Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una síntesi dels principals indicadors econòmics
Darrera dada Dades del mateix període Taxa de variació anual (%)
Període 2019 2018 2019/2018 2018/2017 2017/2016
Producte Interior Brut de Barcelona. Variació real (%) 1r. tr. 2019 2,60 2,9 -0,3* 2,6 3,1
Afiliats a la Seguretat Social ag. 2019 1.117.030 1.078.492 3,6% 3,1% 2,5%
Taxa d'activitat (% pob. activa s/ pob. 16-64 anys) 2n. tr. 2019 79,0 79,4 -0,4* -1,2* -0,6*
Taxa d'ocupació (% pob. ocupada s/pob. 16-64 anys) " 71,2 71,9 -0,7* -1,2* 0,7*
Taxa d'atur (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 9,8 9,5 0,3* 0,3* -1,6*
   Taxa d'atur homes (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 9,4 8,0 1,4* -1,3* -1,0*
   Taxa d'atur dones (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 10,3 11,1 -0,8* 1,9* -2,1*
Taxa de temporalitat dels ocupats assalariats " 20,1 21,0 -0,9* 0,6* 0,8*
Aturats registrats ag. 2019 68.547 70.161 -2,3% -6,0% -6,5%
   Homes " 30.390 30.903 -1,7% -6,7% -8,3%
   Dones " 38.157 39.258 -2,8% -5,4% -4,8%
% Atur de llarga durada / aturats registrats " 35,4 36,6 -1,2* -1,2* -2,7*
Contractes registrats (milers) gn - ag. 2019 790.612 790.089 0,1% 7,6% 7,9%
   % Contractació indefinida " 13,5 14,1 -0,5* 0,4* 0,3*
   % Contractació temporal homes " 43,1 42,6 0,5* -0,3* 0,6*
   % Contractació temporal dones " 43,3 43,3 0,0* -0,1* -0,9*
% Contractació de fins a 1 mes de durada " 43,5 43,3 0,2* 2,5* 4,3*
Turisme:
   Pernoctacions en hotels (milers) gn - ag. 2019 14.651,2 13.661,9 7,2% 2,8% 0,5%
   Visitants (milers) " 5.740,9 5.401,4 6,3% 5,1% 2,3%
Port:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn - ag. 2019 45.149,3 44.751,4 0,9% 9,6% 26,5%
   Tràfic contenidors (TEU) " 2.278.473 2.248.996 1,3% 15,3% 32,5%
   Trànsit passatgers " 3.166.860 3.005.282 5,4% 8,6% 4,6%
   Creuers turístics:
      núm. d'escales " 501 501 0,0% 6,7% 2,6%
      núm. de passatgers " 2.037.042 1.932.634 5,4% 12,1% 1,0%
Aeroport:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn - ag. 2019 112,6 110,5 1,9% 10,8% 14,9%
   Trànsit passatgers " 35.592.018 33.843.891 5,2% 6,1% 7,1%
   % vols internacionals sobre total vols " 72,3 72,2 0,1* 0,1* -0,5*
Societats mercantils constituïdes gn - jl. 2019 4.962 4.809 3,2% -8,1% -8,6%
Matriculacions de vehicles gn - ag. 2019 29.402 32.259 -8,9% 7,7% -0,1%
Construcció d'habitatges:
   Habitatges iniciats 2n. tr. 2019 429 1.338 -67,94% 60,5% 11,4%
   Habitatges acabats " 411 686 -40,09% 20,4% -19,5%
Mercat immobiliari:
   Nombre de contractes d'accés a l'habitatge 1r. tr. 2019 16.471 16.540 -0,4% 2,6% 16,3%
   Nombre de contractes de lloguer signats " 12.832 12.981 -1,1% 7,1% 18,4%
  % Lloguer s/ total contractes d'accés a l'habitatge " 77,9 78,5 -0,6* 3,4* 1,4*
   Preu mitjà lloguer d'habitatges (euros/mes) " 944 898 5,2% 6,0% 9,5%
   Preu mitjà d'oferta habitatges segona mà (euros /m2) 4t. tr. 2018 4.344 1,4% 10,4%
*Variació en punt percentuals

Array
Array
Array

L'economia de Barcelona, amb un marcat predomini del sector serveis, va créixer el primer trimestre de l'any a un ritme del 2,6% interanual, cinc dècimes per sobre de l'economia catalana i dues més que l'espanyola. Tot i que la taxa va superar en una dècima a la del darrer trimestre de 2018, el ritme de creixement s'ha desaccelerat lleugerament en relació amb un any enrere -tant a la ciutat com a la resta d'àmbits- quan era tres dècimes superior (2,9%).

Malgrat aquesta lleugera moderació del ritme de creixement del PIB, bona part dels indicadors segueix mostrant una evolució favorable fins a l'estiu de 2019, mentre que d'altres, com els del mercat de treball, perden un cert grau de dinamisme. La taxa d'atur de l'EPA augmenta lleugerament el 2n. trimestre respecte a un any enrere, però segueix situada per sota del 10%. L'atur registrat s'incrementa a l'agost en més de 2.700 persones respecte al mes de juny, quan es va assolir la xifra més baixa des del setembre de 2008, prop d'onze anys enrere. Això obeeix en bona part als efectes de l'estacionalitat, però el ritme de descens interanual va perdent intensitat (-2,3%) i és el més baix dels darrers sis anys. Per altra banda, de les més de 46.600 persones que han sortit del registre del SOC des dels màxims de 2013, menys del 40% han estat dones, i el seu pes sobre el total dels aturats registrats actualment és del 55,7%. Després de marcar màxims en el mes de juny, la xifra d'afiliats a la Seguretat Social es redueix els mesos d'estiu i es situa a l'agost en 1.117.030 afiliacions. Tanmateix, en termes interanuals, els llocs de treball localitzats a la ciutat creixen al ritme més alt dels darrers dos anys (+3,6%), mentre que els contractes registrats van a la baixa a l'agost, amb una caiguda notable tant de la contractació indefinida com també de la temporal. Tot i això, la contractació acumulada al llarg dels primers vuit mesos de l'any es presenta estabilitzada, amb una xifra de 790.600 contractes, que pràcticament no ha variat respecte a un any enrere. Però el descens de la contractació indefinida en aquest període situa el seu pes sobre el total en el 13,5%, mig punt per sota el de l'any anterior, mentre que el pes dels contractes de fins a un mes de durada supera el 43%.

El nombre de turistes que han visitat la ciutat ha continuat a l'alça durant l'estiu, gràcies a l'increment de turisme estranger, que representa més del 80%, mentre que el de la resta d'Espanya s'ha reduït un 3,6% al mateix període. L'estada mitjana es situa en 2,6 nits. L'aeroport del Prat  registra a l'agost un nou rècord històric en nombre de passatgers, i l'acumulat dels primers vuit mesos de l'any presenta un increment dels viatgers del 5,2% interanual, liderat pels passatgers de vols internacionals (+8,2%), i molt especialment dels intercontinentals (+15,2%). Al port, després d'un 2018 de rècord en la càrrega transportada, el 2019 presenta una notable moderació en el ritme d'augment del tràfic de mercaderies (per sota de l'1% interanual en l'acumulat fins a l'agost), en bona part per les tensions comercials globals.

Pel que fa a la constitució de societats mercantils, després del bienni 2017-18 amb xifres negatives, les del període comprès entre gener i juliol presenten globalment una moderada trajectòria alcista. A la vegada, els primers vuit mesos de l'any tanquen amb una notable davallada en la matriculació de vehicles, tant de turismes com de furgonetes i motocicletes, per les incerteses que estan afectant el sector.

El fort impuls que va mostrar la construcció d'habitatges a Barcelona durant el 2018 es corregeix el 1r. semestre, amb una reducció dels habitatges iniciats superior al 60%, a diferència de la resta de l'àmbit metropolità, on el ritme de descens ha estat molt més contingut. Per altra banda, al mercat immobiliari, el preu d'oferta dels habitatges de segona mà va alentir el ritme de creixement durant el darrer trimestre de 2018 a Barcelona, situant-se al nivell de deu anys enrere, però sense superar els màxims del bienni 2006-2007. Tanmateix les fonts registrals assenyalen un revifament del ritme de creixement anual dels preus pel primer trimestre de 2019, amb l'impuls de la demanda estrangera. Pel que fa al lloguer, els preus també s'incrementen en termes interanuals a l'inici de l'any (+5,2%) i els alts nivells assolits, de 944 euros mensuals de mitjana, fan que la demanda es ressenteixi amb un descens de l'1,1% en el nombre de contractes registrats.

 

 

La conjuntura econòmica de Barcelona

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML