Impressió

Tràfic de mercaderies

Tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Total Càrrega general Líquids a doll Sòlids a granel Total internacional
Període Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Export. Import.
2012 19.134 22.373 15.933 10.457 1.210 9.221 1.991 2.695 15.282 19.314
2013 20.487 21.050 16.009 10.422 2.347 8.383 2.132 2.245 16.656 18.080
2014 22.744 22.575 16.700 10.918 3.736 9.200 2.308 2.457 18.749 19.515
2015 22.548 23.399 17.594 11.878 2.867 9.142 2.087 2.378 18.360 20.639
2016 23.429 24.149 18.557 13.154 2.624 8.790 2.230 2.206 18.967 20.540
  
2017 29.125 31.053 23.293 17.878 3.644 10.897 2.188 2.278 24.310 27.299
1r.tr. 6.693 7.080 5.420 3.931 856 2.668 417 480 5.576 6.177
2n.tr. 6.993 7.440 5.635 4.463 805 2.361 553 616 5.649 6.424
3r.tr. 8.005 8.387 6.356 4.933 1.046 2.951 601 502 6.681 7.448
4t.tr. 7.433 8.146 5.880 4.551 937 2.916 617 679 6.404 7.251
2018 30.931 34.964 25.856 20.484 3.076 12.222 1.999 2.258 26.077 31.055
1r.tr. 7.710 8.501 6.226 4.721 864 3.222 621 558 6.603 7.690
2n.tr. 8.011 8.805 6.606 5.441 942 2.820 463 544 6.599 7.803
3r.tr. 7.711 8.976 6.606 5.290 717 3.189 388 497 6.415 8.005
4t.tr. 7.478 8.695 6.406 5.026 554 3.011 518 659 6.441 7.572
2019
1r.tr. 7.128 8.724 6.103 5.090 524 3.052 500 581 6.025 7.792
2n.tr. 8.071 9.720 6.701 5.411 925 3.801 445 509 6.732 8.607
juliol 2.908 3.063 2.313 1.824 503 996 92 243 2.386 2.742

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dades del darrer trimestre són provisionals.
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Variació (%) Total Cabotatge Exterior
juliol 2019/ juliol 2018
Total -8,1 -6,4 -8,3
Càrrega general -5,8 7,5 -8,3
Líquids a doll -16,4 -61,1 -30,6
Sòlids a granel 7,9 61,4 6,4
1r.sm. 2019/ 1r.sm. 2018
Total 1,8 3,5 1,6
Càrrega general 1,3 -1,0 1,7
Líquids a doll 6,1 35,1 3,6
Sòlids a granel -7,3 -26,8 -6,4
2018/ 2017
Total 9,5 2,3 10,7
Càrrega general 12,6 1,6 14,8
Líquids a doll 5,2 6,8 5,0
Sòlids a granel -4,7 -8,6 -4,5
2017/ 2016
Total 26,5 6,2 30,6
Càrrega general 29,8 5,3 36,2
Líquids a doll 27,4 12,5 29,3
Sòlids a granel 0,7 -7,4 1,0

La contractiva evolució del mes de juliol refreda les expectatives positives que les dades del segon trimestre havien alimentat. Després de tancar el primer semestre d’enguany lleument en positiu, el tràfic portuari de mercaderies enceta la segona meitat amb pèrdues notables en relació a un any enrere. Després d’un bienni de creixement excepcional, l’evolució dels darrers mesos apunta a la consolidació dels màxims assolits sense descartar una lleu contracció. Una evolució forçada per una conjuntura econòmica que ha perdut brillantor i que afronta serioses amenaces proteccionistes sobre el comerç mundial. El tràfic amb l’exterior cedeix protagonisme al de cabotatge.

El fort creixement que va registrar el tràfic comercial pel port de la ciutat durant la segona meitat de 2017 i la primera de 2018, passant de fregar els quatre milions de tones mensuals a superar els cinc milions de manera assídua i fins i tot temptejar els sis milions esporàdicament, es va estroncar sobtadament durant els darrers mesos de l’any passat. L’evolució d’enguany confirma que l’activitat portuària s’estabilitza sense descartar un segon semestre menys lluït que el de 2018. S’observen en l’horitzó amenaces proteccionistes que han incrementat el grau d’incertesa amb el que opera normalment l’economia mundial. Els fluxos comercials han estat els primers perjudicats, alhora que el creixement de l’economia europea i en especial de l’alemanya, s’ha alentit de manera notable.

El port de la ciutat ha gestionat durant els darrers dotze mesos el tràfic de 66,1 milions de tones de mercaderies, un 0,7% més que un any abans, la taxa de creixement interanual més discreta dels darrers quaranta quatre mesos. Atesa la trajectòria més recent i a l’espera de veure com evolucionen les disputes comercials d’Estats Units amb Xina i també amb la UE, l’objectiu prioritari per a 2019 del tràfic portuari ja no és assolir la cota dels setanta milions anuals sinó consolidar els volums actuals.

L’augment del bimestre abril-maig ha estat determinant per a corregir la tònica lleument contractiva del tràfic comercial del primer trimestre. Un canvi de tendència imputable en primera instància al segment dels líquids a doll, compartint protagonisme el gas natural, el gasoil, els biocombustibles i els productes químics. L’anomenada càrrega general, la que inclou la major part dels béns manufacturats i semielaborats que passen pel port, mostra també una evolució lleument positiva després d’un bienni 2017-2018 molt expansiu. Els sòlids a granel, l’altre gran component del tràfic portuari, continuen a la baixa de la mà dels materials de la construcció i d’alguns productes agro-ramaders. Aquesta anàlisi, vàlida per al primer semestre, s’ha de temperar amb l’evolució de juliol, notablement negativa en tots els grans agregats llevat dels sòlids a granel.

Després de l’expansió del bienni 2016-2017 i del quasi estancament de 2018, el tràfic de cabotatge ha recuperat protagonisme gràcies al fort augment dels líquids a doll. Una progressió que s’ha frenat durant la primera meitat de l’estiu. Pel que fa al comerç amb l’exterior, l’augment de les importacions s’imposa a la davallada de les exportacions. L’acumulat anual d’aquesta tipologia de tràfic mostra un resultat lleument negatiu que, compensat pel cabotatge, no es trasllada de moment i per ben poc, al tràfic total. 

 

 

 

xxxxxxxxx