Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una síntesi dels principals indicadors econòmics
Darrera dada Dades del mateix període Taxa de variació anual (%)
Període 2021 2020 2021/2020 2020/2019 2019/2018
Producte Interior Brut de Barcelona. Variació real (%) 4t.tr. 2020 -8,4 2,4
Afiliats a la Seguretat Social mç. 2021 1.092.550 1.095.467 -0,3% -3,8% 1,1%
Taxa d'activitat (% pob. activa s/ pob. 16-64 anys) 4t. tr. 2020 79,1 -0,8* 0,9*
Taxa d'ocupació (% pob. ocupada s/pob. 16-64 anys) " 69,1 -4,0* 2,2*
Taxa d'atur (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 12,6 4,1* -1,8*
   Taxa d'atur dones (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 12,3 4,6* -3,8*
   Taxa d'atur homes (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 13,0 3,8* 0,0*
Taxa de temporalitat dels ocupats assalariats " 16,0 -4,4* -0,6*
Aturats registrats mç. 2021 96.384 76.196 26,5% 32,6% -0,4%
   Dones " 50.857 40.876 24,4% 29,0% -0,7%
   Homes " 45.527 35.320 28,9% 36,9% 0,0%
% Atur de llarga durada / aturats registrats " 49,4 33,1 16,3* 3,6* -1,3*
Contractes registrats (milers) 1r.tr. 2021 165.233 234.471 -29,5% -46,3% 0,3%
   % Contractació indefinida " 19,2 16,8 2,4* 2,8* -0,5*
   % Contractació temporal dones " 42,3 42,6 -0,2* -1,0* 0,3*
   % Contractació temporal homes " 38,5 40,6 -2,1* -1,9* 0,2*
% Contractació de fins a 1 mes de durada " 31,9 39,1 -7,2* -8,2* 0,5*
Turisme:
   Pernoctacions en hotels (milers) 1r.tr. 2021 414,1 3.337,0 -87,6% -79,5% 5,7%
   Visitants (milers) " 223,1 1.390,8 -84,0% -77,8% 5,9%
Port:
   Tràfic mercaderies (milers tones) 1r.tr. 2021 15.840,4 14.815,1 6,9% -11,4% -0,2%
   Tràfic contenidors (TEU) " 907.010 725.082 25,1% -11,0% -3,2%
   Trànsit passatgers " 84.997 352.551 -75,9% -81,5% 3,0%
   Creuers turístics:
      núm. d'escales " 6 52 -88,5% -91,1% -3,6%
      núm. de passatgers " 0 198.547 -100,0% -93,7% 3,1%
Aeroport:
   Tràfic mercaderies (milers tones) 1r.tr. 2021 29,7 37,3 -20,3% -35,5% 2,5%
   Trànsit passatgers " 1.121.910 8.095.054 -86,1% -75,8% 5,0%
   % vols internacionals sobre total vols " 55,3 70,3 -15,0* -8,3* 0,2*
Societats mercantils constituïdes gn - fb. 2021 1.277 1.422 -10,2% -19,0% 4,8%
Matriculacions de vehicles 1r.tr. 2021 6.915 11.250 -38,5% -11,8% -2,4%
Construcció d'habitatges:
   Habitatges iniciats gn - ds. 2020 1.892 -2,0% -12,3%
   Habitatges acabats " 981 -8,2% -14,5%
Mercat immobiliari:
   Nombre de contractes d'accés a l'habitatge gn - ds. 2020 50.277 -22,3% -3,9%
   Nombre de contractes de lloguer signats " 40.416 -21,2% -4,2%
  % Lloguer s/ total contractes d'accés a l'habitatge " 80,4 1,1* -0,2*
   Preu mitjà lloguer d'habitatges (euros/mes) 4t.tr. 2020 939 -5,7% 5,3%
   Preu mitjà compravendes d'habitatge usat (€ /m2 construït) " 4.092 2,9% 2,8%
*Variació en punt percentuals

Array
Array
Array

Malgrat que, com a la resta del país i del món, la pandèmia segueix condicionant l’evolució de l’economia de la ciutat, la millora de la situació epidemiològica en el tram final del primer trimestre ha permès una certa relaxació de les mesures de contenció que ha incidit favorablement sobre l’activitat, que en les darreres setmanes estaria recuperant un cert vigor.

Una mica més d’un any després de la irrupció de la covid-19, les conseqüències de la pandèmia segueixen deixant-se sentir de forma palpable en l’economia. Pel conjunt de l’any passat, l’efecte de l’emergència sanitària ha suposat una disminució del PIB de la ciutat d’un -10,2%. Les activitats més afectades han estat la construcció i les branques del comerç i l’hostaleria, transport, informació i comunicacions, amb reduccions superiors al -15%. La dinàmica del quart trimestre del 2020 no va suposar cap millora significativa en l’evolució del PIB de Barcelona, que es va contraure un -8,4% respecte l’any anterior, de forma similar al tercer trimestre de l’any (-8,6%). Com mostra la taxa intertrimestral, la recuperació va perdre força en el darrer tram de l’any, sent molt més intensa entre el segon i el tercer trimestre (14,2%) que entre el tercer i el darrer trimestre de 2020 (0,9%). L’inici de 2021 també va ser pitjor del que s’esperava i en els dos primers mesos de l’any, el nou enduriment de les mesures de contenció del coronavirus incidia negativament en el dinamisme de l’economia, amb efectes molt adversos sobre les xifres d’atur, que seguien empitjorant al febrer. Però la reducció dels contagis i l’aixecament parcial d’algunes mesures restrictives han portat cap a un escenari lleugerament més positiu a final de març, a les portes de la Setmana Santa. En definitiva, un perfil de la activitat econòmica pel conjunt del 1r. trimestre que, degut a les oscil·lacions en els contagis i en les mesures per contenir-los, no difereix gaire del trimestre anterior.

Les perspectives econòmiques segueixen subjectes a un elevat grau d’incertesa i preocupen les seqüeles de la pandèmia sobre el teixit productiu i el mercat laboral de la ciutat. Els nivells d’activitat i d’ocupació estan encara allunyats del nivell pre-covid. El març ha tancat amb 96.384 persones al registre del servei d’ocupació, xifra que durant el 1r. trimestre es presenta estabilitzada en nivells que són els més elevats des del 2015. L’atur ha crescut en 20.188 persones en relació amb un any enrere (+26,5%) i ho fa a un ritme superior al del conjunt de Catalunya (+21,3%) i Espanya (+11,3%) pel major pes relatiu del sector terciari a la ciutat. L’augment de la desocupació, que hauria estat molt superior de no ser pel blindatge dels ERTO, està impactant en major mesura en la població estrangera (+51,7%), un col·lectiu que representa més de la quarta part de l’atur registrat. Especialment preocupant resulta l’increment de l’atur de llarga durada, que ja representa prop de la meitat de l’atur registrat. 

Tanmateix, a mesura que la vacunació avança i el grau d’incertesa comença a tendir a mitigar-se, alguns indicadors mostren signes esperançadors d’un canvi de tendència.  En aquesta línia apunten les dades de consum privat als comerços de la ciutat, que registren un notable repunt interanual al març i en la primera quinzena d’abril, malgrat situar-se encara clarament per sota dels nivells d’abans de la pandèmia. També les exportacions mostraven xifres favorables al febrer, recolzades en l'activitat del Port de Barcelona que al març continuava a l'alça, amb un increment de la càrrega transportada proper al 15% respecte al 2020, que ha permès tancar el primer trimestre amb xifres un 7% superiors a les de l'any passat. Són alguns senyals que ens indiquen que una incipient recuperació podria ja estar en marxa. La millor notícia al març ha estat el repunt interanual de la nova contractació indefinida registrada a la ciutat (+16,3%) fins al nivell més elevat del que portem de pandèmia.

 

 

 Per més informació podeu consultar:

 La conjuntura econòmica de Barcelona

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML