Impressió

Trànsit de passatgers

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Trànsit de passatgers pel port de Barcelona
Període Total Ferris
regulars
Creuers* Creuers
en trànsit
2014 3.459.786 1.095.494 1.222.489 1.141.803
2015 3.708.786 1.167.413 1.365.873 1.175.500
2016 3.957.729 1.274.230 1.550.211 1.133.288
2017 4.138.660 1.425.533 1.440.362 1.272.765
2018 4.494.196 1.451.979 1.667.023 1.375.194
2019 4.628.622 1.490.644 1.753.532 1.384.446
1r.tr. 517.705 212.755 131.432 173.518
2n.tr. 1.348.477 376.805 557.319 414.353
3r.tr. 1.840.355 684.340 711.469 444.546
4t.tr. 922.085 216.744 353.312 352.029
2020 857.966 659.124 68.765 130.077
1r.tr. 352.551 154.004 68.470 130.077
2n.tr. 74.237 73.942 295 0
3r.tr. 333.391 333.391 0 0
4t.tr. 97.787 97.787 0 0
2021
1r.tr. 84.997 84.997 0 0
Nota: (*) Origen/final al port de Barcelona. Les dades dels darrers trimestres són provisionals.Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%) 1r.tr. 2021/ 1r.tr. 2020 2n.sm. 2020/ 2n.sm. 2019 2020/
2019
2019/
2018
Total -75,9 -84,4 -81,5 3,0
Ferris regulars -44,8 -52,1 -55,8 2,7
Creuers -100,0 -100,0 -96,1 5,2
Creuers en trànsit -100,0 -100,0 -90,6 0,7

La inactivitat del segment dels creuers per la pandèmia condemna al servei de passatgers del port de la ciutat a operar amb només una tercera part de la seva capacitat potencial. Les dades de març han tocat fons i s’està a la porta d’una progressiva millora en paral•lel a l’avanç de la immunització de la població.

Després d’un començament de 2020 fluix pel refredament de l’economia, el confinament de la població durant la primavera i el manteniment de mesures restrictives a la mobilitat després de l’aixecament de l’estat d’alarma, van posar punt i final, temporalment, a la major part dels viatges per oci de la població espanyola i europea fora de les seves fronteres. A diferència dels creuers, el segment dels ferris regulars s’ha mantingut operatiu i durant l’estiu va transportar uns 110.000 passatgers de mitjana mensual, la meitat que l’estiu de 2019 per la forta davallada del trànsit amb els ports italians i francesos. Durant el darrer trimestre de l’any passat, amb la segona onada de contagis forçant noves restriccions de mobilitat a la major part d’Europa, l’evolució va tornar a empitjorar. En conjunt, el port de Barcelona ha clos el 2020 amb una pèrdua de més del vuitanta per cent del nombre de passatgers registrats un any abans. En termes absoluts, ha donat servei a poc més de 850.000 viatgers, un total que ens retrotreu a 1997.

Malauradament, la tercera onada de contagis i un empitjorament de la situació pandèmica a la major part d’Europa explica que l’evolució del primer trimestre d’enguany hagi seguit les mateixes pautes que l’any passat. Però l’avanç de la vacunació fa pensar que els fluxos de passatgers s’han de començar a recuperar aquesta primavera tot i que sense el concurs dels creuers serà una represa poc significativa.
 

 

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML