Impressió

Síntesi de la conjuntura

L’economia barcelonina, com l’espanyola i la de l’entorn europeu, s’endinsa en una recessió que s’enuncia especialment severa quan tot just es començaven a superar alguns dels efectes més negatius de l’anterior període recessiu. S’inicia un període de canvis, entre obligats i necessaris, per reconduir l’economia cap a l’anomenada nova normalitat.

La paràlisi obligada d’una bona part de l’activitat econòmica privada de Barcelona per la pandèmia del coronavirus ofereix la possibilitat de reflexionar sobre com s’ha de sortir d’aquesta situació de crisi. D’una banda, és inqüestionable que s’ha de reanimar al més aviat possible l’activitat econòmica per evitar la desaparició de teixit productiu i que la població activa acumuli una pèrdua excessiva de rendes. En aquest sentit, s’ha de valorar que la capacitat subsidiària del sector públic no és il·limitada. Aquesta urgència però, no ha d’impedir la necessària reflexió sobre quines activitats tenen futur a mitjà i llarg termini i quines no. És molt probable que la nova realitat que emergeixi després del coronavirus, amb vacuna o sense, adopti actituds assajades durant el confinament. Això comportarà canvis en l’oferta de serveis i productes i que els remeis aplicats en anteriors crisis ja no siguin suficients ni prou efectius. La ciutat s’ha de preparar per afrontar nous reptes.