Impressió

Evolució del trànsit de passatgers, operacions i càrrega

Trànsit de passatgers, tràfic de mercaderies i operacions per l'aeroport de Barcelona
Passatgers (milers) Mercaderies (tones) Avions
Període Total Interior Internacional Total Interior Interna-cional Total Interior Interna-cional
 (1) BCN/MDD Resta UE Resta  (1)  (1)
2013 35.211 2.206 7.966 18.435 6.569 100.297 6.383 93.915 276.496 82.711 191.075
2014 37.559 2.159 8.114 20.365 6.880 102.693 5.497 97.196 283.850 81.207 199.757
2015 39.711 2.198 8.401 22.170 6.908 117.219 5.262 111.958 288.878 79.403 206.471
2016 44.155 2.329 9.476 24.506 7.810 135.689 6.539 129.150 307.864 84.362 220.293
2017 47.285 2.343 10.369 25.682 8.845 156.105 6.986 149.119 323.539 90.432 230.031
2018 50.172 2.468 10.969 26.827 9.841 172.940 7.379 165.561 335.651 93.450 239.504
1r.tr. 9.927 619 2.283 5.241 1.772 38.182 1.988 36.193 69.548 20.728 48.293
2n.tr. 13.601 667 2.940 7.399 2.583 42.986 1.806 41.180 90.579 24.766 64.986
3r.tr. 15.159 528 3.185 8.078 3.343 44.122 1.751 42.371 96.264 24.987 70.550
4t.tr. 11.485 653 2.561 6.108 2.143 47.651 1.834 45.816 79.260 22.969 55.675
2019 52.686 2.574 11.433 27.962 10.669 177.271 6.213 171.058 344.558 95.376 246.520
1r.tr. 10.511 635 2.403 5.552 1.913 41.607 1.348 40.259 72.663 21.770 50.346
2n.tr. 14.310 679 3.069 7.723 2.829 42.072 1.587 40.486 93.004 24.970 67.255
3r.tr. 15.878 576 3.344 8.337 3.605 44.865 1.511 43.354 98.016 25.414 71.777
4t.tr 11.988 684 2.616 6.349 2.322 48.727 1.767 46.960 80.875 23.222 57.142
2020
1r.tr. 8.095 509 1.853 4.180 1.520 37.293 1.799 35.494 60.282 17.734 42.023
2n.tr. 221 4 104 93 18 18.208 537 17.671 6.029 2.275 3.415
1. El total comptabilitza tot tipus de tràfic, no només el comercial. Les dades dels darrers dotze mesos són provisionals.
Font: Aeroport de Barcelona, Aena i elaboració pròpia.
_______________ Passatgers Mercaderies Avions
Variació Total Interior Internacional Total Interior Interna-cional Total Interior Interna-cional
(%) BCN/MDD Resta UE Resta
2n.tr. 2020/
2n.tr. 2019
-98,5 -99,4 -96,6 -98,8 -99,4 -56,7 -66,2 -56,4 -93,5 -90,9 -94,9
1r.tr. 2020/
1r.tr. 2019
-23,0 -19,9 -22,8 -24,7 -20,6 -10,4 33,4 -11,8 -17,0 -18,5 -16,5
2019/2018 5,0 4,3 4,2 4,2 8,4 2,5 -15,8 3,3 2,7 2,1 2,9
2018/2017 6,1 5,3 5,8 4,5 11,3 10,8 5,6 11,0 3,7 3,3 4,1

Array
Array
Array

L’estat d’alarma, derogat després de tres mesos de vigència, ha deixat un panorama mai vist als aeroports espanyols. El progressiu retorn a la normalitat de l’economia i de la vida social serà especialment caut en el sector aeri. L’aparició deus focus de contagis a diferents punts del territori català i la sensació d’inseguretat que ofereixen la major part de les destinacions fora de la UE, refreden l’ànsia de viatjar per oci. Una situació que es mantindrà mentre no es produeixi un control efectiu de la covid-19 a la major part del món.

El descens, mai vist, de gairebé el cent per cent del nombre de passatgers per l’aeroport durant el segon trimestre d’enguany és un bon reflex de l’excepcionalitat de la conjuntura viscuda. Correspon al trànsit residual durant els mesos de vigència de l’estat d’alarma que ha mantingut confinada la població i paralitzada la major part de l’activitat econòmica. El tràfic de mercaderies, que també s’havia desplomat, especialment durant l’abril però sense arribar als mínims del trànsit de passatgers, comença a mostrar senyals lleus de represa en paral·lel a la reactivació de l’activitat productiva.

Anant al detall de les dades més recents, després del mínim de l’abril, el total de viatgers es va doblar al maig i s’ha triplicat durant el mes de juny en relació al mes anterior. Malgrat l’evolució alcista del darrer bimestre, el trànsit del darrer mes equival a una davallada interanual del 97%. En el cas de les mercaderies, també a l’alça els darrers dos mesos, el descens interanual del juny ha estat d’un 49% quan a l’abril va ser del 65%. La represa relativament ràpida d’aquest segment del transport aeri ajuda a explicar que la retallada interanual del nombre de vols el darrer mes hagi estat del 91%, quatre punts percentuals menys que dos mesos abans.

NECESSARI PER IMPRIMIR