Impressió

Port

Els gairebé seixanta sis milions de tones de mercaderies i els quatre milions i mig de passatgers que han passat pel port de Barcelona durant 2018 són les xifres més elevades que hi han passat mai i equivalen a creixements anuals que voregen el nou per cent.

El tràfic portuari de mercaderies –especialment de càrrega general- ha seguit una tendència de fons expansiva recolzada especialment en els fluxos amb l’exterior. L’augment del tràfic de contenidors en trànsit revela el canvi d’escala que ha registrat el port barceloní en la xarxa de grans infraestructures portuàries arreu del món. El port de Barcelona ja no és només una infraestructura al servei del teixit productiu i de l’activitat econòmica de la seva àrea d’influència. S’ha convertit en un operador global. Alhora, s’està especialitzant en el tràfic de productes elaborats i semielaborats a més d’energia i va deixant de banda els sòlids a doll.

Pel que fa al trànsit de passatgers, les dades del darrer any marquen un nou màxim històric gràcies, bàsicament, a la recuperació del segment dels creuers amb origen/destí Barcelona. Els creuers en trànsit acumulen un nou any d’expansió, alhora que el segment dels ferris regulars consolida els màxims assolits després d’un quadrienni de creixement sostingut.