Impressió

Evolució del trànsit de passatgers, operacions i càrrega

Trànsit de passatgers, tràfic de mercaderies i operacions per l'aeroport de Barcelona
Passatgers (milers) Mercaderies (tones) Avions
Període Total Interior Internacional Total Interior Interna-cional Total Interior Interna-cional
 (1) BCN/MDD Resta UE Resta  (1)  (1)
2012 35.145 2.561 8.890 17.823 5.817 96.520 8.845 87.675 290.004 98.943 188.549
2013 35.211 2.206 7.966 18.435 6.569 100.297 6.383 93.915 276.496 82.711 191.075
2014 37.559 2.159 8.114 20.365 6.880 102.693 5.497 97.196 283.850 81.207 199.757
2015 39.711 2.198 8.401 22.170 6.908 117.219 5.262 111.958 288.878 79.403 206.471
2016 44.155 2.329 9.476 24.506 7.810 135.689 6.539 129.150 307.864 84.362 220.293
  
2017 47.285 2.343 10.369 25.682 8.845 156.105 6.986 149.119 323.539 90.432 230.031
1r.tr. 9.072 577 2.076 4.945 1.466 34.683 1.628 33.055 65.230 19.850 44.681
2n.tr. 13.025 637 2.808 7.266 2.307 37.315 1.731 35.584 88.294 23.981 63.443
3r.tr. 14.623 521 3.077 7.838 3.171 40.961 1.752 39.209 94.207 24.642 68.602
4t.tr. 10.563 608 2.407 5.632 1.902 43.146 1.876 41.271 75.808 21.959 53.305
2018 50.172 2.468 10.969 26.827 9.841 172.940 7.379 165.561 335.651 93.450 239.504
1r.tr. 9.927 619 2.283 5.241 1.772 38.182 1.988 36.193 69.548 20.728 48.293
2n.tr. 13.601 667 2.940 7.399 2.583 42.986 1.806 41.180 90.579 24.766 64.986
3r.tr. 15.159 528 3.185 8.078 3.343 44.122 1.751 42.371 96.264 24.987 70.550
4t.tr. 11.485 653 2.561 6.108 2.143 47.651 1.834 45.816 79.260 22.969 55.675
2019
gn-fb 6.543 407 1.480 3.440 1.211 25.336 870 24.466 46.701 14.031 32.319
1. El total comptabilitza tot tipus de tràfic, no només el comercial. Les dades dels darrers dotze mesos són provisionals.
Font: Aeroport de Barcelona, Aena i elaboració pròpia.
_______________ Passatgers Mercaderies Avions
Variació Total Interior Internacional Total Interior Interna-cional Total Interior Interna-cional
(%) BCN/MDD Resta UE Resta
gn-fb 2019/gn-fb 2018 7,4 2,6 4,9 8,0 10,8 5,3 -19,1 6,5 6,7 6,2 7,0
4t.tr.2018/4t.tr.2017 8,7 7,5 6,4 8,4 12,7 10,4 -2,2 11,0 4,6 4,6 4,4
2n.sm.2018/2n.sm.2017 5,8 4,6 4,8 5,3 8,2 9,1 -1,2 9,6 3,2 2,9 3,5
2018/2017 6,1 5,3 5,8 4,5 11,3 10,8 5,6 11,0 3,7 3,3 4,1
2017/2016 7,1 0,6 9,4 4,8 13,3 15,0 6,8 15,5 5,1 7,2 4,4

Array
Array
Array

L’aeroport de Barcelona ha tancat el primer bimestre de 2019 assolint nous màxims històrics de passatgers i mercaderies. L’elevada ocupació dels mesos centrals de l’any explica que els creixements més intensos del nombre de passatgers i d’operacions d’enlairament i aterratge s’hagin produït durant la tardor i l’hivern. Una evolució condicionada pel potencial de creixement de l’activitat aeroportuària, cada cop més limitat durant el quadrimestre juny-setembre.

L’intens augment del trànsit de passatgers per l’aeroport de Barcelona durant el darrer trimestre de 2018 i primer bimestre d’enguany s’explica tant per la lleu atonia d’un any enrere com per l’efecte desplaçament derivat de la dificultat de continuar augmentant l’oferta de places els mesos centrals de l’any. Durant el quadrimestre estiuenc s’ha assolit una mitjana mensual de cinc milions de passatgers, xifra equivalent a un tràfic anual de seixanta milions, un vint per cent més que el tràfic anual efectivament registrat. Barcelona, que s’ha consolidat com una ciutat global, atractiva tant pels viatgers per motius professionals com pels turistes, és capaç de diluir amb relativa facilitat les limitacions derivades de l’estacionalitat.

Els 6,5 milions de viatgers que han utilitzat l’aeroport de Barcelona durant el primer bimestre d’enguany equivalen a un increment interanual del 7,4%, superant el 6,1% del conjunt de 2018, situat al seu torn a la part baixa del darrer quinquenni, període en el que s’ha assolit un creixement anual mitjà de més del vuit per cent. Les dades disponibles revelen que la trajectòria alcista es manté gràcies al creixement general de tots els segments del trànsit i molt especialment de l’internacional amb origen/destinació fora de la UE i més concretament del tràfic intercontinental, amb la continua incorporació de noves connexions i avions més grans.
Aquesta evolució expansiva i sostinguda en el temps del nombre de viatgers s’ha vist afavorida per un augment igualment significatiu del nombre d’operacions d’enlairament i aterratge. A destacar el tràfic internacional que, amb molt més potencial de creixement, continua assolint successius màxims històrics i augmentant quota de mercat.

Pel que fa al tràfic de mercaderies i després d’un quadrienni 2015-2018 d’expansió accelerada que ha permès superar àmpliament els màxims d’abans de la crisi, els volums transportats durant el primer bimestre d’enguany posen de manifest un dinamisme més temperat però encara rellevant, sostingut pel tràfic internacional. A més del lleu retrocés del tràfic amb la resta de la UE, cal remarcar la notable davallada que enguany està patint el tràfic intern de mercaderies. Tot apunta a un primer impacte del refredament del creixement econòmic tant a Espanya com al conjunt de la UE.

NECESSARI PER IMPRIMIR