Impressió

L'economia de Barcelona - 2018

Array
Array

Després d’un quinquenni expansiu, amb un creixement anual mitjà de l’ordre del tres per cent, l’economia barcelonina comença a mostra senyals de lleu desacceleració. Una evolució ajustada a la de l’entorn espanyol i europeu.

Les dades encara provisionals situen el creixement del PIB de Barcelona corresponent a 2018 lleument per sota del tres per cent però superant per unes poques dècimes els primers resultats dels avanços corresponents a Catalunya i Espanya i de forma més clara, al conjunt de la UE. La contenció de la producció industrial pel canvi de clima exportador que ha provocat el sobtat proteccionisme dels Estats Units i la desacceleració del creixement xinés, entre altres qüestions, explica que la pèrdua d’impuls de l’economia barcelonina hagi estat menor que la de la resta d’àmbits geogràfics, que disposen d’un major pes relatiu de l’activitat industrial. La resta de grans sectors productius ha mantingut la trajectòria expansiva dels darrers anys amb el protagonisme reincident de la construcció.

L'economia de Barcelona  2018

En aquest document es fa un breu repàs del que ha estat l'economia de Barcelona i la seva àrea metropolitana durant l'any 2018.

 

Font: Eurostat, INE, Idescat i Ajuntament de Barcelona
NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML