Impressió

Trànsit dels aeroports espanyols

Trànsit de passatgers, tràfic de mercaderies i operacions als principals aeroports espanyols (2018)
_____________________ Passatgers Mercaderies Avions
Aeroports Total Variació interanual Internac./
total
Regular/ total Total Variació interanual Total Variació interanual
(milers) (%) (%) (%) (tones) (%) (%)
Madrid Barajas 57.891 8,4 72,4 99,2 518.859 9,9 409.832 5,7
Barcelona 50.172 6,1 73,2 98,9 172.940 10,8 335.651 3,7
Palma de Mallorca 29.082 4,0 75,9 91,1 10.018 -1,7 220.329 5,5
Màlaga 19.022 2,1 85,5 97,0 2.768 -3,4 141.313 3,0
Alacant 13.981 2,0 88,9 96,8 4.014 -25,2 96.734 1,5
 
Gran Canària 13.573 3,7 58,2 84,2 19.166 5,8 131.030 10,5
Tenerife Sud 11.042 -1,8 90,9 83,5 2.483 -11,2 69.910 0,1
Eivissa 8.104 2,5 59,5 92,5 1.617 -7,4 76.995 1,7
València 7.770 15,2 73,3 99,2 14.500 10,5 75.834 11,5
Lanzarote 7.327 -0,8 70,4 87,3 1.607 -11,9 60.955 2,5
Sevilla 6.380 24,9 50,1 99,1 12.562 17,2 57.909 19,0
Fuerteventura 6.119 1,2 74,3 88,2 874 -7,7 51.541 6,9
Tenerife Nord 5.494 16,7 1,4 99,1 12.670 -4,3 73.222 19,8
Bilbao 5.469 10,0 42,6 98,8 1.216 -37,8 49.966 6,3
Santiago 3.443 0,2 50,0 83,2 1.222 -11,1 31.370 3,6
 
Total Espanya 263.753 5,8 68,6 95,3 1.010.873 9,9 2.300.189 5,8

Array
Array

El sistema aeroportuari espanyol ha tancat 2018 amb 2,3 milions d’operacions d’enlairament i aterratge i donant servei a 264 milions de viatgers, un 5,8% més que un any abans.

El fort creixement que ha registrat el sistema aeroportuari espanyol durant els darrers dos anys dóna continuïtat al canvi de tendència encetat a mitjans de la dècada. Una tendència expansiva generalitzada a la major part dels quinze primers aeroports per nombre de passatgers. El creixement més intens en termes absoluts el protagonitzen els dos aeroports més importants del país, els de Madrid i Barcelona, que en conjunt acaparen la meitat de l’augment total del sistema aeroportuari. Els increments més intensos en termes relatius corresponen a aeroports mitjans com ara València, Sevilla i Tenerife Nord.

El nombre d’operacions d’enlairament i aterratge continua “remuntant el vol” amb un ampli ventall d’intensitats que van des de l’estancament de Tenerife Sud a creixements de gairebé el vint per cent de Sevilla i Tenerife Nord. La millora de la conjuntura econòmica i la possibilitat d’accedir a finançament en condicions excepcionals han esperonat la demanda i han contribuït a reforçar algunes rutes internes i obrir-ne de noves.

Pel que fa al tràfic de mercaderia, l’augment del total no implica una variació en el mateix sentit a la major part dels aeroports. Amb l’excepció de Madrid i Barcelona, que en conjunt acaparen més de dues terceres parts del tràfic total de mercaderies per via aèria a Espanya, s’observen més variacions negatives que positives. La majoria, poc rellevants en termes absoluts. Ressenyar que en aquest llistat no hi figuren els aeroports de Saragossa i Vitòria, que si bé canalitzen pocs passatgers, ocupen la tercera i quarta posició en l’apartat del tràfic de mercaderies.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML