Impressió

Transport públic urbà i rodalia

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Transport públic urbà (milers de viatgers)
Període Total Xarxa Metro Xarxa Autobusos FGC Servei urbà
2013 594.198 369.937 176,706 23.961
2014 603.288 375.722 178.346 24.727
2015 618.002 385.002 182.255 25.355
2016 623.595 381.486 190.100 25.129
2017 640.473 390.396 196.972 25.145
2018 664.760 407.514 202.913 25.247
1r.tr. 164.654 100.903 49.929 6.619
2n.tr. 175.926 107.396 54.040 6.828
3r.tr. 149.782 92.611 45.734 5.093
4t.tr. 174.399 106.604 53.210 6.708
2019 678.529 411.946 211.100 25.694
1r.tr. 174.324 106.147 53.623 6.882
2n.tr. 175.259 105.915 55.019 6.723
3r.tr. 150.270 89.813 48.723 5.136
4t.tr. 178.676 110.071 53.735 6.952
2020
1r.tr. 144.276 87.972 44.399 5.645
Nota. El Total inclou els viatges en tramvia. Les darreres dades de FGC són estimades.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Transport de Bcn, FGC i ATM.

Variació (%) Total Urbà Metro Autobús FGC
1r.tr.20/1r.tr.19 -17,2 -17,1 -17,2 -18,0
2n.sm.19/2n.sm.18 1,5 0,3 3,6 2,4
2019/2018 2,1 1,1 4,0 1,8
2018/2017 3,8 4,4 3,0 0,4

El confinament de la població per la pandèmia de la covid-19 talla de soca-rel la trajectòria expansiva de l’ús del transport públic. Una tendència que, d’altra banda, començava a mostrar senyals d’alentiment.

El conjunt de l’anomenat transport públic urbà de Barcelona –metro, autobusos urbans, servei urbà dels FGC i tramvia- ha tancat el primer trimestre d’enguany comptabilitzant uns 144 milions de viatges, un 17,2% menys que durant el mateix període de l’any passat. La paralització de l’activitat econòmica no essencial i el confinament de la població d’ençà mitjan març expliquen la major part d’aquesta davallada i també que afecti a tots els mitjans de transport. A banda d’aquet fet extraordinari, els registres de la segona meitat de 2019 ja deixaven entreveure un cert afebliment de la demanda en línia amb la desacceleració de l’economia, la tendència a l’estancament de l’ocupació, la contenció del nombre de visitants i l’ús creixent de mitjans de mobilitat personal, especialment recomanables des de l’òptica de la sostenibilitat mediambiental.

L’evolució de la pandèmia condicionarà l’ús del transport públic en el curt termini i la disponibilitat d’una vacuna o remei similar, a més del grau de recuperació de l’activitat econòmica, seran els factors a considerar en el mitjà i llarg termini. Pel camí, s’haurà incrementat el percentatge d’ocupats que treballarà des de casa i que només puntualment es desplaçarà al centre e treball. El mateix passarà amb els estudiants. Per no parlar d’altres aspectes de les relacions socials que la covid-19 haurà canviat de manera definitiva. Passaran anys abans no es tornaran a recuperar, si es recuperen,  els màxims històrics de nombre de viatges que l’any passat va registrar el transport públic col·lectiu. 

 

Transport públic de rodalia (milers de viatgers)
  FGC Renfe
Període Total Total Línia
Llobr/Anoia
Metro Vallès Total
2013 156.588 51.500 20.879 30.621 105.088
2014 157.607 52.456 21.253 31.203 105.151
2015 160.755 54.294 21.742 32.552 106.460
2016 164.501 56.301 21.759 34.543 108.200
2017 172.918 59.203 22.362 36.841 113.515
2018 178.016 61.955 23.100 38.855 116.061
1r.tr. 43.749 16.124 5.883 10.242 27.625
2n.tr. 47.120 16.550 6.105 10.445 30.570
3r.tr. 40.764 12.397 5.097 7.300 28.367
4t.tr. 46.383 16.884 6.015 10.869 29.499
2019 184.646 65.360 24.733 40.627 119.286
1r.tr. 46.929 17.239 6.285 10.955 29.690
2n.tr. 47.380 16.552 6.264 10.289 30.828
3r.tr. 42.742 13.579 5.562 8.017 29.163
4t.tr. 47.595 17.989 6.622 11.367 29.606
2020
1r.tr. 38.035 14.180 5.162 9.018 23.855
Nota. Les darreres dades de Renfe són provisionals i les de FGC estimades.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de FGC i ATM.

Variació (%) Total FGC Renfe
1r.tr.20/1r.tr.19 -19,0 -17,7 -19,7
2n.sm.19/2n.sm.18 3,7 7,8 1,6
2019/2018 3,7 5,5 2,8
2018/2017 2,9 4,6 2,2

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML