Impressió

Activitat turística

L’activitat turística va tancar l’any 2018 amb xifres rècord i durant el primer semestre de 2019 continua amb mostrant una evolució positiva.

Durant l’any 2018, les xifres de pernoctacions hoteleres i de visitants tornen a mostrar una trajectòria de creixement similar a les dels anys anteriors a 2017. S’assoleixen xifres històriques, però els nivells d’ocupació es mantenen i l’estada mitjana hotelera es situa per sota de la d’anys enrere. El sector turístic ha tingut durant tot l’any una evolució positiva gràcies a l’impuls dels visitants estrangers, en detriment de la demanda generada pel mercat espanyol.

El 2019 va començar també amb xifres força positives pel que fa a visitants i pernoctacions, que van tancar el primer semestre de l’any amb creixements de prop del 7% i 8%, respectivament. En canvi, el nombre de creueristes que arriben a la ciutat, es mantenen un 2% per sota de l'any anterior, després de l’erràtic comportament del primer trimestre de l’any.