Impressió

Oficines i ocupació sectorial

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Oficines de les entitats de crèdit
Període Barcelona Catalunya Madrid Espanya
ds. 2011 1.778 6.717 2.893 40.103
ds. 2012 1.650 6.211 2.767 38.142
ds. 2013 1.453 5.327 2.507 33.713
ds. 2014 1.326 4.940 2.349 31.999
ds. 2015 1.276 4.805 2.210 31.087
  
mç. 2016 1.262 4.786 2.163 30.785
jn. 2016 1.220 4.683 2.103 30.207
st. 2016 1.124 4.297 2.064 29.492
ds. 2016 1.086 4.211 1.997 28.807
  
mç. 2017 1.054 4.152 1.934 28.404
jn. 2017 1.016 4.026 1.915 27.974
st. 2017 1.003 3.980 1.901 27.737
ds. 2017 974 3.907 1.879 27.480
mç. 2018 957 3.816 1.851 27.088
jn. 2018 945 3.755 1.848 26.866
st. 2018 932 3.709 1.821 26.634
Font: Banc d'Espanya

Variació (%) Barcelona Catalunya Madrid Espanya
st.2018/st.2017 -7,1 -6,8 -4,2 -4,0
ds.2017/ds.2016 -10,3 -7,2 -5,9 -4,6
ds.2016/ds.2015 -14,9 -12,4 -9,6 -7,3

Després de nou anys consecutius d’ajustament de l’oferta tradicional de serveis financers, el nombre d’ocupats del sector s’ha estabilitzat. La conjuntura expansiva de l’economia hi ha ajudat.

El descens sostingut del nombre d’oficines és l’exponent més visible de la notable reconversió que ha registrat el sector financer tant a Catalunya com a Espanya. Les poc més de tres mil set centes oficines que es mantenen obertes al públic impliquen que s’han tancat més de la meitat de les existents a Catalunya en el moment de màxima implantació en el territori, any 2008, i representen un salt en el temps de més de tres dècades. Òbviament, l’operativa financera ha canviat tant en els darrers anys que aquesta comparació no deixa d’ésser una anècdota. Però alhora és un bon reflex de que durant la major part de la dècada passada el sector es va expandir replicant en excés la bombolla immobiliària.

Aquest procés de contracció de l’oferta tradicional de serveis bancaris ha comportat una retallada igualment significativa del nombre d’ocupats. Així, després de nou anys d’ajustament de l’oferta, el sector de la mediació financera a Catalunya ha perdut més de setze mil llocs de treball, una tercera part de l’ocupació directa que generava a començament de 2008. Com a novetat molt esperada, les dades més recents anuncien que aquesta tendència descendent ha començat a canviar de signe, si més no a Catalunya.

Ocupats al sector de la Mediació financera (*)
Període Barcelona RMB Catalunya Espanya
ds. 2011 25.102 35.051 43.872 248.093
ds. 2012 24.695 33.994 42.391 236.503
ds. 2013 24.489 31.577 39.197 217.885
ds. 2014 22.759 29.698 36.752 208.291
ds. 2015 22.609 29.727 36.744 202.954
  
mç. 2016 22.177 29.378 36.320 n.d.
jn. 2016 22.148 29.284 36.293 n.d.
st. 1016 21.522 28.745 35.613 n.d.
ds.2016 21.005 28.118 34.611 194.283
  
mç. 2017 20.827 27.988 34.413 n.d.
jn. 2017 20.622 27.909 34.373 n.d.
st. 2017 20.590 27.950 34.360 n.d.
ds. 2017 20.494 27.964 34.363 192.626
mç.2018 20.628 28.192 34.567 n.d.
jn. 2018 20.669 28.311 34.669 n.d.
st. 2018 20.637 28.381 34.730 n.d.
* Afiliats al RG. de la Seguretat Social excepte els d'Espanya, que són treballadors de les entitats de crèdit.
Font: Departament de Treball de la Generalitat i Banc d'Espanya.

Variació (%) Barcelona RMB Catalunya Espanya
st.2018/st.2017 0,2 1,5 1,1 --
ds.2017/ds.2016 -2,4 -0,5 -0,7 -0,9
ds.2016/ds.2015 -7,1 -5,4 -5,8 -4,3

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML