Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una síntesi dels principals indicadors econòmics
Darrera dada Dades del mateix període Taxa de variació anual (%)
Període 2020 2019 2020/2019 2019/2018 2018/2017
Producte Interior Brut de Barcelona. Variació real (%) 1r.tr. 2020 -3,8 2,5 2,3 2,7
Afiliats a la Seguretat Social jn. 2020 1.077.604 1.145.547 -5,9% 1,1% 3,1%
Taxa d'activitat (% pob. activa s/ pob. 16-64 anys) 1r. tr. 2020 80,3 77,9 0,4* 0,9* -1,2*
Taxa d'ocupació (% pob. ocupada s/pob. 16-64 anys) " 72,9 70,5 2,4* 2,2* -1,2*
Taxa d'atur (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 9,3 9,4 -0,1* -1,8* 0,3*
   Taxa d'atur dones (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 8,7 9,4 -0,7* -3,8* 1,9*
   Taxa d'atur homes (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 9,8 9,4 0,4* 0,0* -1,3*
Taxa de temporalitat dels ocupats assalariats " 20,0 20,7 -0,7* -0,6* 0,6*
Aturats registrats jn. 2020 92.735 65.832 40,9% -0,4% -6,0%
   Dones " 49.477 36.263 36,4% -0,7% -5,4%
   Homes " 43.258 29.569 46,3% 0,0% -6,7%
% Atur de llarga durada / aturats registrats " 30,6 37,0 -6,4* -1,3* -1,2*
Contractes registrats (milers) 1r. sm. 2020 327.032 600.982 -45,6% 0,3% 7,6%
   % Contractació indefinida " 17,0 13,9 3,1* -0,5* 0,4*
   % Contractació temporal dones " 42,4 42,8 -0,5* 0,3* -0,1*
   % Contractació temporal homes " 40,7 43,3 -2,6* 0,2* -0,3*
% Contractació de fins a 1 mes de durada " 36,7 43,1 -6,4* 0,5* 2,5*
Turisme:
   Pernoctacions en hotels (milers) 1r. sm. 2020 3.400,4 10.348,1 -67,1% 5,6% 2,8%
   Visitants (milers) " 1.400,0 4.168,8 -66,4% 5,6% 5,1%
Port:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn - mg. 2020 23.333,7 28.003,1 -16,7% -0,2% 9,7%
   Tràfic contenidors (TEU) " 1.157.568 1.447.664 -20,0% -3,2% 15,5%
   Trànsit passatgers " 382.222 1.355.336 -71,8% 3,0% 8,6%
   Creuers turístics:
      núm. d'escales " 55 266 -79,3% -3,6% 6,7%
      núm. de passatgers " 198.842 914.959 -78,3% 3,1% 12,1%
Aeroport:
   Tràfic mercaderies (milers tones) 1r. sm. 2020 55,5 83,7 -33,7% 2,5% 10,8%
   Trànsit passatgers " 8.316.226 24.820.957 -66,5% 5,0% 6,1%
   % vols internacionals sobre total vols " 69,4 71,6 -2,2* 0,1* 0,1*
Societats mercantils constituïdes gn - mg. 2020 2.242 3.692 -39,3% 4,8% -8,1%
Matriculacions de vehicles 1r. sm. 2020 16.698 22.029 -24,2% -2,4% 7,7%
Construcció d'habitatges:
   Habitatges iniciats 1r. tr. 2020 289 271 6,6% -12,3% 60,5%
   Habitatges acabats " 268 255 5,1% -14,5% 20,4%
Mercat immobiliari:
   Nombre de contractes d'accés a l'habitatge 1r. tr. 2020 14.472 16.471 -12,1% -3,9% 2,57%
   Nombre de contractes de lloguer signats " 11.435 12.832 -10,9% -4,2% 7,1%
  % Lloguer s/ total contractes d'accés a l'habitatge " 79,0 77,9 1,1* -0,2* 3,4*
   Preu mitjà lloguer d'habitatges (euros/mes) " 980 944 3,8% 5,3% 6,0%
   Preu mitjà compravendes d'habitatge usat (€ /m2 construït) " 4.064 4.042 0,5% 2,8% 6,3%
*Variació en punt percentuals

Array
Array
Array

A mesura que la ciutat avança en l’anomenada nova normalitat, el sorgiment de nous brots de la malaltia tan sols un mes després de la finalització de l’estat d’alarma genera molta incertesa sobre la possibilitat de reintroduir de nou mesures de restricció de l’activitat sobre una economia ja molt malmesa. Les noves previsions del PIB de la ciutat pel conjunt del 2020 contemplen una caiguda de l’activitat més intensa que la prevista anteriorment, d’entre el 8,3% i el 14,4%.

Després de tancar el 2019 amb un creixement de l’economia de la ciutat del 2,3% en termes reals, la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19 ha generat una pertorbació negativa de gran magnitud i més duradora del que inicialment es preveia. Quan tot just es compleix un mes des de la fi dels prop de cent dies de l’estat d’alarma, la ciutat, com la resta del país, s’endinsa en una nova etapa del context pandèmic en que sorgeixen nous rebrots de la malaltia i persisteix un elevat grau d’incertesa. En un escenari amb un impacte de tipus mig, de recuperació gradual de l’economia amb confinaments menys intensos que els de l’episodi original, la sortida de la recessió seria més lenta que a l’escenari moderat i la previsió de caiguda del PIB de la ciutat per 2020 s’estima en un -10,9%. Un panorama que fa del tot necessari l’estricte control de la malaltia per tal de que l’economia millori, ja que els rebrots afecten negativament la confiança tant de consumidors com d’empresaris.

La major part dels indicadors d’activitat dels mesos de maig i juny, en ple procés de desenvolupament de la desescalada, mostren encara contraccions molt significatives en relació amb un any enrere. La xifra d’atur registrat a la ciutat, un total de 92.735 persones sense comptabilitzar els treballadors que segueixen afectats per ERTO, registra un increment interanual de gairebé el 41% que ens indica que encara estem molt lluny de tornar a la situació d’abans de l’inici de la pandèmia. El primer semestre de l’any ha tancat amb 1.077.604 afiliacions a la Seguretat Social, el que suposa una pèrdua de gairebé 68.000 llocs de treball en un any i de més de 65.700 respecte al febrer, abans de l’emergència sanitària. Alguns indicadors mostren incipients repunts mensuals al juny, com el de la contractació laboral, que ens indica una lenta reactivació al mercat de treball provinent bàsicament de les persones que van sortint dels ERTO. Fins a 211.093 persones s’han vist afectades des de l’inici de la pandèmia.

L’aclaparador pes del terciari a l’estructura productiva de la ciutat juga en contra en l’actual conjuntura en que sectors com el turisme, vinculats a activitats més exposades a la interacció social, estan sent els més damnificats. La caiguda interanual de l’afiliació al juny en aquesta branca d’activitat arriba al 15,7% al conjunt de Catalunya, triplicant el ritme de descens mitjà de l’ocupació. Ateses les restriccions de l’estat d’alarma que es van perllongar fins la tercera setmana de juny i els nous rebrots actuals, els establiments hotelers de la ciutat continuen en mínims durant l’estiu, amb poques obertures, ja que sense una mínima ocupació garantida i amb els sobrecostos que impliquen les mesures sanitàries exigides, molts allotjaments prefereixen continuar tancats, mentre l’activitat creuerística encara es troba suspesa. Pel que fa a l’aeroport, amb la relaxació de les restriccions de mobilitat, l’activitat al juny mostra febles senyals de recuperació, però les xifres encara estan molt lluny dels més de 5 milions d'ara fa un any. La crisi econòmica derivada de la COVID-19 també està tenint molta  incidència sobre les exportacions i l’activitat al Port de Barcelona, especialment pel que fa al tràfic d'automòbils. 

 

 Per més informació podeu consultar:

 La conjuntura econòmica de Barcelona

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML