Impressió

Tràfic per tipus de producte i per àrees geogràfiques

Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic portuari per tipus de productes
Tones
 gn-st.2019
Variació (%)
Productes 2019/2018* 2018/2017
Gas natural 3.368.560 7,2 3,1
Gasoil, gasolina i fuel 6.292.730 -2,4 8,5
Biocombustibles 1.362.057 121,1 28,3
Resta energia 439.061 19,2 33,7
Siderometal·lúrgics 2.433.806 1,7 5,1
Potasses i altres adobs 610.462 -3,8 3,7
Productes químics 4.802.715 -0,4 9,3
Ciment i clínker 885.255 -7,9 -12,5
Altre material construcció 1.035.910 -15,5 3,0
Cereals i farines 612.448 -8,9 6,0
Fava de soja 1.412.336 22,8 8,6
Pinso i farratges 1.210.203 11,4 11,1
Fruites i verdures 1.579.220 30,9 29,4
Begudes i derivats 740.674 -13,0 7,9
Conserves 251.134 3,3 3,3
Tabac, cafè i cacau 530.183 -1,8 -2,7
Olis i greixos 875.636 14,5 -5,1
Pesca congelada 382.673 11,8 6,6
Resta alimentació 2.539.908 -5,7 24,1
Paper i pasta 2.313.452 1,9 17,6
Fusta 427.898 20,5 -10,2
Maquinària i recanvis 2.126.683 -3,4 9,0
Automòbils i peces 1.586.919 -7,9 16,3
Resta de mercaderies 4.162.172 -5,8 9,8
Tares 8.623.095 -0,1 10,6
Total 50.605.191 1,7 9,5
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

El tràfic de primeres matèries i productes siderometal·lúrgics evita una contracció del tràfic portuari de mercaderies durant els primers nou mesos d’enguany.  En termes d’origen/destinació, els fluxos comercials amb els ports nord-americans i del Carib guanyen rellevància en perjudici de la resta, especialment dels africans i europeus.

L’evolució de les 24 categories en què agrupem els productes que han arribat o sortit del port de la ciutat durant els primers nou mesos d’enguany mostra una divisió en dues meitats: dotze agregats amb signe positiu i dotze amb negatiu. Un empitjorament notable si es compara amb els quatre signes negatius i vint de positius de final de 2018. Els materials de construcció, alguns productes alimentaris i els automòbils són els agregats que lideren la contracció mentre que la fruita i verdures i els biocombustibles lideren l’expansió dels fluxos comercials en el que va d’any.

A més dels productes esmentats, s’ha de remarcar també la contundència relativa amb la que creixen els tràfics de productes com ara la fusta i algunes primeres matèries del sector agro-ramader. Amb signe negatiu acompanyen als materials de construcció i als automòbils, les begudes i l’heterogeni calaix de sastre que agrupa a la resta de mercaderies sense categoria pròpia.

Pel que fa a les principals àrees d’origen o destinació del tràfic portuari exterior, els ports americans, amb l’excepció dels del sud, protagonitzen els creixements més notables mentre que els ports europeus i els mediterranis, amb l’excepció dels més llunyans, juntament amb els del Golf Pèrsic, continent africà i els ja esmentats d’Amèrica del Sud, han tancat els primers nou mesos d’enguany amb una retallada significativa del tràfic comercial amb Barcelona.

 

Origen/destí del tràfic portuari exterior
_________________________________ Tones gn-st.2019 Variació (%)
Àrees geogràfiques 2019/2018* 2018/2017
França/Itàlia 6.113.115 0,3 3,0
Europa (Atlàntic) 2.926.449 0,1 23,7
Medit.Oriental, mar Negre, Caspi i Pròxim Orient 3.293.907 8,1 4,4
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 4.259.779 -16,5 17,9
Sud i sud-est asiàtic 4.039.975 3,7 22,2
Extrem Orient i Japó 5.353.520 0,0 9,6
Nord d'Àfrica 4.259.631 -12,6 0,4
Resta d'Àfrica 2.583.659 -0,1 -5,8
Amèrica del Nord (Atlàntic) 2.536.682 48,2 16,5
Golf de Mèxic 2.405.683 20,7 47,6
Amèrica Central i Carib 1.289.823 27,3 21,6
Amèrica del Sud (Atlàntic) 2.331.788 -6,6 -1,1
Amèrica del Nord (Pacífic) 730.821 51,3 38,6
Amèrica del Sud (Pacífic) 633.188 -16,4 38,2
Oceania i Illes del Pacífic 137.705 -12,8 12,9
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

XXXXXXXXXX