Impressió

Trànsit de passatgers

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Trànsit de passatgers pel port de Barcelona
Període Total Ferris
regulars
Creuers* Creuers
en trànsit
2013 3.628.359 1.028.996 1.501.354 1.098.009
2014 3.459.786 1.095.494 1.222.489 1.141.803
2015 3.708.786 1.167.413 1.365.873 1.175.500
2016 3.957.729 1.274.230 1.550.211 1.133.288
2017 4.138.660 1.425.533 1.440.362 1.272.765
2018 4.494.196 1.451.979 1.667.023 1.375.194
1r.tr. 502.098 202.313 132.958 166.827
2n.tr. 1.285.360 334.035 559.852 391.473
3r.tr. 1.751.845 690.217 621.854 439.774
4t.tr. 954.893 225.414 352.359 377.120
2019 4.628.562 1.490.644 1.753.222 1.384.696
1r.tr. 517.705 212.755 131.432 173.518
2n.tr. 1.348.477 376.805 557.319 414.353
3r.tr. 1.840.355 684.340 711.469 444.546
4t.tr. 922.025 216.744 353.002 352.279
2020 857.966 659.124 68.765 130.077
1r.tr. 352.178 153.631 68.470 130.077
2n.tr. 74.610 74.315 295 0
3r.tr. 333.391 333.391 0 0
4t.tr. 97.787 97.787 0 0
Nota: (*) Origen/final al port de Barcelona. Les dades dels darrers trimestres són provisionals.Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%) 4t.tr. 2020/ 4t.tr. 2019 2n.sm. 2020/ 2n.sm. 2019 2020/
2019
2019/
2018
Total -89,4 -84,4 -81,5 3,0
Ferris regulars -54,9 -52,1 -55,8 2,7
Creuers -100,0 -100,0 -96,1 5,2
Creuers en trànsit 100,0 100,0 -90,6 0,7

La inactivitat del segment dels creuers per la pandèmia condemna al servei de passatgers del port de la ciutat a operar amb només una tercera part de la seva capacitat potencial. Una reducció dramàtica del negoci que sembla que s’allargarà en el temps i que planteja un enorme repte de futur als serveis turístics de la ciutat.

Després d’un començament de 2020 fluix pel refredament de l’economia, el confinament de la població durant la primavera i el manteniment de mesures restrictives a la mobilitat després de l’aixecament de l’estat d’alarma, ha posat punt i final, temporalment, a la major part dels viatges per oci de la població espanyola i europea fora de les seves fronteres. A diferència dels creuers, el segment dels ferris regulars s’ha mantingut operatiu i durant els mesos d’estiu ha transportat uns 110.000 passatgers de mitjana mensual, la meitat que l’estiu de 2019 per la forta davallada del trànsit amb els ports italians i francesos. Durant el darrer trimestre de l’any passat, amb la segona onada de contagis forçant noves restriccions de mobilitat a la major part d’Europa, l’evolució ha tornat a empitjorar. En conjunt, el port de Barcelona ha clos el 2020 amb una pèrdua de més del vuitanta per cent del nombre de passatgers registrats un any abans. En termes absoluts, ha donat servei a poc més de 850.000 viatgers, un total que ens retrotreu a 1997.

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML