Impressió

Tràfic de mercaderies

Tràfic de mercaderies pel port de Barcelona

Total Càrrega general Líquids a doll Sòlids a granel Total internacional
Període Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Sortida Entrada Export. Import.
2014 22.744 22.575 16.700 10.918 3.736 9.200 2.308 2.457 18.749 19.515
2015 22.548 23.399 17.594 11.878 2.867 9.142 2.087 2.378 18.360 20.639
2016 23.429 24.149 18.557 13.154 2.624 8.790 2.230 2.206 18.967 20.540
2017 29.125 31.053 23.293 17.878 3.644 10.897 2.188 2.278 24.310 27.299
2018 31.065 34.939 25.985 20.480 3.080 12.233 1.999 2.226 26.210 31.029
2019 30.482 35.364 25.575 20.166 3.161 12.910 1.747 2.290 25.587 31.559
2020 27.919 30.476 23.606 17.930 2.610 10.190 1.702 2.357 24.052 27.763
1r.tr. 6.872 7.943 5.786 4.455 636 2.937 450 550 5.816 7.178
2n.tr. 5.834 6.907 5.060 3.777 455 2.356 319 774 5.038 6.354
3r.tr. 6.802 7.323 5.730 4.315 671 2.564 373 444 5.711 6.621
4t.tr. 8.411 8.304 7.030 5.383 848 2.333 560 589 7.487 7.610
2021 31.655 33.249 27.258 21.236 2.669 9.491 2.021 2.468 27.405 30.374
1r.tr. 7.916 7.921 6.844 5.211 570 2.192 502 518 7.016 7.344
2n.tr. 7.790 8.400 6.769 5.431 500 2.247 521 722 6.707 7.688
3r.tr. 8.418 8.392 6.961 5.466 944 2.311 515 607 7.180 7.578
4t.tr. 7.530 8.535 6.684 5.128 655 2.741 483 621 6.502 7.764
2022 27.443 30.580 22.988 18.948 2.749 9.685 1.706 1.947 23.376 27.681
1r.tr. 8.032 9.479 6.491 5.452 1.028 3.353 511 723 7.000 8.770
2n.tr. 8.614 9.311 7.206 5.988 749 2.737 556 546 7.253 8.476
3r.tr. 8.330 8.903 7.152 5.782 796 2.691 483 435 7.017 7.955
oct. 2.467 2.887 2.139 1.725 175 904 155 243 2.106 2.479

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Variació (%) Total Cabotatge Exterior
gen-oct.2022/gen-oct.2021
Total 3,8 11,3 7,6
Càrrega general 2,2 8,0 4,7
Líquids a doll 22,9 23,8 23,6
Sòlids a granel -0,3 -7,6 -4,3
Internacional 2,3 10,2 6,5
2021/2020
Total 13,4 9,1 11,1
Càrrega general 15,5 18,4 16,8
Líquids a doll 2,3 -6,9 -5,0
Sòlids a granel 18,7 4,7 10,6
Internacional 13,9 9,4 11,5
2020/ 2019
Total -8,4 -13,8 -11,3
Càrrega general -7,7 -11,1 -9,2
Líquids a doll -17,4 -21,1 -20,4
Sòlids a granel -2,6 2,9 0,5
Internacional -6,0 -12,0 -9,3

El tràfic portuari de mercaderies ha recuperat els volums previs a la pandèmia gràcies a l’impuls del comerç exterior, amb un increment acumulat de prop del 8% en els primers deu mesos de 2022.

Després del retrocés del setembre, la càrrega transportada pel port de Barcelona torna a augmentar a l'octubre amb un volum de 5,3 milions de tones, un 5,3% més que el registre del 2021, que deixa un acumulat anual de més de 58 milions de tones, un 7,6% per sobre del corresponent a aquell any.

Els líquids a granel, que han sumat 12,4 milions de tones, han estat un mes més els que han obtingut uns increments més grans (23,6%), destacant la benzina, amb un augment del 110%, i el gas natural, amb un 38,9%. En canvi, els sòlids han baixat un 4,3% degut principalment al retrocés de la fava de soja i el ciment i clínquer.

Els automòbils continuen amb la recuperació iniciada al juny, amb un notable increment del 70% a l'octubre, que situa l'acumulat de l'any un 7,2% per sobre del registre de 2021, gràcies als bons resultats de les importacions i els tràfics.

En el cas dels contenidors, els TEU transportats durant l'octubre també augmenten de forma important i se situen prop d'un 17% per sobre de la dada de 2021, deixant l'acumulat anual per sobre dels tres milions (+2,4%), gràcies al bon comportament dels tràfics i als contenidors d'importació, que creixen al voltant del 10%.

Per àrees geogràfiques, la Xina es manté com el primer mercat del port català, captant un 27% dels contenidors plens, amb un creixement del 12,9% de les importacions, encara que les  exportacions retrocedeixen una tercera part. També destaquen els tràfics amb els Estats Units, amb un creixement del 13,3%; Turquia, amb un 6,4%; i l'Índia, amb un 11,5%.

xxxxxxxxx