Impressió

Trànsit dels aeroports espanyols

Trànsit de passatgers, tràfic de mercaderies i operacions als principals aeroports espanyols (2019)
_____________________ Passatgers Mercaderies Avions
Aeroports Total Variació interanual Internac./
total
Regular/ total Total Variació interanual Total Variació interanual
(milers) (%) (%) (%) (tones) (%) (%)
Madrid Barajas 61.734 6,6 72,5 99,2 558.567 7,4 426.376 4,0
Barcelona 52.686 5,0 73,3 98,9 177.271 2,5 344.558 2,7
Palma de Mallorca 29.721 2,2 75,9 91,1 9.022 -9,9 217.218 -1,4
Màlaga 19.856 4,4 85,5 97,0 3.080 11,3 144.920 2,5
Alacant 15.048 7,6 88,9 96,8 4.032 0,5 101.408 4,8
 
Gran Canària 13.261 -2,3 58,2 84,2 19.629 2,4 126.452 -3,5
Tenerife Sud 11.169 1,1 90,9 83,5 2.188 -11,9 70.277 0,5
València 8.539 9,9 59,5 92,5 14.516 0,1 77.699 2,5
Eivissa 8.156 0,6 73,3 99,2 1.435 -11,2 75.378 -2,1
Sevilla 7.544 18,2 70,4 87,3 9.892 -21,0 64.110 10,7
Lanzarote 7.293 -0,5 50,1 99,1 1.346 -18,0 60.524 -0,7
Bilbao 5.906 8,0 74,3 88,2 980 -19,4 51.591 3,3
Tenerife Nord 5.840 6,3 1,4 99,1 12.596 -0,7 75.385 2,9
Fuerteventura 5.635 -7,9 42,6 98,8 733 -16,2 47.224 -8,4
Menorca 3.495 1,5 50,0 83,2 1.238 1,4 31.594 0,7
 
Total Espanya 275.238 4,4 68,6 95,3 1.068.395 5,6 2.360.957 2,6

Array
Array

El sistema aeroportuari espanyol ha tancat 2019 amb 2,36 milions d’operacions d’enlairament i aterratge i donant servei a 275 milions de viatgers, un 4,4% més que un any abans.

El fort creixement que ha registrat el sistema aeroportuari espanyol durant els darrers tres anys dóna continuïtat al canvi de tendència encetat a mitjans de la dècada. Una tendència expansiva que es pot observar a la major part dels quinze primers aeroports per nombre de passatgers. El creixement més intens en termes absoluts el protagonitzen els dos aeroports més importants del país, els de Madrid i Barcelona, que en conjunt acaparen més de la meitat de l’augment total del sistema aeroportuari. En termes relatius, els increments més intensos corresponen a aeroports mitjans com ara València i Sevilla, que ja havien destacat un any abans.

El nombre d’operacions d’enlairament i aterratge continua “remuntant el vol” amb un ampli ventall d’intensitats que van des de retallades a la majoria d’aeroports de les Balears i de Canàries, provocades o agreujades per la fallida de Thomas Cook, al fort creixement de Sevilla. La millora de la conjuntura econòmica i la possibilitat d’accedir a finançament en condicions excepcionals han esperonat la demanda i han contribuït a reforçar algunes rutes internes i obrir-ne de noves.

Pel que fa al tràfic de mercaderia, l’augment del total no implica una variació en el mateix sentit a la major part dels aeroports. Amb l’excepció de Madrid i Barcelona, que en conjunt acaparen més de dues terceres parts del tràfic total de mercaderies per via aèria a Espanya, s’observen més variacions negatives que positives. La majoria, poc rellevants en termes absoluts. Ressenyar que en aquest llistat no hi figuren els aeroports de Saragossa i Vitòria, que si bé canalitzen pocs passatgers, ocupen la segona i quarta posició en l’apartat del tràfic de mercaderies.

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML