Impressió

Sistema financer

La millora de la conjuntura econòmica i l’expansiva política monetària del BCE han contribuït decisivament a accelerar la darrera fase del llarg i costós procés d’ajustament del sistema financer espanyol.

El renovat sistema financer espanyol ha començat a recuperar el terreny perdut i especialment la confiança de clients i accionistes. La política monetària tan expansiva que manté desplegada el BCE obliga a ser caut en les valoracions perquè un dels seus objectius és fer més digeribles alguns trets complicats de la realitat com ara el sobre endeutament.
L’accés a nou finançament per part del sector privat s’ha començat a normalitzar. Però amb limitacions, perquè les entitats de crèdit estan immerses en el sanejament dels seus balanços i ampliar la seva cartera de crèdits pot entrar en col·lisió amb aquest objectiu prioritari. L’aplicació més o menys estricta d’aquesta política afegeix traves a la reactivació d’un teixit productiu endeutat i en conseqüència molt depenent de la disponibilitat de noves línies de finançament.