Impressió

Port

El port de Barcelona ha deixat enrere els efectes de la covid-19 en el segment del tràfic comercial. El trànsit de passatgers, per raons òbvies, veu llunyà el moment de tancar aquest episodi malgrat l’avanç de la vacunació.

Amb l’esclat de la pandèmia semblava que els seixanta sis milions de tones de mercaderies i els 4,6 milions de passatgers que van passar pel port de Barcelona durant 2019 quedarien com a valors màxims de l’activitat portuària per molt temps. Sembla que no serà així pel que fa al tràfic de mercaderies. Com es preveia, la recessió associada a la pandèmia ha estat contrarestada amb força èxit per les polítiques públiques expansives i tot apunta a un 2021 notablement expansiu en el cas del tràfic comercial.

El trànsit de passatgers segueix una altra dinàmica i després d’un 2019 històric, les expectatives són força més fosques que en el cas del transport de mercaderies. La reactivació dels viatges per oci ha de superar primer el risc de contagi i la desconfiança que s’ha instal•lat en molts passatgers potencials i, posteriorment, a la pèrdua de capacitat adquisitiva de la població en general.