Impressió

Aeroport de Barcelona

La dinàmica expansiva del trànsit internacional a la que també s’hi ha afegit el trànsit interior tot i que amb menys intensitat, explica el fort creixement del tràfic aeroportuari al llarg de 2018. Un augment lligat a una conjuntura econòmica favorable malgrat l’encariment del petroli i gràcies a la disponibilitat de finançament a un cost excepcionalment baix.

La notable represa de la demanda durant el trienni 2014-2016, que va reflotar les xifres de passatgers per via aèria després de l’estancament d’un any abans, s’ha mantingut durant el bienni següent. El mateix ha passat amb la tendència lleument expansiva del nombre d’operacions i amb la més accentuada de la mercaderia transportada, que a final d’any ha començat a flaquejar, especialment el tràfic interior.

Els fluxos internacionals han continuat liderant aquest creixement, injectant viatgers tant de dins com de fora de la UE. L’important mercat rus –molt afectat per les sancions econòmiques i la depreciació del ruble- s’ha començat a recuperat. Pel que fa al trànsit interior, s’ha de remarcar la represa de la línia BCN-MDD després d’un quinquenni d’estancament i també la trajectòria expansiva de la resta, que ha acumulat un augment del trenta per cent en el darrer trienni.