Impressió

Trànsit de passatgers

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Trànsit de passatgers pel port de Barcelona
Període Total Ferris
regulars
Creuers* Creuers
en trànsit
2011 3.828.512 1.169.820 1.502.623 1.156.069
2012 3.421.769 1.013.151 1.438.385 970.233
2013 3.628.359 1.028.996 1.501.354 1.098.009
2014 3.459.786 1.095.494 1.222.489 1.141.803
2015 3.708.786 1.167.413 1.365.873 1.175.500
2016 3.957.729 1.274.230 1.550.211 1.133.288
1r.tr. 421.396 164.579 136.296 119.749
2n.tr. 1.072.839 313.411 439.949 320.251
3r.tr. 1.662.939 612.829 678.969 371.141
4t.tr. 800.555 183.411 294.997 322.147
2017 4.138.660 1.425.533 1.440.362 1.272.765
1r.tr. 397.192 171.735 107.694 117.763
2n.tr. 1.179.220 365.972 428.276 384.972
3r.tr. 1.670.474 677.958 597.801 394.715
4t.tr. 891.774 209.868 306.591 375.315
2018 4.493.646 1.451.683 1.666.767 1.375.196
1r.tr. 502.394 202.609 132.958 166.827
2n.tr. 1.285.614 333.207 559.982 392.425
3r.tr. 1.740.467 690.177 616.156 434.134
4t.tr. 965.171 225.690 357.671 381.810
Nota: (*) Origen/final al port de Barcelona. Les dades dels darrers trimestres són provisionals.
Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (%) 4t.tr.2018/
4t.tr.2017
2n.sm. 2018/
2n.sm. 2017
2018/
2017
2017/
2016
Total 8,2 5,6 8,6 4,6
Ferris regulars 7,5 3,2 1,8 11,9
Creuers 16,7 7,7 15,7 -7,1
Creuers en trànsit 1,7 6,0 8,0 12,3

L’evolució alcista del nombre de passatgers pel port durant la segona meitat de 2018 s’ha temperat en relació a la registrada durant el primer semestre. Malgrat això, l’any s’ha tancat amb registres històrics gràcies a la recuperació de les xifres de passatgers de creuers.

Del to francament positiu que havia caracteritzat la primera meitat de 2018 es va passar a un creixement més discret i sostenible durant els mesos d’estiu i començament de tardor, el període de més activitat del sector. Un canvi de dinàmica posteriorment suavitzat i que ha permès tancar l’any amb més trànsit de passatgers que un any abans, un exercici marcat per inusuals alts i baixos mensuals en el trànsit portuari a més dels atemptats terroristes de l’agost. Després de mesos d’augment sostingut, s’ha tancat l’any amb 4,5 milions de passatgers, comptant els embarcats, desembarcats i en trànsit. I la dada més rellevant és que s’ha aconseguit superar per primera vegada la xifra del mig milió de passatgers durant el primer trimestre, el de menys activitat del sector turístic. El segment dels creuers amb origen/final a la ciutat recupera el protagonisme cedit un any abans alhora que els creuers en tràsnsit mantenen un augment ferm i sostingut. Contràriament, el segment dels ferris regulars es limita a consolidar els volums assolits. Que no és poc atès que es mou en màxims històrics després d’un trienni notablement expansiu.

 

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML