Impressió

Tràfic de contenidors

Tràfic de contenidors pel port de Barcelona
Nombre de contenidors (Teus)  Mercaderia
Període Total Exterior Cabotatge (milers tones)
2013 1.722.296 1.554.120 168.177 16.999
2014 1.893.837 1.706.474 187.363 17.815
2015 1.954.262 1.743.875 210.387 18.722
2016 2.243.585 1.998.394 245.191 20.992
2017 2.972.795 2.728.538 244.257 29.961
2018 3.433.088 3.194.512 238.576 34.914
1r.tr. 789.948 731.839 58.109 8.246
2n.tr 842.353 779.654 62.699 8.727
3r.tr 906.108 846.466 59.642 9.052
4t.tr. 894.679 836.553 58.126 8.889
2019 3.324.651 3.091.347 233.304 34.183
1r.tr. 842.438 784.647 57.791 8.474
2n.tr. 874.534 812.771 61.763 8.972
3r.tr. 835.591 777.029 58.562 8.622
4t.tr. 772.088 716.900 55.188 8.115
2020
1r.tr. 724.555 671.185 53.370 7.583
2n.tr. 641.078 599.682 41.396 6.700
3r.tr. 700.734 649.616 51.118 7.815
octubre 279.075 257.994 21.080 3.001
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Les dels darrers trimestres són provisionals.

Array
Array
Array
Array
Array
Array
__________________________ Teus
Variació (%) Total Exterior Cabotatge Tones
oct 2020/oct 2019 -1,3 -1,9 6,3 1,1
3r.tr. 2020/3r.tr.2019 -15,9 -16,1 -12,6 -9,3
1r.sm.2020/1r.sm.2019 -20,5 -20,5 -20,8 -18,1
2019/2018 -3,2 -3,2 -2,2 -2,1
2018/2017 15,5 17,1 -2,3 16,5

El tràfic de contenidors pel port de Barcelona el darrer mes dibuixa un punt d’inflexió en la trajectòria contractiva iniciada fa escassament un any.

Després d’un trienni 2016-2018 fortament expansiu pel que fa al tràfic de contenidors i que va permetre superar àmpliament els valors màxims anteriors a l’anomenada Gran Recessió, l’evolució de 2019 i especialment la d’enguany està sent molt negativa per l’impacte de la pandèmia en l’activitat econòmica de la major part del món. Però les xifres mensuals més recents es poden interpretar com el primer pas de la recuperació. Coincidint amb l’inici de la segona onada de contagis de la covid-19, el port de Barcelona ha registrat el pas de 275.000 Teus, la xifra mensual més elevada dels darrers dotze mesos. Un registre esperançador que, tot i emergir enmig d’un escenari enrarit per la nova onada de contagis, contribueix a estabilitzar els fluxos anuals de mercaderia transportada en contenidors.

 

 

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML