Impressió

Port

La crisi econòmica global provocada pel coronavirus ha barrat de manera sobtada i contundent la trajectòria expansiva del tràfic comercial i de passatgers pel port de Barcelona.

Els seixanta sis milions de tones de mercaderies i els 4,6 milions de passatgers que han passat pel port de Barcelona durant 2019 quedaran com a valors màxims d’activitat després que la recessió associada a la pandèmia hagi tallat de soca-rel la trajectòria expansiva del quinquenni 2014-2018. Les polítiques proteccionistes impulsades pel govern dels Estats Units abans de l’emergència sanitària ja havien contingut el ritme de creixement dels fluxos comercials arreu del món. La incertesa associada al control de la covid-19 i la possibilitat que la recessió econòmica associada, que s’espera intensa, alimenti les tendències proteccionistes, allunya la possibilitat de recuperar aquests valors màxims a mitjà termini.

Pel que fa al trànsit de passatgers, i després d’un 2019 històric, les expectatives són força més fosques que en el cas del transport de mercaderies. La reactivació dels viatges per oci ha de superar primer el risc de contagi i la desconfiança que s’ha instal·lat en molts passatgers potencials i, posteriorment, a la pèrdua de capacitat adquisitiva de la població en general.