Impressió

Caixes i bancs

El sistema financer espanyol –i especialment el català- comença a donar per tancat el procés d’ajustament en el que està immers d’ençà final de la dècada passada. Especialment pel que fa a oficines i nombre d’ocupats.

El volum de dipòsits que el sector privat confia a les entitats financeres es veu condicionat per la contracció del saldo viu del crèdit i per la baixa remuneració del passiu provocada per l’expansiva política monetària aplicada pel BCE. L’aixeta del crèdit ha començat a normalitzar el seu cabdal a un preu comparativament baix, especialment en termes reals. El procés de concentració d’entitats financeres ha entrat en la recta final alhora que s’ha continuat reduint el nombre d’oficines i treballadors del sector. Barcelona no escapa a aquesta situació però en termes d’ocupació sectorial es beneficia del procés de concentració d’entitats i de serveis centrals i estratègics.