Impressió

Tràfic per tipus de producte i per àrees geogràfiques

Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic portuari per tipus de productes
Tones Variació (%)
Productes 1r.tr. 2021 2021/2020* 2020/2019
Gas natural 440.716 -56,1 -25,9
Gasoil, gasolina i fuel 1.560.444 -11,6 -18,5
Biocombustibles 268.047 3,4 -35,5
Resta energia 119.069 13,4 -25,2
Siderometal·lúrgics 734.941 4,0 -11,9
Potasses i altres adobs 100.655 -32,3 -31,3
Productes químics 1.671.310 10,7 -2,7
Ciment i clínker 301.956 -18,5 11,4
Altre material construcció 486.420 15,0 32,5
Cereals i farines 226.808 15,0 -5,6
Fava de soja 420.409 -11,4 -9,1
Pinso i farratges 416.737 64,3 -8,8
Fruites i verdures 263.799 59,1 -56,3
Begudes i derivats 171.139 -12,0 -13,7
Conserves 73.066 -16,2 -16,0
Tabac, cafè i cacau 221.179 18,6 4,1
Olis i greixos 351.848 -2,7 15,2
Pesca congelada 158.045 14,4 11,5
Resta alimentació 1.118.765 39,7 9,6
Paper i pasta 757.243 7,1 -9,4
Fusta 131.802 67,6 -21,4
Maquinària i recanvis 861.871 27,9 -0,9
Automòbils i peces 405.040 -1,3 -35,4
Resta de mercaderies 1.824.373 37,1 -3,1
Tares 2.752.470 11,9 -13,4
Total 15.840.393 6,9 -11,2
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

La recuperació del tràfic portuari no arriba a totes les categories de productes transportats ni a totes les àrees d’origen o destinació.

L’evolució de les 24 categories en què agrupem els productes que han arribat o sortit del port de la ciutat durant el primer trimestre d’enguany revela una divisió molt més equilibrada que la del conjunt de 2020. Es configuren dos grans grups i un tercer de residual. El més nombrós el formen tretze categories de productes que tenen en comú variacions interanuals clarament positives. Els productes químics, maquinària i recanvis, fruites i verdures i resta d’alimentació en són alguns dels segments més destacats. L’altre grup rellevant el formen set categories que mostren variacions clarament negatives en l’acumulat del trimestre. Com a més destacats, la pràctica totalitat de l’energia i el ciment. En tot cas, és una distribució amb un perfil molt més positiu que el de 2020.

Pel que fa a les principals àrees d’origen o destinació del tràfic portuari exterior, la tònica general és igualment expansiva. Només es pot parlar de tràfic clarament a la baixa en el cas dels ports de l’Àfrica no mediterrània i els del Golf de Mèxic i d’Amèrica Central i Carib. Tres àrees geogràfiques que ja havien registrat variacions negatives l’any passat. La resta han evolucionat a l’alça o registren variacions poc significatives. Els més rellevants són els ports mediterranis amb l’excepció dels africans, els del Golf Pèrsic, Extrem Orient i Japó i la resta dels americans. El tràfic amb els ports europeus de l’Atlàntic presenta una variació lleument negativa. Un resultat possiblement condicionat per l’obstrucció temporal del Canal de Suez.

 

 

Origen/destí del tràfic portuari exterior
_________________________________ Tones gn-mç 2021 Variació (%)
Àrees geogràfiques 2021/2020* 2020/2019
Itàlia/França (Mediterrani) 2.784.833 28,3 4,1
Europa (Atlàntic) 914.885 -6,3 1,2
Medit.Oriental, mar Negre,
Caspi i Pròxim Orient
1.136.897 8,0 2,7
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 1.253.635 29,0 -9,8
Sud i sud-est asiàtic 1.252.875 -2,0 -22,7
Extrem Orient i Japó 2.264.077 39,6 4,5
Nord d'Àfrica 1.106.427 2,8 -19,6
Resta d'Àfrica 643.692 -24,7 -24,8
Amèrica del Nord (Atlàntic) 589.145 6,9 -26,1
Golf de Mèxic 661.158 -18,4 -28,8
Amèrica Central i Carib 236.501 -41,2 -29,0
Amèrica del Sud (Atlàntic) 761.183 22,6 2,2
Amèrica del Nord (Pacífic) 162.765 95,8 -49,4
Amèrica del Sud (Pacífic) 154.814 16,7 -38,8
Oceania i Illes del Pacífic 53.432 33,0 29,2
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

XXXXXXXXXX