Impressió

Transport públic urbà i rodalia

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Transport públic urbà (milers de viatgers)
Període Total Xarxa Metro Xarxa Autobusos FGC Servei urbà
2012 594.430 373.505 173.965 23.299
2013 594.198 369.937 176,706 23.961
2014 603.288 375.722 178.346 24.727
2015 618.002 385.002 182.255 25.355
2016 623.595 381.486 190.100 25.129
2017 640.473 390.396 196.972 25.145
1r.tr. 165.107 100.942 50.209 6.896
2n.tr. 168.555 102.232 52.288 6.615
3r.tr. 144.774 88.548 44.724 5.092
4t.tr. 162.037 98.674 49.751 6.542
2018 664.760 407.514 202.913 25.247
1r.tr. 164.654 100.903 49.929 6.619
2n.tr. 175.926 107.396 54.040 6.828
3r.tr. 149.782 92.611 45.734 5.093
4t.tr. 174.399 106.604 53.210 6.708
2019
1r.tr. 174.324 106.147 53.623 6.882
2n.tr. 175.259 105.915 55.019 6.723
3r.tr. 150.270 89.813 48.723 5.136
Nota. El Total inclou els viatges en tramvia.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Transport de Bcn, FGC i ATM.

Variació (%) Total Urbà Metro Autobús FGC
3r.tr.19/3r.tr.18 0,3 -3,0 6,5 0,8
1r.sm.19/1r.sm.18 2,6 1,8 4,5 1,2
2018/2017 3,8 4,4 3,0 0,4
2017/2016 2,7 2,3 3,6 0,1

L’ús del transport públic urbà modera el seu ritme de creixement després d’un bienni de notable expansió. Una contenció imputable tant a un refredament de la demanda com a una retallada temporal de l’oferta.

L’agregat de l’anomenat transport públic urbà de Barcelona –metro, autobusos urbans, servei urbà dels FGC i tramvia- ha tancat els primers nou mesos de 2019 comptabilitzant uns 500 milions de viatges, un 1,9% més que un any abans. Un resultat que s’ha de valorar com a relativament satisfactori si es té en compta els diversos dies de vaga (general i del metro) i el llarg període de tall del servei que ha patit una part de la línia 1 per obres a la infraestructura. Això explica que la xarxa d’autobusos hagi registrat una evolució molt més expansiva que el Metro i FGC.

A l’àmbit metropolità, el transport públic ferroviari ha tancat els primers nou mesos d’enguany creixent un 4,1%. Una trajectòria fortament expansiva recolzada tant en l’augment sostingut del nombre d’usuaris dels FGC com en els de Renfe. L’ampliació de l’oferta de serveis a l’anomenat Metro del Vallès ha estat determinant en aquesta evolució. La congestió de les vies d’accés a la ciutat en vehicle privat, directament relacionada amb l’evolució de l’activitat econòmica i del mercat de treball, també afavoreix un major ús del transport públic.

 

Transport públic de rodalia (milers de viatgers)
  FGC Renfe
Període Total Total Línia
Llobr/Anoia
Metro Vallès Total
2012 157.577 51.659 21.285 30.374 105.918
2013 156.588 51.500 20.879 30.621 105.088
2014 157.607 52.456 21.253 31.203 105.151
2015 160.755 54.294 21.742 32.552 106.460
2016 164.501 56.301 21.759 34.543 108.200
2017 172.918 59.203 22.362 36.841 113.515
1r.tr. 43.401 15.616 5.841 9.775 27.785
2n.tr. 44.953 15.083 5.768 9.314 29.870
3r.tr. 39.815 12.425 4.987 7.437 27.390
4t.tr. 44.749 16.079 5.765 10.314 28.470
2018 178.016 61.955 23.100 38.855 116.061
1r.tr. 43.749 16.124 5.883 10.242 27.625
2n.tr. 47.120 16.550 6.105 10.445 30.570
3r.tr. 40.764 12.397 5.097 7.300 28.367
4t.tr. 46.383 16.884 6.015 10.869 29.499
2019
1r.tr. 46.929 17.239 6.285 10.955 29.690
2n.tr. 47.380 16.552 6.264 10.289 30.828
3r.tr. 42.742 13.579 5.562 8.017 29.163
Nota. Línia Llobregat-Anoia: Bcn-Igualada/Manresa; Metro Vallès: Bcn-Terr./Sab.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de FGC i de Renfe.

Variació (%) Total FGC Renfe
3r.tr.19/3r.tr.18 4,9 9,5 2,8
1r.sm.19/1r.sm.18 3,8 3,4 4,0
2018/2017 2,9 4,6 2,2
2017/2016 5,1 5,2 5,1

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML