Impressió

Tràfic per tipus de producte i per àrees geogràfiques

Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic portuari per tipus de productes
Tones
 gn-oct. 2019
Variació (%)
Productes 2019/2018* 2018/2017
Gas natural 3.540.777 3,0 3,1
Gasoil, gasolina i fuel 6.947.686 -0,9 8,5
Biocombustibles 1.443.649 119,4 28,3
Resta energia 470.759 12,8 33,7
Siderometal·lúrgics 2.718.627 2,2 5,1
Potasses i altres adobs 659.701 -4,7 3,7
Productes químics 5.356.124 -0,4 9,3
Ciment i clínker 995.430 -6,5 -12,5
Altre material construcció 1.192.487 -11,6 3,0
Cereals i farines 709.057 -6,8 6,0
Fava de soja 1.549.655 20,1 8,6
Pinso i farratges 1.354.869 8,8 11,1
Fruites i verdures 1.737.269 27,7 29,4
Begudes i derivats 815.301 -12,7 7,9
Conserves 294.180 10,0 3,3
Tabac, cafè i cacau 588.403 -2,1 -2,7
Olis i greixos 1.008.292 21,0 -5,1
Pesca congelada 434.179 12,9 6,6
Resta alimentació 2.849.294 -6,5 24,1
Paper i pasta 2.575.303 0,5 17,6
Fusta 457.387 11,6 -10,2
Maquinària i recanvis 2.359.637 -3,2 9,0
Automòbils i peces 1.760.222 -9,0 16,3
Resta de mercaderies 4.687.875 -4,2 9,8
Tares 9.589.050 -0,6 10,6
Total 56.095.212 1,5 9,5
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

El tràfic de primeres matèries i productes siderometal·lúrgics evita una contracció del tràfic portuari de mercaderies durant els primers deu mesos d’enguany.  En termes d’origen/destinació, els fluxos comercials amb els ports nord-americans i del Carib guanyen rellevància en perjudici de la resta, especialment dels africans i del Pròxim Orient.

L’evolució de les 24 categories en què agrupem els productes que han arribat o sortit del port de la ciutat durant els primers deu mesos de 2019 mostra una divisió en dues meitats: dotze agregats amb signe positiu i dotze amb negatiu. Un empitjorament notable si es compara amb els quatre signes negatius i vint de positius de final de 2018. Els materials de construcció, les begudes i derivats i els automòbils són els agregats que lideren la contracció mentre que la fruita i verdures, la fava de soja i els biocombustibles lideren l’expansió dels fluxos comercials en el que va d’any.

A més dels productes esmentats, s’ha de remarcar també la contundència relativa amb la que creixen els tràfics de productes com ara la fusta i algunes primeres matèries del sector agro-ramader. Amb signe negatiu, l’heterogeni calaix de sastre que agrupa a la resta de mercaderies sense categoria pròpia, acompanya als tres agregats ja citats.

Pel que fa a les principals àrees d’origen o destinació del tràfic portuari exterior, els ports americans, amb l’excepció dels del sud, protagonitzen els creixements més notables mentre que els ports europeus de la Mediterrània, amb l’excepció dels més llunyans, juntament amb els del Golf Pèrsic, continent africà i els ja esmentats d’Amèrica del Sud, han tancat els primers deu mesos d’enguany amb una retallada significativa del tràfic comercial amb Barcelona. També s’ha de remarcar l’estancament i lleu contracció dels fluxos amb els ports més propers de França i Itàlia i els d’Extrem Orient i Japó, dues àrees d’especial rellevància pel tràfic comercial del port barceloní.

 

Origen/destí del tràfic portuari exterior
_________________________________ Tones gn-oct 2019 Variació (%)
Àrees geogràfiques 2019/2018* 2018/2017
França/Itàlia 6.784.341 0,5 3,0
Europa (Atlàntic) 3.433.216 7,7 23,7
Medit.Oriental, mar Negre, Caspi i Pròxim Orient 3.651.244 9,3 4,4
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 4.583.665 -18,9 17,9
Sud i sud-est asiàtic 4.656.259 9,0 22,2
Extrem Orient i Japó 5.912.280 -1,8 9,6
Nord d'Àfrica 4.710.241 -12,2 0,4
Resta d'Àfrica 2.760.806 -0,2 -5,8
Amèrica del Nord (Atlàntic) 2.739.542 35,3 16,5
Golf de Mèxic 2.639.696 14,7 47,6
Amèrica Central i Carib 1.454.635 24,0 21,6
Amèrica del Sud (Atlàntic) 2.536.376 -7,0 -1,1
Amèrica del Nord (Pacífic) 815.093 54,3 38,6
Amèrica del Sud (Pacífic) 698.418 -21,0 38,2
Oceania i Illes del Pacífic 145.253 -20,2 12,9
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

XXXXXXXXXX