Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una síntesi dels principals indicadors econòmics
Darrera dada Dades del mateix període Taxa de variació anual (%)
Període 2021 2020 2021/2020 2020/2019 2019/2018
Producte Interior Brut de Barcelona. Variació real (%) 4t.tr. 2020 -8,4 2,4
Afiliats a la Seguretat Social mg. 2021 1.111.760 1.089.598 2,0% -3,8% 1,1%
Taxa d'activitat (% pob. activa s/ pob. 16-64 anys) 1r. tr. 2021 80,2 80,3 -0,1* -0,8* 0,9*
Taxa d'ocupació (% pob. ocupada s/pob. 16-64 anys) " 71,1 72,9 -1,8* -4,0* 2,2*
Taxa d'atur (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 11,3 9,3 2,0* 4,1* -1,8*
   Taxa d'atur dones (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 11,5 8,7 2,8* 4,6* -3,8*
   Taxa d'atur homes (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 11,1 9,8 1,3* 3,8* 0,0*
Taxa de temporalitat dels ocupats assalariats " 17,8 20,0 -2,2* -4,4* -0,6*
Aturats registrats mg. 2021 92.582 90.528 2,3% 32,6% -0,4%
   Dones " 49.142 47.771 2,9% 29,0% -0,7%
   Homes " 43.440 42.757 1,6% 36,9% 0,0%
% Atur de llarga durada / aturats registrats " 61,7 30,3 31,4* 3,6* -1,3*
Contractes registrats (milers) gn - mg. 2021 285.217 287.337 -0,7% -46,3% 0,3%
   % Contractació indefinida " 19,0 16,8 2,2* 2,8* -0,5*
   % Contractació temporal dones " 41,7 42,6 -0,9* -1,0* 0,3*
   % Contractació temporal homes " 39,3 40,6 -1,3* -1,9* 0,2*
% Contractació de fins a 1 mes de durada " 32,0 37,3 -5,3* -8,2* 0,5*
Turisme:
   Pernoctacions en hotels (milers) gn - mg. 2021 960,9 3.337,0 -71,2% -79,5% 5,7%
   Visitants (milers) " 474,9 1.390,8 -65,9% -77,8% 5,9%
Port:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn - mg. 2021 26.795,0 23.324,2 14,9% -11,4% -0,2%
   Tràfic contenidors (TEU) " 1.505.303 1.157.520 30,0% -11,0% -3,2%
   Trànsit passatgers " 155.907 382.695 -59,3% -81,5% 3,0%
   Creuers turístics:
      núm. d'escales " 10 55 -81,8% -91,1% -3,6%
      núm. de passatgers " 0 198.842 -100,0% -93,7% 3,1%
Aeroport:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn - mg. 2021 50,6 48,7 4,0% -35,5% 2,5%
   Trànsit passatgers " 2.455.843 8.167.323 -69,9% -75,8% 5,0%
   % vols internacionals sobre total vols " 54,6 69,7 -15,1* -8,3* 0,2*
Societats mercantils constituïdes gn - ab. 2021 2.485 1.998 24,4% -19,0% 4,8%
Matriculacions de vehicles gn - mg. 2021 12.037 13.003 -7,4% -11,8% -2,4%
Construcció d'habitatges:
   Habitatges iniciats 1r. tr. 2021 444 289 53,6% -2,0% -12,3%
   Habitatges acabats " 306 268 14,2% -8,2% -14,5%
Mercat immobiliari:
   Nombre de contractes d'accés a l'habitatge 1r. tr. 2021 17.522 14.472 21,1% -22,3% -3,9%
   Nombre de contractes de lloguer signats " 14.399 11.435 25,9% -21,2% -4,2%
  % Lloguer s/ total contractes d'accés a l'habitatge " 82,2 79,0 3,2* 1,1* -0,2*
   Preu mitjà lloguer d'habitatges (euros/mes) " 905 981 -7,7% -5,7% 5,3%
   Preu mitjà compravendes d'habitatge usat (€ /m2 construït) " 4.084 4.064 0,5% 2,9% 2,8%
*Variació en punt percentuals

Array
Array
Array

La fi de l’estat d’alarma al maig i la flexibilització de les restriccions a la mobilitat i l’activitat estan tenint un positiu impacte sobre l’economia, amb una reactivació que en els darrers dos mesos s’està accelerant. Una mostra de la recuperació de certa normalitat a la ciutat és la tornada de les fires i congressos presencials al juny, després del parèntesi forçat per la pandèmia.

La millora de la situació epidemiològica gràcies a l’acceleració del ritme de vacunació ha incidit favorablement en l’activitat econòmica, que en aquest segon trimestre podria estar-se expandint sensiblement. La senda de la recuperació podria accelerar-se en la segona meitat de l’any i, tenint en compte la correlació entre l’economia de Barcelona i les del seu entorn, el creixement del PIB podria situar-se aproximadament en un 6% en 2021, de forma similar al conjunt d’Espanya, recuperant així només una part de la caiguda de l’activitat que va patir la ciutat en el 2020 (-10,2%).

Malgrat la persistència d’elements d’incertesa que poden condicionar la materialització i la intensitat de la recuperació, el cert és que l’administració progressiva de vacunes a la ciutadania està generant un nou context de millora de les expectatives. Una millora que es pot apreciar en un ampli ventall d’indicadors d’alta freqüència, com ara els que proporcionen informació relativa al consum privat als comerços de la ciutat. Les dades de pagaments amb targeta registren al maig un notable repunt en relació amb l’abril i en termes interanuals les xifres superen en més del 50% les de l’any passat, tot i quedar encara un 15,3% per sota de les de maig de 2019. També les dades de les primeres setmanes de juny van en la mateixa línia. És d’esperar que el consum empenyi a l’alça la recuperació, que serà més vigorosa en funció del comportament de les llars que hagin pogut acumular una bossa d’estalvi des de l’inici de la pandèmia. En aquest sentit, les darreres dades relatives a l’Índex de Confiança del Consumidor de Barcelona mostren al juny un valor situat ja per sobre de desembre de 2019, resultat d'un important augment de les expectatives.

El major dinamisme de l’activitat que s’espera en la segona meitat de 2021 vindrà molt condicionat per l’evolució del sector turístic, donat el seu elevat pes en l’economia de la ciutat. Els primers cinc mesos de l’any han tancat amb prop de 475.000 turistes, un 65,9% menys que el 2020. Però els visitants estrangers van guanyant posicions i al maig ja representen més de la meitat, fet rellevant tenint en compte l’elevat pes del turisme internacional sobre la despesa turística total. En el mateix període, el nombre de passatgers a l’aeroport s’ha reduït en una proporció similar (-69,9%), però la tendència a partir de juny serà probablement més positiva. Un símptoma de la recuperació és la reobertura de la T2 al Prat després de sis mesos tancada, que s’ha vist afavorida per la tornada de fires i congressos presencials, com el B-travel i molt  especialment el Mobile World Congress. La celebració d’aquest esdeveniment mundial de telefonia mòbil, encara que en format híbrid presencial-virtual i amb menor afluència de públic que en anteriors edicions, resulta de significativa importància per posicionar de nou Barcelona com a ciutat firal de referència. També segueixen sent positius els senyals que arriben del Port pel que fa al volum de càrrega transportada, amb dades acumulades que es situen ja ben a prop dels registres de fa dos anys. A més, des de finals de juny tornen a operar els primers creuers, després de catorze mesos.

Tanmateix, segueixen preocupant les seqüeles de la pandèmia en el mercat de treball i el teixit productiu de la ciutat. Els seus efectes estan sent persistents si bé les xifres comencen a ser esperançadores. L’atur al maig ha millorat per tercer mes consecutiu i les afiliacions a la Seguretat Social han registrat el valor més elevat del que portem de pandèmia. També els ERTO s’han anat reduint així que s’han anat aixecant restriccions, tot i que a final de maig eren gairebé 90.000 les persones que seguien en aquesta situació a la demarcació de Barcelona. 
 

 Per més informació podeu consultar:

 La conjuntura econòmica de Barcelona

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML