Impressió

Oficines i ocupació sectorial

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Oficines de les entitats de crèdit
Període Barcelona Catalunya Madrid Espanya
ds. 2013 1.453 5.327 2.507 33.713
ds. 2014 1.326 4.940 2.349 31.999
ds. 2015 1.276 4.805 2.210 31.087
ds. 2016 1.086 4.211 1.997 28.807
ds. 2017 974 3.907 1.879 27.480
mç. 2018 957 3.816 1.851 27.088
jn. 2018 945 3.755 1.848 26.866
st. 2018 932 3.709 1.821 26.634
ds. 2018 917 3.620 1.774 26.166
mç. 2019 892 3.539 1.768 25.896
jn. 2019 874 3.474 1.741 25.565
st. 2019 851 3.395 1.709 25.012
ds. 2019 821 3.260 1.647 24.004
mç. 2020 810 3.213 1.631 23.910
Font: Banc d'Espanya

Variació (%) Barcelona Catalunya Madrid Espanya
mç.2020/mç.2019 -9,2 -9,2 -7,7 -7,7
ds.2019/ds.2018 -10,5 -9,9 -7,2 -8,3
ds.2018/ds.2017 -5,9 -7,3 -5,6 -4,8

Després de nou anys consecutius d’ajustament de l’oferta tradicional de serveis financers, el nombre d’ocupats del sector s’havia començat a estabilitzar. Un canvi de tendència anul•lat de cop i volta per la pandèmia.

El descens sostingut del nombre d’oficines és l’exponent més visible de la notable reconversió que ha registrat el sector financer tant a Catalunya com a Espanya. Les poc més de tres mil dues centes oficines que es mantenen obertes al públic impliquen que s’han tancat més de la meitat de les existents a Catalunya en el moment de màxima implantació en el territori, any 2008, i representen un salt en el temps de més de tres dècades. Òbviament, l’operativa financera ha canviat tant en els darrers anys que aquesta comparació no deixa d’ésser una anècdota. Però també és un bon reflex de que durant la primera dècada d’aquest segle el sector es va expandir replicant en excés la bombolla immobiliària.

Aquest procés de contracció de l’oferta tradicional de serveis bancaris ha comportat una retallada igualment significativa del nombre d’ocupats. Així, després de nou anys d’ajustament de l’oferta, el sector de la mediació financera a Catalunya ha perdut més de setze mil llocs de treball, una tercera part de l’ocupació directa que generava a començament de 2008. Com a novetat molt esperada, les dades dels darrers dos anys apunten a una certa estabilització del nombre d’ocupats del sector tot i que es manté el tancament d’oficines. Una conjuntura que en el curt termini es veurà condicionada per com evolucioni la pandèmia del coronavirus.

Ocupats al sector de la Mediació financera (*)
Període Barcelona RMB Catalunya Espanya
ds. 2013 24.489 31.577 39.197 217.885
ds. 2014 22.759 29.698 36.752 208.291
ds. 2015 22.609 29.727 36.744 202.954
ds.2016 21.005 28.118 34.611 194.283
ds. 2017 20.494 27.964 34.363 192.626
mç.2018 20.628 28.192 34.567 n.d.
jn. 2018 20.669 28.311 34.669 n.d.
st. 2018 20.637 28.381 34.730 n.d.
ds.2018 20.884 28.856 35.372 187.182
mç.2019 20.978 29.039 35.540 n.d.
jn. 2019 20.944 28.980 35.474 n.d.
st. 2019 20.656 28.714 34.931 n.d.
ds. 2019 20.764 28.826 35.037 n.d.
mç. 2020 20.379 28.290 34.247 n.d.
* Afiliats al RG. de la Seguretat Social excepte els d'Espanya, que són treballadors de les entitats de crèdit.
Font: Departament de Treball de la Generalitat i Banc d'Espanya.

Variació (%) Barcelona RMB Catalunya Espanya
mç.2020/mç.2019 -2,9 -2,6 -3,6 --
ds.2019/ds.2018 -0,6 -0,1 -0,9 --
ds.2018/ds.2017 1,9 3,2 2,9 -2,8

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML