Impressió

Trànsit de passatgers

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Trànsit de passatgers pel port de Barcelona
Període Total Ferris
regulars
Creuers* Creuers
en trànsit
2012 3.421.769 1.013.151 1.438.385 970.233
2013 3.628.359 1.028.996 1.501.354 1.098.009
2014 3.459.786 1.095.494 1.222.489 1.141.803
2015 3.708.786 1.167.413 1.365.873 1.175.500
2016 3.957.729 1.274.230 1.550.211 1.133.288
2017 4.138.660 1.425.533 1.440.362 1.272.765
1r.tr. 397.192 171.735 107.694 117.763
2n.tr. 1.179.220 365.972 428.276 384.972
3r.tr. 1.670.474 677.958 597.801 394.715
4t.tr. 891.774 209.868 306.591 375.315
2018 4.493.646 1.451.683 1.666.767 1.375.196
1r.tr. 502.394 202.609 132.958 166.827
2n.tr. 1.285.360 334.035 559.852 391.473
3r.tr. 1.741.017 689.645 616.286 435.086
4t.tr. 965.171 225.690 357.671 381.810
2019
1r.tr. 516.539 212.821 130.200 173.518
2n.tr. 1.349.744 376.739 556.080 416.925
juliol 573.825 214.776 228.859 130.190
Nota: (*) Origen/final al port de Barcelona. Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%) juliol 2019/
juliol 2018
1r.sm. 2019/
1r.sm. 2018
2018/
2017
2017/
2016
Total 0,4 4,4 8,6 4,6
Ferris regulars -2,3 9,9 1,8 11,9
Creuers 2,8 -0,9 15,7 -7,1
Creuers en trànsit 1,0 5,8 8,0 12,3

La trajectòria lleument alcista del nombre de passatgers pel port mostra indicis d’esgotament. Assolir els resultats de l’any passat es veu com un bon resultat per enguany. Sembla que comença un període de consolidació després de l’expansió del trienni 2016-2018.

Com ja es preveia, l’evolució del bimestre maig-juny ha compensat àmpliament el fluix resultat dels primers mesos de l’any. Això ha permès passar d’una lleu contracció interanual del primer terç d’enguany a una variació lleument positiva pel conjunt dels primers set mesos. Un canvi de tendència recolzat en l’augment del nombre de viatgers de ferris regulars i dels creuers en trànsit, dos segments en màxims històrics i que durant el mes de juliol han mostrat senyals de feblesa que no semblen conjunturals.

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML