Impressió

Crèdit

Crèdit de les entitats de dipòsit al sector privat (milions d'€)
Període Província
Barcelona
Resta
Catalunya
Catalunya Província
Madrid
Espanya
ds. 2012 244.912 52.568 297.480 386.197 1.536.944
ds. 2013 234.667 47.860 282.527 344.371 1.392.384
ds. 2014 217.657 43.442 261.099 353.835 1.328.193
ds. 2015 209.906 39.946 249.852 349.886 1.274.652
ds. 2016 184.540 39.327 223.867 343.449 1.222.530
   
mç.2017 182.356 39.256 221.612 342.817 1.213.572
jn.2017 185.461 38.717 224.178 348.089 1.209.022
st. 2017 183.466 38.110 221.576 346.564 1.196.352
ds. 2017 166.797 38.980 205.777 369.588 1.199.107
mç.2018 163.059 37.654 200.713 353.531 1.170.904
jn. 2018 165.174 37.524 202.698 349.519 1.174.179
st.2018 163.488 37.085 200.573 340.320 1.157.185
ds. 2018 161.410 36.969 198.379 338.158 1.150.228
mç.2019 161.053 36.736 197.789 339.245 1.144.970
jn. 2019 162.666 37.439 200.105 340.616 1.158.792
st. 2019 160.149 36.913 197.062 332.000 1.139.327
Font: Banc d'Espanya.

Array
Array
Array
Array
Array
Província
Barcelona
Catalunya Província
Madrid
Espanya
Variació (%)
st.2019/st.2018 -2,0 -1,8 -2,4 -1,5
ds.2018/ds.2017 -3,2 -3,6 -8,5 -4,1
ds.2017/ds.2016 -9,6 -8,1 7,6 -1,9

Després de gairebé una dècada de reducció del saldo viu del crèdit bancari en mans del sector privat, es comença a intuir un punt d’inflexió en aquesta tendència contractiva. Un canvi d’escenari que s’ha vist afavorit pel creixement de l’economia i la notable reactivació del mercat immobiliari.

Les dades de mitjan 2019 reflecteixen el manteniment de la trajectòria lleument contractiva del saldo viu del crèdit bancari en mans del sector privat al conjunt del país alhora que hi ha indicis que semblen avançar que la situació és a punt de revertir. Seria un canvi de tendència que arribaria després d’un descens acumulat de més del 40% des dels volums màxims registrats a l’inici de la crisi o en anys posteriors. Una correcció significativa que obre la porta a donar per superat el procés de sanejament del sistema financer espanyol. A l’espera, és clar, de possibles ensurts derivats de resolucions judicials pendents de sentència.

Les taules i gràfics adjunts reflecteixen el manteniment de l’esforç per sanejar els balanços dels bancs i com aquest esforç ha aconseguit reconduir l’enorme diferencial entre el volum de crèdit viu en mans del sector privat no financer i el PIB. A Catalunya, en els darrers nou anys, el pes relatiu del crèdit viu sobre el PIB s’ha reduït en més de vuitanta punts relatius, retornant a la situació de començament de segle. També s’observa un lleu encariment del preu del crèdit hipotecari, imputable als canvis introduïts en la normativa legal que regula les hipoteques. Un encariment puntual i àmpliament compensat per l’evolució dels tipus de referència.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML