Impressió

Dipòsits

Dipòsits del sector privat en les entitats de dipòsit (milions d'€)
Període Província
Barcelona
Resta
Catalunya
Catalunya Província
Madrid
Espanya
ds. 2014 154.732 35.156 189.888 324.234 1.139.756
ds.2015 152.170 34.278 186.448 317.683 1.135.720
ds. 2016 141.233 34.081 175.314 317.181 1.140.814
ds. 2017 114.191 30.838 145.029 329.531 1.146.917
mç. 2018 114.446 30.578 145.024 329.090 1.137.039
jn. 2018 121.113 31.691 152.804 335.502 1.168.235
st. 2018 120.797 31.956 152.753 327.281 1.155.185
ds. 2018 123.046 32.434 155.480 326.367 1.165.030
mç. 2019 127.587 32.661 160.248 336.395 1.187.977
jn. 2019 130.834 34.016 164.850 328.668 1.212.749
st. 2019 128.473 34.087 162.560 326.483 1.200.362
ds.2019 131.753 34.766 166.519 327.631 1.218.981
mç. 2020 133.275 35.149 168.424 332.696 1.228.802
jn. 2020 142.376 37.490 179.866 346.298 1.295.554
st. 2020 144.365 38.106 182.471 346.260 1.295.261
ds.2020 143.838 37.910 181.748 362.192 1.329.870
Font: Banc d'Espanya.

Array
Array
Array
Variació (%) Província Barcelona Catalunya Província Madrid Espanya
ds.2020/ds.2019 9,2 9,1 10,5 9,1
ds.2019/ds.2018 7,1 7,1 0,4 4,6
ds.2018/ds.2017 7,8 7,2 -1,0 1,6

La crisi econòmica provocada per la covid-19 i les injeccions monetàries del BCE per minorar el seu impacte sobre el teixit productiu expliquen l’augment del volum de dipòsits del sector privat en el sistema bancari.

L’any 2020 s’ha tancat amb augments generalitzats i significatius del volum de dipòsits del sector privat en el sistema bancari de Catalunya. S’ha accentuat el procés de recuperació de dipòsits iniciada la primavera de 2018 després del desgavell generat per la crisi de confiança que el moviment separatista, emparat pel Govern i el Parlament autonòmics, va provocar en molts particulars i empreses del país. Una recuperació que si bé està lluny d’haver-se completat atès que a mitjan de 2017 aproximadament el 15,6% dels dipòsits privats en el sistema bancari espanyol corresponien a Catalunya i tres anys i mig després aquest percentatge no supera el 14%, ha assolit la primera fita recuperant el volum previ a la crisi política. Un procés de pèrdua i recuperació que ha tingut com escenari la llarga crisi del sistema financer espanyol que ha derivat en un fort procés de concentració del sistema bancari i la pèrdua de centres de decisió per part de Catalunya.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML