Impressió

Tràfic per tipus de producte i per àrees geogràfiques

Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic portuari per tipus de productes
Tones Variació (%)
Productes gn-st. 2021 2021/2020* 2020/2019
Gas natural 1.892.197 -27,9 -25,9
Gasoil, gasolina i fuel 4.453.282 -2,9 -18,5
Biocombustibles 1.003.359 37,3 -35,5
Resta energia 367.896 19,9 -25,2
Siderometal·lúrgics 2.404.774 25,9 -11,9
Minerals no metàl.lics 989.089 152,8 11,9
Potasses i altres adobs 448.130 18,3 -31,3
Productes químics 4.980.353 8,9 -2,7
Ciment i clínker 779.920 -14,3 11,4
Altre material construcció 1.566.968 22,4 32,5
Cereals i farines 469.523 -0,3 -5,6
Fava de soja 1.470.212 8,0 -9,1
Pinso i farratges 1.434.803 37,6 -8,8
Fruites i verdures 618.448 48,2 -56,3
Begudes i derivats 756.211 26,1 -13,7
Conserves 217.251 2,4 -16
Tabac, cafè i cacau 643.972 26,7 4,1
Olis i greixos 1.041.880 -2,2 15,2
Pesca congelada 537.812 33,4 11,5
Resta alimentació 3.448.538 27,4 9,6
Paper i pasta 2.217.192 16,0 -9,4
Fusta 360.053 51,6 -21,4
Maquinària i recanvis 2.677.458 36,2 -0,9
Automòbils i peces 1.116.453 24,8 -35,4
Resta de mercaderies 4.476.930 11,4 -3,1
Tares 8.614.886 24,1 -13,4
Total 48.987.590 17,5 -11,2
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

La recuperació del tràfic portuari encara arriba a gairebé a totes les categories de productes transportats i a totes les àrees geogràfiques d’origen o destinació.

Pel que fa a l’evolució dels productes transportats pel Port de Barcelona, gairebé totes les categories de productes presenten variacions positives fins al setembre i només cinc mostren nombres vermells. Del primer grup cal destacar, per volum i increment, els pinsos i farratges (+37,6%), els biocombustibles (+37,3%),  la maquinària i recanvis (+36,2%), la resta d’alimentació (+27,4%) i els automòbils (+24,8%); mentre que del segon, continuen amb variacions negatives el gas natural (-28%), el fuel, gasoil i gasolines (-2,9%) i el ciment i clínquer (-14,3%), dins del material de construcció.

Pel que fa a les principals àrees d’origen o destinació del tràfic portuari exterior, la tònica general és igualment expansiva. Només es pot parlar de tràfic clarament a la baixa en el cas dels ports de l’Àfrica no mediterrània (-26,1%), els del Golf de Mèxic (-14,3%) i  els d’Amèrica Central i Carib (-5,2%). La resta han evolucionat a l’alça, essent els augments més rellevants els dels ports asiàtics i la majoria dels americans, així com els ports mediterranis italians i francesos. 

 

 

 

 

Origen/destí del tràfic portuari exterior
_________________________________ Tones
gn-st 2021
Variació (%)
Àrees geogràfiques 2021/2020* 2020/2019
Itàlia/França (Mediterrani) 7.847.909 27,7 4,1
Europa (Atlàntic) 2.653.178 -2,1 1,2
Medit.Oriental, mar Negre,
Caspi i Pròxim Orient
3.491.749 13,0 2,7
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 4.276.937 22,5 -9,8
Sud i sud-est asiàtic 3.711.792 25,0 -22,7
Extrem Orient i Japó 6.781.966 31,8 4,5
Nord d'Àfrica 3.480.531 9,9 -19,6
Resta d'Àfrica 1.570.516 -26,1 -24,8
Amèrica del Nord (Atlàntic) 1.950.580 50,3 -26,1
Golf de Mèxic 1.610.753 -14,3 -28,8
Amèrica Central i Carib 811.872 -5,2 -29,0
Amèrica del Sud (Atlàntic) 3.368.291 50,1 2,2
Amèrica del Nord (Pacífic) 299.103 25,7 -49,4
Amèrica del Sud (Pacífic) 473.873 45,9 -38,8
Oceania i Illes del Pacífic 200.738 32,8 29,2
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

XXXXXXXXXX