Impressió

Tràfic per tipus de producte i per àrees geogràfiques

Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic portuari per tipus de productes
Tones
gn-mg 2021
Variació (%)
Productes 2021/2020* 2020/2019
Gas natural 929.844 -33,0 -25,9
Gasoil, gasolina i fuel 2.527.583 -11,6 -18,5
Biocombustibles 490.525 29,7 -35,5
Resta energia 199.443 20,5 -25,2
Siderometal·lúrgics 1.269.974 9,1 -11,9
Potasses i altres adobs 174.858 -21,9 -31,3
Productes químics 2.745.259 6,6 -2,7
Ciment i clínker 475.518 -8,6 11,4
Altre material construcció 840.265 32,4 32,5
Cereals i farines 256.422 -3,3 -5,6
Fava de soja 786.787 -4,4 -9,1
Pinso i farratges 717.427 49,5 -8,8
Fruites i verdures 410.378 54,8 -56,3
Begudes i derivats 357.697 15,8 -13,7
Conserves 117.945 -13,2 -16,0
Tabac, cafè i cacau 365.791 16,5 4,1
Olis i greixos 582.951 -5,8 15,2
Pesca congelada 283.313 26,3 11,5
Resta alimentació 1.896.851 32,7 9,6
Paper i pasta 1.320.441 20,3 -9,4
Fusta 209.516 49,4 -21,4
Maquinària i recanvis 1.473.692 41,5 -0,9
Automòbils i peces 669.248 26,6 -35,4
Resta de mercaderies 3.048.637 54,2 -3,1
Tares 4.644.601 22,1 -13,4
Total 26.794.967 14,9 -11,2
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

La recuperació del tràfic portuari encara no arriba a totes les categories de productes transportats ni a totes les àrees d’origen o destinació.

L’evolució de les 24 categories en què agrupem els productes que han arribat o sortit del port de la ciutat durant els primers cinc mesos d’enguany revela una divisió tant desequilibrada com la del conjunt de 2020 però en sentit invers. Es configuren dos grans grups i un tercer de residual. El més nombrós el formen setze categories de productes que tenen en comú variacions interanuals clarament positives. La maquinària i recanvis, automòbils, fruites i verdures i resta d’alimentació en són alguns dels segments més destacats. L’altre grup rellevant el formen vuit categories que mostren variacions clarament negatives en l’acumulat del que va d’any. Com a més destacats, la pràctica totalitat dels hidrocarburs, la fava de soja i el ciment. En tot cas, és una distribució amb un perfil molt més positiu que el de 2020.

Pel que fa a les principals àrees d’origen o destinació del tràfic portuari exterior, la tònica general és igualment expansiva. Només es pot parlar de tràfic clarament a la baixa en el cas dels ports de l’Àfrica no mediterrània i els del Golf de Mèxic i d’Amèrica Central i Carib. Tres àrees geogràfiques que ja havien registrat variacions negatives l’any passat. La resta han evolucionat a l’alça o registren variacions poc significatives. Els més rellevants són els ports mediterranis amb l’excepció dels africans, els del Golf Pèrsic, Extrem Orient i Japó i la resta dels americans. El tràfic amb els ports europeus de l’Atlàntic presenta una variació lleument negativa. Un resultat possiblement condicionat per l’obstrucció temporal del Canal de Suez.  

 

 

Origen/destí del tràfic portuari exterior
_________________________________ Tones gn-mg 2021 Variació (%)
Àrees geogràfiques 2021/2020* 2020/2019
Itàlia/França (Mediterrani) 4.633.078 34,5 4,1
Europa (Atlàntic) 1.482.687 -3,1 1,2
Medit.Oriental, mar Negre,
Caspi i Pròxim Orient
1.966.863 8,8 2,7
Golf Pèrsic, mar Roig i Aràbic 2.171.469 45,0 -9,8
Sud i sud-est asiàtic 1.965.494 9,8 -22,7
Extrem Orient i Japó 3.760.755 37,3 4,5
Nord d'Àfrica 1.915.198 1,6 -19,6
Resta d'Àfrica 901.969 -29,8 -24,8
Amèrica del Nord (Atlàntic) 1.134.059 47,3 -26,1
Golf de Mèxic 1.043.485 -5,6 -28,8
Amèrica Central i Carib 449.976 -26,0 -29,0
Amèrica del Sud (Atlàntic) 1.566.799 26,6 2,2
Amèrica del Nord (Pacífic) 204.416 31,0 -49,4
Amèrica del Sud (Pacífic) 249.226 26,3 -38,8
Oceania i Illes del Pacífic 84.337 13,0 29,2
Nota: (*) Variació de l'acumulat anual.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

XXXXXXXXXX