Impressió

Transport públic urbà i rodalia

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Transport públic urbà (milers de viatgers)
Període Total Xarxa Metro Xarxa Autobusos FGC Servei urbà
2014 603.288 375.722 178.346 24.727
2015 618.002 385.002 182.255 25.355
2016 623.595 381.486 190.100 25.129
2017 640.473 390.396 196.972 25.145
2018 664.760 407.514 202.913 25.247
2019 678.529 411.946 211.100 25.694
1r.tr. 174.324 106.147 53.623 6.882
2n.tr. 175.259 105.915 55.019 6.723
3r.tr. 150.270 89.813 48.723 5.136
4t.tr. 178.676 110.071 53.735 6.952
2020 361.578 217.929 115.077 12.635
1r.tr. 144.083 87.972 44.399 5.452
2n.tr. 37.661 23.680 11.251 1.146
3r.tr. 82.101 48.876 26.927 2.464
4t.tr. 97.735 57.401 32.501 3.573
2021
1r.tr. 96.133 57.035 31.514 3.620
Nota. El Total inclou els viatges en tramvia.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Transport de Bcn, FGC i ATM.

Variació (%) Total Urbà Metro Autobús FGC
1r.tr.21/1r.tr.20 -33,3 -35,2 -29,0 -33,6
2n.sm.20/2n.sm.19 -45,3 -46,9 -41,8 -50,1
2020/2019 -46,7 -47,1 -45,5 -50,8
2019/2018 2,1 1,1 4,0 1,8

La darrera onada de contagis ha impactat negativa i puntualment en l’ús del transport públic metropolità. Les darreres xifres mensuals disponibles deixen entreveure una recuperació de la mobilitat gràcies a l’avanç de la immunització de la població.

El conjunt de l’anomenat transport públic urbà de Barcelona –metro, autobusos urbans, servei urbà dels FGC i tramvia- ha tancat el primer trimestre d’enguany comptabilitzant poc més de 96 milions de viatges, un 33,3% menys que durant el mateix període de 2020. Una davallada similar a la registrada pel conjunt del sistema metropolità i menys intensa que la registrada durant la segona meitat de l’any passat. Aquesta variació defineix un punt d’inflexió feble però rellevant perquè s’ha assolit malgrat l’erràtica evolució de la vacunació durant l’hivern i amb l’estat d’alarma vigent. Un cop desactivat aquest i que la vacunació ha assolit una velocitat de creuer realment alta, s’ha d’esperar un augment progressiu de la mobilitat en transport públic tot i la proliferació de modalitats assequibles de transport individual.

 

Transport públic de rodalia (milers de viatgers)
  FGC Renfe
Període Total Total Línia
Llobr-Anoia
Metro Vallès Total
2014 157.607 52.456 21.253 31.203 105.151
2015 160.755 54.294 21.742 32.552 106.460
2016 164.501 56.301 21.759 34.543 108.200
2017 172.918 59.203 22.362 36.841 113.515
2018 178.016 61.955 23.100 38.855 116.061
2019 184.646 65.360 24.733 40.627 119.286
1r.tr. 46.929 17.239 6.285 10.955 29.690
2n.tr. 47.380 16.552 6.264 10.289 30.828
3r.tr. 42.742 13.579 5.562 8.017 29.163
4t.tr. 47.595 17.989 6.622 11.367 29.606
2020 96.978 34.879 13.048 21.830 62.100
1r.tr. 38.228 14.373 5.162 9.211 23.855
2n.tr. 10.282 3.323 1.349 1.974 6.959
3r.tr. 23.804 7.690 3.094 4.596 16.114
4t.tr. 24.664 9.492 3.443 6.049 15.172
2021
1r.tr. 24.434 9.271 3.311 5.959 15.163
Nota. Les darreres dades de Renfe són provisionals.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de FGC i ATM.

Variació (%) Total FGC Renfe
1r.tr.21/1r.tr.20 -36,1 -35,5 -36,4
2n.sm.20/2n.sm.19 -46,3 -45,6 -46,8
2020/2019 -47,5 -46,6 -47,9
2019/2018 3,7 5,5 2,8

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML