Impressió

Trànsit de passatgers

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Trànsit de passatgers pel port de Barcelona
Període Total Ferris
regulars
Creuers* Creuers
en trànsit
2012 3.421.769 1.013.151 1.438.385 970.233
2013 3.628.359 1.028.996 1.501.354 1.098.009
2014 3.459.786 1.095.494 1.222.489 1.141.803
2015 3.708.786 1.167.413 1.365.873 1.175.500
2016 3.957.729 1.274.230 1.550.211 1.133.288
2017 4.138.660 1.425.533 1.440.362 1.272.765
1r.tr. 397.192 171.735 107.694 117.763
2n.tr. 1.179.220 365.972 428.276 384.972
3r.tr. 1.670.474 677.958 597.801 394.715
4t.tr. 891.774 209.868 306.591 375.315
2018 4.493.646 1.451.683 1.666.767 1.375.196
1r.tr. 502.394 202.609 132.958 166.827
2n.tr. 1.285.360 334.035 559.852 391.473
3r.tr. 1.751.845 690.217 621.854 439.774
4t.tr. 954.343 225.118 352.103 377.122
2019
1r.tr. 516.539 212.821 130.200 173.518
2n.tr. 1.349.744 376.739 556.080 416.925
3r.tr. 1.840.171 684.156 711.469 444.546
octubre 456.488 84.688 199.604 172.196
Nota: (*) Origen/final al port de Barcelona. Les dades dels darrers trimestres són provisionals.Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%) oct. 2019/
oct. 2018
gn-oct. 2019/
gn-oct. 2018
2018/
2017
2017/
2016
Total -9,7 2,9 8,6 4,6
Ferris regulars -2,7 3,4 1,8 11,9
Creuers -9,7 4,0 15,7 -7,1
Creuers en trànsit -12,8 1,0 8,0 12,3

L’augment del turisme de creuers durant l’estiu permet mantenir la trajectòria lleument alcista del nombre de passatgers pel port. Encara que 2019 es tancarà en positiu, sembla que comença un període de consolidació després de l’expansió del trienni 2016-2018.

Com ja es preveia, l’evolució dels cinc mesos amb més activitat turística a la ciutat ha compensat àmpliament el fluix resultat del primer terç de l’any i del darrer trimestre de 2019 com avancen els resultats d’octubre. Això ha permès passar d’una lleu contracció interanual del 3,5% dels primers quatre mesos a un creixement del 2,9% de l’acumulat anual. Aquesta combinació de resultats sembla assegurar un tancament d’any en positiu tot i que amb un creixement molt més temperat que el de 2018.

Segons el detall de les dades disponibles, el segment més dinàmic en el que va d’any és els dels ferris de línia regular que uneixen Barcelona amb diversos ports italians. En el segment dels creuers, els que tenen sortida/arribada al port barceloní s’imposen per ben poc als creuers en trànsit. A banda d’aquestes qüestions de detall, potser el més rellevant és el pas enrere que fa el procés de desestacionalització d’aquest segment de l’activitat turística.

 

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML