre aquesta pitjor resposta quan ja s’ha iniciat una recuperació de l’economia que s’anuncia intensa.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML