Impressió

Dipòsits

Dipòsits del sector privat en les entitats de dipòsit (milions d'€)
Període Província
Barcelona
Resta
Catalunya
Catalunya Província
Madrid
Espanya
ds. 2014 154.732 35.156 189.888 324.234 1.139.756
ds.2015 152.170 34.278 186.448 317.683 1.135.720
ds. 2016 141.233 34.081 175.314 317.181 1.140.814
ds. 2017 114.191 30.838 145.029 329.531 1.146.917
ds. 2018 123.046 32.434 155.480 326.367 1.165.030
mç. 2019 127.587 32.661 160.248 336.395 1.187.977
jn. 2019 130.834 34.016 164.850 328.668 1.212.749
st. 2019 128.473 34.087 162.560 326.483 1.200.362
ds.2019 131.753 34.766 166.519 327.631 1.218.981
mç. 2020 133.275 35.149 168.424 332.696 1.228.802
jn. 2020 142.376 37.490 179.866 346.298 1.295.554
st. 2020 144.365 38.106 182.471 346.260 1.295.261
ds.2020 143.838 37.910 181.748 362.192 1.329.870
mç.2021 149.212 39.039 188.251 355.684 1.323.877
Font: Banc d'Espanya.

Array
Array
Array
Variació (%) Província Barcelona Catalunya Província Madrid Espanya
mç.2021/mç.2020 12,0 11,8 6,9 7,7
ds.2020/ds.2019 9,2 9,1 10,5 9,1
ds.2019/ds.2018 7,1 7,1 0,4 4,6

La darrera onada de contagis del coronavirus que ha frenat la recuperació de l’economia i les injeccions monetàries del BCE per minorar l’impacte de la pandèmia sobre el teixit productiu expliquen l’augment del volum de dipòsits del sector privat en el sistema bancari.

Durant el primer trimestre d’enguany s’ha mantingut la trajectòria fortament alcista del volum de dipòsits del sector privat en el sistema bancari de Catalunya. Una evolució que a la resta d’Espanya es revela més continguda. Això implica un notable avanç en el procés de recuperació de dipòsits iniciada la primavera de 2018 després del desgavell generat per la crisi de confiança que el moviment separatista esclatat durant la segona meitat de 2017 va provocar en molts particulars i empreses del país. Si tot just abans dels fets de 2017 aproximadament el 15,6% dels dipòsits privats en el sistema bancari espanyol corresponien a Catalunya, actualment aquest percentatge supera lleument el 14%. Un procés de pèrdua i posterior recuperació incompleta que ha tingut com escenari un llarg període de reconversió del sistema financer espanyol que ha derivat en un fort procés de concentració i la pèrdua de centres de decisió per part de Catalunya.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML