Impressió

Evolució del trànsit de passatgers, operacions i càrrega

Trànsit de passatgers, tràfic de mercaderies i operacions per l'aeroport de Barcelona
Passatgers (milers) Mercaderies (tones) Avions
Període Total Interior Internacional Total Interior Interna-cional Total Interior Interna-cional
 (1) BCN/MDD Resta UE Resta  (1)  (1)
2012 35.145 2.561 8.890 17.823 5.817 96.520 8.845 87.675 290.004 98.943 188.549
2013 35.211 2.206 7.966 18.435 6.569 100.297 6.383 93.915 276.496 82.711 191.075
2014 37.559 2.159 8.114 20.365 6.880 102.693 5.497 97.196 283.850 81.207 199.757
2015 39.711 2.198 8.401 22.170 6.908 117.219 5.262 111.958 288.878 79.403 206.471
2016 44.155 2.329 9.476 24.506 7.810 135.689 6.539 129.150 307.864 84.362 220.293
  
2017 47.285 2.343 10.369 25.682 8.845 156.105 6.986 149.119 323.539 90.432 230.031
1r.tr. 9.072 577 2.076 4.945 1.466 34.683 1.628 33.055 65.230 19.850 44.681
2n.tr. 13.025 637 2.808 7.266 2.307 37.315 1.731 35.584 88.294 23.981 63.443
3r.tr. 14.623 521 3.077 7.838 3.171 40.961 1.752 39.209 94.207 24.642 68.602
4t.tr. 10.563 608 2.407 5.632 1.902 43.146 1.876 41.271 75.808 21.959 53.305
2018 50.172 2.468 10.969 26.827 9.841 172.940 7.379 165.561 335.651 93.450 239.504
1r.tr. 9.927 619 2.283 5.241 1.772 38.182 1.988 36.193 69.548 20.728 48.293
2n.tr. 13.601 667 2.940 7.399 2.583 42.986 1.806 41.180 90.579 24.766 64.986
3r.tr. 15.159 528 3.185 8.078 3.343 44.122 1.751 42.371 96.264 24.987 70.550
4t.tr. 11.485 653 2.561 6.108 2.143 47.651 1.834 45.816 79.260 22.969 55.675
2019
1r.tr. 10.511 635 2.403 5.552 1.913 41.607 1.348 40.259 72.663 21.770 50.346
2n.tr. 14.310 679 3.069 7.723 2.829 42.072 1.587 40.486 93.004 24.970 67.255
3r.tr. 15.878 576 3.344 8.337 3.605 44.876 1.499 43.376 98.016 25.414 71.777
octubre 4.646 247 969 2.477 948 17.308 530 16.778 30.786 8.580 22.000
1. El total comptabilitza tot tipus de tràfic, no només el comercial. Les dades dels darrers dotze mesos són provisionals.
Font: Aeroport de Barcelona, Aena i elaboració pròpia.
_______________ Passatgers Mercaderies Avions
Variació Total Interior Internacional Total Interior Interna-cional Total Interior Interna-cional
(%) BCN/MDD Resta UE Resta
oct. 2019/oct. 2018 2,3 6,3 1,5 1,2 5,4 -2,7 -11,5 -2,4 0,6 2,1 0,4
3r.tr.2019/3r.tr.2018 4,7 9,1 5,0 3,2 7,8 1,7 -14,7 2,4 1,8 1,7 4,3
1r.sm.2019/1r.sm.2018 5,5 2,2 4,8 5,0 8,9 3,1 -22,6 4,4 3,5 2,7 3,8
2018/2017 6,1 5,3 5,8 4,5 11,3 10,8 5,6 11,0 3,7 3,3 4,1
2017/2016 7,1 0,6 9,4 4,8 13,3 15,0 6,8 15,5 5,1 7,2 4,4

Array
Array
Array

L’aeroport de Barcelona continua assolint nous màxims històrics de passatgers i de vols internacionals alhora que el tràfic de mercaderies intenta consolidar els volums assolits, igualment en valors màxims, enmig de les guerres comercials i el refredament de l’activitat econòmica.

Els 4,65 milions de passatgers de l’octubre permeten superar novament els 52 milions de passatgers/any i mantenir el creixement per sobre del cinc per cent, en la línia de l’augment registrat durant el darrer bienni. Tot i que les xifres del darrer mes s’han vist negativament afectades per alteracions de l’ordre públic alienes a l’activitat aeroportuària i que molt probablement el darrer bimestre de 2019 no serà tan expansiu com el d’un any abans, es pot avançar que 2019 es tancarà com el sisè any consecutiu de creixement del tràfic aeri a l’aeroport de Barcelona després de l’estancament de 2013. Una trajectòria que en només sis anys ha acumulat un augment del 50% del nombre de passatgers i que després d’assolir l’etapa de creixement més intens en termes relatius durant el bienni 2016-2017, segueix una trajectòria alcista que es va alentint de manera molt gradual. Un perfil tant expansiu com el descrit confirma que Barcelona s’ha consolidat com una ciutat global, atractiva tant pels viatgers per motius professionals com pels turistes.

Dels diferents segments que composen el trànsit de passatgers per l’aeroport el més dinàmic, amb un creixement interanual de l’ordre del quinze per cent, continua sent el dels vols intercontinentals, que ja representen gairebé el dotze per cent del total de passatgers i que enguany acabarà transportant a mes de sis milions de viatgers. La resta del trànsit internacional mostra també un perfil expansiu però molt menys intens, especialment a l’àmbit de la UE. Pel que fa al trànsit interior, la línia Barcelona-Madrid presenta uns resultats més positius que la resta. Està per veure si el repunt dels mesos d’estiu i principi de tardor tindrà continuïtat durant el darrer bimestre de l’any. El potencial de creixement del trajecte que uneix les dues capitals es veu condicionat per la competència de l’AVE i, fins a cert punt, per l’augment de les connexions intercontinentals de l’aeroport barceloní.

Aquesta evolució expansiva i sostinguda en el temps del nombre de viatgers ha estat possible gràcies a un augment igualment significatiu del nombre d’operacions d’enlairament i aterratge. Una evolució que comença a flaquejar. Sense menysprear l’esforç del limitat segment del tràfic interior, cal remarcar el paper del tràfic internacional que, amb molt més potencial de creixement, continua assolint successius màxims històrics.

Pel que fa al tràfic de mercaderies i després d’un quadrienni 2015-2018 d’expansió accelerada que ha permès superar àmpliament els màxims d’abans de la darrera crisi, els volums transportats durant els primers deu mesos de 2019 posen de manifest un dinamisme molt més temperat, gairebé anecdòtic, sostingut pel tràfic internacional. A més de la lleu contracció del tràfic amb la resta de la UE, cal remarcar la notable davallada que enguany està patint el tràfic intern de mercaderies. Tot apunta a un impacte amplificat de la moderació del creixement econòmic tant a Espanya com al conjunt de la UE que s’ha fet notar en primera instància en els fluxos comercials.

NECESSARI PER IMPRIMIR