Impressió

Borsa de Barcelona

Array
Array
Array
Array
Array
Volum negociat a Borsa de Barcelona (milions d'€)
Període Renda
variable1
Renda fixa
pública
Renda fixa
privada
Total
2012 136.598 55.013 1.609 193.220
2013 149.112 42.380 1.723 193.216
2014 177.940 34.858 1.397 214.194
2015 188.038 22.594 155 210.788
2016 144.837 3.716 591 149.144
  
2017 168.174 1.768 44 169.986
1r.tr. 41.705 483 3 42.191
2n.tr. 58.675 356 41 59.072
3r.tr. 29.413 461 0 29.874
4t.tr. 38.381 468 0 38.849
2018 167.196 457 66 167.719
1r.tr. 36.363 152 0 36.515
2n.tr. 72.757 167 60 72.984
3r.tr. 28.242 58 0 28.300
4t.tr. 29.834 80 6 29.920
2019
1r.tr. 23.596 75 0 23.671
1. Inclou volum negociat de warrants i drets.
Font: Borsa de Barcelona i Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Renda variable Renda fixa Total
pública privada
1r.tr.2019/ 1r.tr.2018 -35,1 -50,7 0,0 -35,2
2n.sm.2018/ 2n.sm.2017 -14,3 -85,1 n.s. -15,3
2018 / 2017 -0,6 -74,2 50,0 -1,3
2017 / 2016 16,1 -52,4 -92,6 14,0

La desacceleració del creixement de l’economia europea i l’amenaça d’extensió del conflicte comercial entre Estats Units i Xina a d’altres països, rebaixa les expectatives empresarials i resta atractiu a la inversió borsària.

Les xifres del primer trimestre d’enguany corresponents als volums negociats i als índexs de les cotitzacions al mercat de renda variable mostren un comportament dual. D’una banda, la contractació ha continuat a la baixa, aprofundint la tendència encetada la segona meitat de l’any passat. El descens acumulat és de tal magnitud que feia quinze anys que Borsa de Barcelona no tancava un trimestre amb un volum negociat de renda variable tan escàs. Òbviament, els factors que expliquen aquest resultat no es limiten al refredament de l’economia europea i a l’impacte que pot acabar tenint la guerra d’aranzels entre Estats Units i Xina en el creixement de l’economia mundial. També hi té un paper reservat el Brexit, momentàniament ajornat, que continua sent una font d’incerteses que perjudica la inversió empresarial. I, per descomptat, l’escenari polític intern, raonablement redreçat despès de la doble cita electoral.

Alhora, durant els primers mesos d’enguany els principals índexs borsaris han protagonitzat una reacció tècnica que ha servit per a recuperar una part del valor de mercat perdut a les acaballes de 2018. En definitiva, moviments accelerats i desproporcionats de les valoracions que responen bàsicament a canvis conjunturals. De moment no s’observen indicis seriosos d’un imminent canvi de tendència dels mercats financers. Però sí que es confirma el lideratge del mercat americà i l’atonia de l’europeu, que darrerament ha assistit a una fase de quasi estancament de l’economia alemanya i a l’inici d’un nou possible cicle recessiu de la italiana.

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML