Impressió

Tràfic per tipus de producte i per àrees geogràfiques

Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic portuari per tipus de productes
Tones
 gn-jl. 2019
Variació (%)
Productes 2019/2018* 2018/2017
Gas natural 2.566.366 3,5 3,1
Gasoil, gasolina i fuel 4.893.631 -11,3 8,5
Biocombustibles 984.421 112,6 28,3
Resta energia 358.174 24,5 33,7
Siderometal·lúrgics 1.937.493 1,3 5,1
Potasses i altres adobs 506.455 -1,4 3,7
Productes químics 3.838.707 1,8 9,3
Ciment i clínker 636.909 -19,8 -12,5
Altre material construcció 831.230 -18,3 3,0
Cereals i farines 476.479 -2,3 6,0
Fava de soja 1.108.272 19,8 8,6
Pinso i farratges 847.598 9,9 11,1
Fruites i verdures 1.325.776 36,6 29,4
Begudes i derivats 564.559 -13,2 7,9
Conserves 192.023 1,2 3,3
Tabac, cafè i cacau 440.696 0,3 -2,7
Olis i greixos 673.505 11,0 -5,1
Pesca congelada 296.767 6,2 6,6
Resta alimentació 1.927.717 -4,6 24,1
Paper i pasta 1.750.135 1,2 17,6
Fusta 359.895 35,5 -10,2
Maquinària i recanvis 1.718.009 -2,5 9,0
Automòbils i peces 1.330.663 -6,1 16,3
Resta de mercaderies 3.262.235 -8,4 9,8
Tares 6.785.798 1,3 10,6
Total 39.613.512 0,2 9,5
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

El tràfic de primeres matèries i productes químics i siderometal•lúrgics evita una contracció en el tràfic portuari de mercaderies durant els primers set mesos d’enguany.  En termes d’origen/destinació, els fluxos comercials amb els ports americans guanyen rellevància en perjudici de la resta, especialment dels africans i europeus.

L’evolució de les 24 categories en què agrupem els productes que han arribat o sortit del port de la ciutat durant els primers set mesos d’enguany mostra una divisió entre catorze agregats amb signe positiu i deu en negatiu. Un empitjorament notable si es compara amb els quatre signes negatius i vint de positius de final de 2018. Els materials de construcció i els carburants derivats del petroli són els dos agregats que lideren la contracció mentre que la fruita i verdures i els biocombustibles lideren l’expansió dels fluxos comercials en el que va d’any.

A més dels productes esmentats, s’ha de remarcar també la contundència relativa amb la que creixen els tràfics de productes com ara la fusta i primeres matèries del sector agro-ramader. Amb signe negatiu acompanyen als materials de construcció i als hidrocarburs els automòbils, les begudes i l’heterogeni calaix de sastre que agrupa a la resta de mercaderies sense categoria pròpia.

Pel que fa a les principals àrees d’origen o destinació del tràfic portuari exterior, els ports americans, amb l’excepció dels brasilers i argentins, protagonitzen els creixements més notables mentre que els ports europeus i els mediterranis, juntament amb els del Golf Pèrsic, continent africà i els ja esmentats d’Amèrica del Sud, han tancat els primers st mesos d’enguany amb una retallada significativa del tràfic comercial amb Barcelona.

Origen/destí del tràfic portuari exterior
_________________________________ Tones gn-jl 2019 Variació (%)
Àrees geogràfiques 2019/2018* 2018/2017
França/Itàlia 4.903.145 -1,7 3,0
Europa (Atlàntic) 2.265.604 -6,6 23,7
Medit.Oriental, mar Negre, Caspi i Pròxim Orient 2.618.702 3,5 4,4
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 3.310.487 -12,6 17,9
Sud i sud-est asiàtic 3.168.413 0,6 22,2
Extrem Orient i Japó 4.112.300 -0,2 9,6
Nord d'Àfrica 3.359.153 -13,1 0,4
Resta d'Àfrica 2.095.103 -4,2 -5,8
Amèrica del Nord (Atlàntic) 1.937.669 50,3 16,5
Golf de Mèxic 1.814.332 28,5 47,6
Amèrica Central i Carib 1.001.507 17,7 21,6
Amèrica del Sud (Atlàntic) 1.872.422 -5,1 -1,1
Amèrica del Nord (Pacífic) 598.328 46,3 38,6
Amèrica del Sud (Pacífic) 529.089 -17,0 38,2
Oceania i Illes del Pacífic 116.384 -15,5 12,9
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

XXXXXXXXXX