Impressió

Tràfic de mercaderies

Tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Total Càrrega general Líquids a doll Sòlids a granel Total internacional
Període Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Export. Import.
2014 22.744 22.575 16.700 10.918 3.736 9.200 2.308 2.457 18.749 19.515
2015 22.548 23.399 17.594 11.878 2.867 9.142 2.087 2.378 18.360 20.639
2016 23.429 24.149 18.557 13.154 2.624 8.790 2.230 2.206 18.967 20.540
2017 29.125 31.053 23.293 17.878 3.644 10.897 2.188 2.278 24.310 27.299
2018 31.065 34.939 25.985 20.480 3.080 12.233 1.999 2.226 26.210 31.029
2019 30.493 35.466 25.585 20.170 3.161 12.971 1.747 2.324 25.597 31.641
1r.tr. 7.152 8.720 6.128 5.082 524 3.049 501 589 6.078 7.830
2n.tr. 8.092 9.700 6.679 5.421 969 3.778 444 501 6.724 8.547
3r.tr. 8.067 8.864 6.503 5.015 1.130 3.282 435 567 6.691 7.866
4t.tr. 7.181 8.183 6.276 4.652 539 2.863 367 667 6.104 7.397
2020 27.941 30.551 23.632 17.965 2.635 10.248 1.675 2.338 24.073 27.865
1r.tr. 6.931 7.956 5.844 4.456 636 2.950 450 550 5.875 7.191
2n.tr. 5.751 6.891 4.994 3.784 455 2.347 302 759 4.956 6.365
3r.tr. 6.798 7.325 5.737 4.307 671 2.560 390 459 5.733 6.597
4t.tr. 8.461 8.379 7.056 5.418 873 2.391 532 570 7.509 7.712
2021
gn-fb. 5.123 5.172 4.367 3.491 379 1.396 377 285 4.577 4.803

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dades del darrer trimestre són provisionals.
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Variació (%) Total Cabotatge Exterior
gn-fb. 2021/ gn-fb. 2020
Total 3,5 -23,4 7,2
Càrrega general 13,8 -18,9 19,2
Líquids a doll -23,3 -47,2 -21,3
Sòlids a granel -9,3 -28,5 -8,1
2n. sm. 2020/ 2n.sm. 2019
Total -3,8 -19,1 -1,5
Càrrega general 0,4 -17,9 3,8
Líquids a doll -16,2 -27,7 -15,2
Sòlids a granel -2,5 0,7 -2,6
2020/ 2019
Total -11,2 -24,7 -9,1
Càrrega general -9,1 -21,9 -6,7
Líquids a doll -19,8 -41,7 -17,7
Sòlids a granel -0,6 10,2 -1,0
2019/ 2018
Total -0,1 -0,5 0,0
Càrrega general -1,5 0,7 -1,9
Líquids a doll 5,3 -4,9 6,5
Sòlids a granel -3,6 -12,7 -3,3

El tràfic portuari de mercaderies consolida els senyals de recuperació registrats el darrer trimestre de l’any passat. Un avanç recolzat en el tràfic amb l’exterior de càrrega general contenitzada.

La desacceleració del creixement del tràfic comercial iniciada durant la segona meitat de 2018, coincidint amb la pèrdua d’impuls del creixement del PIB de la UE i l’enduriment de la política aranzelària dels Estats Units s’ha vist desplaçada a un racó de la història per l’impacte sobtat i brutal de la covid-19 en els fluxos comercials i l’activitat econòmica d’arreu del món. Pel que fa al port de Barcelona, després de vuit mesos de progressiva retallada dels volums de tràfic comercial, les xifres del darrer trimestre de l’any passat i del primer bimestre d’enguany revelen una notable represa de l’activitat. Es confirma el punt d’inflexió en la corba descendent gràcies al protagonisme del tràfic internacional i, més concretament, de les exportacions.

La taula de variacions adjunta permet comparar fàcilment l’evolució del darrer bimestre amb la registrada durant el darrer any, condicionat per la pandèmia. Assumint el risc de biaix que implica comparar dos períodes temporals de durada tan diferent, la conclusió és evident: l’evolució del tràfic de mercaderies ha iniciat un nou període expansiu. Recuperar els màxims històrics assolits durant la segona meitat de 2019 de ben segur que requerirà temps. En tot cas, és un objectiu secundari que arribarà quan la covid-19 sigui només un mal record. La prioritat actual és la de neutralitzar la crisi de salut pública que frena l’activitat econòmica i els fluxos comercials.

 

 

 

 

xxxxxxxxx