Impressió

La conjuntura econòmica de Barcelona

Una síntesi dels principals indicadors econòmics
Darrera dada Dades del mateix període Taxa de variació anual (%)
Període 2020 2019 2020/2019 2019/2018 2018/2017
Producte Interior Brut de Barcelona. Variació real (%) 3r.tr. 2020 -8,3 2,2 2,3 2,7
Afiliats a la Seguretat Social ds. 2020 1.096.654 1.132.536 -3,2% 1,1% 3,1%
Taxa d'activitat (% pob. activa s/ pob. 16-64 anys) 4rt. tr. 2020 79,1 79,9 -0,8* 0,9* -1,2*
Taxa d'ocupació (% pob. ocupada s/pob. 16-64 anys) " 69,1 73,1 -4,0* 2,2* -1,2*
Taxa d'atur (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 12,6 8,5 4,1* -1,8* 0,3*
   Taxa d'atur dones (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 12,3 7,7 4,6* -3,8* 1,9*
   Taxa d'atur homes (% pob. aturada s/pob. activa 16-64 anys) " 13,0 9,2 3,8* 0,0* -1,3*
Taxa de temporalitat dels ocupats assalariats " 16,0 20,4 -4,4* -0,6* 0,6*
Aturats registrats ds. 2020 93.842 69.047 35,9% -0,4% -6,0%
   Dones " 49.569 37.327 32,8% -0,7% -5,4%
   Homes " 44.273 31.720 39,6% 0,0% -6,7%
% Atur de llarga durada / aturats registrats " 39,9 35,3 4,6* -1,3* -1,2*
Contractes registrats (milers) gn - ds. 2020 658.463 1.203.337 -45,3% 0,3% 7,6%
   % Contractació indefinida " 16,5 13,9 2,6* -0,5* 0,4*
   % Contractació temporal dones " 43,0 43,7 -0,7* 0,3* -0,1*
   % Contractació temporal homes " 40,5 42,4 -1,9* 0,2* -0,3*
% Contractació de fins a 1 mes de durada " 35,1 43,4 -8,3* 0,5* 2,5*
Turisme:
   Pernoctacions en hotels (milers) gn - ds. 2020 4.372,3 21.361,4 -79,5% 5,6% 2,8%
   Visitants (milers) " 1.881,3 8.520,4 -77,9% 5,6% 5,1%
Port:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn - ds. 2020 58.492,6 65.846,3 -11,2% -0,2% 9,7%
   Tràfic contenidors (TEU) " 2.958.040 3.323.739 -11,0% -3,2% 15,5%
   Trànsit passatgers " 825.921 4.628.622 -82,2% 3,0% 8,6%
   Creuers turístics:
      núm. d'escales " 71 800 -91,1% -3,6% 6,7%
      núm. de passatgers " 198.842 3.137.978 -93,7% 3,1% 12,1%
Aeroport:
   Tràfic mercaderies (milers tones) gn - ds. 2020 114,3 176,8 -35,4% 2,5% 10,8%
   Trànsit passatgers " 12.739.259 52.688.455 -75,8% 5,0% 6,1%
   % vols internacionals sobre total vols " 63,8 72,1 -8,3* 0,1* 0,1*
Societats mercantils constituïdes gn - nv. 2020 5.563 7.078 -21,4% 4,8% -8,1%
Matriculacions de vehicles gn - ds. 2020 39.748 45.075 -11,8% -2,4% 7,7%
Construcció d'habitatges:
   Habitatges iniciats gn - st. 2020 1.576 787 100,3% -12,3% 60,5%
   Habitatges acabats " 768 638 20,4% -14,5% 20,4%
Mercat immobiliari:
   Nombre de contractes d'accés a l'habitatge gn - st. 2020 35.738 48.305 -26,0% -3,9% 2,57%
   Nombre de contractes de lloguer signats " 28.291 37.892 -25,3% -4,2% 7,1%
  % Lloguer s/ total contractes d'accés a l'habitatge " 79,2 78,4 0,8* -0,2* 3,4*
   Preu mitjà lloguer d'habitatges (euros/mes) 3r.tr. 2020 979 1.006 -2,6% 5,3% 6,0%
   Preu mitjà compravendes d'habitatge usat (€ /m2 construït) " 4.171 4.104 1,6% 2,8% 6,3%
*Variació en punt percentuals

Array
Array
Array

A l’inici de 2021, la pandèmia segueix condicionant l’evolució de l’economia de la ciutat, de forma similar a la resta del país i del món. Així que ens anem endinsant en la tercera onada de contagis, l’enduriment de les restriccions a l’activitat al sector terciari no essencial perjudica la recuperació en un context que, malgrat els progressos en l’obtenció de les vacunes, continua sent d’una elevada incertesa.

L’impacte de la pandèmia sobre l’activitat econòmica en el 2020 ha estat devastador.  Després de la caiguda del segon trimestre, en que el PIB de la ciutat va registrar una contracció del -20,2% interanual, l’activitat va repuntar però sense recuperar els nivells previs a l’emergència sanitària. El PIB del tercer trimestre va experimentar un nou decreixement interanual (-8,3%), similar al de Catalunya (-8,8%) i Espanya (-9%). La indústria va ser el sector relativament menys afectat en aquest període (-6,1%) mentre que els serveis van mostrar la taxa més negativa (-9%). En el cas del Comerç, Hostaleria, Transport, Informació i Comunicacions, les branques amb una major afectació per les restriccions a la interacció social, la davallada va arribar al -17,1%. La fràgil represa de l’estiu va anar perdent impuls en el tram final de l’any, així que es feia necessària la introducció de noves mesures restrictives de l’activitat per tal de fer front a la segona onada de la pandèmia. El deteriorament de la crisi sanitària ha perjudicat el desitjat procés de reactivació econòmica i tot apunta a una certa intensificació de la caiguda interanual del PIB en el quart trimestre de 2020. Amb l’empitjorament de les perspectives, les previsions del PIB de la ciutat revisades al desembre contemplen per al conjunt del 2020 un decreixement de l’activitat d’entre el -10% i el -11%, no gaire diferent al que el Banc d’Espanya preveu pel conjunt de l’economia espanyola (entre un -10,7% i un -11,6%).

De cara al 2021, les perspectives seguiran molt condicionades per l’evolució de la situació epidemiològica, que està tenint efectes molt adversos sobre el mercat de treball de la ciutat. L’atur registrat va tancar l’any passat a l’alça, amb una xifra en 93.842 desocupats, sense comptar els afectats per ERTO. Una situació que al llarg de 2020 ha afectat a gairebé 315.000 treballadors a Barcelona, en bona part del sector de l’hostaleria. La vigència d’aquest mecanisme de protecció del teixit productiu i dels ingressos dels treballadors s’ha hagut d’anar prorrogant davant de les successives onades de contagis i ha evitat, al menys fins al moment, una major pèrdua de llocs de treball. La xifra de 1.096.654 afiliats de desembre ens retorna a nivells d’ocupació de més de dotze anys enrere, amb una pèrdua en relació amb la situació de febrer, prèvia a la covid-19, de gairebé 46.700 afiliacions. El ritme de destrucció d’ocupació està sent més intens a Barcelona que a la resta de Catalunya o Espanya, per l’aclaparador pes del terciari, que en l’actual conjuntura ha perjudicat molt la capital.

Alguns indicadors van registrar una certa millora a final d’any. Amb la campanya de Nadal es va animar la despesa amb targetes bancàries als comerços de la ciutat i el consum a mitjans de desembre es va situar un 15% per sobre del valor mitjà de gener de 2020. Però l’evolució seguia sent molt desfavorable als sectors més castigats per la pandèmia, com el transport i els serveis turístics i de restauració. El 2020 va tancar amb una xifra inferior a l’1,9 milions de turistes i hauríem de retrocedir uns 30 anys, a la Barcelona preolímpica, per trobar unes xifres semblants. Les dades més positives en el tram final de l’any han vingut de la mà del comerç exterior, que està cridat a ser el principal motor per a la recuperació econòmica després de la pandèmia. El punt d’inflexió que registren les exportacions s’ha recolzat en la favorable evolució del volum de tràfic al Port de Barcelona en els dos darrers mesos de l’any.

 

 Per més informació podeu consultar:

 La conjuntura econòmica de Barcelona

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML