Impressió

Tràfic per tipus de producte i per àrees geogràfiques

Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic portuari per tipus de productes
Tones Variació (%)
Productes 3r.trim. 2022/2021* 2021/2020*
Gas natural 2.929.734 56,0 -7,6
Gasoil, gasolina i fuel 5.462.487 28,7 -8,7
Biocombustibles 1.361.977 36,0 38,5
Resta energia 515.439 40,4 16,6
Siderometal·lúrgics 2.329.398 -3,2 11,6
Minerals no metàl.lics 878.041 -11,3 96,4
Potasses i altres adobs 661.149 47,5 21,3
Productes químics 5.306.778 6,2 7,1
Materials de construcció 2.414.497 1,5 -4,2
Cereals i farines 678.453 44,4 -14,1
Fava de soja 1.311.085 -10,8 21,3
Fruites i verdures 481.082 -22,2 -5,3
Begudes i derivats 944.386 24,8 20,4
Conserves 248.921 14,5 1,2
Tabac, cafè i cacau 754.194 17,0 16,1
Olis i greixos 945.838 -9,4 -2,0
Pesca congelada 548.845 2,0 28,5
Pinso i farratges 1.344.688 -6,5 31,4
Resta alimentació 3.189.734 -7,5 14,4
Paper i pasta 1.884.368 -15,0 5,4
Fusta 409.241 13,7 18,3
Maquinària i recanvis 2.854.133 6,5 28,3
Automòbils i peces 1.218.754 9,1 11,8
Resta de mercaderies 4.958.206 10,7 25,1
Tares 9.049.093 5,0 16,9
Total 52.680.519 7,9 11,3
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

La recuperació del tràfic portuari al llarg de 2021 va arribar a gairebé a totes les categories de productes transportats i a totes les àrees geogràfiques d’origen o destinació. Durant els tres primers trimestres d’enguany, es produeix una excepcional recuperació del tràfic de líquids a doll, gràcies a la importació de productes energètics.

Al llarg de l’any 2021 gairebé totes les categories de productes van tancar amb variacions positives, excepte pel que fa als líquids a doll, com el gas natural (-7,6%), el fuel, gasoil i gasolines (-8,7%); el ciment i clínquer (-19,2%), dins del material de construcció; i alguns productes del sector agroalimentari, com els cereals i les farines (-14,1%), les fruites i verdures (-5,3%) i els olis i greixos (-2,0%).

Durant els tres primers trimestres de 2022, aquesta situació canvia i els líquids a doll prenen protagonisme, amb increments molt importants en el cas del gas natural, que augmenta més d’un 50%, així com els biocombustibles, que creixen un 36%, i la benzina que se situa un 28% per sobre del registre de 2021. Altres productes que havien tingut una millor evolució durant l’any passat, presenten ara disminucions notables, com els minerals no metàl•lics (-11%), les fruites i verdures (-22%), els pinsos i farratges (-6,5) o el paper i la pasta (-15%).

Els automòbils i peces, que arrossegaven una tendència a la baixa durant el primer semestre de l’any, s’han anat recuperant progressivament i se situen un 9% per sobre dels tràfics del 2021.

Pel que fa a les principals àrees d’origen o destinació del tràfic portuari exterior, la tònica general va ser igualment expansiva durant el 2021, amb tràfic clarament a la baixa només en el cas dels ports atlàntics europeus, els de l’Àfrica no mediterrània, els d’Amèrica Central i Carib i els d’Amèrica del Nord Pacífic. En el període gener-setembre de 2022 també canvia la situació i presenta millors registres en els ports europeus atlàntics (+45,2%), el Golf de Mèxic (+46,6%), els ports del Nord d’Àfrica (+25,2%) i els del Mediterrani Oriental, Mar Negre i Caspi i Pròxim Orient (+22%). 

Origen/destí del tràfic portuari exterior
_________________________________ Tones
3r.trim.
Variació (%)
Àrees geogràfiques 2022/2021* 2021/2020*
Itàlia/França (Mediterrani) 7.644.549 -2,3 21,3
Europa (Atlàntic) 3.725.732 45,2 -11,9
Mediterrani Oriental, mar Negre,
Caspi i Pròxim Orient
4.277.844 22,0 8,7
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 3.350.745 -21,9 20,7
Sud i sud-est asiàtic 3.861.185 4,0 13,8
Extrem Orient i Japó 6.897.770 1,7 23,1
Nord d'Àfrica 4.363.897 25,2 7,9
Resta d'Àfrica 1.797.304 12,4 -8,6
Amèrica del Nord (Atlàntic) 2.316.848 18,7 18,8
Golf de Mèxic 2.358.444 46,6 -4,4
Amèrica Central i Carib 959.623 17,7 -12,0
Amèrica del Sud (Atlàntic) 3.119.939 -7,4 43,6
Amèrica del Nord (Pacífic) 133.321 -55,5 -21,8
Amèrica del Sud (Pacífic) 442.343 -5,4 18,0
Oceania i Illes del Pacífic 199.638 -0,6 21,2
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

XXXXXXXXXX