Impressió

Barcelona en el context econòmic general

La trajectòria expansiva característica de l’economia mundial de la darrera dècada mostra senyals persistents de desacceleració. Si durant 2018 la pèrdua d’impuls de l’economia europea i de la xinesa es va compensar parcialment amb el dinamisme nord-americà, enguany aquesta compensació no es produirà i la taxa de creixement de l’economia mundial serà unes dècimes menor a la de l’any passat. Tot apunta a que serà només una lleu correcció en un període expansiu inusualment intens i llarg.

A la recta final de 2019 no es pot donar per resolt satisfactòriament cap dels conflictes plantejats darrerament amb capacitat d’alterar greument el creixement de l’economia mundial. El conflicte aranzelari entre Estats Units i Xina sembla mig redreçat però la política proteccionista impulsada pel president nord-americà, amb multitud de socis comercials damnificats (potencial o realment) ha impactat negativament en l’evolució del comerç internacional i de l’economia mundial. Sense excepcions, totes les grans economies han patit un cert refredament dels seus respectius ritmes de creixement durant la major part de 2019. Un refredament que ha tingut altres detonants com ara la incertesa al voltant del Brexit, el preu del petroli i la creixent preocupació pel canvi climàtic que implica accelerar la transformació del model econòmic.

La notable desacceleració que ha registrat l’economia de la UE en el que va de 2019 va associada al creixement feble o quasi estancament que en diversos moments han registrat els principals motors econòmics de la zona. La resta del continent s’ha vist igualment immers en aquesta dinàmica. A l’altre cantó de l’Atlàntic, el creixement relativament sostingut d’Amèrica del Nord ha contrastat amb la desfavorable conjuntura que suporten les economies emergents de la meitat sud del continent. Contràriament, l’economia asiàtica, tot i la lleu contenció de la producció xinesa, tancarà 2019 amb una mínima pèrdua de dinamisme i continuarà liderant el creixement de l’economia mundial.