Impressió

Crèdit

Crèdit de les entitats de dipòsit al sector privat (milions d'€)
Període Província
Barcelona
Resta
Catalunya
Catalunya Província
Madrid
Espanya
ds. 2014 217.657 43.442 261.099 353.835 1.328.193
ds. 2015 209.906 39.946 249.852 349.886 1.274.652
ds. 2016 184.540 39.327 223.867 343.449 1.222.530
ds. 2017 166.797 38.980 205.777 369.588 1.199.107
ds. 2018 161.410 36.969 198.379 338.158 1.150.228
mç.2019 161.053 36.736 197.789 339.245 1.144.970
jn. 2019 162.666 37.439 200.105 340.616 1.158.792
st. 2019 160.149 36.913 197.062 332.000 1.139.327
ds. 2019 160.059 36.866 196.925 331.378 1.135.590
mç. 2020 162.446 36.788 199.234 334.951 1.138.916
jn. 2020 167.058 38.057 205.115 349.860 1.187.055
st. 2020 164.648 36.107 200.755 343.994 1.167.999
ds. 2020 165.405 37.751 203.156 344.139 1.174.944
mç. 2021 167.370 37.633 205.003 340.135 1.169.638
Font: Banc d'Espanya.

Array
Array
Array
Array
Array
Província
Barcelona
Catalunya Província
Madrid
Espanya
Variació (%)
mç.2021/mç.2020 3,0 2,9 1,5 2,7
ds.2020/ds.2019 3,3 3,2 3,9 3,5
ds.2019/ds.2018 -0,8 -0,7 -2,0 -1,3

Després de gairebé una dècada de reducció del saldo viu del crèdit bancari en mans del sector privat, la irrupció sobtada de la covid-19 en l’economia ha forçat una expansió creditícia sense precedents. D’aquí el canvi de tendència que mostren les darreres dades.

Les xifres del primer trimestre d’enguany, superat el període més intens i llarg de confinament de la població i cessament de l’activitat econòmica no essencial a causa de la pandèmia i amb el procés d’immunització avançant, confirmen el canvi radical de tendència del saldo viu del crèdit bancari en mans del sector privat al conjunt del país. En un moment en que l’activitat productiva es va reactivant lentament i amb desconfiança per la darrera onada de contagis, el crèdit remunta gràcies a les polítiques expansives del govern espanyol i del BCE per ajudar al teixit productiu a superar aquesta situació de crisi sobtada i global. En definitiva, és un canvi de tendència forçat que arriba després d’un descens acumulat de més del 40% des dels volums màxims registrats a l’inici de la crisi de 2009 o en anys posteriors. Una correcció significativa que obria la porta a donar per gairebé superat el procés de sanejament del sistema financer espanyol. Un final d’etapa estroncat per la brutal incidència de la pandèmia en la vida i l’economia del país i de la major part del món.

Les taules i gràfics adjunts reflecteixen l’esforç que darrerament s’ha fet per sanejar els balanços dels bancs i com s’ha aconseguit reconduir l’enorme diferencial entre el volum de crèdit viu en mans del sector privat no financer i el PIB. A Catalunya, al llarg de la darrera dècada, el pes relatiu del crèdit viu sobre el PIB s’ha reduït en més de vuitanta punts relatius, retornant a la situació de començament de segle. Un esforç de sanejament que la covid-19 ha trastocat puntualment per la forta davallada que ha patit l’activitat econòmica.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML