Impressió

Dipòsits

Dipòsits del sector privat en les entitats de dipòsit (milions d'€)
Període Barcelona
província
Resta
Catalunya
Catalunya Madrid
província
Espanya
ds. 2011 154.817 33.851 188.668 300.719 1.109.002
ds. 2012 152.406 32.971 185.377 309.804 1.100.152
ds.2013 159.058 36.284 195.342 312.708 1.134.914
ds. 2014 154.732 35.156 189.888 324.234 1.139.756
ds.2015 152.170 34.278 186.448 317.683 1.135.720
  
mç. 2016 141.210 34.021 175.230 319.859 1.128.164
jn. 2016 144.636 34.361 178.997 321.805 1.145.199
st. 2016 137.091 34.126 171.217 327.240 1.137.300
ds. 2016 141.233 34.081 175.314 317.181 1.140.814
   
mç. 2017 141.464 33.569 175.033 312.905 1.136.810
jn.2017 149.636 33.898 183.534 342.680 1.179.274
st. 2017 141.678 34.448 176.126 334.936 1.163.288
ds. 2017 114.191 30.838 145.029 329.531 1.146.917
mç. 2018 114.446 30.578 145.024 329.090 1.137.039
jn. 2018 121.113 31.691 152.804 335.502 1.168.235
st. 2018 120.797 31.956 152.753 327.281 1.155.185
ds. 2018 123.046 32.434 155.480 326.367 1.165.030
Font: Banc d'Espanya.

Array
Array
Array
Variació (%) Barcelona província Catalunya Madrid província Espanya
ds.2018/ds.2017 7,8 7,2 -1,0 1,6
ds.2017/ds.2016 -19,1 -17,3 3,9 0,5
ds.2016/ds.2015 -7,2 -6,0 -0,2 0,4

Continua molt lentament la recuperació dels dipòsits privats en el sistema bancari que varen sortir de Catalunya, i en menor mesura d’Espanya, durant el darrer trimestre de 2017.

El darrer trimestre de 2018 s’ha tancat amb augments del volum de dipòsits del sector privat en el sistema bancari tant a la província de Barcelona com al conjunt d’Espanya. Un increment relativament moderat però suficient per canviar el signe negatiu de les variacions interanuals dominants a Catalunya d’ençà el darrer trimestre de 2017, arran de la crisi de confiança que el moviment separatista impulsat per l’executiu i el Parlament autonòmic va provocar en molts particulars i empreses. Una recuperació que està lluny d’haver-se completat atès que si a final de 2016 aproximadament el 16,5% dels dipòsits privats en el sistema bancari espanyol corresponien a Catalunya, dos anys després aquest percentatge no arriba al tretze per cent. Una pèrdua a la que també hi ha contribuït la llarga crisi del sistema financer espanyol que ha derivat en un fort procés de concentració del sistema bancari i la pèrdua de centres de decisió per part de Catalunya. D’altra banda, l’evolució negativa que encara mostra el saldo del crèdit bancari és una rèmora que alenteix l’augment de la xifra de dipòsits bancaris.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML