Impressió

Transport públic col·lectiu a la regió metropolitana

L’impacte del coronavirus en l’economia i l’activitat social de la població es va fer sentir també en l’ús del transport públic. Però després de la recuperació de més de 152 milions de viatges en el 2021 i de 121 milions més en la primera meitat de 2022, ens anem apropant progressivament als màxims històrics de 2019.

La pandèmia va tenir un fort impacte en la mobilitat, tant obligada com per raons de lleure o turisme a la ciutat. El confinament domiciliari i l’aturada de l’activitat econòmica, lectiva, cultural i esportiva a partir del mes de març de 2020 va fer disminuir dràsticament el nombre de desplaçaments a la ciutat, tant en transport públic com en vehicle privat. Amb la desescalada, la mobilitat va començar a recuperar-se, però tant les successives onades del coronavirus i les restriccions a certes activitats no essencials, així com el manteniment d’un cert grau de teletreball i la proliferació de mitjans de transport personals alternatius, més assequibles que els tradicionals per a trajectes urbans, han fet que la demanda de transport públic col·lectiu es mantingui encara en el primer semestre de 2022 en el 83% dels nivells assolits abans de l’emergència sanitària. Tanmateix, la major afluència de visitants a la ciutat al llarg de l’estiu així com la reducció temporal de les tarifes en el darrer terç de l’any per tal de fer front a la crisi energètica contribuiran probablement a apropar més les xifres de demanda als màxims de 2019.