Impressió

Evolució del trànsit de passatgers, operacions i càrrega

Trànsit de passatgers, tràfic de mercaderies i operacions per l'aeroport de Barcelona
Passatgers (milers) Mercaderies (tones) Avions
Període Total Interior Internacional Total Interior Interna-cional Total Interior Interna-cional
 (1) BCN/MDD Resta UE Resta  (1)  (1)
2013 35.211 2.206 7.966 18.435 6.569 100.297 6.383 93.915 276.496 82.711 191.075
2014 37.559 2.159 8.114 20.365 6.880 102.693 5.497 97.196 283.850 81.207 199.757
2015 39.711 2.198 8.401 22.170 6.908 117.219 5.262 111.958 288.878 79.403 206.471
2016 44.155 2.329 9.476 24.506 7.810 135.689 6.539 129.150 307.864 84.362 220.293
2017 47.285 2.343 10.369 25.682 8.845 156.105 6.986 149.119 323.539 90.432 230.031
2018 50.172 2.468 10.969 26.827 9.841 172.940 7.379 165.561 335.651 93.450 239.504
1r.tr. 9.927 619 2.283 5.241 1.772 38.182 1.988 36.193 69.548 20.728 48.293
2n.tr. 13.601 667 2.940 7.399 2.583 42.986 1.806 41.180 90.579 24.766 64.986
3r.tr. 15.159 528 3.185 8.078 3.343 44.122 1.751 42.371 96.264 24.987 70.550
4t.tr. 11.485 653 2.561 6.108 2.143 47.651 1.834 45.816 79.260 22.969 55.675
2019 52.686 2.574 11.433 27.962 10.669 177.271 6.213 171.058 344.558 95.376 246.520
1r.tr. 10.511 635 2.403 5.552 1.913 41.607 1.348 40.259 72.663 21.770 50.346
2n.tr. 14.310 679 3.069 7.723 2.829 42.072 1.587 40.486 93.004 24.970 67.255
3r.tr. 15.878 576 3.344 8.337 3.605 44.865 1.511 43.354 98.016 25.414 71.777
4t.tr 11.988 684 2.616 6.349 2.322 48.727 1.767 46.960 80.875 23.222 57.142
2020
1r.tr. 8.095 509 1.853 4.180 1.520 37.293 1.799 35.494 60.282 17.734 42.023
2n.tr. 221 4 104 93 18 18.208 537 17.671 6.029 2.275 3.415
3r.tr. 2.828 116 1.362 1.168 180 27.214 871 26.344 34.911 13.948 20.625
octubre 712 36 362 263 51 11.143 487 10.656 8.939 4.180 4.635
1. El total comptabilitza tot tipus de tràfic, no només el comercial. Les dades dels darrers dotze mesos són provisionals.
Font: Aeroport de Barcelona, Aena i elaboració pròpia.
_______________ Passatgers Mercaderies Avions
Variació Total Interior Internacional Total Interior Interna-cional Total Interior Interna-cional
(%) BCN/MDD Resta UE Resta
oct.2020/oct.2019 -84,7 -85,6 -62,7 -95,9 -94,6 -35,6 -8,2 -36,5 -71,0 -51,3 -78,9
3r.tr. 2020/
3r.tr. 2019
-82,2 -79,9 -59,3 -86,0 -95,0 -39,3 -42,4 -39,2 -64,4 -45,1 -71,3
1r.sm. 2020/
1r.sm. 2019
-66,5 -60,9 -64,2 -67,8 -67,6 -33,7 -20,4 -34,2 -60,0 -57,2 -61,4
2019/2018 5,0 4,3 4,2 4,2 8,4 2,5 -15,8 3,3 2,7 2,1 2,9
2018/2017 6,1 5,3 5,8 4,5 11,3 10,8 5,6 11,0 3,7 3,3 4,1

Array
Array
Array

La segona onada de contagis, que afecta tant a Espanya com a la major part d’Europa, frena el lent retorn a la normalitat del transport aeri. Una situació comuna a la major part del món i que es mantindrà mentre no es produeixi un control efectiu de la covid-19.

Aquest aparent descontrol de la pandèmia serveix per explicar que l’activitat aeroportuària del mes d’octubre hagi mostrat la mateixa feblesa que durant l’estiu. La lleu recuperació de l’agost no ha tingut continuïtat. I no es pot esperar que la tingui els propers mesos perquè la segona onada de la pandèmia s’ha fet present a la major part de països del nostre entorn i condiciona la mobilitat entre les capitals europees. Pretendre tornar a una situació equiparable a la de 2019 a curt i mitjà termini és il·lusori. Si ens cenyim a la crua realitat de les dades, és evident que s’han frustrat les esperances dipositades amb més voluntarisme que fonament en una ràpida recuperació de l’activitat turística. Una situació que, vist com avança la segona onada de la pandèmia, difícilment millorarà en el que resta d’any. Mantenir el volum de trànsit de passatgers del darrer trimestre ja seria un èxit tot i que implicaria que enguany s’haurien perdut tres quartes parts del total de viatgers de 2019.

El tràfic de mercaderies, que també s’havia desplomat durant el trimestre de confinament, especialment durant l’abril però sense arribar als mínims del trànsit de passatgers, mostra senyals de represa en paral·lel a la parcial reactivació de l’activitat productiva i del consum. En aquest segment del tràfic aeri sembla raonable esperar una certa estabilització a curt termini dels volums de mercaderies transportades.

Pel que fa al nombre de vols, la lleu represa dels mesos centrals de l’estiu, imputable bàsicament a una demanda estacional, no s’ha pogut mantenir durant el darrer bimestre. El descens interanual de l’oferta de vols mostra un ventall d’intensitats creixents en funció de la durada dels vols. De poc més del 50% dels vols nacionals al 85% dels intercontinentals passant pel 75% dels que no superen els límits de la UE.

NECESSARI PER IMPRIMIR