Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una síntesi dels principals indicadors econòmics
Darrera dada Dades del mateix període Taxa de variació anual (%)
Període 2019 2018 2019/2018 2018/2017 2017/2016
Producte Interior Brut de Barcelona. Variació real (%) 2n. tr. 2019 2,5 2,5 0,0* 2,6 3,1
Afiliats a la Seguretat Social st. 2019 1.124.371 1.113.654 1,0% 3,1% 2,5%
Taxa d'activitat (% pob. activa s/ pob. 16-64 anys) 3r. tr. 2019 79,3 78,5 0,8* -1,2* -0,6*
Taxa d'ocupació (% pob. ocupada s/pob. 16-64 anys) " 71,9 71,2 0,7* -1,2* 0,7*
Taxa d'atur (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 9,4 9,3 0,1* 0,3* -1,6*
   Taxa d'atur dones (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 11,5 8,5 3,0* 1,9* -2,1*
   Taxa d'atur homes (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 7,4 10,0 -2,6* -1,3* -1,0*
Taxa de temporalitat dels ocupats assalariats " 21,7 21,8 -0,1* 0,6* 0,8*
Aturats registrats st. 2019 67.638 68.759 -1,6% -6,0% -6,5%
   Dones " 37.330 38.092 -2,0% -5,4% -4,8%
   Homes " 30.308 30.667 -1,2% -6,7% -8,3%
% Atur de llarga durada / aturats registrats " 36,0 37,5 -1,5* -1,2* -2,7*
Contractes registrats (milers) gn - st. 2019 901.790 882.915 2,1% 7,6% 7,9%
   % Contractació indefinida " 13,7 14,5 -0,8* 0,4* 0,3*
   % Contractació temporal dones " 43,6 43,2 0,5* -0,1* -0,9*
   % Contractació temporal homes " 42,7 42,3 0,3* -0,3* 0,6*
% Contractació de fins a 1 mes de durada " 43,5 42,5 1,0* 2,5* 4,3*
Turisme:
   Pernoctacions en hotels (milers) gn - st. 2019 16.503,4 15.473,7 6,7% 2,8% 0,5%
   Visitants (milers) " 6.470,6 6.112,2 5,9% 5,1% 2,3%
Port:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn - st. 2019 50.605,2 49.757,1 1,7% 9,6% 26,5%
   Tràfic contenidors (TEU) " 2.552.562 2.538.409 0,6% 15,3% 32,5%
   Trànsit passatgers " 3.706.454 3.539.303 4,7% 8,6% 4,6%
   Creuers turístics:
      núm. d'escales " 593 606 -2,1% 6,7% 2,6%
      núm. de passatgers " 2.432.738 2.312.738 5,2% 12,1% 1,0%
Aeroport:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn - st. 2019 128,6 125,3 2,6% 10,8% 14,9%
   Trànsit passatgers " 40.698.809 38.687.583 5,2% 6,1% 7,1%
   % vols internacionals sobre total vols " 72,4 72,3 0,1* 0,1* -0,5*
Societats mercantils constituïdes gn - ag. 2019 5.438 5.272 3,1% -8,1% -8,6%
Matriculacions de vehicles gn - st. 2019 32.676 35.214 -7,2% 7,7% -0,1%
Construcció d'habitatges:
   Habitatges iniciats 1r.sm. 2019 429 1.338 -67,9% 60,5% 11,4%
   Habitatges acabats " 411 686 -40,1% 20,4% -19,5%
Mercat immobiliari:
   Nombre de contractes d'accés a l'habitatge 1r.sm. 2019 32.518 33.703,00 -3,5% 2,57% 16,26%
   Nombre de contractes de lloguer signats " 25.299 26.653 -5,1% 7,1% 18,4%
  % Lloguer s/ total contractes d'accés a l'habitatge " 77,8 79,1 -1,3* 3,4* 1,4*
   Preu mitjà lloguer d'habitatges (euros/mes) " 956 907,4 5,4% 6,0% 9,5%
   Preu mitjà compravendes d'habitatge usat (€ /m2 construït) " 4.070,30 3.788 7,4% 6,3% 17,3%
*Variació en punt percentuals

Array
Array
Array

L'economia de Barcelona, amb un marcat predomini del sector serveis, segueix mostrant dinamisme al llarg de la primera meitat de 2019, amb un ritme de creixement anual del PIB del 2,5% en el segon trimestre, el mateix que un any enrere i cinc dècimes superior al de Catalunya i Espanya (2%), on es detecta més l'alentiment.

Al mercat de treball, la taxa d'atur de l'EPA es situa en el 9,4% el tercer trimestre, de forma similar a un any enrere, però la taxa femenina augmenta fins a l'11,5%. L'atur registrat (67.638 persones al setembre) s'incrementa en més de 1.800 persones respecte al juny, quan es va assolir la xifra més baixa dels darrers onze anys. Això obeeix en bona part als efectes de l'estacionalitat, però el ritme de descens interanual va perdent intensitat i és el més baix dels darrers sis anys. Per altra banda, de les més de 47.500 persones que han sortit de l'atur des dels màxims de 2013, el 60% han estat homes, i el pes de l'atur femení sobre el total és del 55,2%. Després de marcar màxims en el mes de juny, la xifra d'afiliats a la Seguretat Social es redueix els mesos d'estiu i els més de 1.124.000 afiliats de finals de setembre de 2019 suposen la taxa de creixement interanual més baixa des de principis de 2014, als inicis de la recuperació, amb un repunt anual de poc més de 10.700 llocs de treball. L'evolució irregular que han seguit els contractes registrats al llarg de bona part de l'any han donat pas a un fort repunt a l'alça el mes de setembre, per l'impuls dels contractes temporals (+23,9% interanual). La contractació acumulada durant els primers tres trimestres (prop de 902.000 contractes) registra un augment del 2,1% respecte al mateix període de 2018, que obeeix a l'alça de la modalitat temporal (+3%), mentre que la contractació indefinida es redueix (-3,2%) i el seu pes s'estanca per sota del 14%.

El nombre de turistes ha continuat a l'alça al setembre, encara que més moderadament que els mesos anteriors. L'acumulat des de gener augmenta un 5,9% interanual, gràcies al turisme estranger (+8%) que representa el 83,6%, mentre que el de la resta d'Espanya s'ha reduït un 3,7%.L'estada mitjana es situa en 2,6 nits. El nombre de passatgers a l'aeroport del Prat  va créixer al setembre un 5,4% malgrat les jornades de vaga que van suposar la cancel.lació de prop de 200 vols. L'acumulat dels primers tres trimestres de l'any segueix a l'alça a un ritme del 5,2% interanual, amb el lideratge dels passatgers de vols internacionals (+8,4%), i molt especialment dels intercontinentals (+15%). Al port, després d'un 2018 de rècord en la càrrega transportada i malgrat el repunt de setembre, l'acumulat des de gener de 2019 presenta un ritme d'augment del tràfic de mercaderies més moderat (1,7%) per les tensions comercials globals.

Pel que fa a la constitució de societats mercantils, després del bienni 2017-18 amb xifres negatives, les del període comprès entre gener i agost presenten globalment una moderada trajectòria alcista. A la vegada, malgrat el creixement registrat al setembre,els primers tres trimestres de l'any tanquen amb una notable davallada en la matriculació de vehicles, per les incerteses que estan afectant el sector.

El fort impuls que va mostrar la construcció d'habitatges a Barcelona durant el 2018 es corregeix el 1r. semestre de 2019, amb una reducció dels habitatges iniciats superior al 60%, mentre que a la resta de l'àmbit metropolità el ritme de descens ha estat molt més contingut. Per altra banda, al mercat immobiliari residencial, s'incrementa el preu mitjà del lloguer d'habitatges durant la primera meitat de l'any (+5,4%) i la demanda es contrau (-5,1%). Tanmateix, el lloguer segueix essent el segment dominant a Barcelona, en representar com a mínim tres de cada quatre contractes d'accés a l'habitatge. El valor registrat a les compravendes d'habitatge usat s'incrementa encara més que el lloguer durant el 1r. semestre de l'any (+7,4%) i la demanda ja presenta símptomes d'esgotament.
 

La conjuntura econòmica de Barcelona

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML