Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una síntesi dels principals indicadors econòmics
Darrera dada Dades del mateix període Taxa de variació anual (%)
Període 2020 2019 2020/2019 2019/2018 2018/2017
Producte Interior Brut de Barcelona. Variació real (%) 2n.tr. 2020 -19,8 2,3 2,3 2,7
Afiliats a la Seguretat Social oc. 2020 1.103.130 1.130.493 -2,4% 1,1% 3,1%
Taxa d'activitat (% pob. activa s/ pob. 16-64 anys) 3r. tr. 2020 80,1 79,3 0,8* 0,9* -1,2*
Taxa d'ocupació (% pob. ocupada s/pob. 16-64 anys) " 69,7 71,9 -2,2* 2,2* -1,2*
Taxa d'atur (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 13,0 9,4 3,6* -1,8* 0,3*
   Taxa d'atur dones (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 12,2 11,5 0,7* -3,8* 1,9*
   Taxa d'atur homes (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 13,8 7,4 6,4* 0,0* -1,3*
Taxa de temporalitat dels ocupats assalariats " 16,9 21,7 -4,8* -0,6* 0,6*
Aturats registrats oc. 2020 92.446 69.006 34,0% -0,4% -6,0%
   Dones " 48.988 37.776 29,7% -0,7% -5,4%
   Homes " 43.458 31.230 39,2% 0,0% -6,7%
% Atur de llarga durada / aturats registrats " 37,0 35,4 1,6* -1,3* -1,2*
Contractes registrats (milers) gn - oc. 2020 542.851 1.017.869 -46,7% 0,3% 7,6%
   % Contractació indefinida " 16,9 14,0 2,9* -0,5* 0,4*
   % Contractació temporal dones " 42,2 43,6 -1,4* 0,3* -0,1*
   % Contractació temporal homes " 40,9 42,6 -1,5* 0,2* -0,3*
% Contractació de fins a 1 mes de durada " 35,2 42,9 -7,7* 0,5* 2,5*
Turisme:
   Pernoctacions en hotels (milers) gn - oc. 2020 4.144,4 18.408,9 -77,5% 5,6% 2,8%
   Visitants (milers) " 1.749,8 7.274,9 -75,9% 5,6% 5,1%
Port:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn - oc. 2020 46.920,5 56.074,2 -16,3% -0,2% 9,7%
   Tràfic contenidors (TEU) " 2.345.441 2.834.496 -17,3% -3,2% 15,5%
   Trànsit passatgers " 799.021 4.168.762 -80,8% 3,0% 8,6%
   Creuers turístics:
      núm. d'escales " 69 703 -90,2% -3,6% 6,7%
      núm. de passatgers " 198.842 2.810.297 -92,9% 3,1% 12,1%
Aeroport:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn - oc. 2020 93,9 145,9 -35,6% 2,5% 10,8%
   Trànsit passatgers " 11.856.425 45.344.320 -73,9% 5,0% 6,1%
   % vols internacionals sobre total vols " 65,0 72,4 -7,4* 0,1* 0,1*
Societats mercantils constituïdes gn - st. 2020 4.381 5.829 -24,8% 4,8% -8,1%
Matriculacions de vehicles gn - st. 2020 29.612 32.676 -9,4% -2,4% 7,7%
Construcció d'habitatges:
   Habitatges iniciats gn - st. 2020 1.576 787 100,3% -12,3% 60,5%
   Habitatges acabats " 768 638 20,4% -14,5% 20,4%
Mercat immobiliari:
   Nombre de contractes d'accés a l'habitatge 1r. sm. 2020 22.452 32.518 -31,0% -3,9% 2,57%
   Nombre de contractes de lloguer signats " 17.236 25.299 -31,9% -4,2% 7,1%
  % Lloguer s/ total contractes d'accés a l'habitatge " 76,8 77,8 -1,0* -0,2* 3,4*
   Preu mitjà lloguer d'habitatges (euros/mes) 2n.tr. 2020 950 969 -2,0% 5,3% 6,0%
   Preu mitjà compravendes d'habitatge usat (€ /m2 construït) " 3.935 4.100 -4,0% 2,8% 6,3%
*Variació en punt percentuals

Array
Array
Array

Les darreres restriccions a la mobilitat i a l’activitat de determinats sectors per tal de fer front a la segona onada de la pandèmia, que tot just es comencen a aixecar, han perjudicat novament l’esperada reactivació d’una economia molt malmesa. Les previsions de variació del PIB per al conjunt del 2020 han estat revisades a la baixa i contemplen un decreixement de l’activitat a la ciutat no gaire diferent al que es preveu per a la resta del país.

Els nous confinaments perimetrals i la reintroducció de mesures de restricció de l’activitat a sectors com la restauració, la cultura, el lleure i el comerç, han suposat un nou cop per l’economia de la ciutat, que amb tota probabilitat es traduirà en un empitjorament de la taxa de variació del PIB en el quart trimestre. Vuit mesos després de la irrupció al nostre país de l’emergència sanitària per la covid-19, l’impacte sobre l’economia es reflecteix en les demolidors previsions del PIB revisades per al conjunt del 2020, que contemplen un decreixement de l’activitat de la ciutat d’entre el -9,5% i el -11,4%, no gaire diferent al que es preveu per a l’Àrea Metropolitana (d’entre el -10,5% i el -12,5%), l’economia catalana o l’espanyola (entre un -10,5 i un -12,6%). La negativa pertorbació que ha generat el coronavirus, de major magnitud i més duradora del que inicialment es preveia, està ocasionant alhora una greu crisi social.

La irrupció de l’emergència sanitària va ocasionar ja en el primer trimestre de 2020 un retrocés del PIB de la ciutat (-3,7%) després d’haver tancat el 2019 amb un creixement del 2,3% en termes reals. En els mesos posteriors, marcats pel confinament i la paràlisi de l’activitat econòmica no essencial per frenar l’expansió de la pandèmia, el retrocés es va intensificar i l’economia de Barcelona va registrar en el segon trimestre una caiguda del 19,8% en termes interanuals, similar a la de Catalunya (-21,3%) i Espanya (-21,5%). Una davallada que ha estat més intensa en el sector de la construcció (-26,1%) i especialment dramàtica en el cas d’algunes branques del sector serveis com són el Comerç, l’Hostaleria, el Transport i Informació i Comunicacions, que més estan patint l’impacte de la crisi (-27,2%).

La situació econòmica en la primera meitat d’aquest darrer trimestre de l’any ha estat molt condicionada per l’elevat grau d’incertesa que només els anuncis de l’esperada vacuna semblen començar a mitigar. A final d’octubre, la xifra d’atur registrat a la ciutat era de 92.446 persones desocupades, amb un increment del 34% respecte a un any enrere que en el cas de l’Hostaleria anava més enllà del 60%, sense comptabilitzar els treballadors en ERTO. Una situació que ha afectat en el que portem d’any un total de 29.173 empreses i més de 255.000 treballadors a Barcelona –en bona part de l’Hostaleria i el Comerç- de la qual molts havien pogut anar sortint amb la incipient recuperació del tercer trimestre, però que en la complicada recta final de l’any i malgrat les pròrrogues vigents, en molts casos podria donar pas als expedients d’extinció de contracte laboral.

La major part dels indicadors mostren que encara estem molt lluny de tornar a la situació d’abans de l’inici de la pandèmia. Les dades d’ocupació de la Seguretat Social certament han millorat a l’octubre per segon mes consecutiu, però la xifra d’1.103.130 llocs de treball, que inclou els treballadors en ERTO, suposa encara una pèrdua de 40.200 afiliacions en comparació amb la situació de final de febrer. Els turistes allotjats als hotels de la ciutat a l’octubre amb prou feina han superat els 71.000, amb una caiguda de més del 90% respecte a l’any anterior. A la vegada, continuava suspesa l'activitat creuerística al Port de Barcelona i l'aeroport seguia sense mostrar signes de recuperació, amb una caiguda interanual de l’ordre del 85%.

 

 Per més informació podeu consultar:

 La conjuntura econòmica de Barcelona

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML