Impressió

Transports i comunicacions

Barcelona és reconeguda com una de les grans capitals econòmiques del sud d’Europa. Flaqueja en alguns aspectes en els que s’està treballant per millorar i destaca en molts d’altres. En uns de manera gairebé natural i en d’altres a base de constància i molta inversió. Un d’aquests punts forts que la fan especialment atractiva tant des del punt de vista professional com des de l’òptica del bon viure és que disposa d’una plataforma aeroportuària integrada per un dels aeroports europeus que més han crescut en el que va de segle en nombre de passatgers i connexions internacionals i per una àrea logística i un port en permanent ampliació que s’està posicionant com a actor estratègic en les rutes comercials entre Àsia i el continent europeu.

Aquest paper cabdal que juga el sector del transport a l’àrea de Barcelona en benefici de la ciutat i de la resta del país justifica el seguiment puntual i detallat que se’n fa en aquest web. També s’inclou un seguiment igualment detallat del nombre d’usuaris del transport públic metropolità, una peça cabdal pel bon funcionament del dia a dia de la metròpoli.