Impressió

Barcelona en el context econòmic general

L’economia de la UE ha tancat 2018 mostrant un notable refredament del seu ritme de creixement i forçant una revisió a la baixa de les perspectives per a 2019. L’evolució de l’economia mundial també ha patit un aplanament del seu perfil alcista i un lleu empitjorament de les expectatives a curt termini. 

Amb l’única excepció dels Estats Units, les grans economies del món han vist com el seu ritme de creixement del PIB s’alentia durant la segona meitat de 2018. Mentre l’economia nord-americana creixia a un taxa propera al tres per cent, gairebé un punt percentual més que la mitjana del bienni anterior, la UE no aconseguia mantenir el ritme de creixement per sobre del dos per cent, perdent mig punt percentual en relació a un any abans. Alemanya, el principal motor industrial i exportador europeu, ha vist frenat de manera sobtada el seu ritme de creixement i és, de les grans economies mundials, la que assumeix la revisió a la baixa més intensa de l’evolució del PIB per enguany. D’entre les grans economies europees, Itàlia és la que està en pitjor situació, ja que a final de 2018 va entrar tècnicament en recessió.

Al continent asiàtic, l’economia japonesa continua immersa en una fase de creixement feble mentre que la xinesa, si donem per bones les dades oficials, reconeix una contenció molt lleu i suposadament controlada del seu altíssim ritme de creixement. Un procés que es mantindrà enguany, segons les previsions de l’FMI, condicionat per com evolucioni la guerra comercial amb Estats Units. Pel que a la resta de les economies emergents del continent, l’evolució de 2018 ha estat molt expansiva i ho continuarà sent els propers anys. Les previsions també són lleument positives pel que fa al continent africà i a les principals economies d’Amèrica del Sud.