Impressió

Tràfic per tipus de producte i per àrees geogràfiques

Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic portuari per tipus de productes
Tones
 gn-jn. 2020
Variació (%)
Productes 2020/2019* 2019/2018
Gas natural 1.614.816 -28,0 -2,9
Gasoil, gasolina i fuel 3.257.716 -19,5 -1,0
Biocombustibles 436.814 -51,2 77,6
Resta energia 196.816 -34,6 21,8
Siderometal·lúrgics 1.352.740 -18,4 -2,5
Potasses i altres adobs 267.319 -39,4 -5,5
Productes químics 3.022.750 -8,3 -0,3
Ciment i clínker 606.134 1,9 -11,7
Altre material construcció 737.407 5,5 9,3
Cereals i farines 326.100 -13,5 -4,6
Fava de soja 990.170 11,2 13,4
Pinso i farratges 618.427 -5,3 12,8
Fruites i verdures 292.913 -75,1 12,0
Begudes i derivats 370.257 -17,7 -10,5
Conserves 151.764 -8,0 15,0
Tabac, cafè i cacau 362.183 -1,7 -3,9
Olis i greixos 751.806 33,6 16,6
Pesca congelada 272.420 10,4 13,0
Resta alimentació 1.744.167 6,0 -4,3
Paper i pasta 1.276.299 -15,4 -16,3
Fusta 159.437 -49,3 -2,7
Maquinària i recanvis 1.275.799 -12,9 -2,7
Automòbils i peces 618.778 -47,6 -11,7
Resta de mercaderies 2.300.534 -16,6 -3,9
Tares 4.525.328 -21,2 -1,7
Total 27.528.893 -18,2 -0,1
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

Els productes per a l’alimentació humana i del bestiar estabulat, juntament amb els materials de construcció, són els protagonistes positius del tràfic comercial pel port en el que va d’any. Una situació que podria començar a canviar els propers mesos però sense alterar el fet que aquest any està condemnat a ser història econòmica de la més negra. En termes d’origen/destinació s’imposen els signes negatius sense excepció.

L’evolució de les 24 categories en què agrupem els productes que han arribat o sortit del port de la ciutat durant la primera meitat d’enguany mostra una divisió en dos agregats clarament descompensats: a banda de dues tipologies de productes amb un volum de tràfic similar al de la primera meitat de l’any passat, hi ha disset classes de productes amb signe clarament negatiu i només cinc que evolucionin a l’alça. Una distribució que degut a la forta contracció dels fluxos comercials mostra un perfil molt més negatiu que el de final de 2019. Una tendència que a mesura que es recuperi l’activitat productiva s’hauria d’anar moderant.

Pel que fa a les principals àrees d’origen o destinació del tràfic portuari exterior, la tònica general és igualment contractiva. Només es pot parlar de tràfic més o menys estable en el cas dels fluxos amb els ports mediterranis d’Itàlia i França. La resta d’Europa i del Mediterrani, amb l’excepció de la costa africana, juntament amb Extrem Orient i Japó i el ports atlàntics d’Amèrica del Sud, registren variacions negatives relativament contingudes. Un fet que contrasta amb la notable davallada dels fluxos comercials amb la major part d’Àsia i d’Amèrica del Nord.

Origen/destí del tràfic portuari exterior
_________________________________ Tones gn-jn 2020 Variació (%)
Àrees geogràfiques 2020/2019* 2019/2018
França/Itàlia 4.043.500 -3,8 0,8
Europa (Atlàntic) 1.804.032 -7,0 4,7
Medit.Oriental, mar Negre, Caspi i Pròxim Orient 2.093.787 -6,3 9,5
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 1.847.533 -31,0 -31,8
Sud i sud-est asiàtic 2.013.356 -25,0 7,5
Extrem Orient i Japó 3.295.672 -6,1 -2,7
Nord d'Àfrica 2.252.648 -24,0 -16,7
Resta d'Àfrica 1.467.355 -12,1 -9,7
Amèrica del Nord (Atlàntic) 869.654 -49,2 27,0
Golf de Mèxic 1.369.076 -8,2 21,0
Amèrica Central i Carib 659.474 -25,7 15,6
Amèrica del Sud (Atlàntic) 1.530.113 -6,0 -8,3
Amèrica del Nord (Pacífic) 173.067 -66,2 36,4
Amèrica del Sud (Pacífic) 222.746 -52,0 -25,9
Oceania i Illes del Pacífic 97.900 -6,3 -25,7
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

XXXXXXXXXX