Impressió

Evolució del trànsit de passatgers, operacions i càrrega

Trànsit de passatgers, tràfic de mercaderies i operacions per l'aeroport de Barcelona
Passatgers (milers) Mercaderies (tones) Avions
Període Total Interior Internacional Total Interior Interna-cional Total Interior Interna-cional
 (1) BCN/MDD Resta UE Resta  (1)  (1)
2014 37.559 2.159 8.114 20.365 6.880 102.693 5.497 97.196 283.850 81.207 199.757
2015 39.711 2.198 8.401 22.170 6.908 117.219 5.262 111.958 288.878 79.403 206.471
2016 44.155 2.329 9.476 24.506 7.810 135.689 6.539 129.150 307.864 84.362 220.293
2017 47.285 2.343 10.369 25.682 8.845 156.105 6.986 149.119 323.539 90.432 230.031
2018 50.172 2.468 10.969 26.827 9.841 172.940 7.379 165.561 335.651 93.450 239.504
2019 52.686 2.574 11.433 27.962 10.669 177.271 6.213 171.058 344.558 95.376 246.520
1r.tr. 10.511 635 2.403 5.552 1.913 41.607 1.348 40.259 72.663 21.770 50.346
2n.tr. 14.310 679 3.069 7.723 2.829 42.072 1.587 40.486 93.004 24.970 67.255
3r.tr. 15.878 576 3.344 8.337 3.605 44.865 1.511 43.354 98.016 25.414 71.777
4t.tr 11.988 684 2.616 6.349 2.322 48.727 1.767 46.960 80.875 23.222 57.142
2020 12.739 756 4.052 6.009 1.884 114.263 4.557 109.706 122.638 43.791 77.337
1r.tr. 8.095 509 1.853 4.180 1.520 37.293 1.799 35.494 60.283 17.734 42.023
2n.tr. 221 4 104 93 18 18.208 537 17.671 6.029 2.275 3.415
3r.tr. 2.828 116 1.362 1.168 180 27.214 871 26.344 34.911 13.948 20.625
4t.tr. 1.595 126 732 567 167 31.548 1.351 30.197 21.415 9.834 11.274
2021
1r.tr. 1.122 151 429 313 224 29.717 1.611 28.106 14.849 6.501 8.033
ab-mg 1.334 116 610 460 146 20.902 1.135 19.767 15.702 7.058 8.266
1. El total comptabilitza tot tipus de tràfic, no només el comercial. Les dades dels darrers dotze mesos són provisionals.
Font: Aeroport de Barcelona, Aena i elaboració pròpia.
_______________ Passatgers Mercaderies Avions
Variació Total Interior Internacional Total Interior Interna-cional Total Interior Interna-cional
(%) BCN/MDD Resta UE Resta
maig 2021/
abril 2021
76,9 13,6 109,7 80,8 21,9 2,0 -7,7 2,6 46,9 58,6 38,6
1r.tr. 2021/
1r.tr. 2020
-86,1 -70,4 -76,8 -92,5 -85,3 -20,3 -10,4 -20,8 -75,4 -63,3 -80,9
2n.sm. 2020/
2n.sm. 2019
-84,1 -80,8 -64,9 -88,2 -93,9 -37,1 -32,2 -37,1 -68,5 -51,5 -75,3
2020/2019 -75,8 -70,6 -64,6 -78,5 -82,3 -35,5 -26,6 -35,9 -64,4 -54,1 -68,6
2019/2018 5,0 4,3 4,2 4,2 8,4 2,5 -15,8 3,3 2,7 2,1 2,9

Array
Array
Array

L’avanç de la immunització de la població afavoreix que el trànsit de passatgers per l’aeroport comenci a oferir indicis clars de reactivació. Els desplaçaments dins d’Espanya i de la UE són els que estan mostrant un avanç més intens.

La resistència a flexibilitzar la major part de les restriccions a la mobilitat entre països per tal de contenir l’expansió dels contagis explica la timidesa del canvi de tendència que es comença a observar en el transport aeri de passatgers. Després del moderat revifament de l’estiu i començament de tardor de 2020, amb gairebé nou cents mil passatgers de mitjana mensual, el bimestre març-abril d’enguany s’ha tancat amb la meitat d’aquesta xifra. Tot i la contenció que implica, és un valor força més elevat que el del bimestre precedent. El fet més rellevant és la dominant tònica expansiva que s’observa quan es comparen les xifres d’abril amb les de març. I encara més les de maig amb les d’abril. Tant en vols nacionals com dins de l’àmbit de la UE, el nombre de passatgers ha augmentat de manera clara. Prescindim de les variacions interanuals perquè els extraordinaris increments que reflecteixen responen bàsicament a la situació de confinament imperant durant el període de referència. La realitat és que tot i l’expansió dels darrers mesos, les magnituds actuals no arriben ni tan sols al vint per cent del nombre de passatgers d’abans de la pandèmia.

El detall de les dades dels primers cinc mesos d’enguany mostra que a un primer trimestre encara molt afectat per la darrera onada de contagis a Espanya i la major part d’Europa l’ha seguit un bimestre que presenta senyals de recuperació relativament sòlida de la mà d’un procés de vacunació que avança a molt bon ritme. Només els vols de llarg recorregut, els intercontinentals, es mantenen al marge d’aquesta millora.

El tràfic de mercaderies, que s’havia desplomat durant el trimestre de confinament, tot i que sense arribar als mínims del trànsit de passatgers, continua estabilitzat en volums equivalents als dos terços dels registrats un any abans però amb senyals de lleu recuperació, especialment en l’àmbit de la UE. Les xifres del bimestre abril-maig mostren una trajectòria expansiva molt feble. Revelen una major propensió a l’estabilització que al creixement.

En línia amb l’evolució del trànsit de passatgers, el nombre de vols s’ha incrementat notablement durant el darrer mes en relació a l’abril. L’evolució positiva de la majoria dels indicadors de la pandèmia a la major part d’Europa i la confiança en un proper relaxament de les restriccions que limiten la mobilitat entre països, anima a les companyies aèries a recuperar trajectes i freqüències oblidades durant la major part de la pandèmia.

NECESSARI PER IMPRIMIR