Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una síntesi dels principals indicadors econòmics
Darrera dada Dades del mateix període Taxa de variació anual (%)
Període 2021 2020 2021/2020 2020/2019 2019/2018
Producte Interior Brut de Barcelona. Variació real (%) 2n.tr. 2021 16,2 -19,5 -11,6 2,4
Afiliats a la Seguretat Social oc. 2021 1.140.593 1.103.130 3,4% -3,2% 1,1%
Taxa d'activitat (% pob. activa s/ pob. 16-64 anys) 3r. tr. 2021 78,4 80,1 -1,7* -0,8* 0,9*
Taxa d'ocupació (% pob. ocupada s/pob. 16-64 anys) " 70,4 69,7 0,7* -4,0* 2,2*
Taxa d'atur (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 10,2 13,0 -2,8* 4,1* -1,8*
   Taxa d'atur dones (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 10,3 12,2 -1,9* 4,6* -3,8*
   Taxa d'atur homes (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 10,0 13,8 -3,8* 3,8* 0,0*
Taxa de temporalitat dels ocupats assalariats " 19,0 16,9 2,1* -4,4* -0,6*
Aturats registrats oc. 2021 66.174 92.446 -28,4% 35,9% -0,4%
   Dones " 36.666 48.988 -25,2% 32,8% -0,7%
   Homes " 29.508 43.458 -32,1% 39,6% 0,0%
% Atur de llarga durada / aturats registrats " 58,5 37,0 21,5* 4,6* -1,3*
Contractes registrats (milers) gn - oc. 2021 575.531 478.961 20,2% -45,3% 0,3%
   % Contractació indefinida " 18,2 16,9 1,3* 2,6* -0,5*
   % Contractació temporal dones " 41,6 42,7 -1,1* -0,7* 0,3*
   % Contractació temporal homes " 40,2 40,4 -0,2* -1,9* 0,2*
% Contractació de fins a 1 mes de durada " 33,1 35,2 -2,1* -8,3* 0,6*
Turisme:
   Pernoctacions en hotels (milers) gn - oc. 2021 6.064,4 4.127,4 46,9% -79,7% 5,7%
   Visitants (milers) " 2.392,9 1.757,5 36,2% -78,0% 5,9%
Port:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn - oc. 2021 54.049,7 46.936,5 15,2% -11,4% -0,2%
   Tràfic contenidors (TEU) " 2.935.746 2.348.251 25,0% -11,0% -3,2%
   Trànsit passatgers " 1.254.946 799.021 57,1% -81,5% 3,0%
   Creuers turístics:
      núm. d'escales " 198 69 187,0% -91,1% -3,6%
      núm. de passatgers " 396.618 198.842 99,5% -93,7% 3,1%
Aeroport:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn - oc. 2021 109,3 94,0 16,2% -35,5% 2,5%
   Trànsit passatgers " 14.275.320 11.856.425 20,4% -75,8% 5,0%
   % vols internacionals sobre total vols " 60,6 65,0 -4,4* -8,3* 0,2*
Societats mercantils constituïdes gn - st. 2021 5.911 4.381 34,9% -19,0% 4,8%
Matriculacions de vehicles gn - oc. 2021 25.179 33.334 -24,5% -11,8% -2,4%
Construcció d'habitatges:
   Habitatges iniciats gn - st. 2021 1.666 1.576 5,7% -2,0% -12,3%
   Habitatges acabats " 1.500 770 94,8% -8,2% -14,5%
Mercat immobiliari:
   Nombre de contractes d'accés a l'habitatge 1r. sm. 2021 35.096 22.378 56,8% -22,3% -3,9%
   Nombre de contractes de lloguer signats " 28.509 17.162 66,1% -21,2% -4,2%
  % Lloguer s/ total contractes d'accés a l'habitatge " 81,2 76,7 4,5* 1,1* -0,2*
   Preu mitjà lloguer d'habitatges (euros/mes) 2n. tr. 2021 903 960 -5,9% -1,4% 5,3%
   Preu mitjà compravendes d'habitatge usat (€ /m2 construït) " 4.043 3.935 2,8% 0,2% 2,8%
*Variació en punt percentuals

Array
Array
Array

La millora de la situació epidemiològica dels darrers mesos ha incidit positivament sobre l’activitat econòmica de la ciutat, que s’endinsa en el quart trimestre de l’any amb xifres molt favorables al mercat de treball. Tanmateix, la conjuntura presenta algunes ombres a l’horitzó que no es poden obviar, en tant que podrien suposar un fre a la recuperació.

L’activitat econòmica ha anat guanyant dinamisme a Barcelona des de la primavera passada, a mesura que s’han anat retirant les mesures de contenció de la pandèmia. Un fet que es posa de manifest amb la dada del segon trimestre de l’any de creixement interanual del PIB de la ciutat, que ha estat de l’ordre del 16,2%. Aquest  fort rebot alcista ha afavorit la millora de les xifres del mercat laboral, que s’ha accelerat després de l’estiu. A l’octubre, més d’any i mig després de la irrupció de la crisi sanitària, la situació epidemiològica ha permès aixecar la majoria de les restriccions i limitacions d’aforament que encara estaven vigents, afavorint la recuperació de l’ocupació a la ciutat. La xifra d’1.140.593 afiliacions a la Seguretat Social a Barcelona amb que va tancar el mes passat és la més elevada en un mes d’octubre de la sèrie històrica, amb 10.000 afiliacions més que fa dos anys, aproximant-se molt als nivells de febrer de l’any passat, d’abans de l’esclat de la covid-19. Pel que fa a l’atur, ja acumula vuit mesos seguits de descensos. Les 66.174 persones desocupades a Barcelona suposen la xifra més reduïda des de juny de 2019, fent que el d’enguany sigui el millor octubre en termes d’atur dels darrers catorze anys. Són dades molt favorables que es recolzen en el manteniment de la vigència dels ERTO, una situació que a final d’octubre afectava encara a 34.145 persones a la demarcació de Barcelona, l’1,3% dels afiliats.

Aquesta política de suport al teixit productiu i al manteniment dels llocs de treball s’ha traduït en xifres a l’alça del consum als comerços de la ciutat, que assoleix a l’octubre els nivells més elevats des de desembre de 2019 i està contribuint de forma important al creixement del PIB en el 2021. Gràcies a la progressiva flexibilització de restriccions, els sectors que ara presenten un comportament més positiu són els que més han patit en pandèmia, com els serveis turístics i de restauració, amb unes xifres que en el mes d’octubre han superat per primera vegada les de dos anys enrere, tot i que la despesa anual acumulada queda encara lluny dels registres del 2019.
Tanmateix, en contraposició a aquestes dades favorables, els riscos han augmentat recentment i el context no està exempt d’incerteses. La situació sanitària genera dubtes, amb la corba de contagis que torna a anar a l’alça al novembre. I el repunt de la pandèmia a escala internacional podria posar en perill la recuperació del turisme estranger iniciada a l’estiu.

Als factors epidemiològics cal afegir altres riscos que podrien frenar la recuperació, sobretot pels elevats preus de les matèries primeres i l’energia, que seguien en plena escalada a l’octubre, degut a una forta  demanda després de la pandèmia que l’oferta no ha pogut satisfer. Tot i tractar-se d’un fenomen que s’estima serà transitori, està suposant un augment dels costos per a les empreses que pot posar en risc la recuperació econòmica i alhora té un impacte directe en els rebuts mensuals de les llars, que han vist com l’IPC a l’octubre ha crescut un 4,9% a Barcelona, un nivell que no es veia des de juliol de 2008. També hi ha incertesa al voltant dels colls d’ampolla en les cadenes de subministrament. Els problemes d’abastiment de semiconductors estan passant factura al sector de l’automòbil, tercer en importància en les vendes a l’exterior de l’àrea de Barcelona. I hi ha indicis de moderació de l’activitat en algun dels  indicadors, com ara al Port de Barcelona, amb un lleuger descens del tràfic a l’octubre.

Per més informació podeu consultar:

 La conjuntura econòmica de Barcelona

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML