Impressió

Tràfic de mercaderies

Tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Total Càrrega general Líquids a doll Sòlids a granel Total internacional
Període Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Export. Import.
2013 20.487 21.050 16.009 10.422 2.347 8.383 2.132 2.245 16.656 18.080
2014 22.744 22.575 16.700 10.918 3.736 9.200 2.308 2.457 18.749 19.515
2015 22.548 23.399 17.594 11.878 2.867 9.142 2.087 2.378 18.360 20.639
2016 23.429 24.149 18.557 13.154 2.624 8.790 2.230 2.206 18.967 20.540
2017 29.125 31.053 23.293 17.878 3.644 10.897 2.188 2.278 24.310 27.299
2018 31.065 34.939 25.985 20.480 3.080 12.233 1.999 2.226 26.210 31.029
1r.tr. 7.731 8.488 6.238 4.727 864 3.202 630 558 6.622 7.675
2n.tr. 8.011 8.805 6.606 5.441 942 2.820 463 544 6.599 7.803
3r.tr. 7.794 8.928 6.632 5.292 717 3.139 446 497 6.497 7.953
4t.tr. 7.528 8.719 6.510 5.020 558 3.072 461 626 6.491 7.598
2019 30.493 35.466 25.585 20.170 3.161 12.971 1.747 2.324 25.597 31.641
1r.tr. 7.128 8.724 6.103 5.090 524 3.052 500 581 6.025 7.792
2n.tr. 8.071 9.720 6.701 5.411 925 3.801 445 509 6.732 8.607
3r.tr. 8.120 8.843 6.515 5.017 1.170 3.258 435 567 6.744 7.833
4t.tr. 7.174 8.179 6.265 4.652 542 2.861 367 667 6.097 7.409
2020
1r.tr. 6.931 7.956 5.844 4.456 636 2.950 450 550 5.875 7.191
2n.tr. 5.751 6.891 4.994 3.784 455 2.347 302 759 4.956 6.365

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dades del darrer trimestre són provisionals.
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Variació (%) Total Cabotatge Exterior
2n.tr. 2020/ 2n.tr. 2019
Total -28,9 -47,6 -25,9
Càrrega general -27,4 -41,6 -24,6
Líquids a doll -41,0 -76,8 -37,0
Sòlids a granel 12,2 2,7 12,5
1r.tr. 2020/ 1r.tr. 2019
Total -6,2 -7,2 -6,1
Càrrega general -8,1 -5,6 -8,5
Líquids a doll 0,4 -19,4 2,5
Sòlids a granel -8,1 34,7 -9,6
2019/ 2018
Total -0,1 -0,5 0,0
Càrrega general -1,5 0,7 -1,9
Líquids a doll 5,3 -4,9 6,5
Sòlids a granel -3,6 -12,7 -3,3
2018/ 2017
Total 9,7 2,3 10,9
Càrrega general 12,9 1,6 15,1
Líquids a doll 5,3 6,8 5,2
Sòlids a granel -5,4 -8,6 -5,3

La recuperació de l’activitat productiva i dels fluxos comercials està sent més lenta del que es preveia. Els rebrots que, tot just derogat l’estat d’alarma, han emergit a diferents punts d’Espanya, han malmès les escasses possibilitats que tenia el sector turístic de sortir del fons del forat en el que la pandèmia l’ha situat. I si l’activitat turística no revifa d’immediat, la resta del teixit productiu avança coix. La retallada de gairebé un trenta per cent interanual del tràfic de mercaderies pel port durant el segon trimestre d’enguany molt probablement acabarà sent el mínim a partir del qual l’activitat portuària repuntarà. Sempre i quan no es produeixi un enduriment de les polítiques proteccionistes que amenaçaven el comerç mundial abans del coronavirus.

El fort creixement que va registrar el tràfic comercial pel port durant la segona meitat de 2017 i la primera de 2018, passant de fregar els quatre milions de tones mensuals a superar els cinc de manera assídua i fins i tot temptejar els sis milions esporàdicament, es va estroncar sobtadament durant els darrers mesos de 2018. L’evolució a partir de les hores i fins mitjan 2019 es va tenyir d’estabilització derivant en una posterior i lleu contracció. Una evolució a la baixa que s’ha accentuat de mala manera durant els darrers mesos com a conseqüència de l’impacte en els fluxos comercials de la paràlisi de l’activitat econòmica provocada per la covid-19. Una tendència contractiva que s’hauria de començar a estabilitzar durant l’estiu. En el ben entès que la crisi sanitària entri en fase de control, una hipòtesi que els rebrots contradiuen, i que la recessió econòmica de l’economia mundial no provoqui un augment general de les polítiques proteccionistes.

Si els resultats del primer trimestre d’enguany, que havia començat amb un lleu augment interanual que semblava que podia redreçar la negativa evolució del darrer bimestre de 2019, mostraven un descens del 6,2% del total de la mercaderia embarcada o desembarcada al port de la ciutat, els del trimestre següent revelen una contracció interanual de gairebé el trenta per cent. Un resultat extraordinari per la magnitud i les causes que l’expliquen, comú a la majoria de ports del país i de la UE i que s’ha fet sentir especialment en el tràfic de cabotatge. Una davallada que no ha estat més intensa gràcies a la favorable evolució del tràfic de materials de la construcció i productes del sector primari.

 

 

 

 

xxxxxxxxx