Impressió

Crèdit

Crèdit de les entitats de dipòsit al sector privat (milions d'€)
Període Província
Barcelona
Resta
Catalunya
Catalunya Província
Madrid
Espanya
ds. 2013 234.667 47.860 282.527 344.371 1.392.384
ds. 2014 217.657 43.442 261.099 353.835 1.328.193
ds. 2015 209.906 39.946 249.852 349.886 1.274.652
ds. 2016 184.540 39.327 223.867 343.449 1.222.530
ds. 2017 166.797 38.980 205.777 369.588 1.199.107
mç.2018 163.059 37.654 200.713 353.531 1.170.904
jn. 2018 165.174 37.524 202.698 349.519 1.174.179
st.2018 163.488 37.085 200.573 340.320 1.157.185
ds. 2018 161.410 36.969 198.379 338.158 1.150.228
mç.2019 161.053 36.736 197.789 339.245 1.144.970
jn. 2019 162.666 37.439 200.105 340.616 1.158.792
st. 2019 160.149 36.913 197.062 332.000 1.139.327
ds. 2019 160.059 36.866 196.925 331.378 1.135.590
mç. 2020 162.446 36.788 199.234 334.951 1.138.916
jn. 2020 167.058 38.057 205.115 349.860 1.187.055
Font: Banc d'Espanya.

Array
Array
Array
Array
Array
Província
Barcelona
Catalunya Província
Madrid
Espanya
Variació (%)
jn.2020/jn.2019 2,7 2,5 2,7 2,4
ds.2019/ds.2018 -0,8 -0,7 -2,0 -1,3
ds.2018/ds.2017 -3,2 -3,6 -8,5 -4,1

Després de gairebé una dècada de reducció del saldo viu del crèdit bancari en mans del sector privat, la irrupció sobtada de la covid-19 en l’economia ha forçat una expansió creditícia sense precedents. D’aquí el punt d’inflexió en aquesta tendència fins ara contractiva.

Les dades de tancament del segon trimestre d’enguany, que inclou el període més intens i llarg de confinament de la població i cessament de l’activitat econòmica no essencial, reflecteixen un canvi radical de tendència del saldo viu del crèdit bancari en mans del sector privat al conjunt del país. En un moment en que l’activitat productiva s’ha reduït a poc més del mínim imprescindible, el crèdit remunta gràcies a les polítiques expansives del govern espanyol i del BCE per ajudar al teixit productiu a superar aquesta situació de crisi sobtada i global. En definitiva, és un canvi de tendència forçat que s’accentuarà en el curt termini i que arriba després d’un descens acumulat de més del 40% des dels volums màxims registrats a l’inici de la crisi de 2009 o en anys posteriors. Una correcció significativa que obria la porta a donar per gairebé superat el procés de sanejament del sistema financer espanyol. Un final d’etapa estroncat per la brutal incidència de la pandèmia en la vida i l’economia del país i de la major part del món.

Les taules i gràfics adjunts reflecteixen l’esforç que darrerament s’ha fet per sanejar els balanços dels bancs i com s’ha aconseguit reconduir l’enorme diferencial entre el volum de crèdit viu en mans del sector privat no financer i el PIB. A Catalunya, en els darrers nou anys, el pes relatiu del crèdit viu sobre el PIB s’ha reduït en més de vuitanta punts relatius, retornant a la situació de començament de segle. Un esforç de sanejament que la covid-19 ha malbaratat en un no res.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML