Impressió

Tràfic de contenidors

Tràfic de contenidors pel port de Barcelona
Nombre de contenidors (Teus)  Mercaderia
Període Total Exterior Cabotatge (milers tones)
2014 1.893.837 1.706.474 187.363 17.815
2015 1.954.262 1.743.875 210.387 18.722
2016 2.243.585 1.998.394 245.191 20.992
2017 2.972.795 2.728.538 244.257 29.961
2018 3.433.088 3.194.512 238.576 34.914
2019 3.323.738 3.090.402 233.336 34.168
1r.tr. 842.438 784.647 57.791 8.470
2n.tr. 876.023 814.177 61.846 8.968
3r.tr. 833.238 774.719 58.519 8.618
4t.tr. 772.039 716.859 55.180 8.112
2020 2.958.040 2.753.044 204.996 31.976
1r.tr. 725.083 671.599 53.484 7.586
2n.tr. 640.550 599.268 41.282 6.697
3r.tr. 700.734 649.616 51.118 7.815
4t.tr. 891.673 832.561 59.112 9.878
2021 2.703.632 2.533.591 170.040 28.651
1r.tr. 906.807 851.014 55.797 9.596
2n.tr. 884.585 826.698 57.890 9.341
3r.tr. 912.240 855.879 56.353 9.714
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia. Les dades dels darrers trimestres són provisionals.

Array
Array
Array
Array
Array
Array
__________________________ Teus
Variació (%) Total Exterior Cabotatge Tones
gn-st. 2021/gn-st.2020 30,6 31,7 16,0 29,5
1r.sm.2021/1r.sm.2020 31,1 32,0 19,7 32,5
2020/2019 -11,0 -10,9 -12,1 -6,4
2019/2018 -3,2 -3,3 -2,2 -2,1

L’impuls del comerç amb l’exterior des de principi d’any, consolida la notable recuperació del tràfic de contenidors pel port de Barcelona. S’han recuperat les magnituds prèvies a la pandèmia i els màxims històrics són a tocar.

El tràfic de contenidors ha tornat a  experimentar un creixement molt positiu durant el tercer trimestre, amb un total de 912.240 TEU, que deixa l’acumulat anual en més de 2,7 milions de TEU, un 30% per sobre de la dada de 2020 i, fins i tot, un 6% superior al nivell prepandèmia, gràcies al dinamisme dels contenidors en trànsit (+52%, respecte al 2020 i 7,6% respecte al 2019), però també amb una evolució molt favorable dels contenidors d'importació i d'exportació. Amb aquests resultats, tot apunta a l’assoliment de nous màxims històrics a curt termini.

 

 

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML