Impressió

Mercat de renda variable

Els mercats de renda variable de la zona euro no aconsegueixen consolidar una trajectòria expansiva com la que han mantingut el nord-americà i el japonès. La incipient reactivació dels volums negociats al mercat barceloní durant 2017 s’ha estroncat un any després.

El diferent moment del cicle econòmic que es viu a un i altre cantó de l’Atlàntic Nord no és suficient per explicar el comportament tan diferent que han tingut els mercats de renda variable als Estats Units i a Europa durant la dècada actual. En els darrers nou anys, el Down Jones s’ha revaloritzat un 125% mentre que l’Eurostoxx50 s’ha mantingut estancat i l’IBEX35 ha perdut gairebé un 30% del seu valor inicial. Per explicar aquestes diferències tan abismals entre àrees econòmiques comparables en termes de desenvolupament s’ha de tenir present la feblesa de la unitat política en l’actual UE en relació amb la de l’altre ribera atlàntica. Aquesta feblesa, producte d’una unió incompleta i qüestionada a la més mínima i darrerament, pel Brexit i moviments populistes de tota mena, ha dificultat i fins i tot impedit la presa de decisions de política econòmica que podrien haver ajudat a reduir aquest diferencial de creixement.

Dades i anàlisi