Impressió

Transport públic urbà i rodalia

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Transport públic urbà (milers de viatgers)
Període Total Xarxa Metro Xarxa Autobusos FGC Servei urbà
2013 594.198 369.937 176,706 23.961
2014 603.288 375.722 178.346 24.727
2015 618.002 385.002 182.255 25.355
2016 623.595 381.486 190.100 25.129
2017 640.473 390.396 196.972 25.145
2018 664.760 407.514 202.913 25.247
1r.tr. 164.654 100.903 49.929 6.619
2n.tr. 175.926 107.396 54.040 6.828
3r.tr. 149.782 92.611 45.734 5.093
4t.tr. 174.399 106.604 53.210 6.708
2019 678.529 411.946 211.100 25.694
1r.tr. 174.324 106.147 53.623 6.882
2n.tr. 175.259 105.915 55.019 6.723
3r.tr. 150.270 89.813 48.723 5.136
4t.tr. 178.676 110.071 53.735 6.952
2020 361.578 217.929 115.077 12.635
1r.tr. 144.083 87.972 44.399 5.452
2n.tr. 37.661 23.680 11.251 1.146
3r.tr. 82.101 48.876 26.927 2.464
4t.tr. 97.735 57.401 32.501 3.573
Nota. El Total inclou els viatges en tramvia. Les darreres dades de FGC són estimades.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Transport de Bcn, FGC i ATM.

Variació (%) Total Urbà Metro Autobús FGC
4t.tr.20/4t.tr.19 -45,2 -47,9 -39,5 -48,6
2n.sm.20/2n.sm.19 -45,3 -46,9 -41,8 -50,1
2020/2019 -46,7 -47,1 -45,5 -50,8
2019/2018 2,1 1,1 4,0 1,8

El confinament de la població per la pandèmia de la covid-19 i les posteriors alteracions de la normalitat en l’activitat econòmica i social han tallat de soca-rel la trajectòria expansiva de l’ús del transport públic. Una tendència que, d’altra banda, ja començava a mostrar senyals d’alentiment davant la proliferació de modalitats assequibles de transport individual.

El conjunt de l’anomenat transport públic urbà de Barcelona –metro, autobusos urbans, servei urbà dels FGC i tramvia- ha tancat el darrer any comptabilitzant uns 362 milions de viatges, un 46,7% menys que durant el 2019. Una davallada similar a la registrada pel conjunt del sistema metropolità. Valors impensables que responen a una conjuntura extraordinària sense referències vàlides. Les restriccions que d’ençà mitjan març es van imposar a l’activitat econòmica i a la mobilitat de la població per frenar l’expansió de la pandèmia s’han fet sentir en el nombre d’usuaris del transport públic urbà i metropolità. Els mínims del segon trimestre reflecteixen els mesos de confinament i restriccions a l’activitat econòmica no essencial. Durant la segona meitat de 2020 s’ha viscut un estiu de lleu recuperació de la mobilitat i de l’activitat econòmica i una tardor alterada per una segona onada de contagis. L’enduriment de les mesures preventives en vigor ha evitat un nou confinament com el de la primavera però ha impactat negativament en el procés de recuperació de l’activitat econòmica.

 

Transport públic de rodalia (milers de viatgers)
  FGC Renfe
Període Total Total Línia
Llobr/Anoia
Metro Vallès Total
2013 156.588 51.500 20.879 30.621 105.088
2014 157.607 52.456 21.253 31.203 105.151
2015 160.755 54.294 21.742 32.552 106.460
2016 164.501 56.301 21.759 34.543 108.200
2017 172.918 59.203 22.362 36.841 113.515
2018 178.016 61.955 23.100 38.855 116.061
1r.tr. 43.749 16.124 5.883 10.242 27.625
2n.tr. 47.120 16.550 6.105 10.445 30.570
3r.tr. 40.764 12.397 5.097 7.300 28.367
4t.tr. 46.383 16.884 6.015 10.869 29.499
2019 184.646 65.360 24.733 40.627 119.286
1r.tr. 46.929 17.239 6.285 10.955 29.690
2n.tr. 47.380 16.552 6.264 10.289 30.828
3r.tr. 42.742 13.579 5.562 8.017 29.163
4t.tr. 47.595 17.989 6.622 11.367 29.606
2020 96.978 34.879 13.048 21.830 62.100
1r.tr. 38.228 14.373 5.162 9.211 23.855
2n.tr. 10.282 3.323 1.349 1.974 6.959
3r.tr. 23.804 7.690 3.094 4.596 16.114
4t.tr. 24.664 9.492 3.443 6.049 15.172
Nota. Les darreres dades de Renfe són provisionals i les de FGC estimades.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de FGC i ATM.

Variació (%) Total FGC Renfe
4t.tr.20/4t.tr.19 -48,2 -47,2 -48,8
2n.sm.20/2n.sm.19 -46,3 -45,6 -46,8
2020/2019 -47,5 -46,6 -47,9
2019/2018 3,7 5,5 2,8

NECESSARI PER IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULA HTML