Impressió

Tràfic per tipus de producte i per àrees geogràfiques

Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic portuari per tipus de productes
Tones
 gn-st. 2020
Variació (%)
Productes 2020/2019* 2019/2018
Gas natural 2.624.170 -22,0 -2,9
Gasoil, gasolina i fuel 4.586.225 -27,1 -1,0
Biocombustibles 730.774 -46,5 77,6
Resta energia 307.580 -29,9 21,8
Siderometal·lúrgics 1.909.583 -21,5 -2,5
Potasses i altres adobs 374.558 -38,6 -5,5
Productes químics 4.569.907 -4,8 -0,3
Ciment i clínker 910.064 2,8 -11,7
Altre material construcció 1.322.944 27,7 9,3
Cereals i farines 470.749 -23,1 -4,6
Fava de soja 1.360.683 -3,7 13,4
Pinso i farratges 1.041.944 -13,7 12,8
Fruites i verdures 417.295 -73,6 12,0
Begudes i derivats 599.567 -19,1 -10,5
Conserves 212.082 -15,6 15,0
Tabac, cafè i cacau 507.899 -4,2 -3,9
Olis i greixos 1.065.499 21,7 16,6
Pesca congelada 403.187 5,4 13,0
Resta alimentació 2.706.456 6,8 -4,3
Paper i pasta 1.910.699 -17,3 -16,3
Fusta 237.432 -44,5 -2,7
Maquinària i recanvis 1.969.593 -7,4 -2,7
Automòbils i peces 893.468 -43,7 -11,7
Resta de mercaderies 3.587.489 -13,8 -3,9
Tares 6.932.615 -19,6 -1,7
Total 41.652.461 -17,7 -0,1
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

Alguns productes d’alimentació i els materials de construcció són els protagonistes positius del tràfic comercial pel port en el que va d’any. Una situació que no variarà substancialment els propers mesos i que convertirà el 2020 en història econòmica de la més negra.

L’evolució de les 24 categories en què agrupem els productes que han arribat o sortit del port de la ciutat durant els primers nou mesos d’enguany mostra una divisió molt descompensada en dos agregats. Un de dominant, que inclou les categories de productes que tenen en comú variacions interanuals clarament negatives i el minoritari, amb només els cinc epígrafs que registren una evolució més positiva que un any enrere. Una distribució amb un perfil molt més negatiu que el de final de 2019.

Pel que fa a les principals àrees d’origen o destinació del tràfic portuari exterior, la tònica general és igualment contractiva. Només es pot parlar de tràfic més o menys estable en el cas dels fluxos amb els ports mediterranis d’Itàlia i França. La resta d’Europa i del Mediterrani, amb l’excepció de la costa africana, juntament amb Extrem Orient i Japó i el ports atlàntics d’Amèrica del Sud, registren variacions negatives relativament contingudes. Un fet que contrasta amb la notable davallada dels fluxos comercials amb la resta d’Amèrica i el sud i sud-est asiàtic.

 

Origen/destí del tràfic portuari exterior
_________________________________ Tones gn-st. 2020 Variació (%)
Àrees geogràfiques 2020/2019* 2019/2018
França/Itàlia 6.133.907 0,3 0,8
Europa (Atlàntic) 2.692.550 -7,9 4,7
Medit.Oriental, mar Negre, Caspi i Pròxim Orient 3.098.368 -6,0 9,5
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 3.490.223 -17,9 -23,4
Sud i sud-est asiàtic 2.967.373 -24,1 -28,5
Extrem Orient i Japó 5.144.732 -3,8 -2,7
Nord d'Àfrica 3.163.322 -25,8 -16,7
Resta d'Àfrica 2.041.235 -21,0 -9,7
Amèrica del Nord (Atlàntic) 1.293.369 -49,0 27,0
Golf de Mèxic 1.879.401 -21,9 21,0
Amèrica Central i Carib 860.982 -33,36 15,6
Amèrica del Sud (Atlàntic) 2.243.115 -3,8 -8,3
Amèrica del Nord (Pacífic) 237.885 -67,5 36,4
Amèrica del Sud (Pacífic) 324.884 -48,7 -25,9
Oceania i Illes del Pacífic 151.072 9,7 -25,7
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

XXXXXXXXXX