Impressió

Transport públic col·lectiu a la regió metropolitana

L’impacte del coronavirus en l’economia i la vida social de la població s’ha fet sentir també en l’ús del transport públic. Els màxims històrics actuals es poden eternitzar com a conseqüència dels canvis que s’esperen en el mercat laboral i educatiu i la proliferació de mitjans de transport personal alternatius.

Tant els 680 milions de viatges validats pel transport públic urbà de Barcelona com els més de mil milions que ha comptabilitzat la xarxa depenent de l’ATM en 2019 són màxims històrics amb vocació de permanència. És improbable que en els propers anys, fixem el quinquenni 2021-2025 per començar, es donin les condicions que els darrers anys han afavorit el creixement sostingut i relativament intens de l’ús del transport públic col·lectiu a Barcelona i entorn metropolità. Ni pel cantó de la demanda ni pel de l’oferta. Augmentarà l’oferta de mitjans de transport personals més assequibles i flexibles que els mitjans tradicional per a trajectes urbans alhora que l’elevat endeutament públic que deixarà el coronavirus limitarà l’ampliació i millora del servei.