Impressió

Tràfic de mercaderies

Tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Total Càrrega general Líquids a doll Sòlids a granel Total internacional
Període Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Export. Import.
2014 22.744 22.575 16.700 10.918 3.736 9.200 2.308 2.457 18.749 19.515
2015 22.548 23.399 17.594 11.878 2.867 9.142 2.087 2.378 18.360 20.639
2016 23.429 24.149 18.557 13.154 2.624 8.790 2.230 2.206 18.967 20.540
2017 29.125 31.053 23.293 17.878 3.644 10.897 2.188 2.278 24.310 27.299
2018 31.065 34.939 25.985 20.480 3.080 12.233 1.999 2.226 26.210 31.029
2019 30.482 35.364 25.575 20.166 3.161 12.910 1.747 2.290 25.587 31.559
1r.tr. 7.152 8.720 6.128 5.082 524 3.049 501 589 6.078 7.830
2n.tr. 8.092 9.700 6.679 5.421 969 3.778 444 501 6.724 8.547
3r.tr. 8.067 8.864 6.503 5.015 1.130 3.282 435 567 6.691 7.866
4t.tr. 7.171 8.081 6.266 4.649 539 2.800 366 633 6.094 7.315
2020 27.941 30.551 23.632 17.965 2.635 10.248 1.675 2.338 24.073 27.865
1r.tr. 6.872 7.943 5.786 4.455 636 2.937 450 550 5.816 7.178
2n.tr. 5.810 6.904 5.052 3.785 455 2.360 302 759 5.016 6.378
3r.tr. 6.798 7.325 5.737 4.307 671 2.560 390 459 5.733 6.597
4t.tr. 8.461 8.379 7.056 5.418 873 2.391 532 570 7.509 7.712
2021 24.196 24.792 20.255 16.102 2.132 6.843 1.509 1.847 20.935 22.631
1r.tr. 7.911 7.930 6.828 5.225 581 2.195 502 510 7.008 7.354
2n.tr. 7.829 8.427 6.775 5.413 532 2.283 521 730 6.751 7.672
3r.tr, 8.456 8.435 6.652 5.464 1.019 2.365 486 607 7.176 7.605

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dades del darrer trimestre són provisionals.
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Variació (%) Total Cabotatge Exterior
gn-st. 2021/ gn-st. 2020
Total 17,5 9,2 18,6
Càrrega general 25,9 10,4 28,5
Líquids a doll -6,7 5,9 -7,6
Sòlids a granel 14,1 -10,7 15,14
1r. sm. 2021/ 1r.sm. 2020
Total 16,5 4,4 18,0
Càrrega general 27,1 7,4 30,3
Líquids a doll -12,4 -10,9 -12,5
Sòlids a granel 8,1 -16,6 9,1
2020/ 2019
Total -11,2 -24,7 -9,1
Càrrega general -9,1 -21,9 -6,7
Líquids a doll -19,8 -41,7 -17,7
Sòlids a granel -0,6 10,2 -1,0
2019/ 2018
Total -0,1 -0,5 0,0
Càrrega general -1,5 0,7 -1,9
Líquids a doll 5,3 -4,9 6,5
Sòlids a granel -3,6 -12,7 -3,3

El tràfic portuari de mercaderies ha recuperat els volums previs a la pandèmia gràcies a l’impuls del comerç exterior. La càrrega general, majoritàriament contenitzada, guanya protagonisme.

L'activitat del Port de Barcelona segueix marcant una evolució molt positiva durant el tercer trimestre d’enguany, amb una càrrega transportada de prop de 17 milions de tones, que suposa un increment del 20% respecte al mateix període de 2020. El tràfic acumulat de l'any ja supera els 48 milions de tones, un 17,6% per sobre del registre de l'any passat i només un 3,2% per sota del de 2019.

El tràfic de mercaderies s’ha recuperat ràpid del daltabaix de 2020, però de manera desigual segons la tipologia de la càrrega. La càrrega general, que acostuma a ser mercaderia de més valor afegit, està guanyant presència sobre el total, mentre els líquids a doll, bàsicament hidrocarburs, continuen lluny dels valors prepandèmia. 

 

 

 

 

xxxxxxxxx