Impressió

Tràfic de contenidors

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Tràfic de contenidors pel port de Barcelona
Nombre de contenidors (Teus)  Mercaderia
Període Total Exterior Cabotatge (milers tones)
2014 1.893.837 1.706.474 187.363 17.815
2015 1.954.262 1.743.875 210.387 18.722
2016 2.243.585 1.998.394 245.191 20.992
2017 2.972.795 2.728.538 244.257 29.961
2018 3.433.088 3.194.512 238.576 34.914
2019 3.323.738 3.090.402 233.336 34.168
2020 2.959.751 2.754.665 205.087 31.982
1r.tr. 725.083 671.600 53.485 7.583
2n.tr. 641.192 599.733 41.463 6.909
3r.tr. 704.548 652.874 51.674 7.606
4t.tr. 888.928 830.458 58.465 9.884
2021 3.532.347 3.305.880 226.060 37.480
1r.tr. 906.811 851.003 55.797 9.607
2n.tr. 885.034 827.132 57.904 9.388
3r.tr. 915.315 858.930 56.379 9.681
4t.tr. 825.187 768.815 55.980 8.805
2022 3.009.380 2.847.732 161.654 32.319
1r.tr. 877.496 829.447 48.050 9.217
2n.tr. 928.422 879.282 49.142 10.151
3r.tr. 932.166 882.934 49.234 10.029
oct. 271.296 256.069 15.228 2.921
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia. Les dades dels darrers trimestres són provisionals.

__________________________ Teus
Variació (%) Total Exterior Cabotatge Tones
3r.tr.2022/3r.tr.2021 1,7 2,7 -12,7 3,6
2n.tr.2022/2n.tr.2022 4,9 6,3 -15,1 8,1
1r.tr.2022/1r.tr.2021 -3,2 -2,5 -13,9 -4,1
2021/2020 19,3 20,0 10,2 17,1
2020/2019 -11,0 -10,9 -12,1 -6,4
2019/2018 -3,2 -3,3 -2,2 -2,1

L’impuls del comerç amb l’exterior va consolidar la positiva evolució del tràfic de contenidors pel port de Barcelona al llarg de 2021, assolint un nou rècord històric. Durant els primers deu mesos de 2022 els TEU transportats augmenten un 2,4%.

Igual que la càrrega general, el tràfic de contenidors va anar a l’alça al llarg de 2021, amb un acumulat anual que va superar els 3,5 milions de TEU, un 19,3% per sobre de la dada de 2020 i un 6,2% superior al nivell de 2019, marcant un nou rècord històric.

Els TEU transportats durant el mes d'octubre d’enguany augmenten de forma important i se situen prop d'un 17% per sobre de la dada de 2021, deixant l'acumulat anual per sobre dels tres milions (+2,4%), gràcies al bon comportament dels tràfics i als contenidors d'importació, que creixen al voltant del 10%, contrarestant la caiguda dels contenidors d’exportació.

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML