Impressió

Tràfic de contenidors

Tràfic de contenidors pel port de Barcelona
Nombre de contenidors (Teus)  Mercaderia
Període Total Exterior Cabotatge (milers tones)
2014 1.893.837 1.706.474 187.363 17.815
2015 1.954.262 1.743.875 210.387 18.722
2016 2.243.585 1.998.394 245.191 20.992
2017 2.972.795 2.728.538 244.257 29.961
2018 3.433.088 3.194.512 238.576 34.914
2019 3.323.738 3.090.402 233.336 34.168
1r.tr. 842.438 784.647 57.791 8.470
2n.tr. 876.023 814.177 61.846 8.968
3r.tr. 833.238 774.719 58.519 8.618
4t.tr. 772.039 716.859 55.180 8.112
2020 2.958.040 2.753.044 204.996 31.976
1r.tr. 725.083 671.599 53.484 7.586
2n.tr. 640.550 599.268 41.282 6.697
3r.tr. 700.734 649.616 51.118 7.815
4t.tr. 891.673 832.561 59.112 9.878
2021
1r.tr. 907.010 851.553 55.457 9.596
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia. Les dades dels darrers trimestres són provisionals.

Array
Array
Array
Array
Array
Array
__________________________ Teus
Variació (%) Total Exterior Cabotatge Tones
1r.tr. 2021/1r.tr.2020 25,1 26,8 3,7 26,5
2n.sm.2020/2n.sm.2019 -0,8 -0,6 -3,1 5,8
2020/2019 -11,0 -10,9 -12,1 -6,4
2019/2018 -3,2 -3,3 -2,2 -2,1

L’impuls del comerç amb l’exterior consolida la notable recuperació del tràfic de contenidors pel port de Barcelona durant el primer trimestre d’enguany.

Després d’un trienni 2016-2018 fortament expansiu pel que fa al tràfic de contenidors i que va permetre superar àmpliament els valors màxims anteriors a l’anomenada Gran Recessió, l’evolució posterior ha estat molt negativa per l’impacte de la pandèmia en l’activitat econòmica de la major part del món. Però les xifres dels darrers cinc mesos, amb una mitjana diària de deu mil Teus, configuren el primer pas de la recuperació. Coincidint amb la segona i la tercera onades de contagis de la covid-19, el port de Barcelona ha registrar a final de 2020 i començament d’enguany el pas de d’1,8 milions de Teus, igualant la xifra semestral més elevada de la història del port, registrada durant la segona meitat de 2018. Una fita que ha estat possible gràcies a la recuperació del tràfic de contenidors en trànsit.
 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML